Waaksens

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

lollum-waaksens_homepage_2.jpg

Lollum en het kleine buurdorp Waaksens werken op veel gebieden samen. Op de gezamenlijke website noemen ze zich ook tweelingdorp Lollum-Waaksens en hebben ze ook een gezamenlijk plaatsnaambord, dus niet in het echt, maar wel op de site.

Lollum en het kleine buurdorp Waaksens werken op veel gebieden samen. Op de gezamenlijke website noemen ze zich ook tweelingdorp Lollum-Waaksens en hebben ze ook een gezamenlijk plaatsnaambord, dus niet in het echt, maar wel op de site.

waaksens_dorpsgezicht_met_kerk.jpg

De huidige toren met naaldspits van de 13e-eeuwse Thomastsjerke in Waaksens dateert uit ca. 1880.

De huidige toren met naaldspits van de 13e-eeuwse Thomastsjerke in Waaksens dateert uit ca. 1880.

Waaksens

Terug naar boven

Status

- Waaksens is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- Onder het dorp Waaksens valt ook de buurtschap De Bieren.

- Het kleine dorp werkt op veel gebieden samen met het grotere buurdorp Lollum. Gezamenlijk worden zij in de praktijk dan ook wel als tweelingdorp Lollum-Waaksens beschouwd. Beide dorpen hebben nog wel eigen postcodes, plaatsnaamborden e.d.

- Niet te verwarren met het dorp Waaxens in de gemeente Noardeast-Fryslân.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Waaxens.

Oudere vermeldingen
13e eeuw Waxlinghe, 1377 de Waxlinge lees: Waxsinge, 1440 Waxlinge alias Waxens, 1440 Waxlinze, 1482 Waxens, 1664 Waexens, 1718 Waaxens.

Naamsverklaring
Wordt verbonden met het Germanse wakslingja-* 'aangroeisel?'. Eerder een patroniem met de betekenis 'bij de lieden van de persoon Wachsa, respectievelijk de verkleinvorm Wachsila'*. Zie ook Waaxens.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Waaksens ligt Z van Lollum, WZW van Kûbaard, WNW van Wommels, NNW van Burgwerd, N van Bolsward, NNO van Hichtum, en ONO van Witmarsum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Waaksens 10 huizen met 58 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Lollum-Waaksens.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het dorp heeft 1 rijksmonument, zijnde de Hervormde (PKN) Thomastsjerke (Buorren 9). De kerk uit de 13e eeuw staat op een gedeeltelijk afgegraven terp. De eenbeukige kerk met halfronde koorsluiting heeft in de 16e eeuw spitsboogvensters gekregen. Blijkens een gevelsteen met cartouche boven de ingang is de toren in 1742 vernieuwd in opdracht van Edzard van Sminia (grietman van Hennaarderadeel) en predikant Petrus Horreus. Rond 1880 is de oude toren vervangen door een toren van drie geledingen met naaldspits en is de kerk bepleisterd en voorzien van een spitsboogfries. De preekstoel dateert uit 1651. Het orgel dateert uit 1910 en is gebouwd door L. van Dam en Zonen. De kerk valt tegenwoordig onder de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens, die in de Thomastsjerke nog ca. 8x per jaar een dienst houdt en in de Hubertustsjerke te Lollum ca. 40x.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Waaksens en buurdorp Lollum.

- Sport: - "Biljartvereniging Lollum / Waaksens is opgericht in 1967 en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een club met 60 leden. De vereniging is sinds 1991 lid van de KNBB, met 17 leden. Dit is voor onze kleine dorpen, met een gezamenlijk inwonertal van ongeveer 400 mensen, een bijzondere prestatie. De competitie is verdeeld over 2 avonden; de A-ploeg speelt op dinsdagavond en de B-ploeg op donderdagavond. In deze 2 ploegen zit een gemiddelde verschil; de A spelers zijn over het algemeen de betere serieuze spelers met de hogere gemiddeldes, de B spelers daarentegen hebben doorgaans een lager gemiddelde en spelen hun partijen in een ietsje meer ontspannen sfeer, terwijl het competitiegevoel wel aanwezig is."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Waaksens, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen