Walsberg

Wijk
Wijkdorp
Deurne
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

walsberg_plaatsnaambord_kopie.jpg

Het dorp Walsberg is door het dorp Deurne 'opgeslokt' en wordt tegenwoordig formeel als wijk van Deurne beschouwd. In de praktijk wordt het nog wel als dorp gezien. Voor dit soort situaties hebben wij de categorie 'wijkdorp' in het leven geroepen.

Het dorp Walsberg is door het dorp Deurne 'opgeslokt' en wordt tegenwoordig formeel als wijk van Deurne beschouwd. In de praktijk wordt het nog wel als dorp gezien. Voor dit soort situaties hebben wij de categorie 'wijkdorp' in het leven geroepen.

walsberg_beachweekend.jpg

In een weekend in juli is er het jaarlijkse Beachweekend Walsberg. Het weekend omvat een feestavond op zaterdag en het beachvolleybaltoernooi op zondag.

In een weekend in juli is er het jaarlijkse Beachweekend Walsberg. Het weekend omvat een feestavond op zaterdag en het beachvolleybaltoernooi op zondag.

Walsberg

Terug naar boven

Status

- Walsberg is een voormalig dorp, tegenwoordig wijk en 'wijkdorp'* in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Deurne.

* Het dorp Walsberg heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het daarom sindsdien 'in' Deurne, en wordt tegenwoordig formeel ook als wijk beschouwd van het dorp Deurne. Het is ook aan dat dorp vastgegroeid. Het dorpsgevoel leeft er nog wel, en de wijk heeft ook nog wel een dorps karakter, is ter plekke ook nog wel als 'vanouds dorp' herkenbaar, en ook de inwoners vinden hun kern nog een dorp. Dus voor beide valt iets te zeggen... Het zit er eigenlijk tussenin; het is geen echt dorp meer maar het is ook niet 'zomaar' een wijk, in die zin dat de kern niet als zodanig gebouwd is. Voor deze tussen wal en schip-categorie hebben wij tevens de - informele - kwalificatie 'wijkdorp' bedacht. In de meeste gevallen waar dorpen door een naastgelegen grotere kern zijn opgeslokt, betreft dat een stad, daarom hebben wij daarvoor de categorie 'dorp in de stad' in het leven geroepen. Maar als de 'grote broer' die het dorp heeft opgeslokt zelf ook een dorp is, past het daar dus net niet in. Vandaar de extra categorie 'wijkdorp'. Voor nadere toelichting zie onderaan de pagina onder de link.

- Onder Walsberg valt ook een (heel) klein gedeelte van de buurtschap Kerkeind en een deel van de buurtschap Voort.

Terug naar boven

Naam

Spelling
In de volksmond spreekt men van 'de Walsberg' of 'de Wasberg'. Meestal woon je 'op' een plaats die op 'berg' eindigt, want immers hoog of hoger gelegen is of was, maar getuige de lokale dorpssite - waar deze aanduiding meermaals wordt gebezigd - woont men 'in de Walsberg'.

Oudere vermeldingen
1380 de wasberge, 1485 Jan van den Wasberge, 1569 van den Waesberch, 1573 Jan van den Wasberch, 1803-1820 Walsberg, 1841 en 1936 Wasberg.

Naamsverklaring
Mogelijk een samenstelling van was*, Oudnederlands wasn, Oudengels hwass, Oudnoors hvass 'scherp', en berg 'terreinverheffing, heuvel', vergelijk Wassenaar. Een verklaring van het eerste deel als waes 'natte plaats, moeras' is niet in overeenstemming met de oorspronkelijke vocaallengte. Men brengt de naam ook wel in verband met was 'kaarsvet' en vergelijkt dan Wasakker bij Lommel (B), een akker waarvan de opbrengst diende voor de aanschaf van waskaarsen voor de liturgische dienst. In een samenstelling met berg is dit benoemingsmotief echter merkwaardig. De oorsprong van de -l- in de jongere vormen berust op reïnterpretatie van het eerste deel als de familienaam Wals.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

In tegenstelling tot wat onderwijzer, heemkundige en journalist Hendrik Ouwerling (1861-1932) dacht, heeft de plaatsnaam niets te maken met het toponiem Wolfsberg, de naam van een dekzandrug ten zuiden van de kern van Deurne. Het landhuis dat tussen de kasteeltuin van het Groot Kasteel en de Walsberg werd gebouwd, draagt dankzij dit misverstand de naam Wolfsberg.

Naam komt ook elders voor
In het Limburgse Beesel ligt een bosgebied genaamd de Walsberg.

Terug naar boven

Ligging

Walsberg ligt direct NO van de kern Deurne, grotendeels N van de provincialeweg N270 (Helmondsingel / Langstraat) en een klein deel Z ervan (met name het Klein Kasteel en de watermolen).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Walsberg 60 huizen met 295 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De locatie Walsberg is al heel lang bewoond. Zo is er gereedschap uit vuursteen gevonden uit ruim 50.000 jaar v.Chr. De huidige plaats komt voor het eerst voor in documenten in 1380 als een gehucht van enkele boerderijen, verspreid gelegen tussen de huidige Bakelseweg en Milhezerweg. Van deze nederzetting in de middeleeuwen is weinig bekend. Het Klein Kasteel dateert van vóór 1396. Het Groot Kasteel stamt uit 1460, en is in 1944 door Engels artillerievuur veranderd in een ruïne. De Watermolen over het riviertje de Vlier is gebouwd in 1631.

Rond 1900 is Walsberg nog altijd een klein gehucht bestaande uit verspreid gelegen keuterboerderijtjes en plaggenhutten in het hiervoor genoemde gebied. Pas na 1900 wordt ook het land tussen Milhezerweg en den Bult ontgonnen en vestigen zich daar nieuwe boeren. Door verharding van de zandwegen in de jaren twintig en dertig neemt de bebouwing en dus bevolking geleidelijk toe.

De kinderen moesten wel erg ver lopen naar Deurne om naar school te gaan. Daarom krijgt Walsberg in 1929 een eigen school. De buurtschap wordt een dorp door de bouw van de Gerardus Majellakerk, die in 1935 gereed komt. Het Gerardushuis (parochiehuis/dorpshuis) komt er in 1955. (bron: Dorpsraad)

- Nadere informatie over de geschiedenis van Walsberg.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Deurne wil de huidige landbouwontwikkelingsgebieden (LOG) vervangen door kleinere 'primaire agrarische gebieden' ('primag'). Binnen deze gebieden krijgen boerenbedrijven nog de ruimte om uit te breiden. Buiten die gebieden moeten agrariërs aan veel meer regels voldoen. In de rest van het buitengebied wordt veel meer vermenging van activiteiten toegestaan. Daar worden mogelijkheden voor recreatie en het vestigen van een bedrijf uitgebreid. In dat kader heeft de gemeente eind 2017 besloten dat Walsberg toch geen puur agrarisch gebied wordt. Dat is goed nieuws voor de agrariërs in het gebied die, als zij stoppen, hun boerderij zo nodig als woonhuis kunnen verkopen. Als het puur agrarisch gebied zou zijn gebleven, wat aanvankelijk de intentie was, zouden de boerderijen geen woonbestemming kunnen krijgen en dus moeilijker te verkopen zijn.

- In 2017 is het geactualiseerde Bestemmingsplan Walsberg vastgesteld.

- Hier vind je een verslag van een debatavond in Walsberg in november 2013, zo te zien in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Vermoedelijk staan er onderwerpen in die nog altijd actueel zijn, vandaar dat wij dit toch opnemen.

Terug naar boven

Ondernemen

- "Hoe kan ik mijn melkveebedrijf verbreden en wat kan ik samen met andere ondernemers doen? De Landbouw Innovatie Campus van FoodUp! Brabant dacht op verzoek van VABIMPULS mee met een melkveehouderij in Walsberg. Het resulteerde in concrete ideeën voor de toekomst van de melkveehouderij en een in de buurt breed gedragen plan voor een ommetje. Franca Louwers uit het dorp deed in 2018 mee met de prijsvraag Brood en Spelen. ‘We wilden gaan stoppen met de koeien, en zochten naar mogelijkheden voor verbreding’, zegt Franca, die ook nog een varkensbedrijf heeft. De prijsvraag won ze niet, maar deelname leverde haar wel een ander contact op met haar buurman Horry Gouvernante van Het Spekrijt en Kuijpers Farmers vof (die ook bleek mee te doen aan de prijsvraag) en met de Dorpsraad.

Daarna benaderde ze VABIMPULS voor ondersteuning. Het provinciale loket VABIMPULS is er voor veehouders die zich op een andere bedrijfsactiviteit willen gaan richten en eigenaren van vrijkomende agrarische bedrijfsruimte, om hen te helpen bij het verkennen van de mogelijkheden. ‘Franca dacht aanvankelijk vooral aan overnachtingen. Gaandeweg de rit ontstond het idee om dat te combineren met gezondheid, sport en beweging. Want sport en bewegen bleek de familie in de genen te zitten’, vertelt Wiet van Meel. Hij is ontwikkelingsadviseur en vanuit VABIMPULS bij het project betrokken. Daarnaast ontstond het idee voor een Ommetje Walsberg. Het opzetten daarvan met bedrijven en bewoners in de buurt, langs de route, zou kunnen gaan zorgen voor meer reuring en samenwerking aan andere projecten. ‘Ommetjes over landweggetjes zijn in opmars’, weet Franca inmiddels. ‘De Brabantse Hoeders bijvoorbeeld hebben als project voor dit jaar Zandpaden gekozen.’

VABIMPULS zocht daarop contact met de Landbouw Innovatie Campus van FoodUp! Brabant voor extra ondersteuning, die er kwam in de persoon van adviseur Anco Sneep. Voor een marktonderzoek legde Anco contact met Avans Hogeschool in Breda. Vier studenten bedrijfskunde voerden een haalbaarheidsonderzoek uit. In de loop van 2019 is er zo met en door Franca, collega-boeren en buurtbewoners uitgebreid gesproken over mogelijke kansen. ‘We willen samen iets bereiken, en daarvoor moeten we op een andere manier gaan werken’, schetst Franca wat er nodig is. De ideeën rondom de invulling van het ommetje ontstonden door te werken vanuit de identiteit van het gebied, van wat ondernemers willen en kunnen, en de vraag van potentiële bezoekers. Belangrijk is ook dat de gemeente Deurne, waar Walsberg onderdeel van is, nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven wil stimuleren.

Voor het bedrijf van Louwers is nu het plan om te gaan beginnen met hooiberghutten (vergelijkbaar met een trekkershut), en bijvoorbeeld bootcamps te gaan organiseren. Het melkveebedrijf blijft bestaan als hoofdactiviteit, en gaat recreanten zo een extra beleving bieden. Franca: ‘We gaan door met de koeien, maar zonder jongvee.’ Door het vrijkomen van een stal ontstaat ruimte voor het aanbieden van dagrecreatie-activiteiten. Voor het ommetje wil ze eenvoudige horeca aan gaan bieden met zelfbediening.

Voor het Ommetje Walsberg hebben de bedrijfskundestudenten zich gebogen over de vraag of het haalbaar was. Het gaat om een rondje met een eigen uitstraling en activiteiten onderweg waar zowel wandelaars als ondernemers blij van worden. Denk aan het bezoeken van een boerenbedrijf, informatieborden en een klein terras. Langs de route liggen verschillende voor recreanten interessante locaties. De vraag was welke ondernemers en andere bewoners zich aan wilde sluiten. Bijeenkomsten georganiseerd samen met de dorpsraad en de aanwezigheid van duidelijke en in de buurt bekende trekkers (Franca, Horry en Piet van Loon vanuit de dorpsraad) bleken heel belangrijk voor het proces. Het rondje is haalbaar, concluderen de studenten, zeker als het gaat om het beleven van het boerenleven. Commerciële haalbaarheid vraagt nog gezamenlijke inspanningen, maar is wel zeker mogelijk. Franca is blij met alle ontwikkelingen die dankzij het contact met LIC Brabant en VABIMPULS in gang zijn gezet: ‘Anco en Wiet kijken eerst naar de ondernemer zelf, de omgeving en dan naar wat er nodig is’, schetst ze de begeleiding vanuit LIC Brabant en VABIMPULS. ‘Ik voel me heel serieus genomen. De veranderingen zullen niet van vandaag op morgen zijn gerealiseerd, maar dat hoeft ook niet. ‘Jagen doe je in het bos’, aldus Franca." (bron: Landbouw Innovatie Campus, juni 2019)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Walsberg heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- De RK Gerardus Majellakerk in Walsberg (Milhezerweg 11) uit 1935 is in 2009 aan de eredienst onttrokken, waarna het interieur grotendeels is onttakeld. Twee beelden, van St. Willibrordus en St. Gerardus Majella, zijn herplaatst achterin de St. Willibrorduskerk in het centrum van Deurne. Anno 2015 waren er plannen om in de kerk een aantal woningen te realiseren. Zie ook deze pagina over het Project Majella. In de kerk worden 7 woningen gerealiseerd, waarvan 5 in het middengedeelte, die met name geschikt zijn voor starters. De woningen aan de voor- en achterkant worden wat groter. De karakteristieke elementen van de kerk, zoals de houten spantenconstructie en de kolommen aan de binnenkant, worden in tact gelaten en blijven zichtbaar. De mogelijkheden variëren van een standaard woning tot een loft-idee. De woningen worden gebouwd volgens het CPO-principe, wat inhoudt dat kopers vanaf het begin zeggenschap krijgen over de indeling van hun woning. Of dit project inmiddels is gerealiseerd, is ons niet bekend. Degenen die alles van deze kerk willen weten, kunnen terecht bij het door Bertus van Etten geschreven boek 'Een kleine kerkgeschiedenis: Walsberg en zijn kerk'.

- "Hoveniersbedrijf De Linden heeft in 2018 groot onderhoud uitgevoerd op de begraafplaats in Walsberg. De coniferenhaag tussen de begraafplaats en het braakliggende gedeelte was zo breed geworden dat hij bijna het hele pad bedekte. Het braakliggende gedeelte, ooit bedoeld als eventuele uitbreiding van de begraafplaats, werd steeds meer een stortplaats voor van alles en nog wat. Door dit gedeelte (tijdelijk) bij de begraafplaats te betrekken en te herinrichten kan het de kwaliteit van de begraafplaats verhogen. De beukenhagen rondom zijn inmiddels gesnoeid. De coniferenhagen rond het begraafgedeelte willen maar niet groeien. We zoeken naar een (mooi) alternatief in de vorm van een muur of schutting. De volgende fase is een onderhoudsvriendelijke herinrichting. We willen het Gerardusbeeld en het Mariabeeld uit de Walsbergse kerk er een plek geven. Ook de klok van de kerk zal daar kunnen hangen, om de aankomst van uitvaartstoeten te begeleiden. Geopperd is ook om een labyrint aan te leggen. Heb je nog ideeën voor de herinrichting van de begraafplaats? Wij horen ze graag!" Aldus Parochie Heilige Willibrord Deurne.

- Het Klein Kasteel (Haageind 60) is in 1999 aangekocht door de gebroeders Nooijen. Het heeft tegenwoordig een representatieve functie en wordt niet bewoond. Het terrein is niet toegankelijk; maar het kasteel is vanaf de openbare weg goed zichtbaar.

- Het Groot Kasteel (Haageind 37) ligt op een zandopduiking te midden van een waterpartij, Deze waterpartij is onderdeel van de binnenste gracht, die tevens de hertenweide en het Dinghuis omgeeft. Dit terrein kan beschouwd worden als de kasteeltuin, het meest direct bij het kasteel behorende terrein. Daarnaast ligt er buiten dit terrein een groter park, dat vermoedelijk pas aan het begin van de 19e eeuw is omgezet van weiland in park, en wel in de Engelse landschapsstijl. Op 24 september 1944 is het Groot Kasteel door geallieerd vuur in puin geschoten met pantserdoorborende granaten, om enkele zich schuil houdende SS'ers uit te schakelen. Bij de daaropvolgende brand is de volledige inboedel - die juist kort ervoor weer naar het Groot Kasteel was gebracht - verloren gegaan, waaronder vermoedelijk schilderijen van Antoon van Dyck en Peter Paul Rubens. Na de oorlog zijn plannen voor herbouw gemaakt. Hiervan is echter afgezien.

In 1952 is de ruïne onder leiding van architect Cees Geenen geconsolideerd. De 14e-eeuwse noord- en westgevels en de gevel van de 16e-eeuwse hoektoren zijn bewaard gebleven, evenals de eetzaal op de eerste verdieping en de twee gewelfkelders onder de eetzaal. Het overige muurwerk, met name aan de zuid- en oostzijde, is nog te herkennen als muurtjes van nog geen meter hoog. In 2002 heeft andermaal een consolidatie van het muurwerk plaatsgevonden, in opdracht van de gemeente Deurne, de huidige eigenaar. Hierbij zijn de in 1952 dichtgemetselde venstergaten heropend en zijn de natuurstenen kozijnen vervangen. Tevens zijn nog aanwezige bouwsporen beter zichtbaar gemaakt. Na gebruik als theehuis en oudheidkamer, wordt de ruïne sinds 1966 gebruikt door de in 1964 opgerichte Sociëteit Walhalla. Zij draagt onder meer zorg voor het beheer van het interieur (kaal metselwerk en een kroeg) en heeft in de jaren negentig ook de beschoeiing van de gracht vernieuwd.

- Op het terrein achter het Groot Kasteel ligt het Dinghuis. De voorganger van dit pand werd vermoedelijk als neerhof gebouwd. Die functie kan het ook nog gehad hebben toen dit pand in de 16e eeuw werd gebouwd. Vanaf de 17e eeuw was er de plaatselijke rechtbank gevestigd, waar gedingen werden gehouden. Daar is de naam van afgeleid. Na een reeks uiteenlopende eigenaren en bestemmingen, is het pand in 2018 gerestaureerd en herbestemd tot horecagelegenheid. Op de bovenverdieping is een door de oudheidkamer van de heemkundekring ingerichte permanente expositie van voorwerpen die betrekking hebben op het kasteel en directe omgeving.

- De Watermolen (Haageind 62) over het riviertje de Vlier dateert uit 1631, is in particulier bezit en is niet te bezichtigen. - Nog een pagina over de watermolen in tekst en beeld.

- Twee boerderijen in de Kouwenhoek (Kouwenhoekseweg 9 en 11) uit rond 1600 zijn vrij gaaf bewaard gebleven. Het is prachtig om hierlangs te lopen. Er staan informatiebordjes bij en een qr-code die je met je smartphone kunt scannen waarmee je ook informatie over de panden krijgt.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsoptocht Walsbergs Bonnefoj.

- KOZ-Festival (weekend in mei). Voor een indruk van dit festival zie de aftermovie KOZ-Festival 2017.

- In een weekend in juli (in 2020 voor de 24e keer) is er het jaarlijkse Beachweekend Walsberg. Het weekend omvat een feestavond op zaterdag en het beachvolleybaltoernooi op zondag. Er wordt gespeeld met mixteams van 4 personen, waarbij steeds twee dames en twee heren in het veld moeten staan. Er zijn 40 plaatsen voor het beachvolleybaltoernooi en de inschrijvingen openen rond half maart. Zorg dat je er op tijd bij bent, want het toernooi is altijd snel volgeboekt.

- Kindervakantieweek (augustus).

- Kinderkermis (weekend in september).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- "Het Ommetje Walsberg wordt, als alles volgens plan verloopt, geopend in maart 2020. We zijn hard bezig om alles geregeld te krijgen; de route word gemarkeerd en uitgezet zodat wandelliefhebbers straks kunnen genieten van een mooie 8 km lange wandeling langs de boerderijen en landbouwlandschappen van ons landelijk gelegen dorp. Langs de route is er de mogelijkheid om op bezoek te gaan bij de boer, er is een zelfbedieningsterras met toiletmogelijkheid en er is een boerderijwinkel waar je de lekkerste lokale producten kunt kopen. Je kunt de wandeling ook met de hond lopen, maar hou hem wel aangelijnd."

- De MTB-route nabij Walsberg, door de Walsbergse Bossen, is met zijn 4,5 kilometer niet erg lang. Toch valt hier genoeg te beleven. De route bestaat voor 90% uit singletracks en bevat veel kort draaiwerk. De route kent weinig hoogteverschil en is goed te combineren met andere mountainbikeroutes in de omgeving (Vlieren, Liessel en Deurne (Zandbos)). Voor degenen die van tevoren willen weten wat ze precies kunnen verwachten, is iemand zo goed geweest om de hele route te fietsen en te filmen (17 min.). Degenen die alleen de hoogtepunten van deze route willen weten, kunnen bij dit filmpje terecht (3 min.).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Walsberg.

- Nieuws: - Nieuws uit Walsberg op Facebook. - Oudere jaargangen van Dorpskrant Onder Ons (t/m 2015) zijn via de link ook online te lezen.

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Walsberg is opgericht in 1995, maar ook daarvóór zijn al werkgroepjes actief bezig geweest, zoals de Werkgroep Milhezerweg, die het in de jaren zeventig presteerde de toen nog onder provinciaal beheer vallende Milhezerweg gereconstrueerd en van fietspaden voorzien te krijgen. Het huidige werkterrein van de Dorpsraad bestrijkt ruwweg het gebied tussen de Bakelseweg, de gemeentegrens met Gemert/Bakel, dito met Venray, de oorspronkelijke en deels verdwenen Onderdijk en het riviertje de Vlier inclusief de Kastelenerve.

Dorpsraad Walsberg bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers, die zich ten doel stelt de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp in stand te houden en waar mogelijk samen met de inwoners te verbeteren. De doelstellingen zijn samen te vatten onder de trefwoorden: algemene belangenbehartiging; stimuleren; coördineren; verrichten van activiteiten; adviseren en informeren; instandhouden van voor de gemeenschap belangrijke zaken / activiteiten. Elke twee jaar zet de dorpsraad, door middel van de Walsbergse Mens-benoeming, iemand in het zonnetje, die zich op bijzondere wijze voor Walsberg verdienstelijk heeft gemaakt. In 2018 is Mariet van der Laak benoemd tot Walsbergse Mens van het jaar.

- Dorpshuis: - "Het Gerardushuis is al sinds 1955 een ontmoetingsplaats voor alle mensen in Deurne en omgeving en met name in de Walsberg. Het is een modern gebouw met ruimtes voor vele culturele en zakelijke activiteiten zoals uitvoeringen, film, toneel, zang, dans, maar ook feesten, partijen en recepties. Het is de thuisbasis van een groot deel van het verenigingsleven in Deurne. Iedereen is welkom dus niet alleen mensen uit Deurne. Ons motto: Professioneel zonder poeha. Dat zijn wij. Welkom in het gastvrije Gerardushuis!"

- Onderwijs: - "Op het Klingerveld wordt al sinds 1950 lesgegeven. Het oorspronkelijke schoolgebouw is in de loop der jaren geheel vernieuwd en aangepast aan de huidige eisen. Daardoor beschikken we over een ruim opgezet gebouw, omgeven door een grote, bosrijke en gevarieerd ingerichte speelplaats, waarvan een deel is aangepast voor de kleuters. De gymlessen worden verzorgd in de gymzaal aan de overkant van de straat. De school wordt bezocht door ongeveer 190 leerlingen uit de Walsberg, de Heiakker, het centrum en overige wijken van Deurne, en uit Milheeze. De Gerardusschool staat bekend als een school die gericht is op de cognitieve ontwikkeling van kinderen op basis van een goed pedagogisch klimaat. We hebben veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Door duidelijkheid en structuur te bieden in een bosrijke, ruime omgeving komt het kind tot bloei.

Onze school onderscheidt zich door: gedegen onderwijs door een betrokken, deskundig en stabiel team; een ruim schoolgebouw in een bosrijke omgeving; duidelijkheid en structuur; extra ondersteuning voor kinderen goed georganiseerd; onderwijs met een katholieke grondslag met aandacht voor andere culturen en religies; techniekonderwijs; groepsdoorbrekende activiteiten, waardoor de kinderen elkaar beter kennen en begrijpen."

- Muziek: - "De Walsbergse Zangvereniging heeft in 2019 haar naam gewijzigd in Together. We zijn een gemengd koor met bijna 70 enthousiaste leden. Hoewel onze thuisbasis het Gerardushuis in de Walsberg in Deurne is, komen veel van onze leden uit de brede regio van Deurne. Het koor heeft een zeer breed repertoire en werkt voortdurend aan vernieuwing daarvan. Elk jaar organiseren we een tweetal concerten: een Herfstconcert begin november en een concert in kerst-/nieuwjaarssfeer. Daarnaast worden we zeer frequent uitgenodigd voor gastoptredens. Together repeteert wekelijks op maandagavond. Onze dirigent, Mario Geurtjens, streeft ernaar dat we na de repetitie zingend naar huis fietsen, en meestal lukt hem dat. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Kom gewoon eens kijken, luisteren en meedoen."

- "Met in gedachten de vroegere kapel die onder de naam 'Gèr van Hois' in het dorp actief was, wilden een paar 'werkloze' muzikanten weer eens hun muziekinstrument uit de koffer halen. Het idee was om oudgedienden van Gèr van Hois, aangevuld met andere loslopende muzikanten uit het dorp en omstreken, weer actief te laten musiceren. Omdat er best wel animo was, werd er gezocht naar een dirigent/repetitor die de uitdaging aan wilde gaan om een groepje 'gezelligheidsmuzikanten' te begeleiden. Toen die gevonden werd stond niets ons meer in de weg om te starten. Het resultaat is Blaaskapel de Walsberg. Doel is om samen gezellig muziek te maken waarbij plezier voorop staat en optreden niet perse moet. Om toch een muzikaal doel na te streven, doen we natuurlijk graag zo nu en dan een optreden voor het eigen Walsbergse publiek, met name bij plaatselijke gebeurtenissen. Dan weten we dat onze inspanningen tijdens onze repetitieavonden ook nog een goed doel dienen."

- Sport: - Door een besluit van de politiek moesten de sportvelden van SV Deurne begin jaren zeventig verhuizen van de Molenstraat naar De Kranenmortel. Een behoorlijke afstand vanuit de Walsberg: 4 à 5 km. En omdat een deel van het bos en de ‘bosplak’, speeldomein van de kinderen, inmiddels was volgebouwd, was er nabij het centrum geen geschikte speelruimte meer om de jeugd op te vangen. Er werd een werkgroep opgericht om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een eigen sportaccommodatie in het dorp. In 1975 is Sportpark Leeuwkensbroek gerealiseerd.

- "Veteranen Walsberg is een onder de vlag van SV Deurne voetballende vereniging, maar voor het gevoel volkomen onafhankelijk. Spelend aan de Kuilvenweg in eigen dorp. Walsberg Springlevend!" Aldus de club op hun site. Wij vermoeden dat ze hiermee mede beogen aan te geven dat zij not amused zijn dat hun dorp voor de post niet bestaat en zogenaamd 'in' Deurne ligt (zoals wij in het hoofdstuk Status hebben toegelicht).

- Karel Sleegers uit Walsberg maakte op vakantie in de woonplaats van zijn broer, het Duitse Pellingen, kennis met de sport 'cornhole schiessen'. Cornhole, in het Nederlands 'pitzak schieten', is overgewaaid vanuit Amerika. Daar zijn al sporters die er hun beroep van hebben gemaakt. Hier kun je zien hoe dat er daar aan toegaat. "Dat wil ik in ons dorp ook wel", dacht Gerard. Dus is sinds oktober 2018 de club Zakkensmijters Walsberg een feit. Ze trainen elke maandagavond. Je bent welkom om eens te komen kijken en als het je wat lijkt kun je natuurlijk desgewenst gelijk lid worden.

- Senioren: - Het doel van de in 1970 opgerichte KBO Walsberg is het behartigen van de belangen van ouderen, het bevorderen van sociale contacten, en het op peil houden van de geestelijke en lichamelijke conditie. Zelfstandigheid, saamhorigheid en ontspanning staan hierbij centraal. Tevens wil zij alle leden proberen te helpen die met een hulpvraag komen. Diverse vrijwilligers zijn nauw betrokken bij onze KBO en zetten hun beste beentje voor om iedereen een tevreden gevoel te geven. De KBO maakt zich samen met andere instellingen in de gemeente Deurne hard voor een goed ouderenbeleid. De belangrijkste thema's voor de toekomst zijn wonen, zorg en welzijn.

- Zorg: "Zorgboerderij Het Spekrijt is een onderdeel van de varkensboerderij van de familie Kuijpers, gelegen aan de Walsbergseweg/Voortseweg in Walsberg bij Deurne. De naam is afgeleid van een vroeger vennetje, verscholen tussen de hei en het ruige landschap. In de winter werd er volop geschaatst. Op de meeste boerenbedrijven is er aan de buitenkant niks zichtbaar van de bedrijvigheid. Het werk is meestal in de stal en onttrekt zich aan het zicht van de burger. Daarom hebben wij besloten het Spekrijt in te richten als een buitenboerderij. Maar ook om iets terug te doen naar de omgeving. Er is een picknickplaats waar mensen kunnen genieten van een Brabants landschap. Het is ook niet vanzelfsprekend dat koeien, kalveren, kippen, een paard en wroetende varkens gezamenlijk in de wei lopen. Zodoende toveren wij bij veel mensen een lach op hun gezicht. Maar ook voor ons geeft het veel voldoening. Het is een manier om in contact te komen met de burger. Het Spekrijt maakt dan ook deel uit van de zorgboerderij met onbegrensde mogelijkheden. Het werken met de grond, het creëren van groente, kruiden of bloementuinen. Op deze manier willen wij mensen hun rust, zelfvertrouwen en herkenning weer laten beleven. De trend dat jongeren steeds vaker vlees laten staan, baart ze weinig zorgen: "Een rollade van 5 euro in een luxe verpakking in de supermarkt is toch te gek voor woorden. En consumenten die het achteloos in hun karretje stoppen. Het is volgens ons prima om een beetje minder en bewuster vlees te eten. Wij zijn absoluut niet somber over de toekomst: we kunnen nog jaren vooruit."

Het zorgboerderij-deel werkt volgens het concept van NovaFarm-Grip, uniek in Nederland door het concept van zorgboerderijen waar mensen met verslavingsproblemen, (ex) justitiabelen en mensen met problemen op psychisch en sociaal gebied werken en soms ook wonen. "Mensen die om wat voor reden dan ook in de problemen zijn gekomen, krijgen de kans hun leven weer een nieuwe positieve wending te geven. Het leven kan door wat voor reden dan ook ernstig worden ontregeld. Wij bieden een mooie omgeving, rust, ontspanning, aandacht, structuur en zorg aan mensen die zich weer volwaardig en geaccepteerd willen voelen. Sommige hebben dit nodig om weer terug te keren in de maatschappij. Samen met NovaFarm-Grip helpen wij om het ontregelde leven weer op orde te brengen. We doen dit met passie en genieten van het resultaat. Je ziet de mensen opfleuren en dit geeft weer nieuwe energie."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Walsberg.

Reacties

(2)

Link naar de Watermolen werkt niet (meer).
Prettige jaarwisseling, Frank !

Dank voor de tip, Lex. De molenvereniging was zo 'slim' om hun site te vernieuwen zonder redirects naar de gewijzigde www-adressen, waardoor in een klap meer dan 1.000 links op mijn site en bijv. Wikipedia etc. niet meer werken. Ook andere portaalsites (gemeentewapens, gevelstenen, begraafplaatsen e.d.) hebben dit al eens geflikt met ook in een keer vele honderden tot soms meer dan 1.000 'not founds' en dientengevolge handmatige correcties tot gevolg. Een beetje modern CMS (zoals het mijne) voorziet in redirects bij een adreswijziging van een pagina, zodat op andere sites aangebrachte links niet ineens allemaal doodlopen maar netjes worden doorgestuurd naar het nieuwe adres. Enfin, de meeste dode molenlinks heb ik inmiddels aangepast, dit was er nog een uit de oude serie.

Ik heb Walsberg gelijk maar even echt uitgewerkt, d.w.z. samengevat wat er op het hele internet over te vinden is. En zoals zo vaak stond ik ook nu weer verbaasd over hoeveel er over zo'n klein dorp, dat voor de post niet eens bestaat, te vertellen valt: het aantal woorden is gegroeid van 900 naar 3.600! Over een dag kun je dat zien.
Jij ook een voorspoedig 2019 gewenst in de idyllische DAL-gemeente i.o.

Reactie toevoegen