Waddinxveen

Plaats
Dorp en gemeente
Waddinxveen
Zuid-Holland

ZH gemeente Noord-Waddinxveen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Noord-Waddinxveen in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Noord-Waddinxveen in ca. 1870, kaart J. Kuijper

ZH gemeente Zuid-Waddinxveen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Zuid-Waddinxveen in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Zuid-Waddinxveen in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Waddinxveen

Terug naar boven

Status

- Waddinxveen is een dorp en gemeente in de provincie Zuid-Holland.

- De gemeente is per 1-7-1870 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Noord- en Zuid-Waddinxveen en een deel van de gemeente Broek (het andere deel van Broek ging naar de gemeente Gouda).

- Wapen van de gemeente Waddinxveen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Waddinxveen.

- Onder het dorp valt ook een deel van de buurtschap Middelburg.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Waddingsveen, 1233 kopie 1340 Waddinxuene, 1244 kopie 14e eeuw Waddincsvena, ca. 1280 Waddinghe vene, 1281-1284 Waddinsvene.

Naamsverklaring
Naar de vorm: veen van de persoon Wadding, een naam die samenhang doet vermoeden met de in de 10e eeuw en eerder bij Voorschoten genoemde plaats Uuatdinchem (het latere adellijke huis Ter Wadding), waarvan de naam geduid kan worden als hem 'woonstede' van de waddinga 'bewoners van de wadde' (= ondiepte, voorde). Eventueel kan gedacht worden aan 'veen toebehorend aan Wadding (= Ter Wadding), met een (ongebruikelijke) verbindingsklank -s- (in plaats van te verwachten er) ter vergemakkelijking van de uitspraak.(1)

Terug naar boven

Ligging

Waddinxveen ligt NW van Gouda, Z van Boskoop.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Noord-Waddinxveen 160 huizen met 1.292 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 61/514 (= huizen/inwoners) en buurtschap Noordkade 99/778. In 1840 heeft de gemeente Zuid-Waddinxveen 96 huizen met 727 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 26/253 en de buurtschappen Zuid-Goudkade 50/363 en Zuidplas (deels) 20/111. De huidige gemeente en het huidige dorp omvatten ruim 10.000 huizen met ruim 25.000 inwoners.

- Op de site Waddinxveen in cijfers vind je informatie over deze gemeente m.b.t. bevolking, migratie en integratie, huishoudens, wonen, woningmarkt, economie, werk, inkomen, sociale zekerheid, sociale regelingen, jeugdhulp, bestuur, financiën, onderwijs, veiligheid, verkeer, zorg en gezondheid, en wijkdata.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze gemeente en dit dorp, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Historisch Genootschap Waddinxveen is opgericht in 1993 en heeft in het bijzonder tot doel de kennis van de geschiedenis van deze gemeente te bevorderen. Zij doet dit door het opsporen, verzamelen en publiceren van gegevens, documenten en voorwerpen van lokale historische betekenis. 1x per kwartaal publiceren zij het tijdschrift 'Het Dorp Waddinxveen', sinds 2014 in kleur. Vrijwilligers hebben de jaargangen 1993 t/m 2015 ingescand en zijn daardoor nu voor iedereen ook online te lezen (tip voor andere historische verenigingen om de oudere jaargangen van hun tijdschriten zo ook voor een breed publiek te ontsluiten!).- Hier vind je de jaargangen 1993-2003. - Hier vind je de jaargangen 2004-2015. De vereniging heeft ook een Oudheidskamer (Noordkade 64d), waar je iedere 1e woensdag van de maand van 14.00-16.00 uur welkom bent.

