Wekerom

Plaats
Dorp
Ede
Veluwe
Gelderland

wekerom_schietvereniging_soranus.jpg

Een van de verenigingen in Wekerom is Schietvereniging Soranus. Een bijzondere vereniging met een bijzondere naam. Waar die naam vandaan komt, kun je lezen op hun site (zie kopje 'Links').

Een van de verenigingen in Wekerom is Schietvereniging Soranus. Een bijzondere vereniging met een bijzondere naam. Waar die naam vandaan komt, kun je lezen op hun site (zie kopje 'Links').

Wekerom

Terug naar boven

Status

- Wekerom is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Ede.

- Onder het dorp Wekerom valt ook het grootste deel van de buurtschap Roekel en een deel van de buurtschap De Valk.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Wekerum.

Oudere vermeldingen
1333-1335 Wekenem, 1519 Wekerum.

Naamsverklaring
In 996 worden aan het klooster Elten goederen geschonken, o.a. Wichermulo in de omgeving van Wekerom, dat men emendeert in Wicherumlo en waarvan men het eerste lid identificeert met Wekerom. In deze plaatsnaam vermoedt men de persoonsnaam Wicher en heem 'woonplaats', al is dit zondere oudere vormen slechts gissen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Wekerom ligt NNO van Ede, OZO van Barneveld, W van Otterlo, ZW van Harskamp.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Wekerom 43 huizen met 274 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 900 huizen met ca. 2.600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Historisch-geografisch
De Wekeromse Eng is cultuurgrond, door de eeuwen heen ontstaan als gevolg van menselijk gebruik. Oorspronkelijk lag hier het eigenlijke Wekerom, toen nog een aantal boerderijen in de Eng. Vorige eeuw verplaatste het dorp zich naar het noorden en bood de Eng naast landbouw geleidelijk aan ruimte voor nieuwe bedrijvigheden en gemeenschappelijke belangen, waaronder een vuilstortplaats en een aantal hoogspanningsmasten. Ze vormden samen lange tijd het beeld van de Wekeromse Eng.

Kerkelijk
Vanouds was het telkens een heel eind lopen naar de Hervormde kerk in Ede. Vanaf eind 19e eeuw worden er in Wekerom huisdiensten gehouden op de deel van boer Kampert. In 1915 komt er een klein catechisatielokaal aan de Roekelseweg. Later komt er het verenigingsgebouw Elim, waar diensten worden gehouden. Pas in 1954 krijgt Wekerom de huidige Elim-kerk. En in 1970 wordt de kerkelijke gemeente zelfstandig.

Zie verder de pagina Geschiedenis van Wekerom op de site van Gemeentearchief Ede.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Wekerom (2010).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wekerom heeft 1 rijksmonument, zijnde een archeologisch monument uit de late middeleeuwen (terrein waarin overblijfselen van een versterkt huis met gracht).

- Wekerom heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde schuur Het Laar uit 2e helft 18e eeuw op Edeseweg 109.

- Hervormde Elim-kerk (Edeseweg 77) uit 1954 van de Hervormde Gemeente Wekerom. - Kerkdiensten kun je hier terugluisteren.

- Hervormde kapel uit ca. 1967 op het terrein van zorginstelling De Hartenberg (Apeldoornseweg 60).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Rommelmarkt (op de laatste zaterdag in april vóór Koningsdag) met ca. 40 kramen. 2/3 van de opbrengst gaat naar een project van Woord & Daad en 1/3 is bestemd voor het plaatselijk Jeugdwerk.

- Koningsdag.

- Truck- en Tractor Pulling wedstrijd (Koningsdag). Er zijn standaard-, sport- en supersportklassen, in totaal 11 verschillende klassen. Ook proberen ze ieder jaar een of meer demo's vanuit de andere divisies uit te nodigen.

- Bij de Hardloop 3-daagse (mei, in 2018 voor de 4e keer) kun je kiezen uit de afstanden 5 en 10 km. Na afloop is er een gezellig feest.

- Op een zaterdag half juni organiseert atletiekvereniging Climax uit Ede de Groot Ginkelse Loop. Een loop door het bijzondere mooie Zuid-Veluwse landschap, geschikt voor zowel de beginnende als de gevorderde loper. Het parcours voert je onder andere over de bospaden van de Planken Wambuis, de fietspaden van de Edese heide en langs grazende schapen, koeien en paarden nabij de Mossel. Je kunt kiezen uit de afstanden 5 km, 10,5 km en halve marathon. Alle afstanden worden gelopen over één ronde. Bijna overal naar keuze te lopen over het verharde of onverharde deel van de weg (of fietspad).

- De Heidedag (op een donderdag eind augustus, tijdens de Edese Heideweek) is een gezellige zomermarkt bij woonorgcentrum Wicherumloo, met verkoop van (streek)producten, kleedjesmarkt, kinderplein, oud-Hollandse bazar en een diversiteit aan eetmogelijkheden: van een eenvoudige snack tot ambachtelijke friet, luxe broodjes en plate-service gerechten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De in 2009 gerealiseerde wandelroute 'Klompenpad' het Beek- en Bultpad is 9 km lang en gaat over oude landbouwgronden, grotendeels over onverharde paden, over de Wekeromse Bult met prachtig vergezicht over de Gelderse Vallei. Het agrarisch gebied valt hier in alle rust te beleven. Klompen aan, rugzak op en gaan! Klompenpaden zijn wandelroutes door het boerenland, over onverharde paadjes en vergeten doorsteekjes. Doel van de klompenpaden is de toegankelijkheid van het cultuurlandschap vergroten met een impuls voor de lokale economie. Daarnaast wordt bij realisatie van de route ook de kwaliteit van het landschap versterkt door het herstel van kleine landschapselementen.

Wanneer wandelaars van het Klompenpad De Bult beklimmen, kunnen zij vanaf verschillende plekken genieten van een weids uitzicht, terugblikken op de route die zij hebben gelopen en vooruitblikken op de route die ze nog hebben te gaan. Ondanks de verschillende plekken met een indrukwekkend uitzicht, was nergens de gehele route en het omringende landschap in één keer overzichtelijk in beeld voor de wandelaar. Vandaar dat het idee ontstond voor een plek waar vandaan je alles goed kunt overzien: een 6 meter hoge uitkijktoren bovenop De Bult. Vermoedelijk wordt deze in 2017 gerealiseerd.

- De kern van het Wekeromse Zand bestaat uit een overwegend open gebied van ruim 100 hectare, met actief stuivend zand, diep uitgestoven laagten en begroeide 'forten'. Actief stuivend zand komt in Noordwest-Europa buiten Nederland bijna niet meer voor. Dit maakt het Wekeromse Zand aardkundig, ecologisch en cultuurhistorisch zeer waardevol. Het streven is het stuifzandgebied verder uit te breiden en de natuurwaarden van de bossen en andere gronden eromheen te verhogen.

Het totale natuurgebied Wekeromse Zand is ruim 400 ha groot. Het behoud van dit gebied is grotendeels te danken aan notaris Dinger uit Lunteren. Hij heeft kunnen voorkomen dat het Wekeromse Zand in diverse percelen zou worden verkaveld. Door aankoop en ruiling slaagt de notaris erin dit gebied in zijn bezit te krijgen. Sinds 1956 is het gebied eigendom van stichting Het Gelders Landschap.

Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen (GLK), zoals de organisatie tegenwoordig heet, heeft in 2011 sporen van de IJzertijd in het Wekeromse Zand zichtbaarder gemaakt. In de jaren negentig is al een reconstructie gemaakt van akkertjes uit de IJzertijd. Die reconstructie van het Celtic-Fieldscomplex is uitgebreid met een nagebouwde boerderij uit 800 voor Christus en een voorraadschuur waar in de IJzertijd vermoedelijk het graan in werd opgeslagen. Ook zijn de contouren van de oorspronkelijke akkertjes zichtbaarder gemaakt. - Reportage over de IJzertijd in Ede bij de nagebouwde IJzertijdboerdertij te Wekerom. - Door het Wekeromse Zand lopen 2 wandelroutes; een van 7,5 km en een van 2,5 km. - Er is ook een ruiter- en aanspanroute.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Wekerom, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichtkaarten van Wekerom op Facebook.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Wekerom.

- Belangenvereniging: - Belangenvereniging Wekerom stelt zich als doel de belangen te behartigen van alle inwoners van het dorp in de breedste zin van het woord. Zo wil de vereniging de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners bevorderen. De belangenvereniging treedt ook op als schakel tussen de inwoners en het gemeentebestuur, de provincie en andere organisaties.

- Kulturhus: - Recentelijk is in het dorp het multifunctioneel centrum Kulturhus Wekerom gerealiseerd. Het is de thuishaven van allerlei verenigingen en voorzieningen. Ook is het mogelijk om hier je bruiloft, verjaardag, jubileum of bedrijfsfeest te houden. Het Kulturhus biedt ook de mogelijkheid om te sporten in de sporthal of het fitnesscentrum. Een gedeelte van het gebouw is ingericht voor het medisch cluster. Hier bevindt zich de huisarts, apotheek, tandtechnicus, verloskundige, diëtiste, podotherapeut en fysiotherapie. In de Kastanjehof, ook wel de huiskamer van het dorp genoemd, kun je dagelijks terecht voor een bakje koffie. Het Kulturhus biedt ook de mogelijkheid om te exposeren. Binnen het Kulturhus is een werkgroep actief die door het jaar heen verschillende activiteiten organiseert, zoals gezamenlijke maaltijden, Ladies Night, muziekavonden, filmmiddagen en workshops.

- Onderwijs: - School met de Bijbel.

- Sport: - Voetbalvereniging SDS '55. - Schietvereniging S.V. Soranus heeft ca. 40 leden. Zij beschikt over 12 10-meter banen, die geschikt zijn voor het beoefenen van alle luchtwapen-disciplines.

- Overige verenigingen: - Toneelvereniging Op Goed Geluk.

- Zorg: - De Hartenberg (Apeldoornseweg 60) is een locatie van ’s Heeren Loo, een zorgorganisatie die in bijna heel Nederland ondersteuning biedt aan mensen van alle leeftijden met een lichte tot ernstige (meervoudige) verstandelijke beperking. De Hartenberg heeft in elk opzicht verrassend veel te bieden. De mooie open structuur en rijke flora en fauna roepen het beeld en de beleving op van een vakantiepark. Het heeft bovendien de voorzieningen die daarbij horen, zoals een kinderboerderij, een dierenweide, een zwembad, een gymzaal, een sportveld, een tennisbaan, een unieke speelheuvel, diverse wandelroutes op het eigen terrein en rondom een netwerk met fietsknooppunten. Een deel van deze voorzieningen is ook voor niet-cliënten toegankelijk. Voor nadere informatie zie de links.

’s Heeren Loo ziet nog meer kansen om in samenwerking met andere partijen welzijn-, recreatie- en andere activiteiten te ontwikkelen en zo De Hartenberg een deel van de samenleving te laten zijn. Denk bijvoorbeeld aan de uitbreiding van het cultuuraanbod met een beeldentuin of expositieruimte. Om die reden zoeken zij (startende) ondernemers die op De Hartenberg kansen zien om hen bij dit voornemen te helpen. Zo heeft in 2012 het klimbos zijn poorten op het terrein geopend, een initiatief van twee mensen vanuit hun liefde voor bewegen, mensen en werken in de natuur.

Uit demografisch onderzoek in 2011 blijkt dat een woonzorgcentrum in Wekerom bestaansrecht heeft. Na de nodige voorbereidingen, sloop van de bestaande opstallen en nieuwbouw, wordt Woon-, Zorg- en Dienstencentrum Wicherumloo in 2016 officieel geopend. - Zorghoeve Stichting Betach.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op begraafplaats De Meenthof, de in 2012 geopende en enige begraafplaats in Wekerom.

Reactie toevoegen