Weieven

Plaats
Buurtschap
Meierijstad
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

Weieven

Terug naar boven

Status

- Weieven is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Meierijstad. T/m 2016 gemeente Sint-Oedenrode.

- De buurtschap Weieven valt onder het dorp Nijnsel, maar omdat dat dorp in 1978 geen eigen postcode en postale plaatsnaam heeft gekregen in het postcodeboek, liggen beide plaatsen voor de postadressen 'in' Sint-Oedenrode.

- De buurtschap Weieven heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Volgens inwoner Martien Rovers, in de onder het kopje Beeld gelinkte videoreportage, komt de naam Weieven van het feit dat hier vroeger veel vennen waren, die wijd uit elkaar lagen.

Terug naar boven

Ligging

Voor de ligging van de buurtschap geven wij hier de beschrijving ervan gegeven bij de hieronder onder het kopje Beeld vermelde videoreportage: "Weieven is een buurtschap die begrensd wordt door de Lieshoutseweg van het kapelletje (bij het kruispunt met de Weievenseweg, red.) tot aan de gemeentegrens met Laarbeek. Dan volgt de grens van de Weieven de gemeentegrens met Laarbeek en Veghel (de gemeentegrens met Veghel is sinds 2017 de grens met het dorpsgebied van Zijtaart, tevens in de gemeente Meierijstad; de twee genoemde grenzen liggen iets O van de Spierkesweg, red.) tot aan de Jekschotseweg bij de kruising met de Biezenloop. En dan is de Jekschotseweg tot aan de Weievenseweg en van daar de Weievenseweg tot weer het kapelletje zo ongeveer de grens van onze buurt." Aldus inwoner Frans Sijbers. De verdere wegen binnen de buurtschap zijn: Jagersweg, Heerlijkheidsweg en Witte Bleek. De buurtschap ligt ONO van het dorp Nijnsel, O van de A50 en het dorp Sint-Oedenrode, ZZO van het dorp Eerde, Z en ZZW van het dorp Zijtaart, ZZW van het dorp Veghel, ZW van het dorp Keldonk, W van het dorp Boerdonk, NW van het dorp Mariahout, NNO van het dorp Breugel en NO van het dorp Son.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Weieven omvat ca. 65 huizen met ca. 165 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Inwoners van buurtschap Weieven ageren middels 'REactiegroep De Bleieven' tegen de beoogde komst van een 'megastal' met ca. 18.000 varkens naar de Lieshoutseweg in hun buurtschap. In de werkgroep zijn zowel burgers als boeren vertegenwoordigd. De laatstgenoemden zien door de beoogde nieuwvestiging hun eigen uitbreidingsmogelijkheden opgesoupeerd worden (er zijn namelijk normen voor een max. aantal varkens per km2). De burgers maken zich vooral zorgen over stank en gezondheidsrisico's.

Ivo Van Wijk van de werkgroep stelt: "Het grondgebied van buurtschap Weieven, met een oppervlakte van 7 km2, telt nu 60 stallen, 90.000 varkens, 5.000 nertsen, 6.500 koeien, 250.000 kuikens, 800 geiten en schapen en 5.500 konijnen. Wanneer alle vergunde situaties plus dit initiatief daarbij komen, zouden het 130.000 varkens zijn. Maatschappelijk gezien is dat niet meer aanvaardbaar. Voor ons betekent het een ernstige verslechtering van de luchtkwaliteit, waarvan de geur het meest prominent aanwezig is." De stal zou met 18.000 varkens een van de grootste stallen van Nederland worden. In de stal zouden meer varkens worden gehouden dan dat er mensen wonen in alle kernen van de voormalige gemeente Sint-Oedenrode samen.

Aanvrager Thomas Verhagen stelt echter dat de plannen aan alle richtlijnen en wetten voldoen en dat de megastal bij de top hoort als het gaat om dierenwelzijn en milieu. "Daarnaast willen we helemaal energieneutraal zijn en gaan we 19.000 m2 groen aanplanten. We hebben een grote focus op brandpreventie. We hebben zo weinig effect op de omgeving dat het geen gevolgen mag hebben voor onze vergunningaanvraag." Verder gaan ze luchtwassers plaatsen om ammoniak en andere schadelijke stoffen uit de lucht te kunnen filteren.

Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning zijn 10 zienswijzen ingediend, waaronder van DAF Trucks (die in de nabijheid een testbaan heeft), de hiervoor reeds beschreven ReAktiegroep BleieVen (een zienswijze van 128 pagina's namens 25 omwonenden), Dorpsraad Nijnsel, de provincie, het waterschap, de Brabantse Milieu Federatie (BMF), de GGD en een aantal particulieren. Ook de Zusters van Liefde uit Schijndel hebben bezwaar aangetekend. "Een dergelijke stal leidt tot dierenwelzijnsproblemen op een extreem grote schaal. De schadelijke gevolgen van dit soort grootschalige vee-industrie reiken veel verder dan de gemeente Meierijstad. Ook de uitstoot van broeikasgassen en de vervuiling van het milieu blijven niet beperkt tot uw gemeente", zo stelden zij onder meer. In november 2017 heeft de gemeente besloten dat het plan niet doorgaat. Bestaande boeren zijn verheugd omdat het plan ervoor zou zorgen dat ze zelf geen uitbreidingsmogelijkheden meer zouden hebben. Verhagen is echter in beroep gegaan bij de rechtbank omdat hij stelt aan alle juridische voorwaarden te voldoen. Vermoedelijk doet de rechtbank medio mei 2018 uitspraak.

Terug naar boven

Beeld

- Videoreportage over buurtschap Weieven (2014), in de serie 'Mooi in de Buurt' van de website MooiRooi.nl.

Terug naar boven

Verenigingen

- De buurtschap heeft een eigen buurtvereniging; Buurtvereniging Weieven. Voor zover ons bekend zijn zij niet middels een website op het internet aanwezig.

Terug naar boven

Bekende inwoner

- Interview met de in Weieven geboren en getogen dichter Arnoud Kremers, n.a.v. het verschijnen van zijn dichtbundel 'Soms als tijden wat blijven'.

Reactie toevoegen