Wamel

Plaats
Dorp
West Maas en Waal
Land van Maas en Waal
Gelderland

wamel_plaatsnaambord_kopie.jpg

Wamel is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Land van Maas en Waal, gemeente West Maas en Waal. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1983.

Wamel is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Land van Maas en Waal, gemeente West Maas en Waal. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1983.

gemeente_wamel_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Wamel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Wamel anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

wamel_collage.jpg

Wamel, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Wamel, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

wamel.jpg

Daar zijn we in Wamel

Daar zijn we in Wamel

wamel_4.jpg

Dorpsstraat van Wamel op een mooie septemberdag

Dorpsstraat van Wamel op een mooie septemberdag

wamel_2.jpg

De Hervormde kerk van Wamel uit de 15e eeuw

De Hervormde kerk van Wamel uit de 15e eeuw

wamel.jpg

Zonnewijzer aan de Hervormde kerk van Wamel

Zonnewijzer aan de Hervormde kerk van Wamel

wamel_3.jpg

Wat een heerlijke ruimte daar aan de Waal bij Wamel

Wat een heerlijke ruimte daar aan de Waal bij Wamel

Wamel

Terug naar boven

Status

- Wamel is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Land van Maas en Waal, gemeente West Maas en Waal. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1983.

- De gemeente Wamel is in 1818 vergroot met de gemeente Leeuwen.

- Wapen van de voormalige gemeente Wamel.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
893 kopie 1222 Uamele, Vamele, 1012-1023 kopie 2e helft 12e eeuw Wamelo, ca. 1143 Wamele, 1225 Wamel.

Naamsverklaring
Moeilijk te duiden naam. Waarschijnlijk het Oudnederlandse lo 'licht, open bos', met onbekend eerste deel. Men heeft hierin het werkwoord wamen 'opborrelen, modder doen opzwellen' vermoed, doch in deze betekenis is dat eerst sinds 1681 overgeleverd. Voordien was de betekenis 'misselijk zijn, vomeren'. Het Oudsaksische en Oudhoogduitse wam en het Oudengelse wamm 'slecht', en het Oudengelse, Oudfriese en Oudhoogduitse wamm 'vlek, schande' wijzen op de mogelijkheid 'het slechte bos', maar dan zou men als huidige vorm Wammel verwachten.(1)

Terug naar boven

Ligging

Wamel ligt direct ZO van Tiel en grenst in het N aan de Waal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Wamel 541 huizen met 3.581 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 228/1.453 (= huizen/inwoners) en het dorp Leeuwen 313/2.128. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.000 huizen met ca. 2.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Boek
De eerste vermelding van het dorp stamt uit een goederenregister van de abdij in Prüm, opgetekend in het jaar 893. In 1993 'bestond' het dorp dus 1100 jaar, omdat men bij dergelijke vieringen vaak uitgaat van de oudste vermelding. In werkelijkheid moet het dorp echter al veel ouder zijn. Ter gelegenheid van dit jubileum is het ultieme boek over de geschiedenis van het dorp gepubliceerd, getiteld: 'Van Vamele tot Wamel, 893-1993'. Dit boek is inmiddels al lang uitverkocht en alleen nog antiquarisch verkrijgbaar. Daarom heeft men besloten er ook een prachtige digitale versie van te maken. Via de link is het boek daarom nu ook online te lezen.

Heemkunde
De in 2012 opgerichte Stichting Historie Wamel is er 'van en voor het dorp' en richt zich op het opzetten, ordenen en toegankelijk maken van historische informatiedragers over het dorp. Alles wat over de historie beschikbaar is en voor inwoners en belangstellenden interessant is, wil de stichting voor het nageslacht bewaren. Het internet is voor dit werk een onmisbaar medium, digitale vastlegging is het uitgangspunt. Langs die weg kan iedere belangstellende op elke gewenste plaats en tijd de beschikbare informatie raadplegen.

Men richt zich voorlopig op het verzamelen van foto’s, films, publicaties, ansichtkaarten, gedachtenisprentjes, topografische kaarten, krantenknipsels, documenten enz. De stichting is zeer geïnteresseerd in alle historische informatie over het dorp waarover particulieren, verenigingen en dergelijke beschikken. Je kunt dat afstaan of in bruikleen geven, waarna zij het scannen en opslaan. Kom je op zolder of in de kast gegevens tegen die voor behoud van belang zijn, neem dan contact op met de stichting. Gooi niets weg wat voor het nageslacht van belang kan zijn om te bewaren.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Woningbouw
Vermoedelijk medio 2022 begint aan de oostkant van het dorp de bouw van een nieuwe buurt met 70 woningen. De intentie is dat er in fasen 20 tot 30 woningen per jaar worden opgeleverd. De wijk gaat merendeels bestaan uit goedkope en middeldure rijtjeswoningen, waaronder 12 sociale huurwoningen - waarvan 3 speciaal voor senioren - en 13 kleine koophuizen voor een of twee personen. Ook komen er 18 twee-onder-een-kapwoningen en een vrijstaand huis. Het dorpsplatform is blij met plan. "In de gemeente zijn, ook aan de Maaskant, vaak voldoende dure huizen te koop. Maar jongeren kunnen een vrijstaande boerderij niet betalen en trekken daarom naar dorpen waar ze wel een huis kunnen betalen. Voor de leefbaarheid is het daarom goed dat ze ook wat in Wamel kunnen vinden, maar ook dat zo'n buurt mensen van buiten aantrekt. De basisscholen zullen er blij mee zijn", zo reageerden zij op het plan. Het bouwplan is een uitbreiding van de wijk Kloosterhof, waarvan de laatste huizen in 2015 zijn opgeleverd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wamel heeft 1 rijksmonument, zijnde de Protestantse (PKN) kerk.

- Het dorp heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde de 'daggelderswoning' op Waalbandijk 146.

Protestantse kerk
"De Protestantse (PKN) kerk van Wamel (Dorpsstraat 73) staat op het kerkhof. De vroegst bekende schriftelijke vermelding van de kerk komt voor in een oorkonde die uit 1129-1134 stamt. In de 16e eeuw hebben Spanje-gezinde troepen een gedeelte van de kerk afgebroken en in de 17e eeuw is de kerk getroffen door een grote brand. Het is niet zeker welke van deze gebeurtenissen heeft geleid tot het definitief niet herstellen van de toren en het schip van de kerk. Feit is dat de huidige kerk nog slechts het koor en transept van de oude middeleeuwse kerk beslaat. In de periode 1953-1957 is de kerk gerestaureerd, mede vanwege de schade die zij in de Tweede Wereldoorlog had opgelopen. Bij deze restauratie is ook de opstelling van preekstoel, orgel en banken (later stoelen) grondig gewijzigd.

Het kerkelijk meubilair is eveneens (zeer) oud: een preekstoel uit 1687; twee koperen lezenaars uit 1722, alsmede een koperen zandloperhouder. Deze laatste diende ertoe de predikanten hun ‘preektijd’ niet te laten overschrijden. Ook is er een prachtig doopvont op een marmeren voetstuk uit 1857. In de toren hing tot 1942 een klok van omstreeks 1750, mogelijk gegoten of opgehangen na het in 1754 uitgevoerde herstel van dit torentje. Deze klok is door de Duitsers in de oorlog geconfisqueerd. Bij de naoorlogse restauratie kwam er een nieuwe klok. In de buitenmuur van de zuidelijke transeptarm (zijbeukje) is links van het venster een zonnewijzer aangebracht. Het orgel in de Protestantse kerk van Wamel is in 1865 gebouwd door Hermanus Knipscheer. De helderheid van de klank is te danken aan het feit dat Knipscheer veel 18e-eeuws pijpwerk heeft gebruikt." De kerk en de lokale geloofsgemeenschap vallen tegenwoordig onder de Protestantse Gemeente West Maas en Waal, waar de informatie over de kerk aan ontleend is.

Prins Willem-Alexanderbrug
De Prins Willem-Alexanderbrug is een tuibrug (gecombineerd met een kokerbrug) in de N323 over de Waal en valt half onder Echteld (voor het noordelijk deel) en half onder Wamel (voor het zuidelijk deel), omdat de dorps- en gemeentegrenzen midden door de rivier lopen. De N323 verbindt het Land van Maas en Waal Z van de Waal met de A15 en de Betuwe N van de Waal. De brug is tot begin 1996 geëxploiteerd als tolbrug om de bouwkosten terug te verdienen. De brug is in 1973 aangelegd om het Land van Maas en Waal beter te ontsluiten en om meer inkomsten voor de ondernemers in Tiel te genereren. Door de toenemende scheepvaart op de Waal werd het steeds moeilijker om veerponten te gebruiken, reden om te kiezen voor een brug. De Prins Willem-Alexanderbrug is de eerste zelfdragende betonnen brugconstructie van Nederland.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

BSV
BSV (Bootspotvereniging) Wamels Kwartiertje streeft er naar om de leefbaarheid voor jong en ouder in Wamel te vergroten door door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten te organiseren. Het bekendste evenement is Tobbedansen. Tobbedansen is in 2016 voor het eerst georganiseerd. Daarvoor organiseerde de BSV een zeepkistenrace, die ieder jaar veel publiek trok. Naast de vele evenementen die de BSV organiseert, zetten ze ook ieder jaar een grote kerstboom in het dorp.

Oranjecomité
Oranjecomité Wamel organiseert jaarlijks Koningsdag en de Dodenherdenking.

Dorpsquiz
"De Wamelse Dorpsquiz (november/december) wordt georganiseerd door: Marco & Mariska Brands en Robbie & Sandra van Oijen. Wat is de Wamelse Dorpsquiz? De Wamelse Dorpsquiz is een quiz voor jong tot oud. De quiz vind plaats vanuit een eigen gekozen locatie in Wamel. Dit kan bij iemand thuis zijn of een verenigingsgebouw etc. etc. zolang het maar in het dorp is. De teams bestaan uit minimaal 6 personen. Aangeraden wordt om toch het team wat groter te maken dan 6 personen. Op de quiz avond komt de Teamcaptain het quizboek met evt. andere benodigdheden ophalen op de afgesproken tijd en locatie. De quizavond bestaat uit een quizboek vol vragen, raadsels, puzzels en evt. opdrachten en geheime opdracht(en). Vervolgens komen de teamcaptains de boeken weer inleveren voor de tijd is verstreken. Een maand later is er de feestelijke uitslagavond."

- Sinterklaas.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Kinderboerderij
"In de zomer van 2000 was de bouw van Kinderboerderij De Grote Gemeente in Wamel voltooid en werden de eerste dieren aangeschaft. Op 20 september 2000 volgde de officiële opening door voormalig wethouder Hans van Zwam. In de loop der jaren heeft er enkele keren uitbreiding van het terrein en gebouwen plaatsgevonden. Zo werd een stal gebouwd voor de ezels, pony’s en de sierkippen en in 2007 kon de hooiberg worden gerealiseerd. Voor zover mogelijk werden alle daaraan verbonden werkzaamheden uitgevoerd door een groot aantal vrijwilligers. Nu, na ruim 10 jaar, kan worden gesteld dat de doelstellingen die wij als bestuur voor ogen hadden, ruimschoots zijn bereikt. Jaarlijks wordt de boerderij bezocht door ruim 12.000 belangstellenden, uit ons eigen dorp, maar ook van ver daarbuiten. Het zijn vooral peuters, kleuters, schoolkinderen en vele ouderen, die onze boerderij individueel of in school- of groepsverband bezoeken.

Onze kinderboerderij onderscheidt zich op een bijzondere wijze van andere kinderboerderijen. Mensen met een verstandelijke beperking dragen, onder leiding van Dagcentrum Lakenstraat Wamel, op de doordeweekse dagen zorg voor het beheer van de boerderij. Dit wordt ondersteund met vrijwilligers, die de eerste 3 jaar onder leiding van de beheerder Jan Vervoort, ook in de weekenden voor de dieren zorgden. Daarna ging het beheer over naar het beheerdersduo Wim van Rossum en Jan Koolhout. De hulp van een groot aantal vrijwilligers is van onschatbare waarde. Zo zijn er binnen de vrijwilligersgroep mensen die de activiteiten bij speciale gelegenheden voorbereiden. Bijvoorbeeld bij de jaarlijkse Jongdierendag en de Kerstviering op de kinderboerderij. Ook de educatieve ruimte op de bovenverdieping wordt steeds intensiever gebruikt. Er worden onder andere lessen gegeven waarbij de kinderen leren dat het dier een belangrijke plaats inneemt in onze leefomgeving. De leerlingen worden betrokken bij het leerprogramma door middel van lesbrieven bij klassikale excursies van de elf West Maas en Waalse basisscholen, scholen uit de Bommelerwaard, Betuwe en Overbetuwe.

Wij zijn er, gezien het enthousiasme onder de West Maas en Waalse bevolking, van overtuigd, dat het initiatief voor de bouw en exploitatie van dit belangrijke project in onze gemeente erg belangrijk is. Het is, naast al het mooie dat we in onze gemeente en in de regio al hebben, een uitbreiding van een stuk welzijn in onze woonomgeving waarmee we heel zuinig moeten omspringen. Om dit alles tot stand te kunnen brengen was veel inspanning en overtuigingskracht nodig, maar het draaiend houden en de verdere exploitatie vragen ook een goede en verstandige aanpak. Onze grootste wens is, dat onze kinderboerderij in de huidige toestand en zijn mogelijk toekomstige uitbreidingen, verschoond mag blijven van vandalisme en velen tot vreugde mag blijven." Aldus een citaat uit het in 2010 door secretaris Jan van der Cruijsen opgestelde historische overzicht t.g.v. 10 jaar kinderboerderij in 2010.

Kabouterpad
"Lang geleden woonden er in Wamel veel kabouters, op het Kabouterpad. Omdat de kabouters het zo gezellig hadden hier, komen ze af en toe nog eens terug en bouwen ze tijdelijke kabouterdorpjes. Kom jij de kabouters en hun dorpen zoeken? De ingang is naast het pad bij de dorpspomp in de Dorpsstraat. Volg de borden en veel zoekplezier." Inwoners Saskia, Sandra en Sanne hebben in 2020 het initiatief genomen voor dit Kabouterpad. Op de Facebookpagina onder de link kun je zien wanneer het Kabouterpad er weer is (in de winter worden de kabouterdorpjes opgeruimd en gaan ze in een 'winterslaap').

Vrije Markt
"Grazende koeien, bomen vol fruit en gezellig snuffelen op één dag in het Land van Maas en Waal." Zo promoot de Vrije Markt Wamel zich, die hier al sinds 1987 is gevestigd. 350 kramen met een gevarieerd aanbod. Je kunt er ook zelf een kraam huren om van je overtollige huisraad af te komen.

Langsdammen
Twee binnenbochten van de Waal tussen Wamel en Ophemert hebben in 2012 zogeheten langsdammen gekregen. Deze dammen, die horizontaal in de rivier liggen en de vaargeul markeren, zijn nieuw voor Nederland. De langsdammen zijn naar verwachting effectiever bij hoogwater dan de tot nu toe gebruikelijke kribben, die verticaal in de rivier steken. Langs de dammen kan de rivier meer water afvoeren, wat een verlaging van de stand van 6 tot 12 centimeter moet opleveren. Achter de langsdammen verdwijnen de kribben, waardoor het water aan weerszijden van de dam meer ruimte heeft. De oevergeul die zo tussen de walkant en de langsdam is ontstaan, is geschikt voor recreatie, sport en natuurontwikkeling. Door bodemdaling steken de aloude kribben in de rivier steeds hoger boven het water uit. Rijkswaterstaat heeft daarom ook 120 kribben langs de Waal tussen Tiel en Gorinchem verlaagd om de rivier meer ruimte te geven.

"De langsdammen in de Waal zijn een pilot op het gebied van rivierkunde. In eerste instantie was het de bedoeling om alle kribben in de Waal te verlagen en hiermee de gewenste waterstandsdaling te bereiken. In de tijd dat de kribverlaging in uitvoering was kwam er een nieuw idee wat mogelijk nog beter zou werken en vele nevenvoordelen zou hebben: de langsdammen. Op dit moment zijn er tussen Tiel / Wamel en Ophemert 10 kilometer langsdammen aangelegd. Om te kijken of alle voordelen die er in de theorie waren ook in de praktijk zo werken, wordt er uitgebreid gemonitord. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband genaamd "WaalSamen". In deze club werken Deltares, 3 universiteiten, BLN Schuttevaer, Sportvisserij Nederland en Hengelsport Federatie Midden Nederland samen aan de monitoring. Er wordt gekeken naar effecten op scheepvaart, op ecologie, op stroming, sedimenttransport, belevingswaarde etc.

De presentatie die Rijkswaterstaat op 30-05-2016 heeft gegeven tijdens een informatieavond voor sportvissers kun je onder de link terugkijken. Deze presentatie legt uit waarom de langsdammen zijn aangelegd en geeft informatie over stroomsnelheden, inrichting etc. De sportvisserij is met name betrokken bij het belevingsonderzoek onder sportvissers en levert een bijdrage bij de vismonitoring. De Radboud Universiteit doet onderzoek naar de ervaringen van sportvissers bij de nieuwe langsdam. Klik hier voor een flyer met de eerste resultaten van dit onderzoek." (bron: Hengelsport Federatie Midden Nederland)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Wamel, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Wamel (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Wamel.

- Belangenorganisatie: - Samen Wamel zet zich in voor behoud en waar mogelijk verbetering van leefbaarheid en welzijn in het dorp. De stichting onderzoekt welke vragen er liggen op het gebied van (lichte) zorg, klusjes in en om huis, eenzaamheid, en andere activiteiten voor jong en ouder. Daarnaast fungeert zij als dorpsplatform en treedt zij op als verbinder tussen gemeente, inwoners en verenigingen.

- Dorpshuis: - Dorpshuis VTC Wamel is de 'huiskamer' van het dorp, waarmee het een sociale functie vervult voor alle inwoners. Het VTC is ook de plek waar verenigingen, koren, sportclubs en andere organisaties en gezelschapsclubs hun thuishaven hebben. Het VTC is multifunctioneel en beschikt over diverse zalen: de Grote Zaal met podium, de Huiskamer, Bestuurskamers, Recreatiezaal en Damzaal. De ruimten variëren in capaciteit van 10 tot 300 personen. De zalen zijn geschikt voor bruiloften, verjaardagen, jubilea, dansavonden, babyshowers, kinderfeestjes, bedrijfsfeesten, uitvaarten / condoleances, toneelvoorstellingen, vergaderingen etc. Alles compleet verzorgd met een hapje, een drankje, een diner, een buffet, een brunch of lunch. Ook een thema is mogelijk.

- Muziek: - "Harmonie Koningin Wilhelmina (HKW) uit Wamel heeft de ambitie om als symfonisch blaasorkest een regionale functie te vervullen in en voor de regio Rivierenland. Daarnaast streeft HKW ernaar om haar uitstraling als symfonisch blaasorkest van hoog niveau extra dimensies te geven door optredens op belangrijke podia, samenwerking met professionals en solisten van naam, en de veelzijdigheid van haar repertoire. HKW streeft naar een een transparante vorm van musiceren en kiest daarom expliciet voor een betrekkelijk kleine bezetting. Met uitzondering van de klarinetsectie zijn alle partijen enkel bezet. Er wordt veel werk gemaakt van repertoirekeuze, waardoor HKW geregeld nieuwe of weinig gehoorde werken ten gehore brengt. De programmering richt zich op een breed muzikaal palet en een afwisseling van presentatievormen."

- Sport: - Voetbalvereniging V.V. Unitas'28 is opgericht in 1928 en is daarmee de op een na oudste voetbalclub in de gemeente West Maas en Waal. Facebookpagina Kantine V.V. Unitas'28.

- De in 1979 opgerichte Tennisvereniging Wamel is een bloeiende en gezellige vereniging, met 3 fraaie kunstgrasbanen en een prima kantine. Elk jaar organiseren ze toernooien voor jeugd en senioren.

- "Tafeltennisvereniging TTV Tik Hard in Wamel is al sinds 1975 actief. Iedere dinsdagavond om 20.30 uur zijn de tafels vrij voor de senioren. Zowel de competitiespelers als de recreatieve spelers kunnen dan een balletje slaan. De afgelopen jaren werden onze teams regelmatig kampioen in de NTTB en MWTB. Competitie. Alle leden worden in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de Maas en Waalse Tafeltennis Bondcompetitie of aan de Nederlandse Tafeltennis Bondcompetitie. Op dit moment zijn er 5 seniorenteams die hier aan mee doen. In onze vereniging is ook volop ruimte voor recreatief tennissen, zonder deelname aan een competitie.

Activiteiten. We zijn een vereniging die meer in zijn mars heeft dan alleen maar tafeltennissen. Ieder jaar organiseren we de Open Wamelse Tafeltenniskampioenschappen. Verder staan er allerlei andere evenementen op de jaarplanning, zoals deelname aan het Schlagerfestival, onderlinge competitie, themafeestavonden, kaartavonden, darttoernooi, tafeltennissen bij fluorlicht en deelname aan de diverse activiteiten die Wamel zelf te bieden heeft. Dus... Ben je sportief? Hou je van gezelligheid en afwisseling? Kom dan gerust eens kijken. Als je voor gezelligheid gaat, kom je bij Tik Hard nooit te laat!"

- Hengelsportvereniging HSV Haal Op.

- Zorg en welzijn: - "Wij zijn Jaap en Anneke Miedema. Op onze zorgboerderij De Thuishaven in Wamel houden wij in hoofdzaak schapen. Daarnaast hebben wij nog een paar varkens, een pony, kippen, kalkoenen, konijnen, een kat en een hond. Verder hebben wij een kleine moestuin. Onze boerderij heet De Thuishaven, omdat Jaap schipper is op de binnenvaart. Voor hem is ons huis een thuishaven, een plek om bij te komen. Ook willen wij voor mensen die dit nodig hebben een thuishaven zijn om even tot rust te komen. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen komen spelen en logeren op verschillende dagen, in het weekend en/of de vakanties. Hierdoor wordt de thuissituatie ontlast. De kinderen draaien mee in ons gezin. Op onze boerderij is van alles te doen. Het verzorgen van de dieren, helpen in de tuin of gewoon lekker genieten van alles wat er in en om de boerderij te doen en te zien is. Het belangrijkste is dat iedereen zich hier thuis voelt."

- "Woonzorgboerderij Kooilust in Wamel biedt beschermd wonen, dagbesteding en individuele ondersteuning voor mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Vooral de kwaliteit van zorg en oog voor detail zijn belangrijke kernwoorden voor de woonzorgboerderij. Woonzorgboerderij Kooilust vind het belangrijk om op alle gebieden van leven en welzijn te werken. Daarom werken wij intensief samen met andere organisaties die aansluiten bij onze doelgroep, zoals RIBW, Iriszorg, Novadic Kentron, GGZ, Pro Persona, Indigo, UVW, enz. Dit resulteert regelmatig in projecten die samen met deze organisaties worden opgezet, waardoor onze cliënten alle mogelijkheden krijgen om zich gesteund te voelen en zich te ontwikkelen op een gebied dat bij hen past. Naast beschermd wonen worden diverse dagactiviteiten aangeboden die ieder weer specifiek kunnen worden toegepast op de uiteenlopende hulpvragen. Er is gediplomeerde begeleiding aanwezig die zorgdraagt voor een doelgerichte en individuele dagbesteding."

- Bekende oud-Wamelse: - De in 1984 in Wamel geboren Iris van Herpen is al sinds ca. 2010 een wereldwijd befaamde top-modeontwerper. Ze combineert in haar ontwerpstudio aan het Amsterdamse IJ het fijnste handwerk met experimentele technieken. Iris oogst Iris applaus, bewondering en prestigieuze prijzen met baanbrekende ontwerpen die een mix vormen van innovatieve technieken als 3D-printen en ouderwets vakmanschap. Haar werk is niet alleen op de catwalk te zien, maar ook in topmusea van New York tot Tokio en wordt gedragen door filmsterren en popiconen; haar kunstzinnige creaties worden gedragen door onder meer Beyoncé, Björk, Cate Blanchett, Lady Gaga en Miley Cyrus. "Bij hen komt mijn werk tot leven", aldus Iris.

Reacties

(2)

Onder "Recente ontwikkelingen" staat dat men medio 2022 aan de westkant van het dorp begint met een nieuw wijkje van 70 woningen.
Dit is aan de oostkant van het dorp.

Dank voor de tip! Ik heb het aangepast, en de pagina gelijk nog wat verder uitgewerkt, want wat er stond was nog maar een beginnetje.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen