Weipoort

Plaats
Buurtschap
Zoeterwoude
Groene Hart
Zuid-Holland

weipoort_plaatsnaambord.jpg

Buurtschap Weipoort heeft net zulke fraaie plaatsnaamborden als buur-buurtschap Gelderswoude, namelijk met het gemeentewapen erop. (© H.W. Fluks)

Buurtschap Weipoort heeft net zulke fraaie plaatsnaamborden als buur-buurtschap Gelderswoude, namelijk met het gemeentewapen erop. (© H.W. Fluks)

weipoort_buurthuis_de_weipoort_35_jaar.jpg

Buurthuis De Weipoort bestond in 2015 35 jaar. De buurtschap heeft dat gevierd met een Open Dag waarbij op 30 adressen deelnemers hun hobby’s lieten zien of hun bedrijven of tuinen openstelden. Verder was er een boottocht over de Weipoortse Vliet.

Buurthuis De Weipoort bestond in 2015 35 jaar. De buurtschap heeft dat gevierd met een Open Dag waarbij op 30 adressen deelnemers hun hobby’s lieten zien of hun bedrijven of tuinen openstelden. Verder was er een boottocht over de Weipoortse Vliet.

weipoort_lange_kerkpad_grutto_met_zicht_op_zuidbuurt_kopie_kopie.jpg

Vanuit de buurtschap Weipoort kun je als fietser of wandelaar over het Lange Kerkpad, bij het buurthuis en het kunstwerk van de grutto, naar het Z van Zoeterwoude-Dorp gelegen dorpje Zuidbuurt, dat je hier in de verte al ziet liggen. (© Hans van Embden)

Vanuit de buurtschap Weipoort kun je als fietser of wandelaar over het Lange Kerkpad, bij het buurthuis en het kunstwerk van de grutto, naar het Z van Zoeterwoude-Dorp gelegen dorpje Zuidbuurt, dat je hier in de verte al ziet liggen. (© Hans van Embden)

weipoort_shantykoor_de_weidepoort.jpg

Shantykoor De WeidePoort in buurtschap Weipoort is opgericht in 2002 en telt inmiddels ca. 35 enthousiaste leden. (© www.deweidepoort.nl)

Shantykoor De WeidePoort in buurtschap Weipoort is opgericht in 2002 en telt inmiddels ca. 35 enthousiaste leden. (© www.deweidepoort.nl)

weipoort_band_groen_en_hard.jpg

Sinds 2015 is er in de muzikale buurtschap Weipoort ook nog de rockband Groen & Hard (© www.facebook.com/Groen-en-Hard-705262772937896)

Sinds 2015 is er in de muzikale buurtschap Weipoort ook nog de rockband Groen & Hard (© www.facebook.com/Groen-en-Hard-705262772937896)

weipoort_dauwtrappen.jpg

Als je van wandelen én van vroeg opstaan houdt, kun je op 1 mei een rondje dauwtrappen in Weipoort.

Als je van wandelen én van vroeg opstaan houdt, kun je op 1 mei een rondje dauwtrappen in Weipoort.

weipoort_gondelvaart.jpg

De Gondelvaart in buurtschap Weipoort is een jaarlijkse bonte stoet versierde boten die vanaf de avondschemering tot laat in de avond de hele Weipoortse Vliet afvaart. Ook de aanwonenden doen hun best om hun tuinen zo mooi mogelijk te versieren.

De Gondelvaart in buurtschap Weipoort is een jaarlijkse bonte stoet versierde boten die vanaf de avondschemering tot laat in de avond de hele Weipoortse Vliet afvaart. Ook de aanwonenden doen hun best om hun tuinen zo mooi mogelijk te versieren.

weipoort_spijkerbroekhangen.jpg

En dan is er in Weipoort op een zondag in augustus ook nog het Spijkerbroekhangen boven de Weipoortse Vliet. Meedoen is leuk, maar kijken natuurlijk ook. Winnaar 2016 was Marian Borst uit buurdorp Hazerswoude-Rijndijk. Girlpower! (© Buurthuis De Weipoort)

En dan is er in Weipoort op een zondag in augustus ook nog het Spijkerbroekhangen boven de Weipoortse Vliet. Meedoen is leuk, maar kijken natuurlijk ook. Winnaar 2016 was Marian Borst uit buurdorp Hazerswoude-Rijndijk. Girlpower! (© Buurthuis De Weipoort)

weipoort_cafe_dolle.jpg

Op Weipoortseweg 60 was vroeger Café Dolle gevestigd (artikel uit tijdschrift Suetan van Stg. Oud Zoeterwoude). Er vlak naast zat slager Van der Hoeven.

Op Weipoortseweg 60 was vroeger Café Dolle gevestigd (artikel uit tijdschrift Suetan van Stg. Oud Zoeterwoude). Er vlak naast zat slager Van der Hoeven.

weipoort_drie_ganzen_kunstwerk.jpg

Kunstwerk 'Drie Ganzen' aan de Ommedijkseweg in buurtschap Weipoort (© www.oudzoeterwoude.nl)

Kunstwerk 'Drie Ganzen' aan de Ommedijkseweg in buurtschap Weipoort (© www.oudzoeterwoude.nl)

weipoort_weipoortseweg_boerderij_kopie_kopie.jpg

Buurtschap Weipoort, fraai boerderijcomplex aan de Weipoortseweg (© Hans van Embden)

Buurtschap Weipoort, fraai boerderijcomplex aan de Weipoortseweg (© Hans van Embden)

Weipoort

Terug naar boven

Status

- Weipoort is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Zoeterwoude.

- De buurtschap Weipoort valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Zoeterwoude(-Dorp).

- De buurtschap heeft fraaie witte plaatsnaamborden met het gemeentewapen erop (identiek aan die van buur-buurtschap Gelderswoude) en ligt buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Komt ook elders voor
Niet te verwarren met de Nieuwerbrugse buurtschap Weijpoort.

Oudere vermeldingen
De Weipoort, 1550-1551 Weypoort, 1916 (op ansichtkaart) Wijpoort.

Naamsverklaring
Het eerste lid is meerduidig. Het grondwoord po(o)rt staat in laat-middeleeuwste teksten behalve voor 'poort, stadspoort', ook voor een 'nederzetting van enige grootte zonder stadsrechten', vergelijk Weijpoort.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Weipoort ligt O van Zoeterwoude-Dorp, als 4,5 km lange lintbebouwing aan een weg die vanuit Zoeterwoude-Rijndijk naar het Z achtereenvolgens Ommedijkseweg, Weipoortseweg, Uiterdijk en Noord Aa heet. De weg Noord Aa loopt dood. Fietsers en wandelaars kunnen onderweg rechtsaf over het Lange Kerkpad of het Korte Kerkpad naar de dorpen Zoeterwoude-Dorp en Zuidbuurt, of linksaf naar buur-buurtschap Gelderswoude.

O langs de buurtschap loopt de Weipoortse Vliet. In het Z loopt de waterloop Noord Aa W langs de gelijknamige weg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Weipoort 34 huizen met 300 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 160 huizen met ca. 400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Weipoort ouder dan Zoeterwoude!
In het tijdschrift Suetan van Stichting Oud Zoeterwoude, jaargang 1981, vinden we een artikel over een verdwenen dorp, namelijk een dorp dat wellicht gelegen heeft op de plek waar nu de buurtschap Weipoort ligt. De Weipoortse Vliet heeft vroeger de Zwiet geheten (waar Zoeterwoude ook naar is genoemd), en daaraan heeft mogelijk een dorp Zwieten of Suetan gelegen, met een parochiekerk en alles erop en eraan. Maar zekerheid of het daadwerkelijk heeft bestaan is er nog niet (althans niet ten tijde van verschijning van het artikel), maar het is in ieder geval wel een boeiend verhaal over hoe het gegaan zou kúnnen zijn met de opkomst en ondergang van dit dorp, dat dus mogelijk de voorganger is geweest van het huidige dorp Zoeterwoude, dat 'pas' sinds begin 13e eeuw in de archieven wordt vermeld.

