Werveld

Plaats
Buurtschap
Land van Cuijk
Noordoost-Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

werveld_op_kaart_openstreetmap.jpg

Buurtschap Werveld valt, zoals op deze kaart goed te zien is, grotendeels onder het dorpsgebied van Beugen (= de panden aan de wegen Hoog en Laag Werveld) en voor een klein deel onder het dorpsgebied van Oeffelt (= de panden aan de weg Werveld).

Buurtschap Werveld valt, zoals op deze kaart goed te zien is, grotendeels onder het dorpsgebied van Beugen (= de panden aan de wegen Hoog en Laag Werveld) en voor een klein deel onder het dorpsgebied van Oeffelt (= de panden aan de weg Werveld).

Werveld

Terug naar boven

Status

- Werveld is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente (en streek) Land van Cuijk. Oeffelts gedeelte: t/m 1993 gemeente Oeffelt. In 1994 over naar gemeente Boxmeer, in 2022 over naar gemeente Land van Cuijk. Beugens gedeelte: t/m 30-4-1942 gemeente Beugen en Rijkevoort. Per 1-5-1942 over naar gemeente Boxmeer, in 2022 over naar gemeente Land van Cuijk.

- De buurtschap Werveld valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Beugen, en voor een klein deel (3 panden) onder het dorp Oeffelt.

- De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes en die van Hoog respectievelijk Laag Werveld kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1722 op het wervelt, 1724 op het Werveld, 1803-1820 Wervels Veld.

Naamsverklaring
- "Wel verklaard als een samenstelling van werf 'teenwilg' en veld 'open vlakte, onontgonnen grond'."(1)

- "Oude bewoners van het gebied spreken over het Wèrveld. Het dialect wèren betekent afweren of tegenhouden." (bron: website over het Genneperhuis)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Hoog respectievelijk Laag Werveld, Z van het dorp Oeffelt en N van het dorp Beugen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Werveld omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Beleg van Gennep
"Frederik Hendrik vestigde zich in 1641, t.b.v. het Beleg van Gennep, met een deel van zijn leger in de buurt van Oeffelt. Om zichzelf en zijn leger te beschermen tegen aanvallen vanuit Boxmeer en Beugen via de oude Romeinse Heerstraat liet hij op het Werveld tussen Oeffelt en Beugen een versterking inrichten. Hier verbleef ook een regiment van de ruiterij. Een deel van zijn troepen werd op het Oeffeltse Hoog Veld gelegerd.

De zuidoostelijke punt van het Hoog Veld heet tegenwoordig de 'Hazewinkel'. Deze hoek van de linie lag naast de grote weg van Boxmeer via Beugen en Oeffelt naar Cuijk en Nijmegen. Op deze plaats was de grens tussen de vroegere gemeentes Oeffelt en Beugen. Voor de komst van Napoleon is hier eeuwenlang de grens geweest tussen Kleve en Brabant." (bron: website over het Genneperhuis)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

De Vilt
"Het Werveld wordt omsloten door De Vilt. Dat is een zeer oude Maasarm en bestaat uit twee delen. De Grote Vilt is ontstaan in de 19e eeuw door turfwinning. De Kleine Vilt werd een meer in de eerste helft van de 20e eeuw door kleiwinning. In de tijd van het beleg van het Genneperhuis (1641) was De Vilt een laaggelegen gebied, waarschijnlijk in gebruik als weiland. De Vilt is op de kaart van Visscher niet aangegeven als moeras en is toen dus wel begaanbaar geweest." (bron: website over het Genneperhuis)

"Brabants Landschap heeft in 2020 in natuurgebied De Vilt in buurtschap Werveld bij Beugen bijna 3 hectare grond verworven en ingericht tot nieuwe natuur. De uitgevoerde maatregelen bestaan uit aanplant van bos en laanbomen en herstel van een houtwal. Waarom. Met de aankoop en inrichting worden ontbrekende stukken toegevoegd aan het Natuur Netwerk Brabant en is natuurgebied De Vilt vergroot. De natuurdoeltypen die nagestreefd worden zijn kruiden- en faunarijk grasland, haagbeuken-essenbos en landschapselementen zoals een houtwal en laan. De structuur en variatie in de percelen neemt toe, waar soorten als roodborsttapuit en oranje zandoogje van profiteren.

Hoe. Het oude raster op de wal is opgeruimd en nieuw raster is buiten de houtwal teruggeplaatst. De open plekken in de houtwal zijn gevuld met inlandse eik, viltroos, hazelaar, wegedoorn en Gelderse roos. Rond het grasland is een nieuw raster geplaatst. Dit zal zich door extensieve begrazing ontwikkelen tot kruiden- en faunarijk grasland. Het bestaande populierenbos is sterk gedund. Op de open plekken zijn eik, hazelaar, linde en zoete kers geplant. Het bos gaat geleidelijk over naar grasland, waar insecten en vlinders van profiteren. Aan de rand van het perceel is een laan geplant van iep. Waar. De percelen liggen in Beugen, tussen de straat Hoog Werveld en het beekje de Oeffeltse Raam. Met wie. De inrichting van de percelen is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Groen Ontwikkelfonds Brabant." (bron: Brabants Landschap)

Terug naar boven

Beeld

- © van de kaart: OpenStreetMap.

Reactie toevoegen