Vroomshoop

Plaats
Dorp
Twenterand
Twente
Overijssel

Vroomshoop

Terug naar boven

Status

- Vroomshoop is een dorp in de provincie Overijssel, bestuurlijk in de Regio Twente, geografisch en cultuurhistorisch in de streek Salland, gemeente Twenterand. T/m 2000 gemeente Den Ham.

- Onder het dorp Vroomshoop valt ook een deel van de buurtschap Fortwijk.

- T/m 2009 viel ook het dorp Geerdijk voor de postadressen onder Vroomshoop. Sinds 2010 heeft Geerdijk een eigen postcode en postale plaatsnaam en is daarmee een formele woonplaats geworden.

- Het dorp heeft als slogan 'De diamant van Twenterand', en op de lokale Facebookpagina spreken ze ook van 'Een dorp met een groot hart'.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Vromshop.

Oudere vermeldingen
Gebied: 1830-1855 Vroomehoops Belt, gebied: 1830-1855 Vromehoops Akkers, gebied: 1867 Vroomshoop. 1874 plaatsnaam idem, ook Vromeshoop.

Naamsverklaring
De familienaam Vroom of Vrooms komt hier volgens het Repertorium van Familienamen niet (meer) voor en dat maakt de verklaring die uitgaat van deze familienaam minder waarschijnlijk, maar niet onmogelijk. Het tweede deel is hoop 'kleine hoogte, heuvel'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Vroomshoop ligt ZZW van Hardenberg, NNW van Vriezenveen, en grenst in het W aan Den Ham, in het N aan Geerdijk en Beerzerveld, in het NO aan Sibculo, in het O aan Westerhaar-Vriezenveensewijk, in het Z aan Daarlerveen en in het ZW aan Daarle.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Vroomshoop heeft ca. 3.500 huizen met ca. 8.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vroomshoop is een voormalige veenkolonie, gesticht rond 1859.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instanties en literatuur:

- Oudheidkundige Vereniging Den Ham - Vroomshoop heeft ca. 600 leden en heeft ten doel: het behartigen van de lokale oudheidkundige en geschiedkundige belangen; het bevorderen van de daaraan gepaarde wetenschap; de instandhouding, bewaring en waar nodig het herstel van monumenten; het in stand houden van het plaatselijk dialect; en het bevorderen van belangstelling voor bovenstaande. De vereniging geeft elk kwartaal het ledenblad ‘Van brink tot brug’ uit. Ook schrijft een bestuurslid elke maand een column voor weekblad ‘De Week van Twenterand’. In weekblad ‘De Koerier’ wordt een fotocolumn verzorgd. Met een zekere regelmaat geeft de vereniging boeken uit over voor de streek interessante onderwerpen.

Het Streekmuseum van de Oudheidkundige Vereniging is te vinden op de eerste verdieping van het Middendorpshuis (Grotestraat 4, Den Ham). Daar is tevens het Expositiehuis gevestigd, waar door het jaar heen verschillende tentoonstellingen worden georganiseerd (waarvoor zie het hoofdstuk Bezienswaardigheden. Zie de link aldaar voor de openingstijden). Tevens is er de gemeentelijke VVV gevestigd, tegenwoordig onder de naam Twenterand Tourist Info (TTI).

De vereniging beheert tevens Historisch Archief De Krulsmid, waar belangrijke historische documenten en voorwerpen worden bewaard. Je vindt er o.a. doop-, trouw-, begraaf- en lidmatenboeken. De vereniging is bezig het archief te digitaliseren en vervolgens per internet voor haar leden toegankelijk te maken. De Krulsmid is gevestigd in de voormalige kantine van zuivelfabriek De Eensgezindheid (Dorpsstraat 50). Openingstijden (alleen voor leden!): 1e maandag van de maand van 10.00-12.00 uur en 13.30-16.30 uur, m.u.v. juli en augustus. Individuele afspraken voor buiten deze openingstijden zijn te maken via mevrouw Eefke Klein, tel. 06-55777714.

- Stichting Levend Vroomshoop is voortgekomen uit de historische expositie “Bekiek het maar” in 2009 over het 150-jarig bestaan van het dorp. Dat was een doorslaand succes en veel bezoekers vroegen een vervolg te geven aan dit evenement. Daarop besloten de vrijwilligers van de tentoonstelling deze stichting op te richten. De stichting voor historie, cultuur en educatie heeft als doel de geschiedenis en de cultuur van het dorp op allerlei manieren en in al zijn aspecten levend te houden. Dat ze daar prima in slagen kun je lezen onder deze link, waar ze beschrijven welke initiatieven ze sinds de oprichting al hebben ondernomen. En dat zijn er heel veel!

- In 2010 is het 300 pagina’s dikke standaardwerk ‘Levend Vroomshoop, een veelzijdig kanaaldorp in woord en beeld’ verschenen. Dat was een groot succes; er zijn er meer dan 1500 van verkocht.

- In 1995 heeft drs. C.J. Bos het boek 'Vroomshoopse geschiedenissen' (345 pag.) gepubliceerd. Onder de link vind je interviews van Jan van der Kolk met de auteur over het project.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Langs het Kanaal Almelo - De Haandrik zijn, vooral in Geerdijk en Vroomshoop, 170 huizen fors beschadigd sinds het kanaal van 2011-2017 geschikt is gemaakt voor grotere schepen. Voorheen was het kanaal geschikt voor schepen tot 300 ton, nu tot 700 ton. Baggerwerkzaamheden en het intrillen van de damwanden zijn waarschijnlijk de oorzaak van de problemen. Stichting Kant nog Wal, waarin de meeste bewoners zich hebben verenigd, is de buurt doorgegaan om meldingen op te halen. De provincie heeft een commissie opgericht met een onafhankelijke voorzitter en deskundigen op het gebied van trillingen, wonen en water. Bij alle 170 huizen komen in de loop van 2019 schade-experts langs van een onafhankelijk bureau. De bureaus Deltares en TNO onderzoeken de oorzaak en elke bewoner heeft een zaakbegeleider van de provincie gekregen. Eind 2019 komt de onafhankelijke commissie met een eerste advies voor een aanpak. Voor die tijd zijn ook de schaderapporten per huis klaar.

- Het dorp is o.a. bekend van meubelfabriek Vroomshoop Meubelen. Het bedrijf bestaat al ruim 60 jaar en is in 2010 na een faillissement gekocht door ondernemer Hennie van der Most. In september 2018 maakt Van der Most bekend dat hij de fabriek in december zou sluiten wegens tegenvallende resultaten. In december 2018 maakt de fabriek echter toch een doorstart.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het meterslange Sgrafitto-kunstwerk dat zich voorheen in de muur van de gymzaal bij het voormalige MCC bevond, is in 2015 nog net op tijd gered van de slopershamer. In februari 2019 is het kunstwerk herplaatst bij en onthuld t.g.v. de officiële opening van Brede School Kadans. Het sgraffito behoort tot de kunst uit de wederopbouwperiode (1945-1965). Een periode waarin oorlogsschade werd hersteld. Een periode van schaarste, maar tegelijk ook een tijdperk vol optimisme en vernieuwing. Het kunstwerk van o.a. beeldhouwer Alfred van Werven is daarvan een symbool.

- "In 2014 is de plek waar rond 1860 het kanaaldorp is ontstaan gemarkeerd met vier authentieke sluisdeuren. In eerste instantie is de mogelijkheid onderzocht om de voormalige Sluis 5 in het Zwolse Kanaal oude glorie te herstellen, maar dat bleek technisch niet mogelijk. Gelukkig bleef een alternatief voorhanden, namelijk het realiseren van een monument op datzelfde punt, een levensgrote replica van deze sluis. Dankzij bemiddeling van De Groot Vroomshoop en Waterschap Vechtstromen is de firma Wijma Kampen benaderd, die het hout voor de waterwerken leverde én over vier authentieke sluisdeuren bleek te beschikken. Dus in plaats van de oude deuren af te voeren zijn ze nu als 'reused timber' gebruikt. Het is nu weer een plek met veel levendigheid!" (aldus de firma Wijma Kampen)

- Door de slechte staat van onderhoud was het in 2007 niet langer verantwoord om nog auto's en vrachtverkeer over de Kleine Puntbrug te laten rijden. De gemeente wilde hem afbreken en vervangen door een dam naast de wat verderop gelegen spoorlijn. Deze dam zou dan de Kolkmansweg met de Havenstraat verbinden, waardoor de omwonenden een eind moesten omrijden én twee keer de spoorlijn moesten oversteken. Bewoners aan het Zwolse Kanaal, de Vierzonenweg en het Separatiepunt kwamen daarom in opstand en streden voor het behoud van de oudste en enige bewaard gebleven ophaalbrug van Vroomshoop, die zij bovendien van toeristische waarde vonden. Uiteindelijk is besloten de brug toch te behouden. De restauratie is in 2009 gereedgekomen. Mensen met een jachtje moeten door de Kleine Puntbrug om bij de passantenhaven van het dorp te kunnen komen. Bediening kan men aanvragen via tel. 06-29446738.

- Gevelstenen in Vroomshoop.

Terug naar boven

Evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Smoezen is opgericht in 1951 en heeft dus in 2017 het 66-jarig bestaan gevierd (in de carnavalswereld rekent men voor jubilea namelijk in eenheden van 11 jaar, in dit geval dus 6x11).

- Internationaal Vliegerfestival Vroomshoop (paasweekend, in 2020 voor de 12e keer).

- Bij de Avondvierdaagse (juni) kun je kiezen uit de afstanden 2,5 / 5 / 10 km.

- Het Forest Hill Festival (op een zaterdag in juni of juli) is spektakel en gezelligheid in het Vroomshoopse Bos met een dance/hardstyle stage en een rockstage.

- Tijdens het Houtdorp in de schoolvakantie komt de basisschooljeugd dagelijks bij elkaar om hutten te bouwen en andere leuke activiteiten te ondernemen.

- American Tukkerday (gedurende 3 dagen in september, in 2019 voor de 16e keer) met o.a. verkiezing van de mooiste auto, motor en truck, wrestling, spinning wheels, tattoo artist, stands, live muziek. Toegang geheel gratis voor zowel kijkers als bezitters van Amerikaanse voertuigen. Op zaterdagavond is er een specactulaire vuurshow op muziek. Het evenement is door de belastingdienst aangemerkt als 'bijzonder evenement', dus je kunt met je 'geschorste Amerikaan' naar de meeting komen.

- Feestweek (gedurende 4 dagen in september).

- 1x per 2 jaar (in de oneven jaren) is er begin december de Vroomshoopse Revue.

- Op een vrijdag half december is er de jaarlijkse Kerstmarkt, met verlichte kramen, kerstspel, muziek etc. Activiteitencentrum Het Punt richt midden op de Kerstmarkt een sfeervol Horecaplein in. Daarnaast is er livemuziek van Midwinterhoorngroep Twenterand. Een gedeelte van de Kerstmarkt vindt overdekt plaats in kerkelijk centrum Irene. Er zijn maximaal ca. 55 verlichte kramen beschikbaar. Daarnaast is er ook ruimte voor deelnemers om een standplaats te huren voor een eigen kraam. Belangstellenden kunnen online hun kraam reserveren via de site van Oranjevereniging Vroomshoop.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Aquapark De Zandstuve is naar eigen zeggen "het mooiste zwembad van Overijssel".

- Dorcas Winkel Vroomshoop is onderdeel van de christelijke organisatie Dorcas hulp en ontwikkeling, die zich inzet voor ontwikkelingssamenwerking en noodhulp in 18 verschillende landen in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Op de veldkantoren van Dorcas in die landen werken bijna uitsluitend lokale medewerkers. Zij hebben een helder beeld van wat er nodig is in de verschillende gebieden en zijn snel ter plekke in geval van nood. Doordat zij onderdeel zijn van de lokale cultuur weten zij wat effectief werkt. In de winkel werken ca. 60 Vrijwilligers om alles in goede banen te leiden. Zij houden zich bezig met het verzamelen van tweedehands goederen, en geven deze producten een tweede leven. Alle producten zijn van zeer goede kwaliteit en zijn zachtgeprijsd. De opbrengst gaat volledig naar het goede doel. De verschillende vestigingen hebben allemaal hun eigen doel en project. Zo zet de Dorcas Winkel zich in voor kinderhuizen in Mozambique.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Vroomshoop, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude en recente foto's, ansichtkaarten e.d. van Vroomshoop op Facebook.

- Op website Vroomshoop.com vind je duizenden foto's van dit dorp, en ook nog films, 360 graden-foto's en verhalen. "In 2001 ben ik begonnen met de verzameling. Ik bewaar ze in virtuele schoenendozen. Misschien herken je dat... Tijdens een gesprek zegt iemand: "Volgens mij hebben we daar een foto van!" En daar komen de schoenendozen vol met foto's op de tafel. En voor je het weet is het oorspronkelijke doel vergeten en bekijk je alle andere foto's. Op deze pagina zie je de namen van de 'schoenendozen'. Ik heb ze een beetje geordend, maar dat is het dan ook. Als je foto's van het dorp of zijn inwoners hebt, stuur ze me dan even toe, dan zal ik ze toevoegen. Mijn naam is Jan Kassies en ik ben hier in 1943 geboren. Ik woonde aan de Hammerstraat boven Snoep Diek. Mijn moeder repareerde nylonkousen. En wat dacht je van de Jamin ijsjes die we verkochten! Ik heb in het onderwijs gewerkt. Later heb ik in Daarlerveen, Eibergen en Hardenberg gewoond. Nu woon ik in Arizona, USA. Ik zou het leuk vinden e-mail van oude bekenden, maar ook van niet-bekenden die oude foto's leuk vinden, te krijgen!"

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Vroomshoop (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws over Vroomshoop op Facebook.

- Belangenvereniging: - Stichting Dorpsraad Vroomshoop - Geerdijk heeft ten doel het woon-, leef- en werkklimaat in deze dorpen te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Dit alles onder het motto: "Met Mekaar, Veur Mekaar, Good Veur Mekare". De Dorpsraad is in 2015 opgericht, als opvolger van het in de jaren zestig opgeheven Plaatselijk Belang.

- MFA: - Activiteitencentrum Het Punt is in 2015 gereed gekomen. Het Punt is een multifunctionele accommodatie (MFA) waarin o.a. een Grand Café, theater, vergaderfaciliteiten en een sporthal zijn gevestigd. Er vinden allerlei activiteiten plaats, zoals concerten, modeshows, theatervoorstellingen, sportevenementen en lezingen. Door de verscheidenheid aan faciliteiten is Het Punt daarnaast ook een uitstekende locatie voor vergaderingen, bijeenkomsten en personeelsfeesten.

De vrijdagmiddagborrel (laatste vrijdag van de maand) begon aanvankelijk als businessborrel bij Restaurant Prosecco, dat later overging in Brasserie De Aanleg. Om de laagdrempeligheid te vergroten, verhuisde de maandelijkse samenkomst in 2019 naar Het Punt. De middagen zijn vooral gezellig en goed voor het onderhouden van de contacten. Zowel persoonlijk als zakelijk. De vrijdagmiddagborrel zorgt voor maatschappelijke verbinding. En je hoort de laatste nieuwtjes. Gemiddeld zijn er maandelijks zo'n 20 tot 30 bezoekers. Alle ondernemeres uit de hele gemeente Twenterand zijn van harte welkom.

- Onderwijs en kinderopvang: - Scholengemeenschap Het Noordik. - Willibrordusschool. - Kinderopvang De Giraffe is een flexibele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

- Muziek: - Muziekvereniging De Harmonie Vroomshoop is ontstaan in 1942 vanuit een fusie tussen Gereformeerde muziekvereniging Excelsior en Muziekvereniging Volharding. Ondanks dat de naam van de vereniging anders doet vermoeden speelt het orkest in een fanfarebezetting. Het orkest komt uit in de derde divisie en heeft leden van ca. 12 tot 80 jaar binnen haar gelederen. Er wordt iedere vrijdagavond gerepeteerd in Het Punt. Dit activiteitencentrum biedt tevens de mogelijkheid voor het geven van concerten in de prachtige theaterzaal. Reeds meerdere malen heeft het orkest er voor een volle zaal opgetreden. De kopergroep bestaat uit 11 enthousiaste koperblazers. Zij worden met enige regelmaat gevraagd voor het begeleiden van kerkdiensten en treden o.a. ook op samen met koren tijdens concerten. Bij het jeugdorkest kun je al meespelen als je ongeveer 2 jaar les hebt gehad.

- Sport: - Voetbalvereniging Vroomshoopse Boys.

- Voetbalvereniging Sportlust Vroomshoop is opgericht in 1950 en heeft tegenwoordig ook een loopgroep.

- Gymnastiekvereniging LOVA.

- Zorg: - Dagbesteding Het Flierbergh.

- Veiligheid: - Brandweer Vroomshoop bestaat uit ca. 17 vrijwilligers die 24 uur per dag klaarstaan voor de brandveiligheid van de inwoners.

Reactie toevoegen