- Het gemeentearchief bewaart allerlei geschreven stukken, kaarten, foto's en krantenknipsels. In het gemeentearchief kun je informatie vinden over: de geschiedenis van je familie (stamboomonderzoek); een woonhuis of bedrijf; een buurt of wijk; de gemeente zelf. De archieven van de gemeente Waddinxveen zijn ondergebracht bij Streekarchief Midden-Holland in Gouda.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Centrum is de afgelopen jaren heringericht, met ook de nodige nieuwbouw. Het is een levendig gebied om te wonen met gezellige pleinen, Cultuurhuys De Kroon, groen naast de deur en de weekmarkt aan de rand van het Warnaarplantsoen. Het nieuwe centrum beschikt over een parkeergarage met 1200 parkeerplaatsen, voor ca. 60 winkels en 260 woningen (appartementen, terraswoningen en eengezinswoningen).

- Recentelijk is ZW van Waddinxveen, in de Zuidplaspolder, het nieuwe glastuinbouwgebied Glasparel Zuidplaspolder gerealiseerd. Het is een glastuinbouwgebied gericht op een duurzame toekomst. Er geldt een integraal en duurzaam waterplan, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van aanwezige facetten in de directe omgeving. Door de aanleg van een grote gietwatersloot rondom de beschikbare tuinbouwgrond en door de aanleg van aquifers hebben de bedrijven continue beschikking over voldoende gietwater. Ook aan CO2 is gedacht. Glasparel Zuidplaspolder is namelijk aangesloten op het CO2 distributienetwerk van OCAP. Zo maken de hier gevestigde bedrijven gebruik van de uitstoot van de omgeving. Door de ontwikkeling van een grootschalig energieweb is het bovendien mogelijk om de energievoorziening van een bedrijf te koppelen aan die van een grootschalig logistiek bedrijventerrein (en daarmee bij te dragen aan de energievoorziening van dat terrein).

- De nieuwe brug over rivier de Gouwe in Waddinxveen is in april 2016 geplaatst. Het brugdek is 41 meter lang, 20 meter breed en weegt bijna 400 ton. De brug maakt deel uit van een nieuwe provinciale weg, de Extra Gouwekruising, die parallel aan de A12 loopt. Samen met de nieuwe, eveneens provinciale weg Moordrechtboog beoogt de Extra Gouwekruising de A12 te ontlasten.

- W van Waddinxveen beoogt eind 2021 de nieuwe Randweg gereed te komen. De Randweg vermindert het verkeer dat door de dorpskern rijdt. Ook stroomt het verkeer via de Randweg sneller door naar de A12 en de A20. De Randweg bestaat uit de Vredenburghlaan, de Bentwoudlaan en de gemeentelijke weg Verlengde Beethovenlaan. Onderdeel van het project is ook de aanleg van een vierde afslag op de rotonde aan de Bredeweg, die inmiddels gerealiseerd is. De afslag verbindt het recentelijk gerealiseerde bedrijventerrein Glasparel+ met de Bredeweg, de N219 en de A12. Dit bedrijventerrein bestaat uit glastuinbouw, een logistiek park, agrarische bedrijven, woon-werkkavels en woningen. De vierde afslag zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer vanaf de A12 en het lokale wegennet.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Waddinxveen heeft 6 rijksmonumenten.

- Vele jaren kwam de Hervormde Gemeente van Waddinxveen en Bloemendaal samen in de Oude Kerk aan de Kerkweg, waar nu de oude gemeentelijke begraafplaats is. Deze kerk werd te klein en daarom is in 1836 langs dezelfde Kerkweg, een kilometer naar het oosten, vlak bij de overgang van de Gouwe, een nieuwe kerk gebouwd, de huidige Hervormde (PKN) Brugkerk (Kerkweg Oost 232), die in 1838 in gebruik is genomen. De kerk is in neoclassicistische stijl ontworpen door de hoofdingenieur van de Waterstaat A. Blaauw JHzn. en heeft door het front wel wat weg van een Griekse tempel. De rijksoverheid oefende in die tijd een gedetailleerde controle uit op de kerken via het ‘Departement voor de zaken van den Hervormden Eeredienst’. De Oude Kerk is verkocht en afgebroken. Alleen het orgel en twee psalmborden zijn meeverhuisd.

Rond 1880 zijn er tochtportalen aan beide zijden van de kerkzaal bijgebouwd. In 1902 zijn er meer zitplaatsen gemaakt door uitbreiding met galerijen aan de oost- en westkant. In de jaren 1977-1979 zijn kerk en toren ingrijpend gerestaureerd. Het orgel van de Brugkerk is in 1808 gebouwd door de Goudse orgelmaker Schmidt en deed tot 1838 dienst in de Oude Kerk. Het is het enige bewaard gebleven Schmidtorgel. Voor nadere informatie kun je terecht bij de brochure 'De Hervormde gemeente rond de Brugkerk te Waddinxveen', die op de site van de Hervormde Gemeente online te lezen was, maar die link werkt niet meer. Tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag (2e weekend van september) is de Brugkerk open voor iedereen en leiden vrijwilligers je graag rond. (bron: Hervormde Gemeente)

- De Brugkerk (wijkgemeente Oost), de Bethelkerk (wijkgemeente Noord), De Hoeksteen (wijkgemeente West) en De Morgenster (wijkgemeente Zuid) zijn allemaal kerken van de Hervormde (PKN) Gemeente Waddinxveen.

- Verscholen achter lindebomen staat het bescheiden maar zeer fraaie 19e-eeuwse kerkgebouw van de Remonstrantse Gemeente (Zuidkade 59). Het is een van de oudste gemeenten van de Remonstranten in Nederland. Sinds hun ontstaan zo'n vier eeuwen geleden, zijn de Remonstranten steeds het kleine eigenwijze zusje van de grote protestantse kerk geweest. Remonstranten leverden een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van de theologie. De Remonstranten zijn vrij van dogmatische opvattingen, principieel oecumenisch en open naar de samenleving.

- Kruiskerk van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "De jaarlijkse Ronde van Waddinxveen (2e paasdag) is er al sinds 1950. Het is de gezelligste wielerronde van Zuid-Holland, met een Burgerronde, Dikke Banden Race en vele activiteiten." Het programma ziet er als volgt uit: 10:00 uur Start (E)-Elite/Belofte Club-Vr./Amateur-Vr./Junior-Vr. 11:45 uur Funklasse. 13:15 uur Dikke Banden Race 7-8 jarigen. 13:15 uur Dikke Banden Race 9-10 jarigen. 13:15 uur Dikke Banden Race 11-12 jarigen. 14:30 uur (A1)-Elite-Mannen/Beloften/Amateurs.

- Koningsdag.

- Waddinxveen Wandelt (juni) is een jaarlijks evenement waarbij wandelaars 4 avonden lang een route van 5 of 10 km lopen.

- "De Zomerfair Waddinxveen (op een zaterdag eind juni) wordt georganiseerd door Scouting Klimopgroep. Tijdens de fair worden er talloze activiteiten aangeboden voor jong en oud. Het doel van de Zomerfair is om geld op te halen voor Scouting Klimopgroep. De toegang is gratis! Het bestaat uit een rommelmarkt vol met leuke spulletjes. Daarnaast is er onder het genot van een hapje en een drankje de mogelijkheid om mee te doen aan het Rad van Fortuin of kun je bieden op allerlei gave prijzen. Voor kinderen zijn er talloze echte scouting speelactiviteiten en aan de oudere kinderen is ook gedacht. Denk aan een klimbaan of lekker varen op de plas! Op de Zomerfair kun je ook een kraam huren om zelf spullen te verkopen. Help mee spullen verzamelen voor de rommelmarkt op de Zomerfair. De laatste twee zaterdagen voor de Zomerfair zamelt Scouting Klimopgroep de spullen in. Denk aan hen en bewaar nu alvast je goede gereedschap, meubilair, boeken, spellen, werkende elektrische apparatuur en je andere bruikbare en verkoopbare spullen."

- De Langs de Gouwe Loop (op een zondag in oktober) is een familie hardloopfestijn voor lopers van alle leeftijden, georganiseerd door sportclub Antilope. De afstanden zijn 5 en 10 km prestatieloop, 10 km sportief wandelen, en 1 en 1,5 km voor de jeugd.

- Kerstfair.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Op de weekmarkt (Marktstraat, op vrijdag van 9.30-17.30 uur) vind je 25 speciaalzaken, waar je terecht kunt voor al je dagelijkse boodschappen: Brood, Groente & Fruit, Vlees, Vis, Kaas, Noten & Olijven. Daarnaast vind je er vele andere artikelen zoals Kleding, Schoenen, Bloemen, Stoffen en Fournituren. Op de site van de markt stellen alle ondernemers zich voor.

- "In Polder Bloemendaal vind je het kenmerkende landschap van het Groene Hart. Dit bestaat uit een slagenlandschap van weiden en sloten, onderbroken door smalle wegen met boerderijen. De polder wordt een gebied waar landbouw, natuur en recreatie hand in hand gaan. Daarnaast is het gebied een aangenaam contrast met het omliggende stedelijk gebied waar omwonenden kunnen gaan recreëren. Historie en Herstelplan. Polder Bloemendaal is vanouds een natuurrijke polder, maar de natuur in het gebied stond onder druk. Via het Polderplan Weids Bloemendaal, van de gemeente Waddinxveen en verschillende partijen uit het gebied, zijn in 2014 twee sporen ingezet: werken aan recreatie en natuur.

Huidige stand van zaken. Er zijn al successen geboekt. De populatie zeldzame kievitsbloemen is gegroeid en ook het weidevogelkerngebied krijgt extra aandacht. Het gebied is daarnaast nog aantrekkelijker gemaakt voor recreanten door het toevoegen van extra wandelpaden. Ook zullen een aantal andere aspecten uit het polderplan worden gerealiseerd, zoals de bouw van een uitkijktoren en het herstel van de Winterdijk. Ook de ondernemers in het gebied zijn actief. Zo heeft restaurant de Landerij een brug aangelegd om het terras toegankelijker te maken voor fietsers en komt er een theehuis bij Tas Boomkwekerij. Ook Uitbeijerse zal zijn kuikenstal openstellen voor bezoekers in het gebied. Meer weten en meedoen? Er zijn nog diverse voorzieningen nodig die een stimulans zijn voor het recreatief gebruik. Als tegenprestatie kun je bijvoorbeeld je naamsvermelding realiseren. Interesse? Neem dan contact op met Joost van Beek van Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn, tel. 06-52401510." (bron: gemeente Waddinxveen)

"Stichting Weids Bloemendaal staat voor het behoud van Polder Bloemendaal met al zijn prachtige flora en fauna en werkt aan het herstel van zijn oorspronkelijke glorie. Dit doen we samen met de inwoners en belanghebbenden bij onze prachtige polder. Polder Bloemendaal is gelegen tussen de kernen van Gouda, Waddinxveen en Reeuwijk en biedt een oase van rust tussen de steden in het Hart van Holland. Als je wilt genieten van verre uitzichten, kievitsbloemen en prachtige waterpartijen, kom dan naar onze polder. Je kunt hier heerlijk ontspannen en tot rust komen. Speciaal voor de bezoekers is er een wandelnetwerk aangelegd tussen en over de landerijen. Deze zijn duidelijk aangegeven op de borden bij de verschillende entrees aan de polder. Onderweg vind je ook informatie over het gebied waar je loopt. Natuurlijk kun je onderweg ook de innerlijke mens versterken bij een van de horecagelegenheden. Ben je bewoner of belanghebbende bij onze polder en heb je een idee, vraag of opmerking, laat van je horen en stuur een mail naar ons bestuur of laat hier een boodschap achter.

Een wandeling over de middeleeuwse Winterdijk in het weidse en waterrijke veenweidelandschap van Polder Bloemendaal bij Waddinxveen zorgt voor een onvergetelijke ervaring. De bloemrijke weilanden, houtwallen en oevers met koekoeksbloemen, kievitsbloemen en gele lissen en sloten met waterlelies, gele plompen en krabbenscheer, samen met de vele broedende vogels, zoals grutto, kievit, tureluur, zwarte stern, rietzanger en fuut, maken een wandeling in april en mei tot een unieke belevenis. In de winter zorgen de vele overwinterende vogels en fraaie winterse weidse beelden met soms ook bevroren sloten en besneeuwde velden en door de ondergaande zon verlichte rietkragen voor een onthaast gevoel. De weilanden worden agrarisch gebruikt. Ze worden extensief beweid met koeien en schapen, veelal in samenwerking met veehouders uit aangrenzende polders.

Stichting Weids Bloemendaal is opgericht om het agrarisch gebruik ook in de toekomst mogelijk te houden met behoud en versterking van de natuur- en landschapswaarden en dit te laten zien aan de bezoekers van de polder. De belangstelling om in Polder Bloemendaal te wandelen is groeiende. Enkele jaren geleden zijn wandelpaden aangelegd door de weilanden tussen Bloemendaalseweg en Winterdijk en tussen Otweg en Winterdijk in Waddinxveen. Recent is ook een wandelpad tussen Winterdijk en Henegouwernesse / Henegouwerweg aangelegd. Met deze paden is het wandelnetwerk in Polder Bloemendaal compleet. In combinatie met de bestaande paden zijn 6 wandelroutes ontworpen. De routes zijn opgenomen in de wandelkaart 'Wandelen in het Groene Hart van Polder Bloemendaal', die voorjaar 2020 is gemaakt. In de wandelroute langs de Molenvliet ligt sinds 2018 een kettingtrekvlot om deze te kunnen oversteken. De waardering van de wandelaars voor het trekvlot is groot. Onze intentie is om vermoedelijk eind 2020 een 2e kettingtrekvlot in de Molenvliet te leggen voor de monding van een op de Molenvliet uitkomende watergang. Om de hiervoor benodigde fondsen te werven, hebben wij in 2020 een succesvolle crowdfundingactie georganiseerd."

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichtkaarten van Waddinxveen op Facebook 1. - Oude foto's en ansichtkaarten op Facebook 2.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Waddinxveen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Waddinxveen.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Waddinxveen m.b.t. 'dingen te doen' e.d.

- Huis aan huis-blad Hart van Holland m.b.t. deze gemeente.

- RTW FM is de lokale radio-omroep voor Waddinxveen en ver daarbuiten. Zij maken meer dan 60 uur per week live radioprogramma’s. Je vindt bij RTW FM programma’s die je nergens anders (meer) hoort. Waar vind je nog een radiostation met programma’s met blues, reggae, nederbeat, keiharde rock, echte dance, jazz en klassiek? Maar ook informatieve programma’s met gasten, lokaal nieuws, sport, cultuur, de kerk en de ouderen krijgen ruimschoots aandacht. Daarnaast komen er regelmatig bands en DJ's in de studio voor een live optreden.

- Belangenorganisaties: - Wijkplatform Zuidplas-Triangel. - Wijkplatform Bomenwijk-Groenswaard. - Wijkplatform Vondelwijk-Oranjewijk. - Wijkplatform Zuid-Oost.

- Voortgezet onderwijs: - Coenecoop College.

- Jeugd: - "Scouting is een hele leuke hobby, waarbij je heel veel kunt doen en ook nog wat kunt leren. Dat scouting veelzijdig is, zie je aan de vele activiteiten die de scouts van de Klimopgroep uit Waddinxveen zoal ondernemen: het maken van een kampvuur, brood bakken, het lopen van zwerftocht met kaart en kompas, knutselen, zeilen, roeien en nog veel meer. Er zit veel uitdaging in scouting en je krijgt dan ook de gelegenheid je grenzen te verkennen en te verleggen. Scouting is er voor iedereen vanaf 7 jaar en eindigt in principe nooit. Een zevenjarige vindt andere dingen leuk dan een vijftienjarige, daarom heeft een scoutinggroep meerdere speltakken. De speltakken zijn: 7 tot 11 jaar: Welpen (jongens) & Kabouters (meisjes); 11 tot 16 jaar: Zeeverkenners (gemengd); 16 tot 18 jaar: Wilde Vaart (gemengd); vanaf 18 jaar: Loodsen (gemengd); vanaf 23 jaar: Ouderenstam (gemengd)."

- Zorg: - Zorgmanege Grenzeloos.

- "Afscheid nemen van het leven doet een mens het liefst tussen familie en vrienden in de eigen vertrouwde omgeving. Daar waar men geleefd heeft. Als dat door omstandigheden niet thuis kan, is een hospice een goed alternatief: een huis dat stervenden - en hun naasten - gedurende hun laatste levensmaanden als hun thuis kunnen beschouwen. Dichtbij huis. Elke stad of dorp zou zo’n plek moeten hebben en daarom is er sinds september 2017 ook Hospice Waddinxveen. Een hospice is er voor iedereen: afkomst, religie en inkomen doen niet ter zake, en een hospice moet door iedereen gedragen worden."

- Welzijn: - Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen (SVW) behartigt de belangen van individuele vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en ondersteunt hen in de uitvoering van hun taken. Ee belangrijk speerpunt van SVW is deskundigheidsbevordering door middel van trainingen voor onder andere penningmeesters, fondsenwerving, communicatie, sociale hygiëne en reanimatie.

- "Stichting De Gouwebloem - voor 1977: De Zonnebloem - wil zich nuttig maken voor de gehandicapten en chronisch zieken in de gemeente Waddinxveen, die niet meer volledig aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen. Onze stichting bestaat uit een bestuur en een groot aantal enthousiaste vrijwilligers, die samen een team vormen om zorg te dragen dat alles vlekkeloos verloopt. Een aantal medewerkers bezoekt regelmatig de bij de stichting ingeschreven deelnemers, indien zij dit op prijs stellen. In ons gebouw op Tollenslaan 161 komen op dinsdagmiddag deelnemers en medewerkers van 13.30-16.00 uur bij elkaar om wat te handwerken, sjoelen, kaarten of zomaar voor de gezelligheid."

- Wonen: - "Woonpartners Midden-Holland is een woningstichting die actief is in de gemeenten Waddinxveen, Gouda, Zuidplas en Alphen aan den Rijn. Wij hanteren als motto 'Thuis in wonen'. Als woningcorporatie zijn wij immers medeverantwoordelijk voor het woonplezier van vele klanten. Dit betekent dat wij ons voortdurend inzetten voor betaalbare en prettige woningen in aantrekkelijke en leefbare wijken. Onze organisatie streeft naar het leveren van hoge kwaliteit, zowel op het gebied van de dienstverlening en de werkorganisatie als het woningbezit en de leefomgeving."

Reacties

(2)

De Randweg is nog steeds niet aangelegd. U vermeldt van wel.

Dank voor uw melding! Kennelijk heb ik een jaar van een eerdere planning vermeld, die later is uitgelopen, zoals vaak gebeurt met planningen van dergelijke grote projecten. Ik zie op de site van het project dat de planning nu is eind 2021 gereed. Ik heb het verwerkt. Bij alle 6.500 plaatsen ligt nu een stevige inhoudelijke basis, waar ik in totaal 10 jaar aan heb gewerkt. Mijn hoop en doel is vanaf nu dat lokale ingewijden met aanvullingen, actualiseringen en/of correcties de laatste puntjes op de i helpen zetten, dus dank hiervoor!

Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen