Wammert

Plaats
Buurtschap
Leeuwarden
Fryslân

wammert_collage.jpg

Wammert is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Leeuwarden. De buurtschap valt onder het dorp Easterlittens. (© Jan Dijkstra)

Wammert is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Leeuwarden. De buurtschap valt onder het dorp Easterlittens. (© Jan Dijkstra)

wammert_greppelrock_banner_kopie.jpg

In september 2019 was er voor het eerst, na een voorbereiding van 5 jaar, ook in buurtschap Wammert een festival, en wel Greppelrock. Het was een groot succes, met een goed gevulde feesttent. Waar een kleine buurtschap groot in kan zijn! (© Greppelrock)

In september 2019 was er voor het eerst, na een voorbereiding van 5 jaar, ook in buurtschap Wammert een festival, en wel Greppelrock. Het was een groot succes, met een goed gevulde feesttent. Waar een kleine buurtschap groot in kan zijn! (© Greppelrock)

Wammert

Terug naar boven

Status

- Wammert is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Leeuwarden.

- De buurtschap Wammert valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Easterlittens.

- De buurtschap Wammert ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Wammerd.

Oudere vermeldingen
1493 en 1718 Wammert, 1543 Hoammert, 1861 Wammerd.

Naamsverklaring
Naar de vorm zou dit een samenstelling kunnen zijn van werd 'terp, bewoonde hoogte' en een persoonsnaam Wamme of met wan 'slecht, onvoldoende'. De variant Hoammert, die nog in gebruik is, kan wijzen op reïnterpretatie als werd op de hoarn 'hoek'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Wammert ligt rond de gelijknamige weg, dat is een doodlopend N zijweggetje van de provincialeweg N384 (Froonackerdyk), ZO van Easterlittens.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Wammert 7 huizen met 44 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap 6 woonhuizen en zal derhalve ca. 15 inwoners hebben.

Terug naar boven

Evenementen

- In september 2019 was er, voor het eerst in de geschiedenis, na een voorbereiding van 5 jaar, ook in buurtschap Wammert een festival, en wel Greppelrock. Het was een groot succes, met een goed gevulde feesttent (en de feestband Exposure, waar de bezoekers lovend over waren). Er was door de organisatie van tevoren dan ook flink promotie voor gemaakt met een groot stuk in de krant, mooie opvallende borden langs de wegen in de regio en enkele weken ervoor hebben ze het evenement gepromoot op de Littenser Merke. Of en wanneer er weer een volgende editie van dit festival komt, is (ons) nog niet bekend.

Terug naar boven

Beeld

- Op de dorpssite van Eastelittens vind je foto's van alle 6 de woonhuizen/boerderijen in buurtschap Wammert.

Reactie toevoegen