Volthe

Plaats
Buurtschap
Dinkelland
Twente
Overijssel

Volthe Rossum OV Everlostraat.jpg

Volthe, blik op de buurtschap vanaf de Everlostraat

Volthe, blik op de buurtschap vanaf de Everlostraat

Volthe Rossum OV Mariakapel Wiekerstraat.jpg

Volthe, Mariakapel aan de Wiekerstraat

Volthe, Mariakapel aan de Wiekerstraat

Volthe Rossum Lemselo kaart met de oude boerderijen 1024x768.jpg

Kaart gemaakt door Frank Steggink, waarop aangegeven de boerderijen van Volthe, Rossum en Lemselo die in ieder geval in 1475 al bestonden. Voor de toelichting erbij zie http://www.steggink.org/volthe/schat_legend.txt.

Kaart gemaakt door Frank Steggink, waarop aangegeven de boerderijen van Volthe, Rossum en Lemselo die in ieder geval in 1475 al bestonden. Voor de toelichting erbij zie http://www.steggink.org/volthe/schat_legend.txt.

volthe_havezathe_het_everloo.jpg

Volthe, Havezathe Het Everloo

Volthe, Havezathe Het Everloo

volthe_havezathe_het_everloo_ii.jpg

Volthe, Havezathe Het Everloo

Volthe, Havezathe Het Everloo

Volthe

Terug naar boven

Status

- Volthe is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Dinkelland. T/m 2000 gemeente Weerselo.

- De buurtschap Volthe valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Rossum.

- De buurtschap Volthe ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Voalt.

Bijnaam van de inwoners
Öllieböarde. (wat betekent dit en wat is de achtergrond ervan?, red.)

Oudere schrijfwijzen
Laat 10e eeuw Uuluht, midden 12e eeuw Fuleht, 1188 ingevoegd eind 13e eeuw Voleth, 1381-1383 Vaelt, Voelet, Voelt, Volet, 1385 apud Voelt, 1844 Volte.

Naamsverklaring
Herkomst en betekenis onbekend. Bij de oudste vormen moet ht voor th verschreven zijn, hetgeen niet uitzonderlijk is. De oude vormen wijzen niet in de richting van het Oudsaksische faled 'koestal', of het Oostelijk Middelnederlandse vaelt 'omheinde ruimte, mestvaalt'. Zie ook Valthe. (1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Volthe ligt N van Oldenzaal, NO van Rossum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Volthe 98 huizen met 542 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Op een lijst uit eind 10e eeuw wordt de buurtschap reeds als Uuluht vermeld. Op deze lijst stonden 43 boerderijen die werden geschonken aan het klooster in Werden, waarvan er twee in Volthe stonden.

- Overzicht van boerderijen in de marke Volthe, met locatie. - De bijbehorende boerderijnamen kun je hier vinden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De 18e-eeuwse monumentale boerenschuur van de familie Sanderink aan de Everlostraat stond al jaren leeg en was daardoor verworden tot een bouwval. Eind 2014 is de schuur steentje voor steentje en balkje voor balkje afgebroken en in de originele staat weer opgebouwd op Landgoed Huis te Brecklenkamp in de buurtschap Breklenkamp bij Lattrop. Hij heeft daar sindsdien een 'nieuw leven' gekregen als ontvangst- en informatiecentrum voor het landgoed. Het meeste materiaal kon worden hergebruikt, zoals de pannen, de stenen en zeker ook het eeuwenoude eiken gebintwerk, dat nog volledig in tact was.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In de buurtschap liggen pal ten noorden van het kanaal Almelo-Nordhorn de restanten van de Hunenborg, een middeleeuwse burcht. Dit is het enige rijksmonument van buurtschap Volthe. "Zeven jaar zocht archeologe Diana Spiekhout (32) uit Eelde naar vergeten kastelen in Overijssel en Drenthe. Ze vond er 134. Haar absolute favoriet is De Hunenborg. "Deze plek is pure magie", aldus Spiekhout. Wat voor haar een ‘superkasteel’ is, is voor buitenstaanders op het eerste gezicht niet meer dan een leeg terrein vol glooiingen, een kale, eenzame boom en een bankje geschonken door noaber ‘Zeisen Jan’. Slechts de grotendeels droog liggende gracht herinnert aan de historische en met volksverhalen omklede ringwalburcht die hier moet hebben gelegen. "De Hunenborg is een van de oudste burchten in Nederland", aldus Spiekhout. "Alleen, je moet het wel weten. De meeste mensen hebben geen idee. Die denken bij een middeleeuws kasteel aan een bouwwerk met muren, torens en kastelen uit een Disneyfilm. Iets in de geest als het Muiderslot of kasteel De Haar in Haarzuilens. Maar de eerste kastelen waren anders. Een terrein met wat simpele bebouwing omgeven door een gracht en een aarden wal, veel meer was het niet." (bron en voor nadere informatie zie Tubantia, november 2020)

- Mariakapel aan de Wiekerstraat op de Volther Es in de voormalige marke Volthe. Tegenwoordig staat deze op de grens van de buurtschap met het dorp Rossum.

- Landkruis aan de Tramweg.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Fiets-ommetje Volthe (10 km).

- Wandel-ommetje Voltheres (8 km).

- Het Everloo is een landgoed met een karakteristiek, monumentaal bouwhuis. Landgoed Het Everloo in buurtschap Volthe grenst aan het Roderveld. Natuurmonumenten heeft mede dankzij de financiële steun van veel leden Het Everloo en Beerninkholt aangekocht t.g.v. haar 100-jarig jubileum. Met deze aankoop zijn de natuur- en cultuurhistorische waarden voor de toekomst veiliggesteld. Water, dieren, planten én bezoekers hebben meer ruimte gekregen. Het oorspronkelijke jachtslot / de havezate Het Everloo (vroeger ook Everlo) is in 1811 gesloopt, nadat het ernstig in verval was geraakt. Het kasteel stond op een eiland, omringd door grachten, die nog aanwezig zijn. Alleen het 'bouwhuis' is er nog van over. Tussen 1967 en 2000 werd dat geëxploiteerd door Jan Race Palthe en zijn vrouw. Ze runden een pannenkoekenhuis en een boerderij. Deze exploitatie is in 2000 beëindigd, waarna het huis samen met het omliggende landgoed in 2005 is verkocht aan Natuurmonumenten, die het huis in datzelfde jaar doorverkocht aan Heisterkamp Dranken uit Ootmarsum. Tegenwoordig wordt het gebouw gebruikt voor allerlei festiviteiten. - Enkele beschrijvingen uit de levensloop van Gerrit Rijkhof, in de 18e eeuw rentmeester van Het Everloo.

- Z van landgoed Het Everloo ligt het eveneens door Natuurmonumenten beheerde natuurgebied Roderveld (het uiterste oosten valt overigens onder de Losserse kern De Lutte). Ervaar de rust en schoonheid van beide gebieden tijdens een wandeling van 1 en 3,5 kilometer. In het Roderveld loop je langs natte heide en door gevarieerde bossen met loof- en naaldbomen. Onder de bomen ontdek je witte klaverzuring, heksenkruid en verschillende varens. In de natte heide groeien moeraswolfsklauw en zonnedauw. Na een opknapbeurt zijn kleine zonnedauw en ondergedoken moerasscherm teruggekeerd.

- In het noorden van de buurtschap Volthe en het aangrenzende zuidoosten van de buurtschap Agelo ligt het Natura 2000-gebied Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek. Voor een beschrijving hiervan zie bij Agelo.

- In Volthe, aan de rand van landgoed Singraven nabij Denekamp, wordt een nieuw landgoed ontwikkeld. De eigenaren van een verbouwde woonboerderij die in 2011 afbrandde, willen een nieuw woonhuis en twee portierswoningen bouwen. Daarbij zal 18 hectare aan landbouwgrond worden omgevormd tot natuur. Zo wordt er een verbindingszone gecreëerd tussen landgoed Singraven en natuurgebied de Vogelpoel. (nov. 2012)

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisaties: - "Dorpsraad Rossum - Lemselo - Volthe stelt het belang van de leefbaarheid van de kernen bij al haar activiteiten voorop. Dit beogen we te bereiken door verbindingen te leggen, tussen inwoners, buurtschappen/wijken, ondernemers en verenigingen. En waar nodig te ondersteunen. Samenwerken aan de leefbaarheid van onze kernen. Taken dorpsraad: inventariseren wat er leeft in het dorp / wat de behoeften van de inwoners zijn t.a.v. het wonen en leven; spreekbuis voor inwoners richting de gemeente en andersom; initiëren of ondersteunen van mogelijke projecten die het dorpsbelang behartigen. Dit kunnen projecten zijn op gebied van diverse thema’s, zoals wonen, openbare ruimte, zorg, veiligheid, verkeer etc."

Reacties

(2)

Beste lezer,

Ik ben een eerste genealogisch onderzoek begonnen naar mijn voorouders.
De moeder van mijn vader was een Everlo. Via deze lijn ontdekten we dat er ooit een Roelof Everlo is geweest, die De Leeuwerik in Weerselo kocht van Berend Steenhof uit Volthe.
Maar wat was de Leeuwerik? Een huisje? Een winkel? Een herberg?

Kunnen jullie hier iets meer over zeggen?

Vriendelijke groet,
Emily Nijhuis

Beste mevrouw Nijhuis,
Als ik u was zou ik uw vraag stellen aan de heemkundevereniging van de voormalige gemeente Weerselo. Zij zullen u er ongetwijfeld meer over kunnen vertellen. U vindt hun site op https://www.heemkundeweerselo.nl/.
Met vriendelijke groet en succes gewenst met uw onderzoeken, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen