Warmenhuizen

Plaats
Dorp
Schagen
West-Friesland
Noord-Holland

warmenhuizen_volleybalvereniging_dinto.png

Volleybalvereniging Dinto in Warmenhuizen is opgericht in 1969 (d.w.z. verzelfstandigd vanuit de gymnastiekvereniging) en heeft daarom in 2019 het 50-jarig bestaan gevierd.

Volleybalvereniging Dinto in Warmenhuizen is opgericht in 1969 (d.w.z. verzelfstandigd vanuit de gymnastiekvereniging) en heeft daarom in 2019 het 50-jarig bestaan gevierd.

NH gemeente Warmenhuizen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Warmenhuizen in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Warmenhuizen in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Warmenhuizen

Terug naar boven

Status

- Warmenhuizen is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland, gemeente Schagen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1989. In 1990 over naar de gemeente Harenkarspel, in 2013 over naar de gemeente Schagen.

- Onder het dorp Warmenhuizen valt ook een deel van de buurtschap Schoorldam en, alleen voor de postadressen, ook het dorp Krabbendam en het bijbehorende deel van de buurtschap Zijpersluis.

- Wapen van de voormalige gemeente Warmenhuizen.

Terug naar boven

Naam

Bijnaam
De regionale bijnaam van Warmenhuizen en Tuitjenhorn is Warmetuut.

In het dialect
Warmehuize, Wermehúze.

Oudere vermeldingen
1280-1287 Wermerhusen, 1289 Wermerhuis, 1256 kopie 1290 Warmenhusen, 1338 Wermenhuzen, 1345 Warmenhusen, Wermenhusen, 1665 Warmenhuysen.

Naamsverklaring
"De verklaring 'warme huizen' is onjuist. Het eerste deel is misschien een waternaam (vergelijk Wormer) of, volgens sommigen, een persoonsnaam Wermer."(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Warmenhuizen ligt ZO van de dorpen Krabbendam, Burgerbrug en Petten, Z van de dorpen Eenigenburg en Sint Maarten, ZW van de dorpen Dirkshorn en Valkkoog en de stad Schagen, WZW van het dorp Zijdewind, W van het dorp Waarland, WNW van het dorp Oudkarspel, NW van de dorpen Noord-Scharwoude, Zuid-Scharwoude en Broek op Langedijk, NNW van het dorp Koedijk, NNO van het dorp Bergen, NO van het dorp Schoorl en O van het dorp Groet.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Warmenhuizen 174 huizen met 920 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 126/672 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Schoorldam (deels) 26/139 en Krabbendam 22/109. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.400 huizen met ca. 6.000 inwoners (dit is exclusief de aantallen voor het dorp Krabbendam).

Terug naar boven

Geschiedenis

Verzamelalbum
In januari 2021 is een bijzondere spaaractie van start gegaan bij de lokale Albert Heijn. Inwoners van het dorp hebben het verzamelalbum 'Dorpen achter de duinen - Warmenhuizen en omliggende dorpen in historische beelden en teksten' thuisgestuurd gekregen, waarin stickers kunnen worden geplakt over historische feiten van de dorpen in de omgeving. Historische Vereniging Harenkarspel heeft ruim een jaar gewerkt aan de realisering van het boek. Het album is een idee van de eigenaresse van de lokale Albert Heijn, Yvonne van Duin. Consumenten krijgen bij iedere 10 euro aan boodschappen een sticker om in het boek te plakken. Als men het album compleet heeft, bevat het 216 stickers. Dus dat is voor de gemiddelde consument zeg een jaar boodschappen doen. Natuurlijk krijgt men daarbij ook stickers die men al eerder heeft gekregen, maar daar worden lokaal vaak ruilacties voor opgezet, bijvoorbeeld via Facebook. En dat heeft men hier dus ook gedaan.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Er is een tekort aan woningen in de gemeente Schagen. Momenteel is het woningaanbod in de kern Warmenhuizen beperkt. Het gevolg hiervan is dat er weinig doorstroming plaatsvindt. Woningzoekenden, waaronder (door)starters en senioren, vinden woonruimte elders en verlaten het dorp. Voor het behoud van de vitaliteit, de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van het dorp is een juiste balans tussen vraag en aanbod essentieel. Meer woningen zijn nodig. Volgens het coalitieakkoord 2018-2022 moet in alle dorpen en in de stad meer gebouwd worden om aan de eigen vraag te voldoen. Hierop zet de gemeente Schagen in, met een forse groei van het aantal woningbouwprojecten.

Het plan op de locatie van de voormalige Vincentiusschool is nog in aanbouw. Tijdens de verkoopprocedure van dit plan bleek dat de vraag naar woningen in het dorp veel groter is dan het aanbod. Wij zijn daarom op zoek gegaan naar meer mogelijke woningbouwlocaties. De gronden aan de Dergmeerweg (tussen de Oostwal, de Dergmeerweg en de Harenkarspelweg) zijn gelegen tegen de bestaande kern en bebouwing aan. Ze zijn mogelijk geschikt voor uitbreiding van het dorp. Een andere mogelijke uitbreidingslocatie is gelegen aan de Remmerdel (tussen de Remmerdel en de Dergmeerweg in). De gemeente is deze woningbouwprojecten gestart. Hiervoor worden plannen ontwikkeld. Op 30 oktober 2018 zijn de woningbouwprojecten formeel afgetrapt tijdens een inwonersbijeenkomst in het dorpshuis. De presentatie 'Start projecten Uitbreiding Warmenhuizen' die tijdens deze bijeenkomst is gegeven, kun je via de link terugkijken." (bron: gemeente Schagen)

- "Voor nieuwbouwlocatie Remmerdel, gelegen aan de oostkant van het dorp, heeft de gemeente een projectgroep met inwoners uit het dorp in het leven geroepen. Tevens is een intensief interactief proces ingericht. Samen met de gemeente gaat het dorp woningenbouwmogelijkheden en de woonwensen voor de locatie Remmerdel verkennen. Samen met de projectgroep werkt de gemeente aan een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan voor de locatie. Einddoel van het project is om een woonwijk te realiseren met woningen, groen en bijbehorende openbare ruimte voor de locatie Remmerdel. Daarmee is de realisatie van de uitbreiding voor een toekomstbestendig, duurzaam en leefbaar Warmenhuizen een feit. Zo wordt de kwaliteit van de bestaande kern versterkt. Voor de locatie Remmerdel is het streven om 100 tot 150 woningen te realiseren, waarvan 40% sociale woningen en een aantal kavels voor zelfbouw. De intentie is dat de eerste woningen vanaf eind 2021 worden gereaiseerd." (bron: gemeente Schagen)

- "Samen met de projectgroep werkt de gemeente aan een stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan voor de locatie Dergmeerweg in Warmenhuizen. Einddoel van het project is om een “woonwijk” te realiseren met woningen, groen en bijbehorende openbare ruimte. Zo wordt de kwaliteit van de bestaande kern versterkt. Een kern waar inwoners gelukkig kunnen leven en verblijven. Voor de locatie Dergmeerweg is het streven om 40 tot 60 woningen te realiseren, waarvan 30% sociale woningen. Momenteel zijn uitgangspunten voor het stedenbouwkundig plan geformuleerd. In samenwerking met de projectgroep, Zeeman Vastgoed, Wooncompagnie en provincie Noord-Holland zal het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan verder worden ontwikkeld. Na het doorlopen van alle procedures (waaronder het bestemmingsplan) en de bouwvoorbereidingen kan met de bouw worden gestart. Naar verwachting is dat eind 2022." (bron: gemeente Schagen) De gemeente verspreidt regelmatig een nieuwsbrief met een update van de woningbouwontwikkelingen in het dorp. Onder de link vind je de reeds verschenen nieuwsbrieven. Op die pagina kun je je ook aanmelden voor een abonnement op de nieuwsbrief.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Warmenhuizen heeft 12 rijksmonumenten.

- Warmenhuizen heeft 10 gemeentelijke monumenten.

- De Oude Ursulakerk in Warmenhuizen (Dorpsstraat 93) is een laatgotisch kerkgebouw uit de 13e eeuw. In de kerk worden naast kerkdiensten ook exposities en concerten gehouden. Tegen de westmuur is later de toren gebouwd, waarschijnlijk daterend uit de 14e eeuw. In de loop der eeuwen zijn zowel het schip in 1500 als de toren diverse malen uitgebreid. De zuiderzijbeuk is later gesloopt. De klok in de toren is afkomstig uit de in 1779 ingestorte toren van Schoorl. Na de reformatie werd de kerk overgenomen door protestanten. Het houten koor heeft op het houten gewelf schilderingen van Jan van Scorel. Het gewelf is in 1890 overgebracht naar de tekenschool van het Rijksmuseumgebouw en daar geplaatst in een speciaal hiervoor gebouwde uitbouw. In 1964 is het gewelf weer teruggeplaatst.

- De RK Sint-Ursula en Gezellinnenkerk in Warmenhuizen (Dorpsstraat 178) is gebouwd in 1872-1873. Architect Theo Asseler ontwierp een driebeukige zaalkerk in neoromaanse stijl. Boven de hoofdingang staat een hoge toren. Het kerkorgel werd in 1882 gebouwd door de firma L. Ypma en Co. Het houten koor heeft gewelfschilderingen. Deze zijn in 1890 overgebracht naar de tekenschool van het Rijksmuseum Amsterdam en daar geplaatst in een speciale kooruitbouw. In 1964 zijn deze weer in de kerk teruggeplaatst. De kerk valt onder de parochie H.H. Ursula en Gezellinnen.

- De Grebmolen (Molenweg 1) is een in 1875 gebouwde poldermolen met een eikenhouten achtkant bij Huiskebuurt, in het buitengebied van Warmenhuizen. De molen, die een eerdere schepradmolen verving die na blikseminslag was uitgebrand, is een zogeheten grondzeiler. Samen met een elektrisch gemaal bemaalt de molen thans de 162 hectare grote Grebpolder en verzorgt de onderbemaling van de polder Geesterambacht. Tot 1925 heeft de molen de Groeterpolder uitsluitend op windkracht bemalen. De molen is uitgerust met een stalen vijzel, die het water uitmaalt in de polder Geesterambacht. De Grebmolen is eigendom van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Op 1e pinksterdag organiseert Stichting Vrienden Voor Een Ander jaarlijks het Huisweid Festival op het terrein van IJsclub SIS in Warmenhuizen. Vanaf 14.00 uur zijn er 3 podia met live muziek, theater, eten en drinken en entertainment voor de kids. Gratis entree!" De opbrengst komt ten goede aan diverse goede doelen. Op 9 december 2020 lezen wij op de Facebookpagina van het festival: "Wat een prachtig initiatief van de dames van Vios 1. De dames gaan uit de kleren voor een spannende kalender en de opbrengst komt voor een deel ten goede aan het Huisweid Festival. Het zal menig hart sneller laten kloppen, maar voor ons is dit een hartverwarmende actie! Meiden bedankt namens alle Vrienden!" Kennelijk is het initiatief in goede aarde gevallen, want een maand later, op 11 januari 2021, verschijnt een artikel over het initiatief in het Noordhollands Dagblad, met de melding dat de 427 kalenders zijn uitverkocht, en dat dat 3250 euro voor het Huisweid Festival (en de goede doelen daarvan) heeft opgeleverd. Na de domper van het niet doorgaan van het festival in 2020 vanwege de coronacrisis, gaf dit de organisatie "een enorme boost om door te gaan. Ik bedoel: gemotiveerder kun je toch niet raken als mensen dit soort dingen voor je over hebben", aldus Ruud de Nijs van het Huisweid Festival.

- "Jaarlijks is er op een zondag in juni de Jaarmarkt Warmenhuizen, de gezelligste jaarmarkt van Noord-Holland. Met een grote verscheidenheid aan kramen en koopwaar, attracties voor de jeugd, en diverse activiteiten georganiseerd door de locale ondernemers en horeca is het altijd een geweldige dag. De organisatie zorgt voor een zo groot mogelijke diversiteit aan kramen en koopwaar, zodat er zowel voor de bezoekers als voor kraamhouders een mooie dag te beleven is met heel veel verschillende indrukken. Ook voor de jeugd is voldoende te beleven. Over de hele Dorpsstraat zijn verschillende attracties te bezoeken; een vliegende bank, een treintje en draaimolen voor de allerkleinsten en nog veel meer. Ook de lokale ondernemers en horeca doen een duit in het zakje. Er wordt van alles georganiseerd, van proeverijen, modeshows tot live optredens van lokale muziekgroepen en bandjes in de diverse horeca." Voor een indruk van dit evenement zie deze dronevideo.

- "Wielrennen onder vrouwen wordt steeds populairder. Dat was in de jaren negentig wel anders. Toch was er een groep van 16 fanatieke jonge meiden uit Warmenhuizen en omgeving die elke zondag op de fiets stapte en de mooie polderwegen van Noord-Holland verkende. Toen ze een naam voor hun ploeg wilden hebben, was de link met de mannelijke fietsclub uit het dorp snel gemaakt. Die stond bekend als de Slagroomploeg, omdat ze onderweg altijd lekker aan de koffie met appeltaart met slagroom zaten. De naam die de meiden kozen was de Roomsoezen, want ook de dames houden van een lekkere versnapering onderweg. Hard fietsen en gezelligheid stond voorop! Een hechte groep meiden die het na 5 jaar samen fietsen tijd vonden om dit lustrum te vieren door het organiseren van een toertocht, waarbij het inschrijfgeld geheel ten goede kwam aan plaatselijke goede doelen of instellingen. Een toepasselijke naam voor de tocht was snel bedacht: Tour de Soes.

De Tour de Soes is een fietstocht die jaarlijks wordt gehouden op de 1e zondag van Juli, vanaf 5 locaties in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland (en georganiseerd door de desbetreffende lokale Rotaryclubs): Warmenhuizen, Den Helder / Julianadorp, Anna Paulowna e.o., Schagen en Langedijk e.o. Het is een initiatief van lokale Rotaryclubs om geld in te zamelen voor goede doelen in de regio, die ten goede komen aan de jeugd. Alle fietsen zijn toegestaan, ook e-bikes zijn van harte welkom. Je kunt kiezen uit de afstanden 15, 30, 60 en 120 km. Startbewijzen kosten € 7,50 per persoon en voor kinderen tot 12 jaar € 2,50. Naast startbewijzen zijn er ook passepartouts te koop. Deze kosten € 20,00 per persoon. Voor dit bedrag krijg je naast een startbewijs ook nog een kop koffie, een lunchpakket, 2 drankmuntjes en een reep. Met je startbewijs doe je tevens mee met een loterij met mooie prijzen, waarbij er voor de voorinschrijvers (via de website) en passe-partouthouders een extra trekking is. Ook krijg je een krentenbol en een banaan voor de nodige energie. Blijf na afloop vooral nog even gezellig zitten, wat drinken en napraten. De loterij is dan onder het genot van live muziek in volle gang. Dus wie weet gaan er ook nog mooie prijzen mee naar huis." Voor een indruk van dit evenement, zie de mooie dronefilm/aftermovie van de Tour de Soes editie 2019.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Warmenhuizen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- "In 2011 ben ik gestart met de website 'Warmenhuizen in oude foto’s'. In eerste instantie met foto’s uit mijn eigen verzameling, maar al snel nam Piet Sevenhuysen contact met me op. Hij had een aantal mappen met ansichten, foto’s en artikelen die hij door de jaren heen verzameld had. Dat mocht ik allemaal gebruiken! Dit vormde de basis waarop werd voortgeborduurd. Ook door de jaren heen kon ik altijd een beroep doen op de kennis van Piet. Al snel werd de website 'ontdekt' en kwamen er steeds meer foto’s bij. Op dit moment zijn het er ruim 4000! Helaas moet het hierbij stoppen. Foto’s kunnen niet meer aangeleverd worden, maar je kunt wel berichten en reacties blijven plaatsen in het gastenboek. Want de website blijft bestaan, dank zij mijn neef Daan Sparreboom; hij zorgt ervoor dat de site de komende jaren online blijft. Ik wens je nog heel veel jaren veel kijkplezier! Ciske Quant."

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Warmenhuizen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Facebookgroep waar inwoners van alles over hun dorp Warmenhuizen posten. Iedereen kan de berichten lezen. Om te kunnen reageren, moet je lid worden van de groep.

- Belangenorganisatie: - "Dorpsraad Warmenhuizen is geen verlengstuk van het gemeentebestuur van Schagen, maar vormt een brug naar het gemeentebestuur voor de dorpsbewoners en de inwoners van de buurkernen Schoorldam en Krabbendam en omgeving. Rond de vergadertafel in ons Dorpshuis kunnen dorpsbewoners, raadsleden, wethouders en andere belanghebbenden elkaar leren kennen. Zo ontstaan er kortere lijnen en heldere afspraken. Dat brengt de stad Schagen een stuk dichterbij. De Dorpsraad is een stichting, die samen met de gemeente Schagen bouwt aan een dorp waar mensen graag willen wonen en werken. Zie je het belang van ons werk? Wil je meedenken? Schuif dan eens aan bij onze Dorpsraad-vergaderingen. Elke 1e maandag van de maand komen we bij elkaar. De vergaderingen zijn openbaar. We zien je graag komen!"

- Sport: - "Op 27 juni 1927 werd op initiatief van de hoofdonderwijzer van de lagere school in Warmenhuizen, W. Koot, een voetbalvereniging opgericht. Aanvankelijk koos men voor "Voorwaarts" als naam, maar toen bleek dat er in Zuid-Scharwoude al een club bestond die zo heette, veranderden de oprichters die in "Vooruit Is Ons Streven" (VIOS). De clubkleuren werden rood-zwart. De voetballers gingen spelen op een stuk land van de rooms-katholieke kerk en werden ingedeeld in de vierde klasse van de Diocesane Haarlemse Voetbalbond (DHVB), de katholieke voetbalbond van Noord-Holland.

Geestelijk adviseur. De geestelijkheid zou vele jaren haar stempel op de ontwikkeling van de club blijven drukken. Zo was er tot in de jaren zestig een geestelijk adviseur aan de vereniging verbonden. Wat diens werk inhield is niet helemaal duidelijk, maar in elk geval golden er kledingvoorschriften die de zedelijkheid moesten waarborgen. Het shirt moest gesloten blijven en de broek moest van voldoende lengte zijn. Als men zich bij VIOS wilde aansluiten was een lidmaatschap van het Patronaat, een rooms-katholiek jeugdbeweging, verplicht. Deze regel leidde wel eens tot royementen en opzeggingen. In 1931 raakte de club bijna zijn veld kwijt toen tijdens de zondagsmis mensen in een clubtenue op het terrein waren gesignaleerd. De pastoor wilde de huur van het veld opzeggen, maar na excuses en de belofte van verbetering door het bestuur mocht VIOS op het kerkland blijven spelen.

Atletiek. In de jaren twintig van de vorige eeuw kende VIOS net als andere voetbalverenigingen ook een atletiek-afdeling. De moeder aller sporten werd door voetballers (en gymnasten) zeer geschikt geacht om de conditie in de zomer op peil te houden. Met name de sprint- en springnummers waren populair. Lange tijd bestond de atletiek in Nederland voornamelijk als bijnummer voor voetballers en turners. Pas in de jaren dertig van de vorige eeuw kwam daar verandering in en werd de sport zelfstandig. Atletiekdag. Bij VIOS organiseerde men een jaarlijkse atletiekdag. Tijdens de winterstop werd de conditie op peil gehouden met duurlopen in de omgeving van Warmenhuizen en indoortrainingen in een van de zaaltjes. Omdat de atletiekvereniging zichzelf niet kon bedruipen was ze een kort leven beschoren. Eenzelfde lot kende de gymnastiekvereniging van VIOS. Gymnastiek en atletiek gingen later op in DWV." Hoe het door de jaren heen verder is gegaan met VIOS-W, kun je lezen op deze pagina.

- "Het ontstaan van Volleybalvereniging Dinto in Warmenhuizen vond plaats midden jaren vijftig, onder de vlag van gymnastiekvereniging DWV. De trainingen werden gehouden in de fusthal achter het plaatselijke veilingkoffiehuis (nu bolletjescafé De Klok). Eerst moesten alle kisten worden opgeruimd, dan trainen onder leiding van Hannes Leerling en na afloop alles weer terug zetten. De wedstrijden werden gespeeld in gymnastieklokalen in Alkmaar. Bij het realiseren van de Gymzaal aan de Doorbraak kon men daar gaan trainen en werden de wedstrijden gespeeld in de Alkmaarse Veilinghal. Eerst op zes velden en later werden dat er tien. In 1969 splitste de volleybal zich af van de gymnastiekvereniging om als zelfstandige vereniging onder de naam Dinto verder te gaan met als thuishal Sporthal de Doorbraak. Inmiddels is Dinto uitgegroeid tot een gerenommeerde volleybalclub met zo'n 300 leden, uitkomend in de NeVoBo competitie, waarvan dames en heren 1 in de landelijke competitie, met daarnaast ruimte voor recreatief volleybal."

Reactie toevoegen