Weerd

Plaats
Buurtschap
Maasgouw
Midden-Limburg Roerstreek
Limburg

weerd_straatnaambord_kopie.jpg

Weerd is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, en daarbinnen in de streek Roerstreek, gemeente Maasgouw. T/m 1990 gemeente Linne. In 1991 over naar gemeente Maasbracht, in 2007 over naar gemeente Maasgouw.

Weerd is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, en daarbinnen in de streek Roerstreek, gemeente Maasgouw. T/m 1990 gemeente Linne. In 1991 over naar gemeente Maasbracht, in 2007 over naar gemeente Maasgouw.

Weerd

Terug naar boven

Status

- Weerd is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, en daarbinnen in de streek Roerstreek, gemeente Maasgouw. T/m 1990 gemeente Linne. In 1991 over naar gemeente Maasbracht, in 2007 over naar gemeente Maasgouw.

- De buurtschap Weerd valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Linne.

- De buurtschap Weerd heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve naam
De buurtschap wordt in de praktijk/volksmond, ter voorkoming van verwarring met de slechts enkele kilometers naar het NO eveneens aan de Maas en de Maasplassen gelegen Roermondse buurtschap De Weerd, (ook) de Linner Weerd / Linnerweerd genoemd. Uiteraard, als men deze plaatsnaam in een document ziet staan, ook niet te verwarren met de stad Weert en de Meerssense buurtschap Weert (beide eveneens in Limburg gelegen), te meer omdat de Linner buurtschap ook met een t gespeld is geweest.

Naamgeving
Ondanks het in de vorige alinea vermelde is de straatnaam Weerd en houden wij dat daarom ook - bij ontbreken van plaatsnaambordjes, waaruit eventueel iets anders had kúnnen blijken - aan voor de plaatsnaam van de buurtschap, omdat het ons wel zo logisch lijkt om dat - straatnaam en plaatsnaam dus - eenduidig te houden.

Oudere vermeldingen
1838-1857 de Linnerweert, 1869 De Weert.

Naamsverklaring
Betekend weerd 'land aan water, riviereiland'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Weerd ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Weerderweg, Weerdervoetpad, Heistervoetpad (deze drie wegen voor zover gelegen buiten de bebouwde kom van het dorp Linne), Heisterweg, Steegweg, Breemweg, Verbindingsweg en Kerkweg. De buurtschap ligt aan de Z oever van de rivier de Maas en Z van het waterrecreatiegebied Maasplassen onder de gemeente Roermond (dat een onderdeel is van het gehele Maasplassengebied, zich uitstrekkend tot in België). De buurtschap ligt NW van het dorp Linne, NO van de dorpen Brachterbeek en Maasbracht, ZO van het dorp Heel en O van het dorp Wessem.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Weerd omvat ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Buurtschap Weerd heeft 6 rijksmonumenten, zijnde herenhuis en landgoed Ravensberg en landhuis en landgoed Heysterum met toebehoren (Heysterum betreft in totaal 5 rijksmonumenten, die hierna stuk voor stuk worden beschreven).

- Ravensberg (Weerd 8) is een groot buitengoed uit de 18e/19e eeuw, met hoeve, stallen, remise en een monumentaal toegangshek, voorzien van poortpijlers met bekroningen. Het herenhuis heeft een schilddak en rechthoekige omarmingen.

- "In de Linnerweerd ligt het prachtige kasteel ’t Huys Heysterum (Weerd 6). Het kasteel heeft een gevelsteen met het jaartal 1760. Volgens historische gegevens is ’t Huys Heysterum gebouwd op de fundamenten van een middeleeuws kasteel. Waarschijnlijk werd het gebouwd als jachthuis. In 1995 is het kasteel gerenoveerd. Na 3 jaar van grondige restauratie was het kasteel met de 2 torens hersteld. De combinatie van overdadige ruimte, pure schoonheid en harmonie doet de oude klassieken herleven. Rechts het woongedeelte in neoclassisistische stijl met meerdere salons en eetkamers, bibliotheek annex rookruimte en 3 aparte keukens. Daarboven 8 slaapkamers in dezelfde stijl, een zitkamer en nog een keuken." (bron: gemeente Maasgouw)

"Het hoofdgebouw van landgoed Heysterum in buurtschap Weerd dateert uit de eerste helft van de 18e eeuw, met latere verbouwingen. Het is een rechthoekig gebouw van baksteen met twee bouwlagen en een zolderverdieping onder schilddak met grijze lei (voorzijde) en grijze pannen (achterzijde); op zuidwesthoek, geïncorporeerd in de rechthoekige plattegrond een vierkante toren, drie verdiepingen plus mezzanine onder gewelfde kap met insnoering, leigedekt; op de hoeken verspringende blokken van mergel t/m eerste verdieping. Op de noordwesthoek van het hoofdgebouw een tweede toren, eveneens vierkant en ook staand binnen de plattegrond, een verdieping hoger dan de andere onder een klokvormig dak met grijze lei; op de hoeken arkeltorentjes. Op het dak van het hoofdgebouw een dakruitertje met windvaan. Aan de achterzijde van het gebouw een vijfhoekige erker met plat dak. Onregelmatige vensterindeling. Inwendig onder meer stucplafonds met grote centrumrozetten, en stucranden met eierlijstwerk langs de gestucte moerbalken; in de vestibule een eiken steektrap met dito balustrade. Het hoofdgebouw is van algemeen belang: vanwege de ouderdom; vanwege de cultuurhistorische waarden; vanwege de markante ligging in het landschap.

De parkaanleg van 't Huys Heysterum in buurtschap Weerd bestaat uit: a. de eigenlijke landschappelijke aanleg; b. achtertuin; c. weiland. ad a.: deze aanleg ligt ten westen van het huis ten noorden van het oprijpad en bestaat uit een grote, zeer licht geaccidenteerde grasvlakte met daarin veel fraaie oude solitairen, waaronder kastanjes, platanen, eiken en beuken; verder een markante treurbeuk en een rond loofpriëel van 11 oude linden; vaag zijn nog rondgaande wandelpaden en doorzichten te herkennen. ad b.: de kleine achtertuin (oorspronkelijk boomgaard?) ligt direct ten oosten van het huis en wordt begrensd door de onverharde eigen weg (oost), de tuinmuur (noord) en een oude taxushaag (zuid); de inrichting is modern (o.a. het zwembad) op een achttal in een cirkel staande taxusbomen na. ad c.: het weiland ligt ten zuiden van het oprijpad, het huis en de taxushaag, en wordt verder begrensd door de asfaltwegen en de eigen weg; er staan enkele walnoten langs de oprit en aan het begin daarvan 6 oude linden rond het kapelletje. Het weiland is van belang als open ruimte binnen het totale complex. De parkaanleg is van algemeen belang: vanwege de ouderdom; vanwege de tuinarchitectonische waarde van met name het landschapsdeel; vanwege de landschappelijk-visuele waarde; als wezenlijk onderdeel van het totale complex.

Boerderij en schuur van 't Huys Heysterum in buurtschap Weerd; de boerderij, 17e/18e eeuw, op een L-plattegrond, vormt een architectonisch geheel met het huis en is het verlengde ervan in noordelijke richting; de dwarsvleugel strekt zich westwaarts uit; baksteen, gedeeltelijk met speklagen van mergel; zadeldak gedekt met grijze pannen. Inwendig o.m. plafond met moer- en kinderbinten en een hoekschouw met één kariatide, 17e eeuw. De schuur, 18e/19e eeuw, baksteen onder een rood pannendak, is door een hoge muur verbonden met de boerderij. Het oorspronkelijke interieur (stallen en koetshuis) is verdwenen; ook heeft het exterieur enige veranderingen ondergaan. De boerderij en schuur zijn van algemeen belang: vanwege de ouderdom; als wezenlijk functioneel onderdeel van het complex.

Tuinmuur met paviljoen van 't Huys Heysterum in buurtschap Weerd. 19e eeuw. Baksteen met uitkragende rollaag. De muur is het verlengde van de noordgevel van de boerderij in oostelijke richting en vormt aan de noordkant de afsluiting van de achtertuin; aan de noordzijde van de muur een laag aangebouwd- ook in baksteen - hondehok met lessenaarsdak met grijze pannen. In de muur, ongeveer in het midden, staat een klein paviljoen: vierkante plattegrond, baksteen; één laag met tentdak met grijze pannen; het voorgeveltje heeft een gekoppelde pui met hardstenen omlijsting: in het midden openslaande tuindeuren met bovenlicht; aan weerszijden een smal raam met lage vensterbanken; meerruitverdeling. De tuinmuur met paviljoen zijn van algemeen belang: vanwege de ouderdom; vanwege de architectuur van met name het paviljoen; als wezenlijk cultuurhistorisch onderdeel van het complex.

Kapel, 19e/20e eeuw, baksteen; ten zuidwesten van 't Huys Heysterum aan het begin van het oprijpad in het weiland. Vierkante plattegrond; aan de oostkant is een nis met afgeplatte boog, waarin een Mariabeeldje. Het zeer lage tentdakje is van cement en is bekroond met ijzeren kruisje. Om de kapel 6 oude linden. DE kapel is van algemeen belang: vanwege de ouderdom van de plaats; vanwege de cultuurhistorische betekenis; als markant landschappelijk-visueel punt." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

"Kasteel Heysterum in de Linner buurtschap Weerd heeft een nieuwe eigenaar; in december 2018 is het kasteel op een veiling voor 1,2 miljoen euro verkocht, in opdracht van een aantal schuldeisers. Nadat kasteel Heysterum in verval was geraakt, kocht ondernemer Jan van Tienen het in 1995. Van Tienen heeft het complex gerestaureerd. De nabestaanden van Van Tienen konden het pand na zijn overlijden in 2011 niet onderhouden en verkochten het in 2016 voor 1,8 miljoen euro aan de uit Indonesië afkomstige Ivone Felicia. In september 2018 is het kasteel echter nog altijd onbewoond en richten ongewenste bezoekers vernielingen aan. De gemeente Maasgouw besluit hekken te plaatsen om het monument te beschermen. Zoon Ignace van Tienen neemt zijn intrek in het kasteel om zijn eigendom - want deels nog altijd niet door Felicia betaald - te beschermen. Vanwege niet nagekomen overeenkomsten laten verschillende schuldeisers ondertussen beslag leggen op het kasteel, wat uitmondt in de executieveiling van december 2018. Van Tienen is blij dat het pand behouden blijft en dat de nieuwe eigenaar er goede bedoelingen mee heeft." (bron en voor nadere informtie zie De Limburger, januari 2019)

Reactie toevoegen