Warken

Plaats
Buurtschap
Zutphen
Achterhoek
Gelderland

Warken

Terug naar boven

Status

- Warken is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Zutphen. T/m 2004 gemeente Warnsveld.

- De buurtschap Warken valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Warnsveld.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Warken ligt O van Warnsveld.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Warken 36 huizen met 300 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Warkense Molen (Lage Lochemseweg 25) is een rietgedekte grondzeiler. De molen is in 1878 gebouwd in opdracht van Jannes Nijendijk. In 1899 is een petroleummotor geplaatst om bij windstilte te kunnen malen. In 1922 is de aandrijving overgenomen door een ruwoliemotor. In 1965 is de molen gerestaureerd en met een stenen voet verhoogd. De molen is uitgerust met een koppel maalstenen met regulateur, waarmee op vrijwillige basis veevoer wordt gemalen. Verder is er een koekenbreker aanwezig. In 1994 is de molen door de familie Nijendijk overgedragen aan Stichting De Warkense Molen. De molen is zaterdags meestal open voor publiek. - Site van de Warkense Molen.

- Stuw Warken is in 1955 gebouwd in het kader van de Dichting van de Baakse Overlaat. De stuw heeft vanwege zijn bouw een cultuurhistorische waarde. In 2013 is de stuw vispasseerbaar gemaakt.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Waterschap Rijn en IJssel heeft in 2009 de Onderlaatse Laak weer meanderend gemaakt en de oude loop gedeeltelijk hersteld. Natuurmonumenten heeft het gebied daarna opnieuw ingericht. De Onderlaatste Laak vindt zijn oorsprong op het Groote Veld, het grootste aaneengesloten bos- en heidegebied van Oost-Gelderland, ZW van Lochem, en mondt uiteindelijk uit in de Berkel, N van buurtschap Warken. Het beekdal is van oorsprong veel natter dan het tegenwoordig is. De aanliggende gronden - graslanden en een enkele akker - waren voorheen in gebruik bij de landbouw, maar hebben nu een natuurbestemming gekregen. In totaal gaat het hierbij om ongeveer 67 hectare. Om het waterpeil te verhogen is de laak niet alleen verlegd maar ook minder diep gemaakt en het water gestuwd. Het opnieuw ingerichte gebied wordt begrensd door de Gazoorweg, de Oude Borculoseweg, de Almenseweg en de Warkenseweg.

Gronden langs de laak zijn geplagd, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot dotterbloem-hooiland. Al met al moet het gebied diverser worden en daardoor interessanter voor mens en dier. De bedoeling is dat vogels als kwartel, patrijs, kievit en grutto terugkomen. In het gebied zijn ook 4 poelen gegraven, bedoeld als zogenaamde 'stepping stones': ze moeten amfibieën als de kamsalamander de gelegenheid bieden hun leefgebied uit te breiden. De poelen sluiten aan bij die van landgoed Waliën (gelegen rond de Lochemseweg N346). Ook dat is eigendom van Natuurmonumenten. De Onderlaatse Laak valt deels onder het dorpsgebied van Vorden, en grotendeels onder de Warnsveldse buurtschap Warken.

Reactie toevoegen