Waterval

Plaats
Buurtschap
Meerssen
Heuvelland
Limburg

waterval_wit_en_blauw_achtergrond_plaatsnaambord.jpg

De buurtschap Waterval heeft heel bijzondere plaatsnaamborden. Doorgaans zijn die namelijk blauw óf wit, maar hier zijn ze overwegend wit, met een blauwe rand.

De buurtschap Waterval heeft heel bijzondere plaatsnaamborden. Doorgaans zijn die namelijk blauw óf wit, maar hier zijn ze overwegend wit, met een blauwe rand.

Waterval

Terug naar boven

Status

- Waterval is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Heuvelland, gemeente Meerssen. T/m 1981 gemeente Ulestraten.

- De buurtschap Waterval valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ulestraten.

- De buurtschap Waterval ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1400 van Waterval, 1403 Watervalle, 16e eeuw Watervall.

Naamsverklaring
Betekent waterval 'plaats waar water valt van een hoogte'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Waterval ligt rond de gelijknamige weg, O van de weg Meerssen-Ulestraten, NO van het dorp Meerssen. De buurtschap ligt verder Z van het dorp Ulestraten, ZW van het dorp Schimmert, N van de A79, NW van het dorp Houthem en O van de A2 en het dorp Bunde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Waterval 24 huizen met 85 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1984 is in de buurtschap Waterval een aantal vondsten van vuursteen materialen en gereedschappen uit de Steentijd gedaan. In één geval gaat het om verschillende stuks vuursteen materiaal, die binnen het Neolithicum niet preciezer zijn te determineren. De tweede vondst, bestaande uit een geslepen bijl van ‘Rijckholt-vuursteen’*, twee vuurstenen krabbers en een fragment van een maalsteen, wordt voorzichtig in de midden of late periode van de Jonge Steentijd gesitueerd.
* Zie verder bij Rijckholt, Landschap, natuur en recreatie, Vuursteenmijn.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hoeve Wijngaardsberg, aan de Maastrichterweg N parallel aan de weg Waterval, is een landschappelijk markant gelegen kasteelboerderij. De om een binnenplaats gelegen bebouwing bestaat uit drie vleugels, de vierde vleugel was tot 1945 een neogotisch landhuis met kasteelachtige allure. Thans resten hiervan slechts enkele kelders onder het maaiveld.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zondag in juni organiseert fanfare Concordia uit Ulestraten het Watervalder Weidefeest in de buurtschap Waterval.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De bossen bij Waterval zijn beschermd natuurgebied. Je vindt er een zeer zeldzame fauna, aangelegde wandelpaden en picknickplaatsen.

- Gedurende een deel van het Tertiair (circa 35 tot 30 miljoen jaar geleden) is geheel Zuid-Limburg overstroomd door de Middenoligocene Zee. In deze zee zijn drie zand- en kleipakketten afgezet, die samen gerekend worden tot de Formatie van Rupel. Het middelste pakket is genoemd naar deze oude verlaten groeve. Deze groeve is een geologisch monument en is de ‘typelocatie’ voor het Zand van Waterval in Nederland. (3116)

Reactie toevoegen