Café en slager
Op Weipoortseweg 60 was vroeger Café Dolle gevestigd. Er vlak naast zat slager Van der Hoeven.

Postkantoor
In 1931 wordt de buurtschap Weipoort belangrijk genoeg gevonden om een eigen hulppostkantoor te krijgen. In 1933 wordt het echter alweer gesloten, vermoedelijk wegens te weinig handelingen. Stempels en aantekenstrookjes van dit postkantoortje zijn dus vanwege 2 aspecten 'dubbelop' schaars: vanwege de korte looptijd én omdat het er gedurende die korte looptijd ook nog eens niet storm gelopen zal hebben.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De kadeverbetering aan de Weipoortseweg door Hoogheemraadschap Rijnland is in februari 2016 afgerond met een feestelijke bijeenkomst voor de inwoners, waar hoogheemraad Marco Kastelein hen heeft bedankt voor hun actieve bijdrage en inspraak in dit proces. Al met al heeft de voorbereiding van de kadeverbetering maar liefst 6 jaar in beslag genomen. De reden hiervoor is dat deze kade historisch zodanig is opgebouwd, dat individuele aanpassingen op perceelsniveau nodig waren. En er zijn nogal wat percelen aan deze kilometerslange weg...

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Grote Molen in buurtschap Weipoort (Molenpad 9 = een doodlopend zijweggetje van de Ommedijkseweg) is een wipmolen uit 1626 en heeft tot 1972 de Grote Polder (ca. 520 ha, opvoerhoogte 1,50 m) bemaald. In dat jaar raakt, door het afdammen van de Kopperwetering, de molen definitief buiten bedrijf. De Grote Polder wordt sindsdien bemalen door een elektrisch gemaal, dat uitslaat op de Meerburger Wetering. De molen is in 1975 maalvaardig hersteld in circuit (dat wil zeggen dat de molen niet meer aangesloten is op de boezem, maar het water slechts rondpompt) en is eigendom van de Rijnlandse Molenstichting.

- In de buurtschap Weipoort staan nog veel oude monumentale boerderijen, waaronder 28 rijksmonumenten (waarbij moet worden aangetekend dat 1 boerderij vaak meer rijksmonumentale objecten omvat. In de praktijk gaat het om ca. 14 boerderijen met 'toebehoren').

- Museum De Bommelzolder in buurtschap Weipoort bevat een vrijwel complete collectie van de boekuitgaven van Marten Toonder, te weten de verhalen van Ollie B. Bommel en Tom Poes, Panda, Kappie en koning Hollewijn. Ook is er een uitgebreide verzameling van krantenstrips, vanaf het eerste Tom Poesverhaal uit 1941 (en zelfs nog ouder) tot heden. Tevens is er materiaal over het leven van Marten Toonder, zijn belangrijke bijdragen aan de Nederlandse literatuur, zijn tekeningen en zijn films. Er is een aparte afdeling met 'buitenlandse' Bommels en andere verhalen. Hoewel de nadruk van het museum ligt op de literaire en tekenkwaliteiten van Toonder, is er een uitgebreide verzameling van Bommelcuriosa te zien alsmede veel posters en krantenartikelen.

- Voor de woning aan Ommedijkseweg 12 staat het kunstwerk Drie Ganzen, gemaakt door Gerda van der Bosch.

- Ben Veldstra uit Zoetermeer beschrijft op zijn site over Bovenlichten e.d. 3 oude boerderijen in Weipoort met zogeheten 'metseltekens'. Onder de link vind je foto's ervan. Helaas staan er geen huisnummers bij, dus als je ze 'in het echt' wilt bekijken of er zelf foto's van wilt maken, moet je ter plekke de 4,5 km lange buurtschap 'even' afzoeken...

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Als je van wandelen én van vroeg opstaan houdt, kun je op 1 mei een rondje Dauwtrappen op de Weipoort.

- Op een zaterdag in mei is er in het Buurthuis een beurs van tweedehands kleding, speelgoed e.d.

- Op een zondag in augustus is er het jaarlijkse Spijkerbroekhangen boven de Weipoortse Vliet. Meedoen is leuk, maar kijken natuurlijk ook. Er is gelegenheid om vanuit een tent e.e.a. te bekijken onder het genot van een hapje en drankje.

- De Gondelvaart (op een zaterdag in september) is een jaarlijkse bonte stoet versierde boten die vanaf de avondschemering tot laat in de avond de hele Weipoortse Vliet af vaart. Alle inwoners, maar ook vrienden, familie en bekenden die een boot hebben en deze willen versieren mogen meedoen. Men verzamelt om 19.30 uur. De tocht start om 20.30 uur. Ook de aanwonenden doen hun best om hun tuinen zo mooi mogelijk te versieren. Na afloop is er het Gondelbal voor deelnemers en inwoners.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Boerenlandpaden Weipoortroute (9,5 km) en Balkengatroute (6 km) komen beide vanuit Zoeterwoude-Dorp door o.a. Weipoort en zijn desgewenst aan elkaar te knopen tot één lange route.

- Vaarroute Rondje Zoeterwoude, Bruggentocht (lengte ca. 21 km, vaartijd 3 tot 5 uur). Vaarroute vanaf De Merenburger via de Weipoort en Oude Rijn terug naar De Merenburger via de Meerburger Wetering. Op het gedeelte door de Weipoort kom je ongeveer 18 lage bruggen tegen, die je zelf moet bedienen. Let op: op de Weipoortse Vliet is gemotoriseerde doorvaart niet toegestaan, dus alleen met de roeiboot of kano kun je deze route varen. Je vaart door een van de mooste plekjes van het Groene Hart.

- De Weipoortse Vliet is kennelijk een geschikte visstek (blijkens de tekst onder de link).

Terug naar boven

Beeld

- Ca. 300 oude foto's en ansichtkaarten van de buurtschap Weipoort op de Beeldbank van Stichting Oud Zoeterwoude.

- Drone-film van de buurtschap Weipoort.

- "Deze buurtschap is een van de mooiste stukjes woongebied in het westen van het Groene Hart. Een tegen het plassengebied van de Noord-Aa (Zoeterwoude / Zoetermeer) doodlopende weg die voor fietsers via diverse 'kerkpaden' is verbonden met de omgeving. Schilderachtig, pittoresk, dat is weliswaar een Frans leenwoord, maar het kan niet beter geschikt zijn dan voor de typisch Hollandse buurtschap Weipoort." Aldus Adri de Groot in een van zijn dagboeken met mooie vogelfoto's uit deze buurtschap.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Actualiteiten uit Weipoort op Facebook.

- Buurthuis: - Buurthuis De Weipoort (huisnr. 92a) is er ook voor de inwoners van buur-buurtschap Gelderswoude. - Buurthuis op Facebook. De buurtvereniging is vanaf haar oprichting in 1981 aanvankelijk gehuisvest geweest in enkele bouwketen bij het voormalige klooster Huize Weipoort aan de Vrouwenweg.

- Muziek: - Shantykoor De WeidePoort is in 2002 gestart mert 14 zeebonken, met de intentie om lekker en gezellig zeemansliederen te gaan zingen. Veel bemanningsleden van het eerste uur maken nog altijd deel uit van het koor. Inmiddels zijn ze gegroeid tot 35 enthousiaste leden (muzikanten, zangers en begeleiding).

- Een muzikale buurtschap, dat Weipoort, want sinds 2015 is er ook nog de rockband Groen & Hard. - Dameskoor Happy Together is er in 2017 helaas mee gestopt.

- Zorg: - De in 2005 gestarte Zorgboerderij Van Velsen (Weipoortseweg 1a) is gevestigd op een veehouderij met koeien, schapen, kippen, konijnen duiven, katten en een hond. Ook is er een moestuin. Lia van Velsen is naast boerin ook ziekenverzorgende. Ouderen zijn hier van harte welkom voor een aangename dagactiviteit op de boerderij die volop in bedrijf is. Naar vermogen en zin kunnen zij wat meewerken op het bedrijf. Dit draagt bij aan de levensvreugde van ouderen, door de rust en de sfeer op de boerderij, de wisseling van de seizoenen en het contact met de dieren.

- "Zorgboerderij De Weipoort (Weipoortseweg 2a) biedt dagbesteding aan op onze boerderij, een koeien melkveehouderij. Er is ruimte voor individuele behoefte, activering, integratie en resocialisatie van mensen met een beperking of mensen die in een isolement terecht dreigen te komen. Het gaat hierbij om dagbesteding voor mensen met een hulp-of zorgvraag of om de thuissituatie te ontlasten. Belangrijke kenmerken van het uitvoeren van activiteiten op de zorgboerderij zijn onder andere: het buiten zijn, de sfeer van de boerderij, werken met planten en dieren. En we hebben een kleine boomgaard. Kook- en bakactiviteiten en houtbewerking behoren tot de mogelijkheden. We willen jongeren en ouderen kennis laten maken met hun eigen capaciteiten en mogelijkheden. Binnen jeugdzorg kan het doel van dagbesteding erop gericht zijn om beperkingen of problematiek te verminderen of op te heffen. Activiteiten worden aangepast aan het doel en niveau van de deelnemer. Er zullen deelnemers zijn die op de boerderij komen om te genieten van natuur, rust en ruimte. Ook zijn er deelnemers die activiteiten en werkzaamheden uitvoeren die hun welzijn bevorderen, zonder dat er eisen gesteld worden aan werktempo en kwaliteit."

- Planten: - Gerard van den Berg uit Weipoort (Weipoortseweg 52) had in zijn jeugd een grote groentetuin, waaruit ze soms dagenlang hetzelfde aten en ook nog veel weggaven om het maar op te krijgen. Een alternatief voor de invulling van het land vond hij in een bloementuin. Hij begon in 1985 voorzichtig met het kweken én fotografisch vastleggen van 10 soorten. Nu, ruim 30 jaar later, heeft hij in de loop der jaren ca. 4.400 verschillende soorten gekweekt, gefotografeerd én in een database gestopt, die je op zijn site kunt bekijken. Als 'uit de hand gelopen hobby' heeft hij een zelfbedieningsplantenkraam aan huis. Een permanente uitstalling van ca. 50 soorten alledaagse maar ook heel bijzondere soorten. Alle planten zijn voorzien van een beschrijving en de prijs (zie de voorraadlijst). Het geld kun je in de brievenbus doen.

Reacties

(2)

Beste Gerald, ik ben een dochter van Cor Dolle, een van de vele kinderen van mijn opa, die het café in de Weipoort had, tot de broer van mijn vader, oom Wim dat overnam. Voor mijn vader Cor Dolle bleef de Weipoort altijd trekken, op zondagmiddagen toerde hij er dikwijls naar toe. Op zoek naar werk kwam hij bij de PTT in Den Haag terecht, maar 'buiten' bleef hem altijd trekken.
Ik was gek op mijn vader, heb veel van zijn karakter. Misschien dat ik daarom zijn verlangen naar 'buiten' heb meegekregen en vanuit de randstad in Friesland ben gaan wonen. Ik zou graag wat meer over zijn jeugd in deze buurtschap weten om de familiegeschiedenis voor mijn kleinkinderen achter te laten. Groeten Joke Heinrich-Dolle

Dank voor uw mooie verhaal Joke. Ik kan me voorstellen dat als je in Weipoort woont of in het buitengebied in het algemeen, dat dat blijft trekken als je in een grote stad terecht komt. Ik ben zelf eens door buurtschap Weipoort gereden, een prachtig landelijk buitengebied zo vlakbij de drukte van de grote steden zoals Leiden. Als u meer informatie wilt over Weipoort in vroeger tijden, kan Stichting Oud Zoeterwoude u vast verder helpen. Zij hebben uitvoerige documentatie over de historie van alle kernen in deze gemeente. Hun site is http://www.oudzoeterwoude.nl, en ze hebben een Oudheidkamer die te bezoeken is.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen