Walsoorden

Plaats
Dorp
Hulst
Zeeuws-Vlaanderen
Zeeland

Walsoorden

Terug naar boven

Status

- Walsoorden is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zeeuws-Vlaanderen, gemeente Hulst. T/m 2002 gemeente Hontenisse.

- Onder het dorp Walsoorden vallen ook de buurtschappen Kreverhille, Noordstraat en Perkpolder.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1210 Volcousthord, Vocousthord, Uolcoiort, 1437 Walissorde, 1459 Walinsoerde, ca. 1750 Welsoorden, 1866 Walsoorden.

Naamsverklaring
Betekent oord 'land uitstekend in of omspoeld door water' van de persoon Waling, oorspronkelijk een patronymische afleiding met het suffix -ing- van een persoonsnaam Wale (ontstaan uit Waldo) met de betekenis 'de lieden van Wale'. De oudste vormen wijzen op de persoonsnaam Fulkwald, getuige het tweede deel wald een van de Walingen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Walsoorden ligt NO van Kloosterzande en grenst in het O aan de Westerschelde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Walsoorden (zonder de bijbehorende buurtschappen) 19 huizen met 99 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp (inclusief de buurtschappen) ca. 140 huizen met ca. 350 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Ten noorden van Walsoorden ligt de Perkpolder, die vooral bekend was van het veer Kruiningen-Perkpolder, dat regelmatig werd omgeroepen op de radio als het bij slecht weer uit de vaart was. Sinds 2003 is dat veer permanent uit de vaart, omdat het is vervangen door een vaste oeververbinding; de Westerscheldetunnel van Terneuzen naar Ellewoutsdijk. Omdat daardoor minder verkeer dus minder bezoekers in deze regio komen, ontwikkelt de provincie plannen om dit gebied een nieuwe impuls te geven. Zie verder bij Perkpolder.

- In maart 2018 is de grootste werkgever van Walsoorden, postorderbedrijf Pabo, failliet verklaard. Men bekijkt nog wel of een doorstart in afgeslankte vorm mogelijk is. Rond 2010 werkten er nog ca. 200 mensen. De afgelopen jaren was dat al afgebouwd tot enkele tientallen.

- Tussen 1997 en 2015 heeft Projectbureau Zeeweringen, een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat en Waterschap Scheldestromen, de steenbekleding op de Zeeuwse dijken versterkt. In totaal is 325 kilometer dijk versterkt. Hiermee voldoen de Zeeuwse zeeweringen weer aan de huidige veiligheidsnormen. Ze kunnen een superstorm trotseren die theoretisch gezien eens in de 4000 jaar voorkomt. Begin 2016 zijn de werkzaamheden aan het laatste dijktraject afgerond. Hiermee kwam ook een einde aan Projectbureau Zeeweringen. De opgedane kennis tijdens de versterkingsoperaties is vastgelegd in de Zeeweringenwiki, zodat ook anderen hier hun voordeel mee kunnen doen. In 2012 is de zeewering van de haven van Walsoorden versterkt. Bijkomend voordeel voor het lokale verkeer en voor Betonfabriek Bleijko is dat een stuk van de Mariadijk dat dwars over het bedrijfsterrein van deze firma loopt, door deze operatie nu is afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het was altijd al een vreemde én gevaarlijke situatie, met af- en aanrijdende vrachtwagens, waarlangs automobilisten en fietsers hun weg moesten vinden. Dat is nu dus verleden tijd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Walsoorden heeft 1 rijksmonument, zijnde de Beaufortsluis (bij Eeckseweg 3), in de dijk tussen de Zandpolder en de Noorddijkpolder. De sluis dateert uit 1761 en is uniek, omdat er geen deuren zijn gebruikt als keermiddel, maar een schuif, die de waterstand regelde. Vermoedelijk zijn monniken die in Zeeuws-Vlaanderen gevestigd waren, verantwoordelijk voor de bouw van de sluis. Zij hebben namelijk ook veel inpolderingswerkzaamheden in de gebieden rond Kloosterzande uitgevoerd. De sluis is opgebouwd uit gele baksteen. Aan de oostzijde bevindt zich op de dijk het houten handwindwerk met ijzeren ketting op de gemetselde opbouw met natuurstenen afdekblokken. De gemetselde waterdoorlaat wordt afgesloten door een getoogde boog. Gedenkstenen met jaartal 1906 en "J.F. de Beaufort". De sluis is van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde en vanwege gaafheid en zeldzaamheid.

De sluis is vernoemd naar J.F. de Beaufort. Hij was in 1906 lid van de magistratuur van Hulst en het waterschap Hulster Ambacht. In dat jaar overstroomde een groot gebied rondom Kloosterzande. De sluis hield echter stand, waardoor het land achter Kloosterzande niet overstroomde. De overstroming op 12 maart 1906 trof een groot gedeelte van Zeeland en Vlaanderen. Ondanks de enorm hoge waterstanden vielen er geen dodelijke slachtoffers, vermoedelijk omdat de overstroming overdag plaatsvond. De sluis is van oktober 2018 tot voorjaar 2019 gerestaureerd. Dat heeft 300.000 gekost, wat is gefinancierd door het waterschap en de provincie.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op 1 januari is er de Nieuwjaarsduik Walsoorden, in de Westerschelde. Editie 2019 trok ca. 100 deelnemers. - Zie hier de videoreportage van editie 2018.

- Carnaval. "Er komt een nieuwe loods voor carnavalsverenigingen in de gemeente Hulst. Het college van burgemeester en wethouders heeft een plan uitgewerkt voor een locatie in de haven van Walsoorden. Op zoek naar ruimte. In de gemeente Hulst leeft carnaval volop. Er zijn ook veel verenigingen die carnavalswagens bouwen. De verenigingen uit Kloosterzande en omstreken bouwen hun wagens veelal in boerenschuren. Verzekeraars vinden dat steeds vaker niet meer goed. Dit heeft te maken met brandgevaar. Daarom zijn de verenigingen op zoek naar een nieuwe locatie. Zij hebben de gemeente om hulp gevraagd.

Nieuwe loods. In totaal zijn zes verenigingen op zoek naar een nieuwe locatie. Het voorstel is om die allemaal in één nieuwe loods onder te brengen. Het plan is die loods te bouwen op het haventerrein in Walsoorden. De kosten voor de ruwbouw van de loods bedragen 762.300 euro. Afspraak is dat de verenigingen zelf zorgen voor de inrichting van de bouwplekken. Planning. De raadscommissie Algemene Bestuurlijke Zaken buigt zich op 20 september 2021 over het voorstel. Als vervolgens de gemeenteraad op 7 oktober 2021 instemt met het voorstel, kan de bouwvergunning worden aangevraagd. Ook het bestemmingsplan moet worden aangepast. Deze procedures duren ongeveer een half jaar. Na afronding kan de bouw starten. Dat is naar verwachting in het voorjaar 2022. De loods kan dan in het najaar 2022 in gebruik worden genomen." (bron: gemeente Hulst)

- Havenfeesten (weekend in september).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Voor het opgeheven autoveer Kruiningen-Perkpolder is een kleinere veerdienst (alleen fietsers en voetgangers) in de plaats gekomen; veerdienst De Atol, van Perkpolder (N van Walsoorden) naar het naast Kruiningen gelegen Hansweert. Alleen tijdens het hoogseizoen. Voor dagen, tijden, prijzen etc. zie de site van de veerdienst.

- "Naast de natuurontwikkeling in de Westerschelde werkt de Provincie Zeeland mee aan de ontwikkeling van een recreatief aantrekkelijke Scheldekust in Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Dit als onderdeel van de ‘Regionale Impuls Hulst’ en de realisatie van Grenspark Groot Saeftinghe. Onder andere vanuit de Gebiedsagenda van Grenspark Groot Saeftinghe is het idee ontstaan om van de kustdorpen Ossenisse-Kreverhille, Walsoorden en Emmadorp ‘ankerplaatsen’ te maken. Hier kunnen bezoekers genieten van de specifieke Zeeuwse natuur met schorren, slikken en zandplaten. Daartussen liggen ‘belevingspunten’. Zo wordt de Westerscheldekust een aaneenschakeling van interessante plekken; één geheel, een route die beleefd kan worden. Gedeputeerde Staten zijn bereid om € 530.000 aan subsidie te verstrekken aan de gemeente Hulst in het kader van deze drie POP3 leader-projecten langs de Scheldekust." (bron en voor nadere informatie zie Provincie Zeeland, januari 2021)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Walsoorden, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Walsoorden (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Kloosterzande e.o. heeft als werkgebied ook het dorp Walsoorden (beide ook met de bijbehorende buurtschappen).

Reactie toevoegen