Wanssum

Plaats
Dorp
Venray
Noord-Limburg
Limburg

LB gemeente Wanssum in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Wanssum in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Wanssum in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Wanssum

Terug naar boven

Status

- Wanssum is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, gemeente Venray. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1969. Per 1-7-1969 over naar gemeente Meerlo-Wanssum, in 2010 over naar gemeente Venray.

- Wapen van de voormalige gemeente Wanssum.

- Onder het dorp Wanssum valt ook de buurtschap Helling.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Wanssum grenst in het NW aan Geijsteren, in het N aan de rivier de Maas en Well, in het O aan Blitterswijck, in het Z aan Meerlo en in het ZW aan Oirlo en Oostrum, en ligt N van Horst, O van de A73 en Venray, ZO van Boxmeer, ZZO van Gennep, ZW van de Luchthaven Weeze in Duitsland, WZW van de Duitse plaats Kevelaer en WNW van de Duitse plaats Geldern.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Wanssum 133 huizen met 799 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 84/460 (= huizen/inwoners) en de buurtschap Geijsteren 49/339. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 800 huizen met ca. 1.950 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Heemkunde
Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, dan kun je terecht bij Heemkundevereniging Meerlo-Wanssum, die zich inzet voor het vastleggen en uitdragen van de historie van de dorpen in deze voormalige gemeente. Dat zijn de in de naam van de vereniging genoemde dorpen plus de dorpen Geijsteren, Blitterswijck, Tienray en Swolgen. Zij doet dit door het stimuleren en verrichten van, respectievelijk het meewerken aan historisch en/of oudheidkundig onderzoek; het bevorderen van bestudering, opsporing en bewaring, bescherming, instandhouding, toegankelijkheid en inventarisatie van roerende en onroerende zaken, zoals archivalia, films, foto’s en boeken, die van waarde zijn van de kennis van het heem in de ruimste zin van het woord; het opzetten van een wetenschappelijke bibliotheek en documentatiecentrum over deze voormalige gemeente; het organiseren van vergaderingen, spreekbeurten, excursies en tentoonstellingen; het bekendmaken / publiceren van de resultaten uit arbeid en studie betreffende voornoemde aangelegenheden; het samenwerken met personen, verenigingen en instellingen, die op dezelfde of aanverwante terreinen werkzaam zijn.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Nieuwe rondweg met bijzondere brug
"Nieuw lengterecord prefab voorgespannen liggers. In 2014 monteerde Haitsma Beton 68 meter lange en 240 ton zware kokerliggers voor een nieuwe brug bij Zuidhorn: de langste voorgespannen liggers die ooit ter wereld zijn gefabriceerd. Dat het altijd weer langer kan, blijkt bij de bouw van een brug in de nieuwe rondweg bij het Noord-Limburgse Wanssum. Hier worden 69 meter lange kokerliggers toegepast. “Het is natuurlijk fantastisch om ons eigen record te breken”, zegt accountmanager Hendrik Herder van Haitsma Beton. Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is een grootschalige oplossing voor de hoogwaterproblematiek in dit gebied aan de Maas in Noord-Limburg. De uitvoering is in handen van Mooder Maas, een aannemerscombinatie van Dura Vermeer en Ploegam. Onderdeel van de gebiedsontwikkeling is het verhogen van de leefbaarheid in het dorp.

Dat gebeurt onder meer door de aanleg van een noordelijke Provinciale rondweg, inclusief een brug over de haven van het dorp. De provinciale weg N270 liep namelijk dwars door het centrum van Wanssum. Het was een bron van overlast en zorgde voor onveilige situaties. Bovendien stond het een verdere ontwikkeling van het centrumgebied in de weg. Met de aanleg van de noordelijke rondweg wordt het doorgaande verkeer om de dorpskern geleid en ontstaan kansen voor de ontwikkeling van het centrum en de jachthaven. Bovendien wordt het industrieterrein nu ook aan de oost- en westzijde van de haven ontsloten. Lokaal vrachtverkeer hoeft daardoor niet meer door de dorpskern.

De rondweg wordt ongeveer 3 kilometer lang en loopt met een ruime bocht om de kern van Wanssum en kruist de haven met een nieuw aan te leggen brug. De onderkant van de nieuwe brug ligt op circa 8 meter hoogte boven het maaiveld. Om een grote overspanning mogelijk te maken is de keuze gevallen op de toepassing van acht zeer lange HKP-kokerliggers. De liggers worden in 2020 door Haitsma Beton per boot naar het dorp vervoerd en daar gemonteerd. Voor de montage worden drijvende bokken ingezet, omdat er ter plaatse geen ruimte is voor mobiele kranen aan wal. Het brugdek van kokerliggers wordt in dwarsrichting nagespannen, waardoor er geen druklaag nodig is. De grootste uitdaging zit natuurlijk in de enorme lengte van de liggers. Die is nodig om het water zonder tussenondersteuning te overbruggen en bovendien de uitkragingen bij de landhoofden te minimaliseren. Dat resulteert in een optimaal ontwerp en maximale doorvaartbreedte. Voor Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum heeft Haitsma Beton ook alle heipalen geleverd voor brug Blitterswijck en brug Ooijen." (bron: Haitsma Beton)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Mariakapellen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Wiendbuul.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Openluchtzwembad De Broekberg.

- Speelterrein De Schoevert is een prachtige speeltuin in de kern van Wanssum, waar de kinderen lekker vrij kunnen ravotten. De speeltuin wordt door vrijwilligers onderhouden.

Gebiedsontwikkeling
In 1993 en 1995 werd Limburg opgeschrikt door twee grote overstromingen van de Maas. Dergelijke hoge waterstanden waren sinds 1926 niet meer voorgekomen en de economische schade was dan ook enorm. Ter voorkoming van acute problemen en vooruitlopend op integrale beschermingsprogramma’s zijn in 1996 tijdelijke maatregelen genomen die de veiligheid van het gebied op korte termijn moesten verbeteren: op diverse plekken werden nooddijken aangelegd en de Oude Maasarm tussen Ooijen en Wanssum, die voorheen altijd meestroomde met hoogwater, werd afgesloten.

De afdamming van de 10 kilometer lange Oude Maasarm veroorzaakte echter een onwenselijke opstuwing van het Maaswater bij Broekhuizen. In de wetenschap dat de huidige waterkeringen tijdelijk waren en de Oude Maasarm in de toekomst weer zou moeten meestromen voor een duurzame waterveiligheid, werd het gebied achter de kades op voorhand aangemerkt als stroomvoerend- en bergend winterbed van de Maas. Daardoor was het tot op heden nagenoeg onmogelijk om tussen Ooijen en Wanssum toestemming te krijgen voor nieuwbouw of uitbreiding van gebouwen. In een gebied met veel agrarische bedrijvigheid en een florerende haven is dit vanzelfsprekend een zeer onwenselijke situatie. Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum biedt een definitieve oplossing voor de hoogwaterproblematiek. De doelstellingen van dit project zijn samengevat: hoogwaterbescherming tegen waterstanden die gemiddeld eens in de 250 jaar voorkomen; waterstanddaling van 35 cm (bij hoogwater); ontwikkelen van natuur en landschap; vergroten van de leefbaarheid in het dorp; ruimte voor nieuwe economische ontwikkelingen. Voor uitvoerige informatie over dit project zie de site onder de link.

Gouden Piramide voor Gebiedsontwikkeling!
"Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Gouden Piramide toegekend aan het Projectbureau Ooijen-Wanssum voor de gelijknamige gebiedsontwikkeling rond de Maas in Noord-Limburg. De Gouden Piramide is de rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur en gebiedsontwikkeling. De winnaar ontvangt naast de trofee een geldbedrag van 75.000 euro. Het winnende projectbureau is een samenwerkingsverband van de provincie Limburg (de formele opdrachtgever) met Waterschap Limburg, de gemeente Horst aan de Maas, de gemeente Venray en Rijkswaterstaat.

De directe aanleiding voor Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum was de noodzaak om een flessenhals in de Maas weg te nemen. Deze vormde een groot risico op overlast bij hoge waterstanden. De belangrijkste ingrepen waren het herstel van een oude rivierarm die in het verleden van de Maas was afgesneden, en de aanleg van twee hoogwatergeulen. Het projectbureau combineerde deze ingrepen met de ontwikkeling van een vrij toegankelijk natuurlandschap en verbetering van de leefbaarheid, de infrastructuur en de regionale economie. Het projectbureau als opdrachtgever, de combinatie Mooder Maas als aannemer en het daaraan verbonden bureau H+N+S Landschapsarchitecten pasten op honderden plekken maatwerk toe in het ontwerp.

Het jury-oordeel. In de zomer van 2021, toen Limburg geteisterd werd door overstromingen, bleek hoe hard deze gebiedsontwikkeling nodig was. Op dat moment had de jury al besloten om het projectbureau voor te dragen als winnaar van de Gouden Piramide. De jury oordeelde dat de Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum tot in het kleinste detail klopt. Zowel in het ruimtelijk ontwerp als in de maatschappelijke inbedding en de bestuurlijke aanpak. Over de hele linie zijn vernieuwende keuzes gemaakt, steeds ten dienste van het eindresultaat. Juryvoorzitter en toenmalig Rijksbouwmeester Floris Alkemade: ‘Deze opdrachtgever heeft de noodzaak van rivierverruiming weten om te zetten in een enorme stimulans voor de kwaliteit van leven, door de oude rivierbedding weer te activeren en dat te verbinden aan een heel mooie landschappelijke ontwikkeling.’

Publicatie en documentaire. De beste inzendingen van de Gouden Piramide worden uitvoerig beschreven in het boek ‘Stuurmanskunst’, kosteloos te bestellen en te downloaden via de website van de Gouden Piramide. Hier kunt u ook een documentaire over de vijf genomineerde opdrachtgevers vinden. Behalve het Projectbureau Ooijen-Wanssum waren dat de VvE Schoonschip voor de drijvende woonbuurt in Amsterdam-Noord, Zeestad CV/BV voor de revitalisering van het Stadshart Den Helder, Heijmans Vastgoed BV voor de herontwikkeling van Fenix in Rotterdam en de Stichting De Getijden voor haar woningbouwproject in collectief particulier opdrachtgeverschap in Nijmegen." (bron: College van Rijksadviseurs, oktober 2021)

Maaspark
"Vrij toegankelijk, aaneengesloten, waterrijk. Dat zijn de eigenschappen van het recentelijk gerealiseerde Maaspark Ooijen-Wanssum, een gebied dat anders is dan andere natuurgebieden. Het is met 540 hectare het grootste aaneengesloten gebied met Maasnatuur in Noord-Limburg. In dit gebied staat het oorspronkelijke Maasterrassenlandschap centraal en is de invloed van het water overal merkbaar. De tienduizend jaar oude rivierlopen van de Maas zijn herkenbaar en zijn nu het domein van water in vele gedaanten. Je vindt er Maasduinen, bossen en vooral veel water. Grondwater komt hier aan de oppervlakte en stroomt via plassen, moerassen en beken richting de Maas. Beken, moerasbossen en met grondwater gevoede laagtes maken het tot een zeer gevarieerd gebied met een uitzonderlijke ecologische rijkdom. Eens in de zoveel tijd stroomt er Maaswater door het gebied. Bij hoge waterstanden stromen de hoogwatergeulen als eerste mee. Wanneer de waterstanden in de Maas verder stijgen, zal de gehele tien kilometer lange Maasarm zich vullen en op spectaculaire wijze meestromen met Mooder Maas. Het gebied is vrij toegankelijk. Er zijn wandel- en fietsroutes die je kunt volgen, maar je mag het gebied ook buiten de gebaande paden verkennen."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Wanssum, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Wanssum (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Wanssum.

- MFC: - In en rond het dorp vinden de afgelopen én de komende jaren vele gebiedsontwikkelingen plaats. Die worden o.a. verwoord in de Haalbaarheidsstudie Multi Functioneel Centrum (MFC) Wanssum (2013), waarin het verleden, het heden, en de beoogde toekomst van het dorp wordt beschreven.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Peddepoel is onderdeel van Brede School Wanssum. Het gebouw biedt naast de basisschool namelijk verder nog onderdak aan Kinderdagverblijf Boefjesboot, - BSO Kwaak, en een bibliotheek.

- Muziek: - Concordia Wanssum omvat naast de fanfare verder nog een drumband en majorettes.

- Sport: - Voetbalvereniging SV United is in 2006 ontstaan uit een fusie van SV Meerlo en VV Wanssum, die is voortgekomen uit de intensieve samenwerking van de jeugdafdelingen sinds 2000. Deze was ingegeven door de stelling dat beide verenigingen zoveel mogelijk kinderen wilden laten sporten met zijn/haar leeftijdsgenoten in een gelijke kwaliteitsomgeving. De jeugdsamenwerking was zo succesvol voor de kinderen, dat zij niet meer gesplitst wilden worden op het moment dat zij volwassen werden. Deze roep hebben beide besturen serieus genomen; zij zijn met veel gevoel voor de toekomst in een open sfeer de gesprekken met elkaar aangegaan.

Dit leidde binnen één jaar tot een samenwerking met als resultaat dat beide verenigingen zijn gefuseerd. De vereniging is inmiddels gegroeid van 450 leden aan het begin van de fusie naar circa 550 leden vandaag de dag. De groei is mede het gevolg van het toevoegen van een afdeling korfbal. Medio 2007 heeft een aantal enthousiaste vrijwilligers deze sport omarmd en in een paar jaar tijd een volwaardige plaats gegeven, naast veldvoetbal (dat plaatsvindt in Wanssum) en zaalvoetbal (dat plaatsvindt in Meerlo).

- Welzijn: - "Het Wanssums Info Punt (WIP) stelt zichzelf ten doel zich in te zetten voor de leefbaarheidsbelangen van alle leeftijdsgroepen in Wanssum. Een groot aantal dorpsbewoners zet zich voor elkaar in. Zonder deze vrijwilligers en de nodige financiën was het niet mogelijk geweest het WIP op 4 januari 2016 van start te laten gaan. In juni 2014 zijn door de Dorpsraad in samenwerking met de commissie WMO 830 enquêtes huis aan huis in het dorp verspreid. 386 personen hebben de enquête ingevuld (46%)! Deze enquête was bedoeld om inzicht te krijgen in de leefbaarheid van het dorp en om de leefbaarheid van het dorp voor nu en de toekomst te waarborgen. De enquête bestond uit de volgende 3 onderdelen: Algemene gegevens, Leefbaarheids- en woningbouwonderzoek (behoefte woningbouw in relatie tot o.a. starters/ouderen) en WMO/AWBZ.

De belangrijkste conclusies uit de enquête (onderdeel WMO/AWBZ) zijn door de adviescommissie WMO aan de Dorpsraad voorgelegd: er is grote behoefte aan een dorps infopunt (85 %); een meerderheid (72%) is voor vervoer afhankelijk van vrijwilligers voor bijvoorbeeld bezoek ziekenhuis, apotheek, huisarts, winkelen etc.; opzetten van een vrijwilligersdienst: vrijwilligers die zich aanbieden om kleine klusjes/diensten te verrichten en anderzijds dorpsbewoners die om hulp vragen. In november 2014 heeft Dorpsraad Wanssum zich ingeschreven voor de Wensbus, een vervoersproject van de provincie. Een mooie kans om het vrijwilligersvervoer van start te kunnen laten gaan. Voor dit project werd van de Dorpsraad een uniek plan verlangd. Uiteindelijk heeft de Dorpsraad de bus niet toegewezen gekregen, ondanks waardering voor het plan.

De Dorpsraad heeft toen besloten zelf te trachten het geschreven unieke plan van het wensbus project ten uitvoer te gaan brengen. Het plan voldoet aan de wensen en behoeftes van de bewoners. De Dorpsraad stelt zichzelf ten doel zich in te zetten voor leefbaarheidsbelangen van alle leeftijdsgroepen. Het is gebleken dat er voldoende draagvlak is voor dit project en de Dorpsraad heeft dan ook besloten om het project vorm te gaan geven met alle genoemde doelen/taken: informatiepunt, vervoer en hulpdiensten door vrijwilligers. Twee leden van de Dorpsraad en vijf dorpsbewoners vormen de commissie het Wanssums Infopunt (WIP) en geven het project vorm.

Het Wanssums Info Punt (kortweg WIP) heeft als uitgangspunt vraag en aanbod voor zorg, welzijn, hulp en diensten dichter bij de burger te brengen. Dit om de sociale cohesie in het dorp door middel van inzet van eigen burgers te versterken. Vereenzaming wordt tegengegaan en de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de bewoners wordt gestimuleerd en geactiveerd. Wanssum is een dorp met ruim 800 gezinnen, waar de meeste mensen elkaar kennen en de wens hebben om hier te willen blijven wonen. Een dorp waarin ze zich veilig kunnen voelen en waar we samen met elkaar de leefbaarheid zo goed mogelijk proberen in te richten en te onderhouden. Het Wanssums Infopunt werkt, indien gewenst, zoveel mogelijk samen met verenigingen, instellingen en organisaties om elkaar met de dienstenverlening te ondersteunen en te versterken (bijv. dagopvang, buurtdorp)."

- "Wensauto Wanssum is vervoer op maat van deur-tot-deur en van deur-naar-halte/knooppunt, voor inwoners, jong en oud(er), uit dit dorp en de buurdorpen Geijsteren en Blitterswijck. De enige voorwaarde is dat reizigers zelfstandig in en uit moeten kunnen stappen. We maken gebruik van een personenauto, merk Mercedes B180. We kunnen maximaal 3 passagiers vervoeren. De wensauto kan en mag helaas geen passagier in een rolstoel vervoeren; een passagier met een rollator is geen probleem. Welke ritten kunnen gedaan worden? Hier wat voorbeelden van ritten: je hebt een afspraak bij huisarts, ziekenhuis Venray, gezondheidsplein de Postbaan, fysio etc.; je hebt een afspraak bij de huisarts, fysio of sport; je hebt een afspraak in het ziekenhuis te Beugen, Venlo of Deurne; naar de markt te Venray; je wilt naar de kapper; je wilt vervoer naar het gemeenschapshuis voor een cursus of koffiebijeenkomst; even op de koffie bij familie of kennissen in de gemeente Venray; je kind naar school bij letsel; je wilt naar de Jeu de Boules baan te Meerlo. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de ritten die wij rijden.

Wanneer rijdt de wensauto? De auto rijdt op werkdagen van 08:00u tot 18:00u. Indien mogelijk proberen we ritten te combineren zodat zoveel mogelijk mensen van onze dienst gebruik kunnen maken. Hierdoor kan een rit soms iets langer duren omdat we eerst iemand anders moeten halen of wegbrengen. Tevens bestaat de kans dat je eerder of later opgehaald wordt. Als je een rit aanvraagt kunnen onze planners vaak al aangeven of het een combirit is. We zijn maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 17.00-19.00 uur op tel. 06-26282922."

Reactie toevoegen