Weper

Plaats
Buurtschap
Ooststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

Weper

Terug naar boven

Status

- Weper is een buurtschap in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf.

- De buurtschap Weper valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Oosterwolde.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
De Weper.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt direct NO van Oosterwolde, in de bocht van de N919 (de weg naar Veenhuizen) die ter plekke Weper heet.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Weper 6 huizen met 48 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Deze buurtschap lag evenals Schrappinge, Jardinge en Lohuis in vroeger tijden vrij geisoleerd tussen het Groot Diep en de bovenloop van de Tjonger op een zandschiereiland. De laatste drie buurten zijn volgens Bouwer* nederzettingen die vanuit Weper zijn ontstaan. Jardinge, Schrappinge en Lohuis noemt Bouwer kamphoeven-nederzettingen. We vinden de veldnaam 'es' NO van Weper en ZW bij het Esveldje. De bij elkaar gelegen bouwlanden op de Haar kunnen als een eenstrokige es worden beschouwd. De kernesnederzetting Weper bestond omstreeks 1830 uit een 7-tal hoeven, waarvan de boerenhuizen rond de Mandebrink waren gegroepeerd. Er was ook nog een algemene Brink ten oosten van de nederzetting. (bron)
* K. Bouwer - ´Brink en Streek. Cultuurlandschapsvormen aan de Westzijde van het Drents Plateau´. Oosterwolde, 1989. Herdruk proefschrift.

- In buurtschap Weper is van 1971-1977 een 'straatcircuit' geweest waar de KNMV motorraces organiseerde, als opvolger van het smalle straatcircuit dat men voorheen in het niet ver hier vandaan gelegen Donkerbroek als zodanig gebruikte. Onder de link vind je een filmpje van iemand die het traject van dat circuit in 2013 nog eens 'narijdt'.

Reactie toevoegen