Wehlse Broek

Plaats
Buurtschap
Doetinchem
Liemers
Gelderland

wehlse_broek_buurtvereniging.jpg

De buurtschap Wehlse Broek heeft sinds 1987 een eigen buurtvereniging die door het jaar heen van alles voor de inwoners organiseert.

De buurtschap Wehlse Broek heeft sinds 1987 een eigen buurtvereniging die door het jaar heen van alles voor de inwoners organiseert.

Wehlse Broek A18 Bedrijvenpark logo (Kopie).png

De inwoners van buurtschap Wehlse Broek hebben recentelijk het nieuwe A18 Bedrijvenpark in de 'achtertuin' gekregen.

De inwoners van buurtschap Wehlse Broek hebben recentelijk het nieuwe A18 Bedrijvenpark in de 'achtertuin' gekregen.

Wehlse Broek

Terug naar boven

Status

- Wehlse Broek is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Liemers, gemeente Doetinchem. T/m 2004 gemeente Wehl.

- De buurtschap Wehlse Broek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wehl.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 (1) Het Broek.

Alternatieve naam
De buurtschap wordt in de volksmond ook wel Het Broek genoemd (zo wordt het ook nog steeds betiteld in de Topografische atlas Gelderland en ook op Google Maps), maar de meest gangbare benaming is toch het Wehlse Broek (zie bijv. de naam van de buurtvereniging hieronder bij Links).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Wehlse Broek ligt ZO van Wehl, rond de Broekstraat en grenst in het Z aan de A18. De Rozenpasstraat die vroeger ook onder deze buurtschap viel is (door haar ligging Z van de A18) bij de gemeentelijke herindelingen van 2005 middels een grenscorrectie naar het dorp Kilder, gemeente Montferland, overgegaan (de rest van de gemeente Wehl is naar de gemeente Doetinchem overgegaan).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Doetinchem heeft onder de naam A18 Bedrijvenpark een nieuw bedrijventerrein ontwikkeld W van de stad Doetinchem, op grondgebied van de voormalige gemeente Wehl, en wel in het W van het Wehlse Broek. De gemeente had aanvankelijk besloten hiervoor een nieuwe postale plaatsnaam te creëren; Doetinchem-West. Uiteraard was men daar in Wehl 'not amused' over. Ook bijv. de CDA-fractie van Doetinchem heeft hier bezwaren tegen geuit. Na heroverweging heeft de gemeente besloten de argumenten van de bezwaarmakers te honoreren en het bedrijventerrein postaal in de plaats Wehl gevestigd te laten blijven.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Landschappelijk gezien wordt de gehele langgerekte verticale groene zone tussen Wehl en Doetinchem, die de buurtschap Wehlse Broek omvat in het Z en de buurtschap Meerenbroek in het N, tegenwoordig ontwikkeld en geprofileerd als natuur- en recreatiegebied Wehlse Broeklanden. Die naam is pas recent in gebruik geraakt. Het ca. 800 hectare grote gebied wordt de komende jaren herontwikkeld, rekening houdend met de belangen en bevordering van landbouw, natuur en recreatie. Zie verder de site over de herontwikkeling van de Wehlse Broeklanden. - Wehlse Broeklanden op Facebook.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Het Wehlse Broek.

Reactie toevoegen