Waddinxveen

Plaats
Dorp en gemeente
Waddinxveen
Zuid-Holland

waddinxveen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Waddinxveen is een dorp en gemeente in de provincie Zuid-Holland.

Waddinxveen is een dorp en gemeente in de provincie Zuid-Holland.

gemeente_noord-waddinxveen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Noord-Waddinxveen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Noord-Waddinxveen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

gemeente_zuid-waddinxveen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Zuid-Waddinxveen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© Atlasenkaart.nl)

Gemeente Zuid-Waddinxveen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© Atlasenkaart.nl)

waddinxveen_rm_brugkerk.jpg

De huidige Hervormde (PKN) Brugkerk in Waddinxveen is in 1838 in gebruik genomen. De kerk is in neoclassicistische stijl ontworpen door de hoofdingenieur van de Waterstaat A. Blaauw JHzn. en heeft door het front wel wat weg van een Griekse tempel.

De huidige Hervormde (PKN) Brugkerk in Waddinxveen is in 1838 in gebruik genomen. De kerk is in neoclassicistische stijl ontworpen door de hoofdingenieur van de Waterstaat A. Blaauw JHzn. en heeft door het front wel wat weg van een Griekse tempel.

waddinxveen_rm_hefbrug_kopie.jpg

De hefbrug over de Gouwe dateert uit 1936 en is in 1999 op de monumentenlijst geplaatst, omdat de brug van algemeen belang is door zijn grote architectuur- en cultuurhistorische waarde. De brug is uniek in zijn soort.

De hefbrug over de Gouwe dateert uit 1936 en is in 1999 op de monumentenlijst geplaatst, omdat de brug van algemeen belang is door zijn grote architectuur- en cultuurhistorische waarde. De brug is uniek in zijn soort.

waddinxveen_ansichtkaart_groeten_uit.jpg

In het huidige digitale tijdperk helaas bijna uitgestorven, maar meer dan 100 jaar lang is het populair geweest om een 'Groeten uit'-ansichtkaart te sturen aan je relaties, om ze te laten weten waar je vakantie aan het vieren was.

In het huidige digitale tijdperk helaas bijna uitgestorven, maar meer dan 100 jaar lang is het populair geweest om een 'Groeten uit'-ansichtkaart te sturen aan je relaties, om ze te laten weten waar je vakantie aan het vieren was.

waddinxveen_informatiepaneel_luchtfoto_panorama_jaren_1960.jpg

Historisch Genootschap Waddinxveen heeft op diverse markante plekken in het dorp zogeheten vertelbanken geplaatst, met een of meer fotopanelen, waarop de vroegere situatie ter plekke getoond wordt. Dit is er een van, met een foto van het dorp anno ca 1960

Historisch Genootschap Waddinxveen heeft op diverse markante plekken in het dorp zogeheten vertelbanken geplaatst, met een of meer fotopanelen, waarop de vroegere situatie ter plekke getoond wordt. Dit is er een van, met een foto van het dorp anno ca 1960

waddinxveen_voormalig_gemeentehuis_zuidkade_8.jpg

Dit lijkt wel een gemeentehuis! Inderdaad, dat was het ook. Dit rijksmonumentale woonhuis op Zuidkade 8 in Waddinxveen is in 1910 verbouwd tot gemeentehuis.

Dit lijkt wel een gemeentehuis! Inderdaad, dat was het ook. Dit rijksmonumentale woonhuis op Zuidkade 8 in Waddinxveen is in 1910 verbouwd tot gemeentehuis.

waddinxveen_schuur_willemshoeve_bloemendaalseweg_12.jpg

Schuur behorend bij de Willemshoeve op Bloemendaalseweg 12 in Waddinxveen.

Schuur behorend bij de Willemshoeve op Bloemendaalseweg 12 in Waddinxveen.

Waddinxveen

Terug naar boven

Status

- Waddinxveen is een dorp en gemeente in de provincie Zuid-Holland.

- De gemeente is formeel per 1-7-1870 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Noord- en Zuid-Waddinxveen en een deel van de gemeente Broek (het andere deel van Broek ging naar de gemeente Gouda). In de praktijk - ook in het spraakgebruik en in correspondentie - was er ook in de daaraan voorafgaande decennia al sprake van één gemeente (in plaats van Noord- en Zuid-), onder meer omdat er sprake was van een gemeenschappelijke burgemeester.

- Wapen van de gemeente Waddinxveen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente.

- Onder het dorp valt ook een deel van de buurtschap Middelburg.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Waddingsveen, 1233 kopie 1340 Waddinxuene, 1244 kopie 14e eeuw Waddincsvena, ca. 1280 Waddinghe vene, 1281-1284 Waddinsvene.

Naamsverklaring
Naar de vorm: veen van de persoon Wadding, een naam die samenhang doet vermoeden met de in de 10e eeuw en eerder bij Voorschoten genoemde plaats Uuatdinchem (het latere adellijke huis Ter Wadding), waarvan de naam geduid kan worden als hem 'woonstede' van de waddinga 'bewoners van de wadde' (= ondiepte, voorde). Eventueel kan gedacht worden aan 'veen toebehorend aan Wadding (= Ter Wadding), met een (ongebruikelijke) verbindingsklank -s- (in plaats van te verwachten er) ter vergemakkelijking van de uitspraak.(1)

Terug naar boven

Ligging

Waddinxveen ligt NW van Gouda, Z van Boskoop.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Noord-Waddinxveen 160 huizen met 1.292 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 61/514 (= huizen/inwoners) en buurtschap Noordkade 99/778. In 1840 heeft de gemeente Zuid-Waddinxveen 96 huizen met 727 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 26/253 en de buurtschappen Zuid-Goudkade 50/363 en Zuidplas (deels) 20/111. De huidige gemeente en het huidige dorp omvatten ruim 10.000 huizen met ruim 25.000 inwoners.

- Op de site Waddinxveen in cijfers vind je informatie over deze gemeente m.b.t. bevolking, migratie en integratie, huishoudens, wonen, woningmarkt, economie, werk, inkomen, sociale zekerheid, sociale regelingen, jeugdhulp, bestuur, financiën, onderwijs, veiligheid, verkeer, zorg en gezondheid, en wijkdata.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze gemeente en dit dorp, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Historisch Genootschap Waddinxveen is opgericht in 1993 en heeft in het bijzonder tot doel de kennis van de geschiedenis van deze gemeente te bevorderen. Zij doet dit door het opsporen, verzamelen en publiceren van gegevens, documenten en voorwerpen van lokale historische betekenis. 1x per kwartaal publiceren zij het tijdschrift 'Het Dorp Waddinxveen', sinds 2014 in kleur. Vrijwilligers hebben de jaargangen 1993 t/m 2019 ingescand en zijn daardoor nu voor iedereen ook online te lezen (tip voor andere historische verenigingen om de oudere jaargangen van hun tijdschriten zo ook voor een breed publiek te ontsluiten!).- Hier vind je de jaargangen 1993-2003. - Hier vind je de jaargangen 2004-2019. De vereniging heeft ook een Oudheidskamer (Noordkade 64d), waar je iedere 1e woensdag van de maand van 14.00-16.00 uur welkom bent.

- Het gemeentearchief bewaart allerlei geschreven stukken, kaarten, foto's en krantenknipsels. In het gemeentearchief kun je informatie vinden over: de geschiedenis van je familie (stamboomonderzoek); een woonhuis of bedrijf; een buurt of wijk; de gemeente zelf. De archieven van de gemeente Waddinxveen zijn ondergebracht bij Streekarchief Midden-Holland in Gouda.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Herinrichting Centrum
Het Centrum is de afgelopen jaren heringericht, met ook de nodige nieuwbouw. Het is een levendig gebied om te wonen met gezellige pleinen, Cultuurhuys De Kroon, groen naast de deur en de weekmarkt aan de rand van het Warnaarplantsoen. Het nieuwe centrum beschikt over een parkeergarage met 1200 parkeerplaatsen, voor ca. 60 winkels en 260 woningen (appartementen, terraswoningen en eengezinswoningen).

Glasparel
Recentelijk is ZW van Waddinxveen, in de Zuidplaspolder, het nieuwe glastuinbouwgebied Glasparel Zuidplaspolder gerealiseerd. Het is een glastuinbouwgebied gericht op een duurzame toekomst. Er geldt een integraal en duurzaam waterplan, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van aanwezige facetten in de directe omgeving. Door de aanleg van een grote gietwatersloot rondom de beschikbare tuinbouwgrond en door de aanleg van aquifers hebben de bedrijven continue beschikking over voldoende gietwater. Ook aan CO2 is gedacht. Glasparel Zuidplaspolder is namelijk aangesloten op het CO2 distributienetwerk van OCAP. Zo maken de hier gevestigde bedrijven gebruik van de uitstoot van de omgeving. Door de ontwikkeling van een grootschalig energieweb is het bovendien mogelijk om de energievoorziening van een bedrijf te koppelen aan die van een grootschalig logistiek bedrijventerrein (en daarmee bij te dragen aan de energievoorziening van dat terrein).

Nieuwe brug over de Gouwe
De nieuwe brug over rivier de Gouwe in Waddinxveen is in april 2016 geplaatst. Het brugdek is 41 meter lang, 20 meter breed en weegt bijna 400 ton. De brug maakt deel uit van een nieuwe provinciale weg, de Extra Gouwekruising, die parallel aan de A12 loopt. Samen met de nieuwe, eveneens provinciale weg Moordrechtboog beoogt de Extra Gouwekruising de A12 te ontlasten.

Randweg
W van Waddinxveen is in april 2021 de nieuwe Randweg gereedgekomen. De Randweg vermindert het verkeer dat door de dorpskern rijdt. Ook stroomt het verkeer via de Randweg sneller door naar de A12 en de A20. De Randweg bestaat uit de Vredenburghlaan, de Bentwoudlaan en de gemeentelijke weg Verlengde Beethovenlaan. Onderdeel van het project was ook de aanleg van een vierde afslag op de rotonde aan de Bredeweg. De afslag verbindt het recentelijk gerealiseerde bedrijventerrein Glasparel+ met de Bredeweg, de N219 en de A12. Dit bedrijventerrein bestaat uit glastuinbouw, een logistiek park, agrarische bedrijven, woon-werkkavels en woningen. De vierde afslag zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer vanaf de A12 en het lokale wegennet.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
- Waddinxveen heeft 6 rijksmonumenten.

Gemeentelijke monumenten
- Waddinxveen heeft 32 gemeentelijke monumenten. De eerste gemeentelijke monumenten zijn in 2016 aangewezen.

Kenmerkende objecten
"Een 'Inventarisatie van onbeschermde bouwkundige objecten in de gemeente Waddinxveen met historisch-bouwkundige waarden' (2011) heeft al eens eerder plaatsgevonden (MIP-rapport, 1990). Dit laatste bleek anno 2010 verouderd en onvolledig te zijn. Niet alleen is inmiddels tien procent van de toen onderzochte panden gesloopt, ook bleken diverse panden te zijn vergeten. Bovendien was nauwelijks goed fotomateriaal aanwezig. De nadruk van het huidige rapport ligt op de periode vóór 1900. Niet alle objecten met bouwkundig-historische waarden zijn opgenomen; er is voorshands al een schifting gemaakt. Alleen die panden, die zeldzaam of gaaf genoeg zijn om eventueel een vorm van bescherming te verkrijgen, hebben een plaats in dit rapport verkregen.

Kenmerken objecten Waddinxveen. Het halfverstedelijkte karakter van het dorp is goed af te lezen aan de in dit rapport beschreven (ca. 60) panden. Ongeveer de helft van het aantal objecten is min of meer stedelijk van karakter (arbeiderswoningen, winkels, werkplaatsen), de andere helft wordt ingenomen door boerderijen. De “grote” architectuur is hier nauwelijks te vinden. Duidelijk is te zien dat het hier om “gebruiks”bouwwerken gaat: tegen geringe kosten gebouwd en op simpele wijze aan te passen. Drie zaken springen daarbij in het oog: de bijna volstrekte afwezigheid van bouwkundige objecten van vóór 1750. Het gros van de interessante gebouwen dateert tussen 1850 en 1900; de aanwezigheid van een breed scala van min of meer gave en rijke boerderijen tussen 1850-1900. De variëteit zit overigens niet in de typologie, maar wel in de gebruikte stijl; de soms zware verpaupering. Dit valt vooral in het oog bij de Dorpstraat, Kerkweg Oost en de Zuidkade. Over het algemeen kan echter gesteld worden dat deze gemeente qua aanbod en karakter van bouwkundige historische objecten niet afwijkt van de omliggende landelijke gemeenten.

Interessante gebieden. Twee gebieden verdienen een bijzondere vermelding. Als eerste moet het oude dorp aan de Dorpstraat worden genoemd. Deze van origine middeleeuwse kern bevat nog enkele restanten van bouwwerken van vóór 1750. Tevens zijn er enkele mooie voorbeelden van dorpsarchitectuur uit de late 19e eeuw te vinden. De kern heeft naast bouwkundige, ook hoge archeologische en historisch-geografische waarden. Verder is ook het Noordeinde van belang. Deze middeleeuwse veendijk is thans het enige lint in de gemeente met een vrij hoge gaafheid. De huidige verschijningsvorm met zijn boerderijen en werkmanshuizen is laat-19e-eeuws. De laatste jaren is er toenemende belangstelling voor de 19e-eeuwse ontginningen. Voor Waddinxveen geldt dat in de Zuidplas het aanwezige boerderijenbestand zodanig is aangetast, dat slechts hier en daar nog bouwkundige waarden van belang te vinden zijn.

Objecten met (zeer) hoge waarden. In de gemeente zijn ongeveer 150 panden met enige bouwkundige waarden, daterend van vóór 1945. Daarvan zijn een kleine 70-tal van een dergelijk belang, dat speciale aandacht op zijn plaats is. Een kleine 20-tal hebben zulke hoge waarden, dat bescherming door Rijk of gemeente op zijn plaats zou zijn. Het gaat hierbij om de volgende objecten: Bloemendaalseweg 7, café ‘de Oude Baars’, alleen de voorgevel; Dorpsstraat 49-51, het oude raadhuis van Zuid-Waddinxveen; Dorpstraat 66, alleen de voorgevel; Henegouwerweg 4, boerderij; Henegouwerweg 114, boerderij; Kerkweg oost 155, burgemeesterswoning; Kerkweg west 46, middenstandswoning; Nesse 2-4, ijssalon; Nesse 8, pand met afgeknotte klokgevel; Nesse 18, pand met afgeknotte klokgevel; Noordeinde 18, boerderij ‘Graan voor Visch’; Noordeinde 32, boerderij ‘Ons Genoegen’; Noordeinde 130, boerderij ‘Jagtlust’; Noordkade 108, herenhuis ‘Gouwenimf‘; Noordkade 161, boerderij ‘Pulpehoeve’; Zuidkade 9, herenhuis; Zuidkade 136 t/m 139, arbeiderswoningen; Zuidkade 175, Sint Victor."

Hervormde (PKN) kerken
- Vele jaren kwam de Hervormde Gemeente van Waddinxveen en Bloemendaal samen in de Oude Kerk aan de Kerkweg, waar nu de oude gemeentelijke begraafplaats is. Deze kerk werd te klein en daarom is in 1836 langs dezelfde Kerkweg, een kilometer naar het oosten, vlak bij de overgang van de Gouwe, een nieuwe kerk gebouwd, de huidige Hervormde (PKN) Brugkerk (Kerkweg Oost 232), die in 1838 in gebruik is genomen. De kerk is in neoclassicistische stijl ontworpen door de hoofdingenieur van de Waterstaat A. Blaauw JHzn. en heeft door het front wel wat weg van een Griekse tempel. De rijksoverheid oefende in die tijd een gedetailleerde controle uit op de kerken via het ‘Departement voor de zaken van den Hervormden Eeredienst’. De Oude Kerk is verkocht en afgebroken. Alleen het orgel en twee psalmborden zijn meeverhuisd.

Rond 1880 zijn er tochtportalen aan beide zijden van de kerkzaal bijgebouwd. In 1902 zijn er meer zitplaatsen gemaakt door uitbreiding met galerijen aan de oost- en westkant. In de jaren 1977-1979 zijn kerk en toren ingrijpend gerestaureerd. Het orgel van de Brugkerk is in 1808 gebouwd door de Goudse orgelmaker Schmidt en deed tot 1838 dienst in de Oude Kerk. Het is het enige bewaard gebleven Schmidtorgel. Voor nadere informatie kun je terecht bij de brochure 'De Hervormde gemeente rond de Brugkerk te Waddinxveen', die op de site van de Hervormde Gemeente online te lezen was, maar die link werkt niet meer. Tijdens de jaarlijkse Open Monumentendag (2e weekend van september) is de Brugkerk open voor iedereen en leiden vrijwilligers je graag rond. (bron: Hervormde Gemeente)

- De Brugkerk (wijkgemeente Oost), de Bethelkerk (wijkgemeente Noord), De Hoeksteen (wijkgemeente West) en De Morgenster (wijkgemeente Zuid) zijn allemaal kerken van de Hervormde (PKN) Gemeente Waddinxveen.

Remonstrantse Gemeente
Verscholen achter lindebomen staat het bescheiden maar zeer fraaie 19e-eeuwse kerkgebouw van de Remonstrantse Gemeente (Zuidkade 59). Het is een van de oudste gemeenten van de Remonstranten in Nederland. Sinds hun ontstaan zo'n vier eeuwen geleden, zijn de Remonstranten steeds het kleine eigenwijze zusje van de grote protestantse kerk geweest. Remonstranten leverden een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van de theologie. De Remonstranten zijn vrij van dogmatische opvattingen, principieel oecumenisch en open naar de samenleving.

Kruiskerk
Kruiskerk van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

Voormalig gemeentehuis
Op Zuidkade 8 vinden we het rijksmonumentale voormalig woonhuis van dhr. K. van der Torren, toenmalig wethouder en raadslid van Waddinxveen, in 1910 door de lokale aannemer G. den Hoed verbouwd tot gemeentehuis. De wapenschilden aan de gevels en in het glas-in-lood raam van het traplicht herinneren nog aan deze functie. In de Overgangsarchitectuur van het exterieur is invloed van de Neorenaissance en Berlage herkenbaar. In het glas-in-lood en in het interieur is de vormgeving van de Art Nouveau toegepast.

Het voormalige gemeentehuis is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de bestuurlijke ontwikkeling in de gemeente. Het gemeentehuis is tevens van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde wegens de kenmerkende Overgangsarchitectuur en de bijzondere herkenbare typologie met de hoektoren. In het interieur is de Art Nouveau toegepast, een redelijke zeldzaamheid in het landelijke gebied van de provincie Zuid- Holland. Het pand is in hoge mate gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering, zowel uit- als inwendig. Het pand is verder in stedenbouwkundig opzicht van belang vanwege de beeldbepalende situering aan de Gouwe in de dorpskern van Waddinxveen.

Hefbrug
De hefbrug over de Gouwe dateert uit 1936 en is in 1999 op de monumentenlijst geplaatst, omdat de brug van algemeen belang is door zijn grote architectuur- en cultuurhistorische waarde. De brug herinnert aan de infrastructurele ontwikkeling rond de verbreding en kanalisering van de Gouwe en is een representatief voorbeeld van een stalen hefbrug uit het midden van de jaren '30 van de 20e eeuw. De brug is uniek in zijn soort, is gaaf gebleven en heeft een hoge zeldzaamheidswaarde als een van de weinig bewaard gebleven hefbruggen. De hefbrug is ook in stedenbouwkundig opzicht van belang. De brug vormt met de hefbruggen in Boskoop en Alphen aan den Rijn een uniek ensemble in Nederland met hoge stedenbouwkundige waarde. De brug is uitzonderlijk beeldbepalend en vormt door de heftorens van meer dan dertig meter hoogte een indrukwekkend silhouet in het landschap. De brug is van grote iconische waarde voor Waddinxveen. Zelfs in de nacht is de brug prominent aanwezig door een subtiele verlichting.

Het vervangen van de hefbrug was een van de maatregelen die geselecteerd waren voor het programma 'Beter Bereikbaar Gouwe' om de groeiende verkeersoverlast in de regio te verminderen. Er was echter weinig draagvlak voor de vervanging van de monumentale hefbrug. Monumentenvereniging het Cuypersgenootschap en Erfgoedvereniging Heemschut vonden dat de brug een ‘beeldbepalend rijksmonument’ was die behouden moest blijven. In 2021 is besloten om van vervanging af te zien. In 2040 is de hefbrug ruim 100 jaar oud en aan het einde van zijn levensduur. In een rapport van de provincie Zuid-Holland is vastgelegd dat de hefbrug Waddinxveen dan vervangen moet worden, evenals de hefbruggen in Boskoop en Alphen aan den Rijn, die ongeveer net zo oud zijn.

Vertelbanken / fotopanelen
"Historisch Genootschap Waddinxveen spant zich in om op diverse markante plekken in het dorp zogeheten vertelbanken te plaatsen. Naast de banken komen dan een of meer fotopanelen, waarop de vroegere situatie ter plekke getoond wordt. In sommige gevallen wordt er alleen een fotopaneel geplaatst. Op dit moment zijn er 11 locaties waar we deze voorzieningen hebben gerealiseerd. Er is een fiets-/wandelroute langs de vertelbanken gemaakt. Het ligt in de bedoeling in de komende jaren meer vertelbanken te plaatsen."

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "De jaarlijkse Ronde van Waddinxveen (2e paasdag) is er al sinds 1950. Het is de gezelligste wielerronde van Zuid-Holland, met een Burgerronde, Dikke Banden Race en vele activiteiten." Het programma ziet er als volgt uit: 10:00 uur Start (E)-Elite/Belofte Club-Vr./Amateur-Vr./Junior-Vr. 11:45 uur Funklasse. 13:15 uur Dikke Banden Race 7-8 jarigen. 13:15 uur Dikke Banden Race 9-10 jarigen. 13:15 uur Dikke Banden Race 11-12 jarigen. 14:30 uur (A1)-Elite-Mannen/Beloften/Amateurs.

- Koningsdag.

- Waddinxveen Wandelt (juni) is een jaarlijks evenement waarbij wandelaars 4 avonden lang een route van 5 of 10 km lopen.

- "De Zomerfair (op een zaterdag eind juni) wordt georganiseerd door Scouting Klimopgroep. Tijdens de fair worden er talloze activiteiten aangeboden voor jong en oud. Het doel van de Zomerfair is om geld op te halen voor Scouting Klimopgroep. De toegang is gratis! Het bestaat uit een rommelmarkt vol met leuke spulletjes. Daarnaast is er onder het genot van een hapje en een drankje de mogelijkheid om mee te doen aan het Rad van Fortuin of kun je bieden op allerlei gave prijzen. Voor kinderen zijn er talloze echte scouting speelactiviteiten en aan de oudere kinderen is ook gedacht. Denk aan een klimbaan of lekker varen op de plas! Op de Zomerfair kun je ook een kraam huren om zelf spullen te verkopen. Help mee spullen verzamelen voor de rommelmarkt op de Zomerfair. De laatste twee zaterdagen voor de Zomerfair zamelt Scouting Klimopgroep de spullen in. Denk aan hen en bewaar nu alvast je goede gereedschap, meubilair, boeken, spellen, werkende elektrische apparatuur en je andere bruikbare en verkoopbare spullen."

- De Langs de Gouwe Loop (op een zondag in oktober) is een familie hardloopfestijn voor lopers van alle leeftijden, georganiseerd door sportclub Antilope. De afstanden zijn 5 en 10 km prestatieloop, 10 km sportief wandelen, en 1 en 1,5 km voor de jeugd.

- Kerstfair.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Wandelen
- Wandelroute langs diverse locaties in Waddinxveen die met de Tweede Wereldoorlog te maken hebben.

Weekmarkt
Op de weekmarkt (Marktstraat, op vrijdag van 9.30-17.30 uur) vind je 25 speciaalzaken, waar je terecht kunt voor al je dagelijkse boodschappen: Brood, Groente & Fruit, Vlees, Vis, Kaas, Noten & Olijven. Daarnaast vind je er vele andere artikelen zoals Kleding, Schoenen, Bloemen, Stoffen en Fournituren. Op de site van de markt stellen alle ondernemers zich voor.

Polder Bloemendaal
"In Polder Bloemendaal vind je het kenmerkende landschap van het Groene Hart. Dit bestaat uit een slagenlandschap van weiden en sloten, onderbroken door smalle wegen met boerderijen. De polder wordt een gebied waar landbouw, natuur en recreatie hand in hand gaan. Daarnaast is het gebied een aangenaam contrast met het omliggende stedelijk gebied waar omwonenden kunnen gaan recreëren. Historie en Herstelplan. Polder Bloemendaal is vanouds een natuurrijke polder, maar de natuur in het gebied stond onder druk. Via het Polderplan Weids Bloemendaal, van de gemeente Waddinxveen en verschillende partijen uit het gebied, zijn in 2014 twee sporen ingezet: werken aan recreatie en natuur.

Huidige stand van zaken. Er zijn al successen geboekt. De populatie zeldzame kievitsbloemen is gegroeid en ook het weidevogelkerngebied krijgt extra aandacht. Het gebied is daarnaast nog aantrekkelijker gemaakt voor recreanten door het toevoegen van extra wandelpaden. Ook zullen een aantal andere aspecten uit het polderplan worden gerealiseerd, zoals de bouw van een uitkijktoren en het herstel van de Winterdijk. Ook de ondernemers in het gebied zijn actief. Zo heeft restaurant de Landerij een brug aangelegd om het terras toegankelijker te maken voor fietsers en komt er een theehuis bij Tas Boomkwekerij. Ook Uitbeijerse zal zijn kuikenstal openstellen voor bezoekers in het gebied. Meer weten en meedoen? Er zijn nog diverse voorzieningen nodig die een stimulans zijn voor het recreatief gebruik. Als tegenprestatie kun je bijvoorbeeld je naamsvermelding realiseren. Interesse? Neem dan contact op met Joost van Beek van Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn, tel. 06-52401510." (bron: gemeente Waddinxveen)

"Stichting Weids Bloemendaal staat voor het behoud van Polder Bloemendaal met al zijn prachtige flora en fauna en werkt aan het herstel van zijn oorspronkelijke glorie. Dit doen we samen met de inwoners en belanghebbenden bij onze prachtige polder. Polder Bloemendaal is gelegen tussen de kernen van Gouda, Waddinxveen en Reeuwijk en biedt een oase van rust tussen de steden in het Hart van Holland. Als je wilt genieten van verre uitzichten, kievitsbloemen en prachtige waterpartijen, kom dan naar onze polder. Je kunt hier heerlijk ontspannen en tot rust komen. Speciaal voor de bezoekers is er een wandelnetwerk aangelegd tussen en over de landerijen. Deze zijn duidelijk aangegeven op de borden bij de verschillende entrees aan de polder. Onderweg vind je ook informatie over het gebied waar je loopt. Natuurlijk kun je onderweg ook de innerlijke mens versterken bij een van de horecagelegenheden. Ben je bewoner of belanghebbende bij onze polder en heb je een idee, vraag of opmerking, laat van je horen en stuur een mail naar ons bestuur of laat hier een boodschap achter.

Een wandeling over de middeleeuwse Winterdijk in het weidse en waterrijke veenweidelandschap van Polder Bloemendaal bij Waddinxveen zorgt voor een onvergetelijke ervaring. De bloemrijke weilanden, houtwallen en oevers met koekoeksbloemen, kievitsbloemen en gele lissen en sloten met waterlelies, gele plompen en krabbenscheer, samen met de vele broedende vogels, zoals grutto, kievit, tureluur, zwarte stern, rietzanger en fuut, maken een wandeling in april en mei tot een unieke belevenis. In de winter zorgen de vele overwinterende vogels en fraaie winterse weidse beelden met soms ook bevroren sloten en besneeuwde velden en door de ondergaande zon verlichte rietkragen voor een onthaast gevoel. De weilanden worden agrarisch gebruikt. Ze worden extensief beweid met koeien en schapen, veelal in samenwerking met veehouders uit aangrenzende polders.

Stichting Weids Bloemendaal is opgericht om het agrarisch gebruik ook in de toekomst mogelijk te houden met behoud en versterking van de natuur- en landschapswaarden en dit te laten zien aan de bezoekers van de polder. De belangstelling om in Polder Bloemendaal te wandelen is groeiende. Enkele jaren geleden zijn wandelpaden aangelegd door de weilanden tussen Bloemendaalseweg en Winterdijk en tussen Otweg en Winterdijk in Waddinxveen. Recent is ook een wandelpad tussen Winterdijk en Henegouwernesse / Henegouwerweg aangelegd. Met deze paden is het wandelnetwerk in Polder Bloemendaal compleet. In combinatie met de bestaande paden zijn 6 wandelroutes ontworpen. De routes zijn opgenomen in de wandelkaart 'Wandelen in het Groene Hart van Polder Bloemendaal', die voorjaar 2020 is gemaakt. In de wandelroute langs de Molenvliet ligt sinds 2018 een kettingtrekvlot om deze te kunnen oversteken. De waardering van de wandelaars voor het trekvlot is groot. Onze intentie is om vermoedelijk eind 2020 een 2e kettingtrekvlot in de Molenvliet te leggen voor de monding van een op de Molenvliet uitkomende watergang. Om de hiervoor benodigde fondsen te werven, hebben wij in 2020 een succesvolle crowdfundingactie georganiseerd."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Waddinxveen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichtkaarten van het dorp op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Waddinxveen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente.

- Gemeentegids: - "In de digitale versie van het Informatiemagazine Waddinxveen vind je de meest actuele lokale informatie en adressen van alle bedrijven en voorzieningen binnen de gemeente. Om toegang te krijgen tot de uitgebreide adressengids gebruik je de zoekbalk. Een digitale weergave van de gedrukte versie van het magazine vind je onder het menu 'E-book'."

- Nieuws: - Huis aan huis-blad Hart van Holland m.b.t. deze gemeente.

- RTW FM is de lokale radio-omroep voor Waddinxveen en ver daarbuiten. Zij maken meer dan 60 uur per week live radioprogramma’s. Je vindt bij RTW FM programma’s die je nergens anders (meer) hoort. Waar vind je nog een radiostation met programma’s met blues, reggae, nederbeat, keiharde rock, echte dance, jazz en klassiek? Maar ook informatieve programma’s met gasten, lokaal nieuws, sport, cultuur, de kerk en de ouderen krijgen ruimschoots aandacht. Daarnaast komen er regelmatig bands en DJ's in de studio voor een live optreden.

- Belangenorganisaties: - Wijkplatform Zuidplas-Triangel. - Wijkplatform Bomenwijk-Groenswaard. - Wijkplatform Vondelwijk-Oranjewijk. - Wijkplatform Zuid-Oost.

- Voortgezet onderwijs: - "Het Coenecoop College in Waddinxveen en Boskoop leidt leerlingen op tot wereldwijze, kritische jongeren. Wij begeleiden onze leerlingen naar het voor hen hoogst haalbare diploma en door de jaren heen vullen ze zelf een persoonlijk portfolio met kennis, kunde en vaardigheden. Wij voelen ons, samen met de ouders, verantwoordelijk voor de opvoeding en brede scholing van onze jongeren. Op het Coenecoop kunnen leerlingen zich volop ontwikkelen en bereiden wij ze voor op deelname aan de maatschappij. Het onderwijsaanbod bestaat, naast de diplomagerichte activiteiten, dan ook bewust uit algemeen vormende activiteiten, maatschappelijke stages en talentontwikkeling. Met deze combinatie van diplomagericht en gepersonaliseerd leren ontwikkelen leerlingen zich tot wie ze zijn. Het Coenecoop College is een middelgrote school. Groot genoeg om alle vormen van onderwijs aan te bieden, kleinschalig genoeg voor een persoonlijke sfeer."

- Jeugd: - "Scouting is een hele leuke hobby, waarbij je heel veel kunt doen en ook nog wat kunt leren. Dat scouting veelzijdig is, zie je aan de vele activiteiten die de scouts van de Klimopgroep uit Waddinxveen zoal ondernemen: het maken van een kampvuur, brood bakken, het lopen van zwerftocht met kaart en kompas, knutselen, zeilen, roeien en nog veel meer. Er zit veel uitdaging in scouting en je krijgt dan ook de gelegenheid je grenzen te verkennen en te verleggen. Scouting is er voor iedereen vanaf 7 jaar en eindigt in principe nooit. Een zevenjarige vindt andere dingen leuk dan een vijftienjarige, daarom heeft een scoutinggroep meerdere speltakken. De speltakken zijn: 7 tot 11 jaar: Welpen (jongens) & Kabouters (meisjes); 11 tot 16 jaar: Zeeverkenners (gemengd); 16 tot 18 jaar: Wilde Vaart (gemengd); vanaf 18 jaar: Loodsen (gemengd); vanaf 23 jaar: Ouderenstam (gemengd)."

- Muziek: - "Harmonieorkest Concordia bestaat al sinds 1898. Het is een orkest van amateurmuzikanten die op een gemiddeld niveau spelen. Afwisselende muziek. Het repertoire van Concordia is erg afwisselend, en bestaat uit zowel klassieke muziek, filmmuziek, harmoniemuziek als arrangementen van popmuziek. Samenspelen met muziekmakkers. Muziekmakers worden bij Concordia muziekmakkers. Samen muziek maken maakt spelen bij Concordia zo leuk! En daarna... Natuurlijk is iedereen uitgenodigd om na de repetities of concerten ook deel te nemen aan de ‘derde helft’! Concordia geeft jaarlijks diverse (vaste) concerten. Goede voorbeelden zijn het Victorconcert, het Kerstconcert, het Voorjaarsconcert en muzikale optredens tijdens Koningsdag, Dodenherdenking en de Braderie van Waddinxveen.

Ben je muzikant of wil je muzikant worden? En lijkt het je leuk om bij Concordia mee te spelen? Neem dan contact met ons op of kom een keer langs tijdens de repetitie op donderdagavond van 19:45-22:00 uur in verenigingsgebouw de Hoge Noot op J.W. Frisoweg 1. Wil je er achter komen welk instrument bij jou past? Dan biedt Concordia je vanaf een leeftijd van 7 jaar (dus ook voor volwassenen!) een introductiecursus aan. Er wordt 6 weken les gegeven op het gekozen instrument. De kosten zijn 30 euro en de lessen zijn in overleg met jou en onze instructeurs. Na deze 6 weken is het overigens mogelijk om nog een cursus te volgen op een ander instrument. Wil je meer informatie of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met de Coördinator Introductiecursus."

- Zorg: - "Zorgmanege Grenzeloos in Waddinxveen biedt mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking een leuke en verantwoorde dagbesteding. Door paard en mens met elkaar in contact te brengen, stimuleren wij de groei van het zelfvertrouwen, terugkomst van rust in lichaam en geest en ontspanning. Tegelijker tijd wordt onbewust o.a. de lichaamsconditie, spieropbouw, evenwicht en motoriek verbeterd. Ook komen mensen uit hun isolement; zij ervaren weer groepsbinding en kunnen hun verhaal delen met lotgenoten. De werkzaamheden bestaan uit verzorgen van de dieren, onderhoud van de moestuin, samen met de begeleiding kleine klusjes uitvoeren, terrein onderhouden."

- "Afscheid nemen van het leven doet een mens het liefst tussen familie en vrienden in de eigen vertrouwde omgeving. Daar waar men geleefd heeft. Als dat door omstandigheden niet thuis kan, is een hospice een goed alternatief: een huis dat stervenden - en hun naasten - gedurende hun laatste levensmaanden als hun thuis kunnen beschouwen. Dichtbij huis. Elke stad of dorp zou zo’n plek moeten hebben en daarom is er sinds september 2017 ook Hospice Waddinxveen. Een hospice is er voor iedereen: afkomst, religie en inkomen doen niet ter zake, en een hospice moet door iedereen gedragen worden."

- Welzijn: - Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen (SVW) behartigt de belangen van individuele vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en ondersteunt hen in de uitvoering van hun taken. Ee belangrijk speerpunt van SVW is deskundigheidsbevordering door middel van trainingen voor onder andere penningmeesters, fondsenwerving, communicatie, sociale hygiëne en reanimatie.

- "Stichting De Gouwebloem - voor 1977: De Zonnebloem - wil zich nuttig maken voor de gehandicapten en chronisch zieken in de gemeente Waddinxveen, die niet meer volledig aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen. Onze stichting bestaat uit een bestuur en een groot aantal enthousiaste vrijwilligers, die samen een team vormen om zorg te dragen dat alles vlekkeloos verloopt. Een aantal medewerkers bezoekt regelmatig de bij de stichting ingeschreven deelnemers, indien zij dit op prijs stellen. In ons gebouw op Tollenslaan 161 komen op dinsdagmiddag deelnemers en medewerkers van 13.30-16.00 uur bij elkaar om wat te handwerken, sjoelen, kaarten of zomaar voor de gezelligheid."

- Wonen: - "Woonpartners Midden-Holland is een woningstichting die actief is in de gemeenten Waddinxveen, Gouda, Zuidplas en Alphen aan den Rijn. Wij hanteren als motto 'Thuis in wonen'. Als woningcorporatie zijn wij immers medeverantwoordelijk voor het woonplezier van vele klanten. Dit betekent dat wij ons voortdurend inzetten voor betaalbare en prettige woningen in aantrekkelijke en leefbare wijken. Onze organisatie streeft naar het leveren van hoge kwaliteit, zowel op het gebied van de dienstverlening en de werkorganisatie als het woningbezit en de leefomgeving."

Reacties

(4)

De Randweg is nog steeds niet aangelegd. U vermeldt van wel.

Dank voor uw melding! Kennelijk heb ik een jaar van een eerdere planning vermeld, die later is uitgelopen, zoals vaak gebeurt met planningen van dergelijke grote projecten. Ik zie op de site van het project dat de planning nu is eind 2021 gereed. Ik heb het verwerkt. Bij alle 6.500 plaatsen ligt nu een stevige inhoudelijke basis, waar ik in totaal 10 jaar aan heb gewerkt. Mijn hoop en doel is vanaf nu dat lokale ingewijden met aanvullingen, actualiseringen en/of correcties de laatste puntjes op de i helpen zetten, dus dank hiervoor!

Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Beste Frank, beste hoofdredacteur,
Ik kwam deze website per toeval tegen. Als groot verzamelaar van beeldmateriaal van mijn dorp en tevens beheerder van de Facebookpagina 'Waddinxveen Parel aan de Gouwe' wil ik je een compliment maken met de duidelijk leesbare pagina met de vele info en linkjes.
Als fotoredacteur van het kwartaalblad van het HGW zou ik het leuk vinden als je de term "Informatiepaneel" vervangt door Vertelbank, zie https://hgwaddinxveen.nl/vertelbanken-2/
En de 2e link onder het kopje "Beeld" kan verwijderd worden want deze doet het niet.

Met vriendelijke groet,
Dick-Jan Thuis

Dank Dick-Jan voor je compliment! Het doet mij altijd goed om van een lokale ingewijde te vernemen dat ik mijn 'huiswerk' m.b.t. de plaats in kwestie kennelijk goed heb gedaan. Wat een prachtig initiatief van die Vertelbanken! Wellicht een inspirerend voorbeeld voor andere heemkundekringen om zoiets ook voor hun dorp of stad te doen. Ik heb het aangepast en er in het hoofdstuk Bezienswaardigheden nu een alinea aan gewijd. De 2e link onder Beeld heb ik verwijderd.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen