Weesperkarspel

Voormalige gemeente
Vechtstreek
Noord-Holland

NH gemeente Weesperkarspel in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Weesperkarspel in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Weesperkarspel in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Weesperkarspel

Terug naar boven

Status

- Weesperkarspel is een voormalige gemeente in de provincie Noord-Holland en lag voor een groot gedeelte in de Vechtstreek. De gemeente was in 1812 toegevoegd aan de gemeente Weesp, en is per 1-5-1817 weer ontstaan als afsplitsing van de gemeente Weesp (in die tijd zijn veel plattelandsgebieden - weer - van de steden afgesplitst tot aparte gemeenten). In 1848 is zij vergroot met de gemeente Bijlmermeer. Per 1-8-1966 is de gemeente Weesperkarspel opgeheven en over een aantal omliggende gemeenten verdeeld (zie verder bij Statistische gegevens).

- Wapen van de voormalige gemeente Weesperkarspel.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Weesper Carspel, Weespercarspel. De gemeente werd in ieder geval tot eind 19e eeuw ook wel 'Weesperkarspel en Hoogbijlmer' genoemd (waarbij voor de laatste ook de spellingen Hoog-Bijlmer en 'hoog Bijlmermeer' werden gebruikt).

- Toelichting op het begrip karspel of kerspel.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Weesperkarspel was een uitgestrekte landelijke gemeente met veel verspreide bebouwing zonder duidelijke kern. Het gemeentehuis stond in Weesp. De gemeente lag om Weesp heen. Het deel dat naar Amsterdam ging betrof met name de Bijlermeer(polder) en het dorp Driemond, omdat ook Amsterdam ruimte nodig had om huizen te bouwen. Daar is in de jaren na de herindeling dus de huidige wijk Bijlmermeer gebouwd.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Weesperkarspel 172 huizen met 1.147 inwoners, verdeeld in dorp Ankeveen (ged.) 22/152 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Lange Muiderweg 11/65, Vechtdijk 19/136, ´s Gravelandschevaart 8/51, Uitermeer 6/38, Den Horn 6/38, Klomp 4/19, Smal-Weesp 3/16, Geinbrug (= het huidige Driemond) 6/36, Het Gein 31/220, De Gaasp 7/35, Stammerdijk (ged.) 17/102, Bijlmermeer 9/64 en Abcouderstraatweg 21/139.

- De gemeente Weesperkarspel is per 1-8-1966 opgeheven en verdeeld over de gemeenten Weesp (1.767/3.159 = hectare/inwoners), Amsterdam (2.084/2.662), ´s-Graveland (306/481), Naarden (155/geen inwoners) en Hilversum (nihil hectare, geen inwoners). De gemeente omvatte op het moment van opheffing in totaal 4.312 hectare met 6.302 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Gemeentelijke herindeling(splannen)
In 1951 kwam een provinciale commissie met het voorstel om de gemeente Weesperkarspel op te heffen en voor een groot deel toe te voegen aan de gemeente Weesp. Men wilde zo de gemeente Weesp 'bedienen', die ruimte tekort kwam voor woningbouw en bedrijvigheid. Overigens waren pas in 1947 bepaalde militaire bepalingen opgeheven waardoor Weesp in militaire zin geen vestingfunctie meer had en daardoor althans wettelijk de ruimte kreeg om uit te breiden. Zolang Weesp die ruimte niet werkelijk had, voorzag zij daarin door grond van buurman Weesperkarspel aan te kopen. De polder Bijlmermeer en het dorpje Driemond zouden aanvankelijk naar de gemeente Ouder-Amstel gaan. Dat veranderde toen rond 1960 Amsterdam een claim legde op de Bijlmermeer ten behoeve van woningbouw. En zo geschiedde. Per 1-8-1966 was de opheffing van de gemeente een feit.

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichten van Weesperkarspel.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Weesperkarspel (online te bestellen).

Reactie toevoegen