Vollenhove

Plaats
Stad
Steenwijkerland
Kop van Overijssel
Overijssel

vollenhove_plaatsnaambord_kopie.jpg

Vollenhove is een stad en voormalige gemeente in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland.

Vollenhove is een stad en voormalige gemeente in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland.

gemeente_stad_vollenhove_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Stad Vollenhove anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Stad Vollenhove anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

vollenhove_kleine_kerk_of_mariakerk_kopie_kopie.jpg

Vollenhove, de Gereformeerde (PKN) Kleine Kerk of Mariakerk. De forse vierkante toren is gebouwd in 1450, met een vierkante traptoren aan de zuidzijde. Deze torenbouw symboliseerde de H. Maria met het Kindeke.

Vollenhove, de Gereformeerde (PKN) Kleine Kerk of Mariakerk. De forse vierkante toren is gebouwd in 1450, met een vierkante traptoren aan de zuidzijde. Deze torenbouw symboliseerde de H. Maria met het Kindeke.

vollenhove_kleine_kerk_of_mariakerk_met_preekstoel_uit_de_kerk_van_beulake_kopie_kopie.jpg

In de Gereformeerde (PKN) Kleine Kerk of Mariakerk in Vollenhove bevindt zich onder meer een fraaie oude eiken preekstoel, afkomstig van de verdronken Hervormde kerk van Beulake. Hoe dat zit kun je lezen in het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

In de Gereformeerde (PKN) Kleine Kerk of Mariakerk in Vollenhove bevindt zich onder meer een fraaie oude eiken preekstoel, afkomstig van de verdronken Hervormde kerk van Beulake. Hoe dat zit kun je lezen in het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

Vollenhove

Terug naar boven

Status

- Vollenhove is een stad en voormalige gemeente in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland.

- De gemeente is per 1-7-1818 gesplitst in de gemeenten Stad en Ambt Vollenhove (= het landelijk gebied om de stad heen. Overigens omsloot die gemeente tevens de stad en gemeente Blokzijl). Per 1-2-1942 zijn die weer samengevoegd tot de gemeente Vollenhove, die in 1973 is opgegaan in de nieuwe gemeente Brederwiede (waar zij de hoofdstad van werd), die op haar beurt in 2001 is opgegaan in de nieuwe gemeente Steenwijkerland.

- Wapen van de voormalige gemeente Vollenhove. - Wapen van de voormalige gemeente Stad Vollenhove.

- Onder de stad vallen ook de buurtschappen De Krieger en Moespot.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Veno. Een inwoner van deze stad wordt daarom ook wel een Venose genoemd.

Oudere vermeldingen
944 kopie 2e helft 12e eeuw Fulnaho, 1133 Fullenho, 1146 Vullenho, 1159 Volnho, 1232-1233 Vollenho, 19e eeuw Vollenhoven, 1883 Vollenhove.

Naamsverklaring
De naam is een samenstelling met als eerste lid het Oudnederlandse ful, vôl 'veulen', in genitief meervoud, en als tweede lid 'hoogte', vergelijk het Oudengelse hôh 'hiel, uitstekende landrug', in Nieuwengels dialect hoe. Zie ook Holthone en Meddo.(1)

Terug naar boven

Ligging

Vollenhove ligt in het NW van Overijssel, ZW van Steenwijk, NW van Zwartsluis, en grenst via het Vollenhoverkanaal in het Z, W en N aan de provincie Flevoland (Noordoostpolder).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Stad Vollenhove die, zoals de naam al suggereert, alleen de stad omvatte, 262 huizen met 1.318 inwoners. Tegenwoordig telt de stad ca. 1.600 huizen met ca. 4.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Reeds in de middeleeuwen was er sprake van de streek Land van Vollenhove. De naam voor dat gebied is tegenwoordig niet meer in gebruik. Het gebied besloeg wat we tegenwoordig de Kop van Overijssel noemen, en die na een aantal gemeentelijke herindelingen vrijwel overeenkomt met de huidige gemeente Steenwijkerland. De naam als zodanig is nog wel in gebruik, maar nu wordt er het buitengebied rond de stad mee bedoeld (dus niet de hele Kop). Het was destijds een van de drie kwartieren of gewesten van Overijssel (naast Salland en Twente). - Canon van het Land van Vollenhove.

Vollenhove wordt in 944 voor het eerst vermeld, krijgt in 1354 stadsrechten maar komt pas in de 15e eeuw echt tot bloei door de visserij op steur en als bijstad van de Hanze. In de 16e eeuw schopt de stad het zelfs tot bestuurlijk centrum van Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Georg Schenck van Toutenburg wordt nl. rond 1500 drost van de stad, in 1521 wordt hij Stadhouder van Friesland en later ook van de andere genoemde provincies. Bij het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog (1568) verliest de stad de rol van bestuurscentrum en neemt het belang van de stad af.

Verdere bijzonderheden uit de geschiedenis van de stad zijn dat bij de ontruiming van het eiland Schokland in 1859 de meeste Schokkers naar Vollenhove zijn verhuisd, dat eind 19e eeuw in deze stad een speciaal vissersschip is ontwikkeld, de Vollenhovense Bol (die ook tegenwoordig nog populair is als recreatievaartuig) en dat de stad rond 1940 een belangrijke rol heeft gespeeld als werkhaven voor de inpoldering van de Noordoostpolder.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze stad en voormalige gemeente, kun je terecht bij:

- Canon van Vollenhove.

- Geschiedenis, gebouwen en straatnamen van de stad, door Henk van Heerde.

- Nadere informatie over verleden en heden van de stad.

- Stadsmuseum CHC Vollenhove - waarin o.a. Stichting Oudheidkamer Brederwiede is opgegaan - is een plek waar je de geschiedenis van Stad en Ambt kunt beleven. Een logische start voor je bezoek aan deze stad en omgeving. De historie omvat tien eeuwen, en kan globaal worden onderverdeeld in de tijd van de bisschoppen van Utrecht als landsheer, de tijd van de adel die de stad maakte tot de ‘stad der paleizen’ en de bloeiperiode van de visserij op de Zuiderzee. Aan elk van deze periodes wordt aandacht gegeven in de vorm van voorwerpen en een toelichting op informatiezuilen.

Het museum heeft in een modern pand, goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers, de beschikking over 480 vierkante meter op de begane grond en daarboven ruimte voor het archief. Het gebouw bestaat uit een grote zaal, waarin ruimte voor een wisselende expositie, en enkele daar op uit komende ‘kabinetten’. Verder is er de Beeld en Geluidruimte waarin doorlopend korte documentaires worden vertoond, en een cafégedeelte voor een kop koffie of een glas fris en tevens opvang voor een bezoek met een groep.

In de hal tref je een vitrinekast met doktersgereedschap, afkomstig van ‘stadsdokter’ Van Setten (midden 20e eeuw). Bij de entree is een 19e-eeuwse grutterswinkel. De kleinere ruimten ('kabinetten') zijn ingericht met voorwerpen die karakteristiek zijn voor respectievelijk de vroegere bevolking van de streek (kabinet Bevolking), uit de periode van de 11e tot de 16e eeuw (kabinet Geestelijkheid), de periode van de 16e tot de 19e eeuw (kabinetten Adel en Havezaten) en uit de bloeitijd van de visserij in Vollenhove, de 19e en eerste helft 20e eeuw (kabinet Visserij). De vrijwilligers heten je graag welkom, en staan klaar om je desgewenst de toelichting te geven die je wilt. Ze kunnen je ook de weg wijzen naar de fraaie restanten van het verleden elders in de stad. Daarom is het museum het beste punt om je ontdekkingstocht van de stad te beginnen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2015 is de herinrichting van de N331 tussen Vollenhove en Zwartsluis gereed gekomen. Doel is verbetering van de verkeersveiligheid en de doorstroming. Om ook (zoog)dieren een veilige oversteek te bieden, is een faunapassage onder de weg aangelegd. Dit is een succes: o.a. steenmarters maken er gebruik van.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Vollenhove heeft een beschermd stadsgezicht. De stad heeft 64 rijksmonumenten, zijnde de 53 onder de link vermelde rijksmonumenten plus de 11 rijksmonumentale objecten van Landgoed Den Oldenhof (onder de link staat het getal 8, maar er staan er 11 in de lijst).

- Vollenhove heeft 12 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) Grote Kerk of Nicolaaskerk, soms ook Bovenkerk genoemd (Kerkplein 4), is een tweebeukige hallenkerk, die eind 15e eeuw gereed is gekomen. Aan de oostkant staat een iets jongere klokkentoren, los van de kerk, maar vastgebouwd aan het voormalige stadhuis. De kerk is gebouwd op de plek van een voorganger, een zaalkerk die later van zijbeuken is voorzien. De huidige kerk bestaat uit twee even grote beuken, een opzet die bij kloosterkerken gebruikelijk, maar voor een parochiekerk ongewoon was. De beuken worden van elkaar gescheiden door ranke zuilen en gedekt door tonvormige houten netgewelven. De koorsluitingen zijn het oudst en dateren uit de 14e eeuw. Tussen de sluitingen bevinden zich een achtkante traptoren en een uitbouw, waarin zich de gerfkamer of sacristie bevindt. De gedrongen klokkentoren heeft drie geledingen. In de noordbeuk bevindt zich het orgel, dat in 1686/87 door de Amsterdamse orgelbouwer Apollonius Bosch is vervaardigd en in 1720 door Franz Caspar Schnitger is gewijzigd. - Uitvoerige beschrijving van de Grote Kerk of Nicolaaskerk, door de lokale historicus Henk van Heerde. De kerk valt onder de Hervormde Gemeente Vollenhove-Sint Jansklooster.

- De Gereformeerde (PKN) Kleine Kerk of Mariakerk (Bisschopstraat 32) is in 1423 gebouwd op de plaats van een kapel uit ongeveer 1380. In 1450 is de kerk vergroot. De kerk heeft een houten gewelf. Vanwege bouwvalligheid heeft men de "capelle" of "Gerfkamer" afgebroken en de muur in de oorspronkelijke staat gebracht. In 1660 is een galerij geplaatst en in 1781 is het meubilair vernieuwd en de zolder afgewerkt. In 1911 is het dak vernieuwd en voorzien van leien. De vierkante toren is gebouwd in 1450, met een vierkante traptoren aan de zuidzijde. Deze torenbouw symboliseerde de H. Maria met het Kindeke. In de kerk staat een fraaie oude eiken preekstoel, afkomstig van de verdronken Hervormde kerk van Beulake. In de tweede helft van de 17e eeuw was het dorpje Beulake een van de belangrijkste centra in de Kop van Overijssel. Het winnen van turf was in deze regio toen een belangrijke bron van inkomsten. Waar het veen was weggehaald ontstonden plassen, die steeds groter werden, niet alleen door het turfsteken, maar ook door de wind en de golven. In 1776 is het dorp Beulake in het huidige Beulakerwijde verdronken. - Uitvoerige beschrijving van de Kleine Kerk of Mariakerk, door de lokale historicus Henk van Heerde. - Site van de kerk.

- "Het imposante, rijksmonumentale Watergemaal A.F. Stroink (Weg van Twee Nijenhuizen 18) is in 1919-1920 gebouwd in opdracht van Waterschap Vollenhove als hoofd-stoomgemaal voor Noordwest-Overijssel. Het ligt aan het Ettenlandsch Kanaal, dat de verbinding vormde tussen de Zuiderzee en de Beulakerwijde. In 1928 is aan de oorspronkelijke twee stoommachines van het gemaal een derde toegevoegd, waarvoor het gebouw aan de zuidzijde werd uitgebreid. Later zijn de stoommachines vervangen door dieselmotoren, waarvan één in 1982 is opgevolgd door een elektromotor. In 1980 is de hoge, tevens als belangrijke 'landmark' functionerende schoorsteen afgebroken.

Watergemaal A.F. Stroink is door zijn opvallende, dominante verschijning in het weidelandschap zeer beeldbepalend. Aan het gebouw is sinds de uitbreiding van 1928-'29 nauwelijks iets veranderd, waardoor het als gaaf kan worden gekwalificeerd. Het is van cultuurhistorische waarde als uitdrukking van technische ontwikkelingen op het gebied van de waterbouwkundige werken en als sleutelproject in de landaanwinnings- en ontwateringsprojecten in het Land van Vollenhove. Het is in verschillende opzichten tevens van architectuurhistorisch belang en ondanks het gemis van de schoorsteen, in interieur en exterieur een fraai voorbeeld van vroeg 20e-eeuwse utiliteitsbouw. Vanwege formaat en capaciteit heeft het gemaal bovendien enige zeldzaamheidswaarde." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) - Nadere informatie over verleden en heden van Gemaal A.F. Stroink.

- Gevelstenen in Vollenhove.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Venose Voorjaarsfestijn (februari).

- "De Havendagen (Pinksterweekend) zijn in 1994 ontstaan, toen destijds de gemeente Brederwiede de haven had overgedragen aan de inwoners van Vollenhove. Er is toen aan deze overdracht op een feestelijke wijze aandacht geschonken, met diverse activiteiten. Er werden ook diverse oude boten gecontracteerd ter opluistering van dit evenement. Leuk detail is dat toen ook het Vollenhoofsch Visserskoor is ontstaan. In de jaren erna is de braderie verder uitgebreid met o.a. vele sleepboten, oude vissersboten, theateroptredens en gratis kinderactiviteiten. En sinds 2006 aangevuld met zuidwalbotter VN66 van Stichting 't Venose Skutien. Een aanwinst voor de stad! Een grote braderie, boekenmarkt, kindervrijmarkt etc. wordt verzorgt door Streekevenementen. Inmiddels zijn de jaarlijkse Havendagen, mede dankzij een enthousiaste werkgroep en de vele sponsoren en vrijwilligers, uitgegroeid tot een van de grootste gratis toegankelijke evenementen van Steenwijkerland, een groots 4-daags familie-evenement, met veel gezelligheid voor jong en ouder."

- Pleinpop (op een zaterdag eind juni of begin juli). Gratis toegang.

- Corso Vollenhove (laatste zaterdag van augustus) is de afsluiting van een corsofeestweek, die begint op de voorafgaande dinsdag. De hele feestweek zijn er schitterend versierde straten, die ’s avonds worden verlicht.

- "Tijdens survivalrun ‘Veno in de Wetlands’ (2e zaterdag van november, in 2020 voor de 20e keer) kunnen deelnemers drie verschillende afstanden lopen, namelijk 5, 8 en 13 kilometer. Deze afstanden kunnen zowel individueel als in een koppel worden gelopen. Voor de langste afstand geldt als voorwaarde dat deelnemers lid moeten zijn van Survivalrun Bond Nederland (SBN). De survivalrun start met de wedstrijdcategorieën. Deelnemers aan de wedstrijden lopen dezelfde afstanden als recreatieve deelnemers, maar hebben te maken met zwaardere hindernissen. Rond het middaguur starten de recreatieve deelnemers. Om de survivalrun succesvol te kunnen organiseren wordt Stichting Survival Vollenhove ondersteund door vele vrijwilligers, maar extra vrijwilligers zijn altijd welkom want er is altijd genoeg te doen. Er zijn verschillende taken, zoals het helpen bij het bouwen voorafgaand aan de run, het regelen van het verkeer tijdens de run of als jury bij een hindernis staan. Wil je ook je steentje bijdragen aan de survivalrun? Meld je dan aan als vrijwilliger door te mailen naar vrijwilligers@survivalvollenhove.nl. Ook voor vragen kun je daar terecht."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Zwembad Vollenhove is een overzichtelijk en gezellig zwembad. Het overdekte gedeelte bestaat uit een langwerpige achthoek van 17 meter lang en 11 meter breed, het is van 110cm tot 200cm diep. De glijbaan van 35 meter maakt het geheel compleet. Daarnaast is er een goed afgeschermd baby- en peuterbassin. In de hal van het zwembad is een horecagelegenheid. Hier verkopen we o.a. verschillende soorten koffie en thee, frisdrank, snoepgoed en we beschikken over een frituur. Zomers is buiten het 25 meter bad en peuterbassin open. Rondom het buitenbad is er een grote weide met springkussen en speeltoestellen. Wij beschikken over een afgesloten buitenterras met speeltoestellen en loungebank. In ons binnenbad hangt geen chloorlucht, dankzij een unieke technische installatie. Dit maakt ons zwembad extra geschikt voor mensen met ademhalingsproblemen."

- "In 2019 is druk gezaaid en gebouwd aan de Beleeftuin van Stichting Transition Town Vollenhove. Zo is er een kruidenspiraal aangelegd, met een salamanderhotel, egelhuisje en vijvertje, en is er een bonenhuis gerealiseerd, met elf soorten bonen rondom het huis en kouseband in het huis. Pak je fiets, auto of kom lekker wandelen en breng een bezoek aan onze Beleeftuin om van al dit moois samen te genieten. Dinsdag- en vrijdagochtend zijn we op de tuin aanwezig. Kom in de zomermaanden genieten van de prachtige bloemenborder, de groenten en kruiden die met hun heerlijke geuren de tuin vullen. Laat je verrassen door alle mooie plekjes op onze permacultuurtuin. Onze enthousiaste medewerkers beantwoorden graag je vragen. Ben je geïnspireerd geraakt na het bezoek, dan kun je een zakje bijenbloemenzaad aanschaffen om zelf aan de slag te gaan. We zijn gevestigd op het Volkstuincomplex, Flevoweg 2."

- "Tuinmannen en -vrouwen, timmerlieden, schilders, oftewel liefhebbers met twee rechterhanden, dat zijn de mensen die we zoeken op Landgoed De Oldenhof in Vollenhove. Om het eeuwenoude landgoed klaar te maken voor de toekomst, is er wat betreft werkzaamheden een inhaalslag nodig. Clara Sloet, de laatste barones die op dit landgoed gewoond heeft, is in 2011 verhuisd naar een appartement. Qua leeftijd was het voor haar niet haalbaar om hier te blijven. Sindsdien is het landgoed volledig in beheer gekomen van de bijbehorende stichting. Inmiddels zijn we met zijn allen: bestuur, bewoners en vrijwilligers, zover dat het gehele landgoed klaargemaakt kan worden voor de toekomst. We zijn een gezond landgoed en kunnen een mooie slag maken. Maar, dan hebben we wel extra 'handjes' nodig. Vrijwilligers die ons letterlijk willen helpen bouwen! Dus ben jij hier enthousiast over, heb je nog een beetje vrije tijd over én werk je graag in een gezellig team? Meld je dan via onze website aan als vrijwilliger van Landgoed De Oldenhof!" Zie ook de reportage van RTV Oost met beheerder Aart Jan Troost (januari 2021).

Het extreme noodweer dat van 4 op 5 juni 2019 over Nederland raasde, heeft het monumentale landgoed De Oldenhof in Vollenhove enorme schade toegebracht. De zware onweersbui die zich boven het Zwartemeer ontwikkelde tot een zogeheten gustnado - een lichtere variant van een tornado - met windsnelheden van meer dan 200 kilometer per uur, heeft in minder dan vijf minuten tijd meer dan honderd eeuwenoude en gezonde zware eiken en beuken met wortel en al de grond uitgerukt. Ze vielen als luciferhoutjes om. De ravage op het landgoed en de natuurcamping was enorm. Er is in 2019 en 2020 hard gewerkt om de boel op te ruimen en een deel van de schade te herstellen. De omgewaaide bomen zijn met hulp van vrijwilligers weggehaald, het hout is hergebruikt, de natuurcamping is vrij snel na de storm opgeruimd en weer open gegaan en de lanen van het landgoed zijn weer toegankelijk gemaakt. Toch gaat herstel van het vierhonderd jaar oude rijksmonument nog jaren duren. Het stichtingsbestuur van het landgoed heeft opdracht gegeven voor het schrijven van een omvangrijk herstelplan.

- "Het Ettenlandsch kanaal NO van Vollenhove wordt verbreed. Provincie Overijssel en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) trekken hierin samen op. Door de verbreding kan het waterschap de pompcapaciteit van Gemaal Stroïnk volledig benutten. Door het Ettenlandsch kanaal te verbreden, kan in tijden van veel neerslag meer water worden afgevoerd om wateroverlast te voorkomen. In geval van droogte en om bodemdaling te voorkomen worden de peilen in de boezem en omliggende gebieden zo hoog mogelijk gehouden. Dat kan als het gemaal optimaal water kan aanvoeren via een breder kanaal.

Samen werken. Hetzelfde Ettenlandsch Kanaal moet volgens de provincie een natuurvriendelijke verbinding worden tussen De Wieden en het Vollenhovermeer. Dat is een van de Natura2000-maatregelen in De Wieden. Zowel provincie als waterschap spannen zich in voor een duurzame en (kosten)efficiënte uitvoering van de werkzaamheden en het versterken van de biodiversiteit. Het combineren van werkzaamheden in een gebied is ook een resultaat van de ‘Samen Werkt Beter aanpak’ in Overijssel. Gedeputeerde Ten Bolscher: ‘Goed dat provincie en waterschap samen optrekken. De provincie neemt de regierol op zich en de kosten van de uitvoering worden verdeeld’. De samenwerking beperkt ook de overlast, doordat er slechts één keer werkzaamheden in het gebied plaatsvinden. In deze video, met dronebeelden van het kanaal, vertellen wij meer over de verbreding van het Ettenlandsch Kanaal bij Vollenhove.

Meer water en natuur. Het Ettenlandsch Kanaal wordt aan de zuidzijde ca. 25 meter breder met de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Deze oever is straks voor otters en moerasvogels geschikt als verbindingszone tussen het Vollenhovermeer en De Wieden. Lid van het dagelijks bestuur van het waterschap Hans Pereboom benadrukt ook de voordelen van de gecombineerde maatregelen. ‘Goede aan- en afvoer van het water is in dit gebied erg belangrijk. En nu profiteert de natuur ook’. Aansluitend aan de verbreding van het kanaal komt een 30 meter brede rietzone. De oevers van het Ettenlandsch Kanaal zijn gunstig voor de ontwikkeling van een stevige (water)rietzone en daarmee voor een goed leefgebied voor de Grote Karekiet. Vooral de werking van de wind op de oevers en een rijke ondergrond (met klei/zand) zorgen voor een goede voedingsbodem voor rietontwikkeling.

Het droge grasland ten zuiden van het kanaal wordt natter gemaakt door extra in- en uitlaten aan te leggen. De bestaande natuur van de Wieden profiteert hiervan door het creëren van leefgebied voor de Porseleinhoen. Eveneens zal er een foerageergebied kunnen ontstaan voor o.a. de Bruine Kiekendief en Zwarte Stern. Om dit mogelijk te maken verplaatst het waterschap het gemaal aan de Duinweg in Vollenhove. Daarnaast zullen, meer verspreid in het gebied, een aantal kades en keringen worden aangelegd. Verwacht wordt dat de werkzaamheden in het najaar van 2022 gaan starten. De kosten voor het waterschap bedragen ca. 3,5 miljoen euro. De provincie heeft een budget van ca, 8,8 miljoen euro beschikbaar.

Grootste laagveenmoeras van Noordwest-Europa. De Weerribben-Wieden is het grootste laagveenmoeras van Noordwest-Europa. Vanwege de bijzondere natuur zijn de Weerribben-Wieden aangewezen als Natura 2000-gebied. Als een van de doelstellingen hiervoor realiseert de provincie nieuwe natuur in de deelgebieden Muggenbeet, Verbinding Wieden-Vollenhovermeer en Duinweg-Leeuwte. Om aan de natuurdoelen in drie nieuw in te richten deelgebieden in de Weerribben-Wieden te voldoen, past het waterschap de waterpeilen aan. Er is een hoger waterpeil nodig. Dit is met een peilbesluit vastgelegd. En ook wordt het watersysteem anders ingericht.

Gemaal Stroïnk. Het in het uiterste noorden van het grondgebied van Vollenhove gelegen - en onder Bezienswaardigheden beschreven, red. - Gemaal A.F. Stroïnk regelt het peil op de boezem (waterbergingsgebied) van Noordwest-Overijssel en de polders in Noordwest-Overijssel, de polder Nijeveen-Kolderveen en het stroomgebied van de Vledder en Wapserveense Aa. De totale oppervlakte van dit gebied is ruim 50.000 hectare. Bij hoog water in het boezemgebied pompt het gemaal het water via het Vollenhovermeer naar het IJsselmeergebied." (bron: Waterschap Drents Overijsselse Delta, februari 2021)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Vollenhove, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Vollenhove (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Vollenhove.

- Dialect: - "In het voorjaar van 1994 verscheen 'Het dialekt van Wijhe, klank- en vormverschijnselen', als eerste deel van de reeks grammatikale beschrijvingen van de dialekten van West-Overijssel en het oostelijk deel van de Veluwe. Enkele maanden na het verschijnen ervan kreeg de IJsselakademie van dr. J.J. Spa het aanbod om de beschrijving van het dialekt van Vollenhove voor zijn rekening te nemen. De auteur heeft zich in grote lijnen aan de opzet van 'Het dialekt van Wijhe' gehouden: ook in dit tweede deel vind je een bespreking van de klinkers, de meervouds- en verkleinwoordvormen, de werkwoorden en de persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden. Opvallend is vooral - in vergelijking met het dialekt van Wijhe - het grote aantal klinkers dat de auteur heeft waargenomen. Daarnaast worden ook de medeklinkers behandeld, uitspraakregels gegeven, lidwoorden, aanwijzende voornaamwoorden, telwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, syntaktische eigenaardigheden, topografische benamingen en andere verschijnselen uit het dialekt in kwestie. Het boek geeft daardoor een vrij volledige grammatikale beschrijving van het lokale dialekt zoals dat met name door ouderen nog wordt gesproken." Aldus Ph. Bloemhoff-de Bruijn in het voorwoord van de via de link ook online te lezen publicatie 'Het dialekt van de stad Vollenhove - Klank- en vormleer' (1996).

- Belangenorganisatie: - "Belangenvereniging Vollenhove-Stad (BVVS) werkt met een Stadsplan. Dit plan wordt door en met de inwoners samengesteld. Ideeën en suggesties zijn omgevormd tot aandachtspunten voor het bestuur van de BVVS, dat zich ten doel stelt elke keer voor een periode van drie jaar hiermee aan de slag te gaan. BVVS zal het stadsplan periodiek voorleggen aan het gemeentebestuur en in samenwerking met de gemeente aan de slag gaan om de verschillende werkzaamheden die er in staan te realiseren."

- Duurzaamheid: - "Transition Towns bestaan uit groepen enthousiaste burgers in steden, dorpen en buurten, die met elkaar aan de slag zijn om hun manier van wonen, werken en leven minder olie-afhankelijk, meer duurzaam en meer sociaal te maken. Transition Towns dragen met een overvloed aan praktische, sociale en betaalbare oplossingen bij aan de omschakeling naar een volledig duurzame wereld. We laten dit niet afhangen van overheid of bedrijfsleven; deze transitie vraagt om de eigen inzet om de vitaliteit van de lokale economie te versterken en het welzijn van lokale gemeenschappen te verbeteren. Ook Stichting Transition Town Vollenhove werkt aan meer biodiversiteit en veerkracht, opdat mens en natuur in tijden van crisis goed kunnen reageren. Onze grootste uitdaging is om een wereld met minder energie en minder spullen te realiseren."

- Bedrijfsleven / ondernemen: - "Het Vollenhoofsch Ondernemers Colectief (VOC) stelt zich primair ten doel het behartigen van de materiële en immateriële belangen van de zelfstandig ondernemers en ondernemingen in het kleine en middelgrote bedrijf en beroep in de stad e.o. Dit doet zij al vanaf 1978. Secundair heeft de VOC de plicht op zich genomen, vanuit de VTRB, om de stad te promoten. Hieronder wordt verstaan het initieel ondersteunen en ontplooien van activiteiten ter bevordering van toerisme en naamsbekendheid. Binnen het VOC wordt gewerkt vanuit diverse commissies. Doordat de commissies zijn samengesteld met direct betrokkenen is inhoudelijke kennis verzekerd en draagvlak gewaarborgd. Verder zijn zij in staat, gevraagd of ongevraagd, thematische avonden met gastsprekers te organiseren. Het VOC organiseert door het jaar heen verschillende activiteiten in de vorm van evenementen en winkeliersacties, met name de Vader- en Moederdagactie, Lentekriebels, Typisch Vollenhove, Sinterklaasintocht en Eindejaarsactie."

Reactie toevoegen