Vortum-Mullem

Plaats
Dorp
Boxmeer
Noordoost-Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

vortum-mullem_plaatsnaambord_kopie.jpg

Vortum-Mullem is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Cuijk, gemeente Boxmeer.

Vortum-Mullem is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Cuijk, gemeente Boxmeer.

vortum-mullem_slagwerkgroep.jpg

Bijna ieder dorp heeft wel een muziekvereniging. Zo ook Vortum-Mullem, met Fanfare St. Cornelius. In 2000 komt daar Slagwerkgroep Vortum-Mullem uit voort en die zijn écht uniek! Lees maar onder Links, Muziek. (© www.facebook.com/swgvortum)

Bijna ieder dorp heeft wel een muziekvereniging. Zo ook Vortum-Mullem, met Fanfare St. Cornelius. In 2000 komt daar Slagwerkgroep Vortum-Mullem uit voort en die zijn écht uniek! Lees maar onder Links, Muziek. (© www.facebook.com/swgvortum)

Vortum-Mullem

Terug naar boven

Status

- Vortum-Mullem is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente (en streek) Land van Cuijk. Oorspronkelijk waren dit twee aparte buurtschappen: Vortum vial altijd al onder de gemeente Vierlingsbeek, Mullem viel t/m 30-4-1942 onder de gemeente Sambeek, en ging per 1-5-1942 over naar de gemeente Vierlingsbeek. Het dorp ging in 1998 over naar de gemeente Boxmeer, en in 2022 over naar de gemeente Land van Cuijk.

- Onder het dorp Vortum-Mullem valt ook de buurtschap Klein Vortum.

Terug naar boven

Naam

Spelling
- De plaatsnaamborden van Vortum-Mullem bevatten een kleine spelfout: tussen de beide namen hoort een koppelteken. Dat is overigens ook de formele spelling (voor bijv. postcodeboek en BAG).

Oudere vermeldingen
Mullem: 1152 Molna, 16e eeuw Mullem, Mulhem.

Naamsverklaring
Mullem wordt al in de 12e eeuw vermeld en betekent waarschijnlijk 'molen' (blijkens de 16e-eeuwse vormen later geduid als heem 'woonstede' bij de molen). Vortum wordt in de 19e eeuw ook Vorthem genoemd, wat kan wijzen op heem 'woonstede' bij de voorde 'doorwaadbare plaats'. Beide plaatsjes lagen aan een beek.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Vortum-Mullem grenst in het ZW aan de A73, vrijwel aan buitengebied van Overloon en aan Stevensbeek, in het N aan Sambeek en in het O en Z aan Groeningen, en ligt OZO van Sint Anthonis, ZO van Boxmeer, in de W nabijheid van de rivier de Maas, W van Afferden, NW van Vierlingsbeek, Bergen en Nieuw Bergen en N van Venray.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Vortum 22 huizen met 157 inwoners, de buurtschap Mullem 46 huizen met 281 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 270 huizen met ca. 680 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
Vortum-Mullem en omgeving moet al in de prehistorie bewoond zijn door mensen die werkten in de landbouw- en veeteelt. Zij waren op zoek naar vruchtbare grond waarbij ze geen last hadden van wateroverlast. Er zijn in deze contreien sporen gevonden van bewoning van duizenden jaren vóór Christus. Vortum-Mullem is een tweelingdorp, maar beide kernen hebben hun eigen eigen geschiedenis. 'Vorthum' wordt voor het eerst in archiefstukken genoemd in 1326. In dat jaar moet de kapel in Vortum nog worden ingezegend, maar er staat ook in dat er al een hoeve aanwezig is. Veel ouder is de vermelding van Mullem. In de Bibliothèque Nationale te Parijs wordt een perkament uit 1152 bewaard, waarin sprake is van een boerenhoeve bij de Maas, grangiam que dicitur Molna iuxta Mosa (ofwel: een uithof die 'Molna nabij de Maas' heet). Deze buitenhoeve was verbonden aan de cisterciënzerabdij Camp nabij Rheinberg, ten noorden van Krefeld.

Religie
Begin 15e eeuw heeft Mullem een eigen kapel, nauw verbonden aan de kerk in Sambeek. De kapel is gewijd aan de H. Cornelius, een paus uit de 3e eeuw. Eeuwenlang is Mullem de bedevaartplaats van 'Sinte Knillis' om te bidden voor bescherming tegen stuipen, lamheid, zenuwziekte en voor een goede verzorging van kalveren. De boerderijen in Vortum lagen rondom een kleine kapel, toegewijd aan de H. Hubertus. De Vortumse kapel werd net als de Mullemse oorspronkelijk vanuit Sambeek bediend door een rector. In 1879 krijgen de twee rectoraten Mullem en Vortum toestemming van de Bossche bisschop Adrianus Godschalk om zich te verenigen tot een zelfstandige parochie onder de bescherming van de H. Hubertus en de H. Cornelius. De beide middeleeuwse kapellen worden gesloopt voor de bouw van een grotere parochiekerk.

Molen
Toen Vortum en Mullem nog over 2 gemeenten verdeeld waren, moest de ene helft van de bevolking zijn graan laten malen op de ver weg gelegen watermolen van Vierlingsbeek, de andere helft te Vierlingsbeek, Boxmeer of Sambeek. In 1868 krijgt Vortum zelf een korenmolen; een ronde stenen bergmolen. De molen is in 1944 door de terugtrekkende Duitsers verwoest en nadien niet herbouwd. De restanten zijn opgeruimd. Reeds voor de oorlog had de familie Gerrits een machinale molen gebouwd op de hoek van de St. Cornelisstraat en de Luinbeekweg (waar nu Bewindvoerderskantoor Kroezen zit).

Tweede Wereldoorlog
Op 27 september 1944 wordt Vortum-Mullem geëvacueerd. Na de bevrijding treffen de inwoners een verwoest dorp aan. Van de acht boerderijen zijn er vier onbewoonbaar geraakt en in het centrum is geen enkel huis ongeschonden uit de strijd gekomen. Een jaar na de bevrijding, in september 1945, maakt het dorp zich ernstig zorgen over de naderende winter: "Verschillende families logeeren nog in kippenhokken, kapotgeschoten huizen en afdakken. Langzaam, tergend langzaam, gaat de opbouw verder. Geen materiaal, geen glas, geen pannen om onze dorpsbewoners te beschutten tegen den gierenden herfststorm. Geen ondergoed om behoorlijk te kleeden voor den winter, die voor de deur staat. Moge toch spoedig een keerpunt komen om het bestaan van onze menschen weer menschwaardig te maken", schrijft het Boxmeers Weekblad.

Doordat er een aantal boerderijen aan de verbindingsweg tussen de twee buurtschappen wordt gebouwd, groeien Vortum en Mullem langzaam naar elkaar toe. De dorpen ontwikkelen zich met name langs de beken die naar de Maas stromen, wat de langgerekte vorm van de kernen verklaart. Inmiddels is Vortum-Mullem echt één dorp met in het midden de kerk en de school. (bron: Brabants Historisch Informatie Centrum BHIC)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In het ZW van Vortum-Mullem zijn 2 kleine nieuwbouwwijkjes in ontwikkeling. Bij beide gaat het om zelfbouwkavels. Het betreft plan Luinbeekweg met 20 kavels en plan Sint Cornelisstraat 17 kavels.

- De vitaliteit van de kern Vortum-Mullem is van groot belang voor het woon- en leefgenot van haar inwoners. Als we het hebben over vitaliteit dan gaat het over prettig wonen en leven. Voldoende voorzieningen, een goed en passend woningaanbod maar ook het voor elkaar zorgdragen als bewoners zijn hier voorbeelden van. Het dorp kent een sterke sociale verbondenheid tussen haar inwoners en heeft een rijk verenigingsleven. Samen met de landelijke ligging en korte afstand tot Boxmeer is dit een van de punten die het dorp zo aantrekkelijk maken. Er zijn echter verschillende ontwikkelingen waardoor de vitaliteit onder druk kan komen te staan. Het wegtrekken van jongeren, een toenemende zorgvraag onder ouderen en een verschraling van het voorzieningenniveau zijn hier voorbeelden van. Dit tegen de achtergrond van bezuinigingen bij diverse maatschappelijke instanties, een terugtredende overheid en een veranderende samenstelling van de bevolking.

Om de kracht van het dorp te benutten, en tegelijkertijd de vraagstukken die op ons afkomen in onderlinge samenhang op te pakken, hebben ze daarom samen de schouders gezet onder het Dorpsplan Vortum-Mullem. Dit dorpsplan is gericht op concrete activiteiten voor de korte termijn en gericht op wat realistisch en nodig is voor de aankomende jaren. In dit licht is een sessie met bewoners georganiseerd, als onderdeel van de integrale aanpak die door Wonen Vierlingsbeek samen met de gemeente Boxmeer en zorgorganisatie Pantein is opgezet. Het doel: met eigen verantwoordelijkheid van bewoners en ondersteund vanuit professionals komen tot een dorpsvisie met concrete acties voor de komende jaren. Met deze opzet wordt een bewust appel gedaan op ‘verantwoordelijk burgerschap’. De bewoners zijn aan zet om actie te ondernemen en kansen te verzilveren om de vitaliteit te versterken. Professionals ondersteunen daar waar nodig en helpen de bewoners om goede ideeën en acties tot uitvoer te brengen. Dit betekent dat niet het aanbod, maar de vraag vanuit het dorp leidend is voor een gezamenlijke succesvolle aanpak. Op deze manier wordt het voortouw gegeven aan de bewoner(s).

- Coöperatie LVCNET is opgericht om het Land van Cuijk te voorzien van glasvezel. Kleine dorpen als Vortum-Mullem zijn vaak verstoken van snel internet en daardoor niet goed op de toekomst voorbereid. Glasvezel is de oplossing voor dit probleem. Glasvezel biedt betrouwbaar, goedkoop en snel internet. Via een kabel van glasvezel heb je een even hoge downloadsnelheid als uploadsnelheid. Het is een internetkabel waar je jaren mee vooruit kunt. Helaas komt een glasvezelaansluiting er niet vanzelf, omdat deze regio voor commerciële aanbieders niet aantrekkelijk genoeg is. Om ook in Vortum-Mullem over fatsoenlijk breedband internet te kunnen beschikken, zet LVCNET zich in voor de aanleg van een glasvezelnetwerk in deze regio. Daarvoor is wel de steun van de inwoners nodig. Is er voldoende vraag, dan zorgt LVCNET dat in het hele Land van Cuijk eindelijk glasvezel wordt aangelegd.

- In 2014 is door architectenbureau Onix op Provincialeweg 1b in Vortum-Mullem het huis De Kemp gerealiseerd, gemodelleerd naar een klassieke Brabantse langgevelboerderij. In het pand bevinden zich 2 B&B-kamers en een ruimte voor vergaderingen, workshops en trainingen. Er valt veel te vertellen over de bijzondere architectuur van het pand. Onder de link lees je daar alles over.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Vortum-Mullem heeft 1 rijksmonument, maar daar valt niet veel aan te zien, want het is een archeologisch monument, zijnde een "terrein waarin overblijfselen van bewoning. Datering: Mesolithicum, Neolithicum, IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen".

- De huidige RK H. Corneliuskerk (St. Cornelisstraat 16) dateert uit 1953 en is de opvolger van de vorige kerk uit 1879, die tijdens de Tweede Wereldoorlog is verwoest. De kerk is in 2017 aan de eredienst onttrokken (toespraak pastor tijdens de laatste kerkdienst) en is verbouwd en herbestemd tot multifunctionele accommodatie (MFA). Zie daarvoor verder bij Links.

- In oktober 2017 is het monument onthuld voor Flt LT Peter Raw, een Engelse piloot die in maart 1944 sneuvelde toen hij crashte met zijn Typhoon jachtbommenwerper. Bij de onthuling was zijn dochter Maurene aanwezig en 17 andere familieleden. Het monument is geplaatst bij de crashplaats (Schutskooi Vortum-Mullem). - Onder deze link vind je een videoreportage van de ceremonie, door Jan Hendriks TV VM.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Nieuwjaarsduik.

- Nieuwjaarsconcert Fanfare St. Cornelius (onder de link vind je een videoreportage van editie 2018).

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Plekkers. - Op carnavalsmaandag vinden hier de Boxmeerse Metworstrennen plaats, waarbij het dorp de regionale en vaak ook de landelijke media weet te halen. - Na de carnaval in 2009 zijn twee bestaande hofkapellen uit Vortum-Mullem, Hofkapel TUMULT en Vol Glas Vooruit, samengegaan. Bijna 30 jaar muziekgeschiedenis werd op die manier samengevoegd. De ervaring van TUMULT en het jonge elan van Vol Glas Vooruit bleek een gouden combinatie. De nieuwe naam van de kapel werd VG TUMULT.

- Toneelvereniging Vortums en Sambeeks Toneel (VEST) (waarvoor zie verder het hoofdstuk Links) brengt jaarlijks in mei een nieuw stuk op de planken.

- Als de zomer nadert, mogen de schapen van de Wereldboomkudde van Frank van der Zanden hun winterjas uit. Daar maken ze met het Schaapscheerdersfeest Vortum-Mullem (op een zondag eind mei, 14.00-17.00 uur) een feestelijke middag van voor jong en ouder. De lammetjes zijn al behoorlijk gegroeid sinds Lammetjesdag, maar je kunt ze nog knuffelen en aaien. Je mag de wei in om met je neus op het knippen en scheren te staan. Verder kunnen kinderen in het Avonturenbos spelen en bij de kabelbaan, of meedoen aan de kinderactiviteiten: kaarden, spinnen, een zeepje vilten, een zomers marshmellowtaartje maken boven het kampvuur en zelf een plantpotje maken waarin zonnepitten gezaaid mogen worden. Laat die thuis maar naar de blauwe zomerhemel groeien! Ook de kinderboekenstand van De Wereldboom is er.

Adres: De Schutkooi, Veerweg 3. Wat kost het: entree, parkeren, spelen in het Avonturenbos, kaarden, spinnen, zaaien en kijken bij het knippen en scheren is allemaal gratis, voor het vilten van een zeepje en het maken van een marshmellowtaartje vragen ze een kleine onkostenvergoeding. Geen PIN aanwezig. Vooraf aanmelden is niet nodig. Voor de exacte datum van de eerstvolgende keer zie de Agenda van De Wereldboom.

- Kermis (gedurende 4 dagen eind september).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Fietsen
De in 2019 gerealiseerde fietsroute Peter Edward Raw Route (28 km) start bij MFA Knillus in Vortum-Mullem en voert je onder meer langs oorlogsmonumenten en door prachtige natuurgebieden waaronder het Maasheggengebied (Unesco erfgoed).

Rivierduinen
Tussen het dorp Vortum-Mullem en de Maas bevinden zich de zogeheten rivierduinen, waar dassen zich prima thuis voelen. Het IVN heeft hier een zeer interessant en gemakkelijk toegankelijk natuurpad uitgezet.

Sint Jansbeek
"Waterschap Aa en Maas gaat de Sint Jansbeek tussen Vierlingsbeek en Sambeek ontwikkelen tot een natuurlijke en robuuste beek. Zo willen we zorgen voor voldoende water voor het gebied en tegelijkertijd voor voldoende afvoer van water in natte perioden. De ambitie is om de vissen en andere onderwaterdieren, die vanuit de Maas stroomopwaarts willen zwemmen, meer mogelijkheden te geven. Dat betekent dat de stuwen die in de beek zitten, mogelijk worden verwijderd of aangepast zodat de vissen deze kunnen passeren. Daarnaast wordt de mogelijkheid van een ecologische verbindingszone ter hoogte van het dorp Vortum-Mullem onderzocht. Een dergelijke ecologische verbinding geeft meer ruimte voor diersoorten zoals de das en de modderkruiper om zich langs de beek te kunnen verplaatsen. Samen met inwoners en belanghebbenden worden gedurende het jaar 2021 kansen en mogelijkheden besproken zodat de ideeën die nu op tafel liggen verder uitgewerkt kunnen worden tot een concreet plan." (bron: Waterschap Limburg)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Elke maand spreekt de Provincie Noord-Brabant via de Agrofoodpluim haar waardering uit voor een ondernemer in de agrofoodsector die voorop loopt en inspireert. In mei 2017 heeft zij de Agrofoodpluim toegekend aan de firma Blue Acres uit Vortum-Mullem, omdat het bedrijf een inspirerend voorbeeld is voor slimme productcombinaties in Brabant. Het bedrijf Blue Acres ontwerpt en produceert systemen, die viskweek combineren met groenteteelt, ook wel aquaponics genaamd. Blue Acres professionaliseert de aquaponics-industrie in Nederland. In het systeem leveren vissen de mest voor groentegewassen, die op hun beurt weer het water zuiveren waardoor een circulair ecosysteem ontstaat. Directeur Jos Hakkennes: "Volgens ons zit de toekomst van de agrofoodsector in circulair, slimmer, gezonder en weinig tot geen belasting voor natuur en milieu. Het aquaponics-systeem gebruikt geen bestrijdingsmiddelen, hoogstens biologische gewasbeschermingsmethoden en heeft een waterverbruik van 10% van het gangbare verbruik in de tuinbouw. Blue Acres zelf bouwt de systemen zoveel mogelijk met afvalproducten uit de levensmiddelenindustrie, maar is nog niet volledig circulair in die productie. Dat is wel de ambitie voor de toekomst."

De grootste consument wordt vooralsnog gevormd door restaurants die producten uit de demokas afnemen, of ondernemingen die een systeem laten plaatsen. Toch kun je ook bij de demokas terecht als je gewoon 1 krop sla wil kopen, of iets meer wil weten. Ook wil Blue Acres inspelen op andere kansen in de agrofoodsector en Brabantse omgeving: "We willen graag een modulair systeem ontwikkelen waarmee we mogelijk in leegstaande varkensstallen groente gaan telen. Zo krijgt de agrofoodsector in Brabant een nieuwe boost, heeft de burger en omgeving er minder last van, de boer nieuwe business én kan de Brabander genieten van gezonde, duurzaam geproduceerde producten", zo besluit Hakkenes zijn reactie op het toekennen van de Agrofoodpluim.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Vortum-Mullem, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Vortum-Mullem (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Vortum-Mullem.

- Nieuws: - Het maandelijkse Dorpsblad Vortum-Mullem is via de link ook online te lezen. - Nieuws uit Vortum-Mullem op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Vortum-Mullem. - Promofilm Dorpsraad.

- MFA: - Dorpshuis 't Gemeenschapshuus is in 2017 drastisch vernieuwd. Dat wil zeggen het bestaande pand aan het Kerkplein is afgebroken en de ruimte is bij het plein getrokken. In de in juni 2017 aan de eredienst onttrokken H. Corneliuskerk, eveneens aan het Kerkplein, is de nieuwe multifunctionele accommodatie MFA Knillus gerealiseerd, de dialectnaam van Cornelius en een verwijzing naar de kerk waar zij in gevestigd is. De naam is spontaan bedacht door inwoners tijdens het maken van plannen voor de kerk. Er is ook een café bij gerealiseerd. Vortum-Mullem had namelijk geen dorpscafé meer. Hoe het allemaal zo gekomem is lezen we op de dorpssite:

"De kerk liep leeg, de kroeg ging sluiten, de jeugd zat in een oud Rabogebouw, het gemeenschapshuis was gedateerd. Toen ontstond het ambitieuze idee om iets heel anders te doen en de kerk om te bouwen tot MFA. Allerlei opties werden bekeken, de werkgroep werd voor gek verklaard. Want hoe krijg je die grote kerk ooit verbouwd, praktisch in gebruik, gezellig aangekleed en verhuurd? Naarmate de plannen vorderden en met alle dorpse verenigingen en handige dorpelingen gesproken te hebben, was het plan realistisch en konden we aan de slag. In juli 2017 kon de kogel letterlijk door de kerk en kon de verbouwing beginnen. Dankzij 10.000 uur inzet van Vortumse vrijwilligers en steun van gemeente, bedrijven, verenigingen, parochie en fondsen is de kerk van Vortum-Mullem omgetoverd tot MFA. Een aantrekkelijk historisch gebouw met een modern interieur, voorzien van een professionele muziekinstallatie en een prachtige akoestiek. Er is een verdieping geplaatst die ruimte biedt voor de jeugdvereniging en er is ook een vergaderruimte beschikbaar. Er is nu een gezellig café waarin feesten gegeven kunnen worden. Voor grotere evenementen is er een ruimte met plaats voor 275 personen. Die kan met wanden ook kleiner worden gemaakt."

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Sint Anna biedt ook onderdak aan Peuterspeelzaal Duimelijntje. - Gastouderopvang door Gastouderbureau ROOS is een bijzondere vorm van kinderopvang. Door de kleinschaligheid krijgt je kind individuele aandacht en zorg, wat zorgt voor een optimale ontwikkeling van je kind. Bovendien is gastouderopvang de voordeligste vorm van kinderopvang omdat je alleen betaalt voor de daadwerkelijke uren. Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Doordat een gastouder meestal minder kinderen tegelijkertijd opvangt, heeft een gastouder meer tijd en persoonlijke aandacht voor je kind. Zo kan de gastouder snel en goed inspelen op de behoeftes, het karakter, de voorkeuren en de talenten van je kind. Meestal kan de opvang op locatie plaatsvinden, dus ook in Vortum-Mullem.

- Muziek: - Fanfare St. Cornelius is opgericht in 1910. In 2000 is daar Slagwerkgroep Vortum-Mullem uit voortgekomen. Niet zomaar een standaard slagwerkgroep. Nee, deze 6 slagwerkers zijn niet zo van de traditionele slagwerkstukken. Ze laten een gevarieerd programma zien van Afrikaans tot Braziliaans, van klompen tot klankbuizen, van Stomp tot Percossa, geen uitdaging is ze te veel. De Slagwerkgroep bestaat uit 6 slagwerkers, 5 mannen en 1 vrouw met aan het roer Frank van Wely. Frank is het grote brein achter de groep. Hij arrangeert en componeert meestal zelf de stukken voor de Slagwerkgroep. Normaal staat een dirigent voor de club, maar Frank staat er liever tussen. Ze hebben al vele nationale en internationale optredens achter de rug. Voor boekingen en info neem gerust contact met ze op. Ze maken een mooi programma op maat en zorgen voor veel humor, klank en verrassingen. - Promovideo Slagwerkgroep.

- Vomuzi is in 1990 gestart als jongerenkoor en kerkkoor maar is nu een zelstandig koor voor jong en ouder. Ze hebben ca. 18 leden van ca. 30 tot 60 jaar, grotendeels vrouwen, maar meer mannen zijn zeker welkom. De naam Vomuzi is een afkorting van 'Vortum-Mullem zingt', maar ook mensen buiten het dorp zijn welkom om mee te zingen. Het koor staat onder de inspirerende leiding van de in 20125 cum laude afgestudeerde dirigent Loes Wijnhoven (1990), landelijk bekend van haar optredens met haar tweelingzus Renée in de band Clean Pete bij bijv. DWDD, Oerol en Pinkpop.

- Sport: - Volleybalclub Avance.

- Toneel: - "Toneelvereniging Vortums en Sambeeks Toneel (VEST) is een vereniging voor jong en ouder, met gedreven toneelspelers die jaarlijks in Vortum-Mullem en Sambeek toneelvoorstellingen brengt en daarnaast ook straattheater activiteiten in de regio ontplooit. We spelen voornamelijk (k)luchtige voorstellingen, met als doel de mensen met een lach weer naar huis te zien gaan. Toneel is een eeuwenoude bezigheid, waarbij een spel wordt gespeeld door een aantal personen. Wij gaan elk jaar de uitdaging aan om in een aantal maanden het verhaal en de tekst onder de knie te krijgen. Als we dan zover zijn, mag het doek open, het licht uit en de spots aan. Heb je ook zin om mee te doen, als speler, figurant of vrijwilliger, wacht niet af en kom een keer vrijblijvend op een repetitie kijken. Ons toneelseizoen is van medio september t/m de voorstellingen in mei. Wij repeteren iedere maandagavond van 19.30-22.00 uur in MFA Knillus."

- "Tiepies Toneel is een clubje fanatiekelingen die graag nog meer willen spelen dan alleen het jaarlijkse toneelstuk van VEST. We zetten ons graag in tijdens een braderie, speciale winkeldagen, evenementen of misschien op jouw feestje als “entree-entertainment”. Vaste prik is het jaarlijkse NK Maasheggenvlechten waar je ons kunt aanschouwen. We hebben daar elk jaar een ander idee om het publiek, maar vooral de kinderen, te vermaken. Met een eenakter, Heksenwaegh, met heks en schandpaal hebben we ons gepresenteerd gezellig aan het kampvuur waar de broodjes aan de stok werden gebakken. Ook waren we te zien met een groot hobbelpaard, of als Schotten die kinderen en ouders de technieken van de Highland-games kwamen bijbrengen. De afgelopen jaren zijn er verschillende typetjes bedacht en telkens komen er weer nieuwe bij. Dus wat niet is kan nog komen, we spelen namelijk graag in op het thema van het evenement. Tijdens de Decemberdagen zitten we ook niet stil en zetten we ons graag in voor de eeuwenoude traditie om de Goedheiligman een helpende hand te bieden. Misschien heb je een eigen idee, neem dan contact met ons op, want wij houden wel van een uitdaging!"

- Zorg: - Dagbesteding De Schutkooi in Vortum-Mullem is gevestigd in een biologische boerderij middenin het prachtige Maasheggengebied op een steenworp afstand van de Maas. Zij bieden kleinschalige dagbesteding en leer-werk trajecten aan mensen met een beperking in een natuurlijke en inspirerende omgeving. De deelnemers ervaren Dagbesteding De Schutkooi als een veilige, warme plek waar zij zich thuis voelen. Het is een plek waar veel te beleven, leren en ontdekken valt. Dit alles zorgt voor een zinvolle en plezierige invulling van de dag.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Vortum-Mullem.

Terug naar boven

Trivia

- Naast de Metworstrennen is het dorp ook bekend geworden dankzij inwoner Arold Arts, die bij iedere EK-wedstrijd van het nationale elftal zijn spandoek met slogan ‘Vortum-Mullem groet Oranje’ uithangt.

Reactie toevoegen