Welsum (Dalfsen)

Plaats
Buurtschap
Dalfsen
Salland
Overijssel

welsum_dalfsen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Welsum is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Dalfsen. In 2017 heeft de buurtschap eindelijk plaatsnaamborden gekregen. Daar heeft de hele buurtschap dan ook een hele dag feest om gevierd.

Welsum is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Dalfsen. In 2017 heeft de buurtschap eindelijk plaatsnaamborden gekregen. Daar heeft de hele buurtschap dan ook een hele dag feest om gevierd.

Welsum (Dalfsen)

Terug naar boven

Status

- Welsum is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Dalfsen.

- De buurtschap Welsum valt voor de postadressen onder het dorp Dalfsen, maar valt in de praktijk vermoedelijk onder het dorp Oudleusen.

- De buurtschap ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom - sinds 2017 - witte plaatsnaamborden: "Zaterdag 11 maart 2017 is aan de Welsummerweg nabij de Hessenweg het eerste plaatsnaambord van buurtschap Welsum onthuld door de twee oudste inwoners, dhr. Kloosterman en dhr. Aalvanger. Het idee en het initiatief om deze borden aan te schaffen is van Derkjan Aalvanger. Hij heeft zijn hele leven al in de buurtschap gewoond en de grenzen waren hem nog altijd niet duidelijk. Na wat speurwerk zijn we er redelijk goed achter gekomen waar de grenzen ongeveer zijn want de buurtschap blijkt al heel oud te zijn, benadrukte wethouder Van Leeuwen in zijn toespraak. In 1960 zijn er bij opgravingen sporen ontdekt van maar liefst 8800 tot 4900 jaar voor Chr. Derkjan ging in zijn toespraak nog even de hele buurt langs, wat er zoal veranderd is in de loop de jaren(zijn conclusie was: "ie kunt better kinder hol’n dan bigg’n"). Ook Thijs Hogenkamp was aanwezig namens Plaatselijk Belang Oudleusen. Hij heeft ook zeker zijn steentje bijgedragen met de communicatie naar de gemeente toe. Na de onthulling was er een gezellig hapje en drankje in het privé café van Klaas Jansen." - Bekijk hier de fotoreportage van de feestelijke onthulling van de plaatsnaamborden, door Henk Gerritsen. (bron: nieuwssite DalfsenNet)

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1315 Welsne, 1328 Wilsne, 1376 Welsem, 1381 Welsne, 1394 Welsene, 1457 Welseme, Welsen, 1541 Welsum (ook 1665 e.v.), Welsen, 1583 Welssem, Welssen.

Naamsverklaring
"Etymologie onbekend. De vormen Wilsne, Welsne en Welsene wijzen op een andere herkomst dan een samenstelling met heem 'woonplaats, woning'. Een persoonsnaam Wilse is evenmin waarschijnlijk. Vergelijk de nabijgelegen plaatsen Dalfsen en Hessum."(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Welsum ligt rond de wegen Welsummerweg (het gedeelte van deze weg ZW van het kruispunt met de weg Mennistensteeg, tot rond huisnummer 20) en Hofmanssteeg (het gedeelte van deze weg vanaf huisnummer 6, in ZO richting). De buurtschap ligt NO van het dorp Dalfsen, ZW van het dorp Oudleusen, in de N nabijheid van de rivier de (Overijsselse) Vecht, Z van het dorp Nieuwleusen, NW van het dorp Vilsteren en W van de stad Ommen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Welsum 27 huizen met 167 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Archeologie
"Tussen 4 augustus en 14 oktober 1960 is door het Biologisch-Archeologisch Instituut uit Groningen onder leiding van W.A. van Es in samenwerking met amateur-archeologen een opgraving uitgevoerd op de Welsummer Es in de buurtschap Welsum (gemeente Dalfsen). Kort daarvoor waren bij de aanleg van een weg diverse vondsten gedaan, die de aanleiding waren tot het onderzoek. Tijdens de opgraving is een deel van een nederzettingsterrein uit de Romeinse Tijd blootgelegd, op een markante zandrug direct ten noorden van het dal van de Overijsselse Vecht. Het betreft de eerste relatief grootschalige opgraving die is uitgevoerd in Salland, en tevens de eerste Overijsselse opgraving van een nederzetting uit de Romeinse Tijd. De opgraving kreeg ook landelijke bekendheid door de vondst van een bronzen miniatuurbeeldje van de god Mercurius. Er zijn tevens kleine aantallen sporen en vondstmateriaal uit andere tijdvakken gedocumenteerd, onder meer uit het Mesolithicum, Neolithicum en de Vroege en Volle Middeleeuwen."

Tweede Wereldoorlog
Op 23 september 1944 is een Lancaster vliegtuig (bommenwerper) van de geallieerden met 7 bemanningsleden neergestort in buurtschap Welsum.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Overzicht van waargenomen dier- en/of plantensoorten in buurtschap Welsum (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resultaten ziet, leg de datum dan een stuk, bijvoorbeeld een jaar, terug).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Beschrijving van buurtschap Welsum in tekst en beeld, door Ab Seijnder (1944-2015) uit IJsselstein, die na zijn pensionering het hele land is doorgefietst om een groot deel van de steden, dorpen en buurtschappen te bekijken en te fotograferen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op Begraafplaats Welsum (gelegen aan de Oosterdalfsersteeg), met foto's van de grafzerken.

Reacties

(4)

Sinds 2019 of misschien zelfs eerder heeft de buurtschap borden

(borden.plaatsengids.nl/pgemDalfsen.html#qwelsum)

Dank voor de tip! Ik heb de tekst er op aangepast.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Correctie: aan onderstaand artikel te zien heeft de buurtschap zelfs al op 11 maart 2017 de plaatsnaamborden gekregen i.p.v. genoemde 2019.

dalfsennet.nl/nieuws/322558

Dank voor de tip! Ik heb het aangepast, en de pagina gelijk aangevuld met wat er verder over deze buurtschap nog op het internet te vinden was.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen