West-Graftdijk

Plaats
Dorp
Alkmaar
Kennemerland
Noord-Holland

West-Graftdijk (2).jpg

West-Graftdijk, aan het Noord-Hollands Kanaal

West-Graftdijk, aan het Noord-Hollands Kanaal

West-Graftdijk.JPG

Hervormde kerk West-Graftdijk

Hervormde kerk West-Graftdijk

West-Graftdijk

Terug naar boven

Status

West-Graftdijk is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, gemeente Alkmaar. T/m 31-7-1970 gemeente Graft. Per 1-8-1970 over naar gemeente Graft-De Rijp, in 2015 over naar gemeente Alkmaar.

Terug naar boven

Ligging

West-Graftdijk ligt NW van het dorp Oost-Graftdijk, W van het dorp De Rijp, WZW van het dorp Graft, ZW van de dorpen Noordeinde en Grootschermer, Z van het dorp Driehuizen, ZO van de dorpen Zuidschermer en Heiloo en de stad Alkmaar, O van het tweelingmeer Alkmaardermeer-Uitgeestermeer en het dorp Akersloot, NW van het dorp De Woude en NNO van de dorpen Markenbinnen en Westknollendam.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft West-Graftdijk 74 huizen met 465 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 270 huizen met ca. 680 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan kleine kernen van de toenmalige gemeente Graft-De Rijp (Markenbinnen, Noordeinde, Oost-Graftdijk en West-Graftdijk) (2012).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- West-Graftdijk heeft 39 gemeentelijke monumenten.

- Hervormde (PKN) kerk uit 1651.

Terug naar boven

Evenementen en aciviteiten

- "In 1994 heeft een aantal Graftdijkers Stichting Het Plein opgericht. Aanleiding voor de oprichting van Het Plein was het besluit van 'hogerhand' dat de kerk van West-Graftdijk na een grondige verbouwing naast kerkdiensten van de Nederlands Hervormde Gemeente tevens als verenigingsgebouw dienst zou moeten doen, waardoor het gebouw ook voor multiculturele doeleinden beschikbaar zou zijn. Stichting Het Plein is hét centrum voor culturele activiteiten in West- en Oost-Graftdijk. Met veel enthousiasme programmeert de stichting jaarlijks zo'n acht voorstellingen voor jong en ouder en met voor elk wat wils.

Inmiddels zijn we meer dan 200 voorstellingen en evenementen verder en heeft Het Plein haar bestaansrecht meer dan bewezen. Ongeveer de helft van de inwoners van Oost- en West-Graftdijk is donateur en de voorstellingen worden goed bezocht. Het kerkje kenmerkt zich door een goede akoestiek en de dorpse sfeer zorgt ervoor dat bezoekers en artiesten er graag vertoeven. Ook excursies en familievoorstellingen doen het goed bij het publiek. Zeer populair is het jaarlijks terugkerende Sluisconcert in juni. Het Plein ontleent haar bestaansrecht aan de tomeloze inzet van een grote groep vrijwilligers. Wij heten je van harte welkom bij een van onze voorstellingen."

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsclub Oost- en West-Graftdijk. Van oktober t/m december gaan ze ook wekelijks schaatsen met de jeugd op kunstijsbaan De Meent in Alkmaar.

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - De ruime en lichte aula van de Vinckhuysenschool fungeert ook als locatie voor dorpsactiviteiten voor West-Graftdijk. Het Dorpslokaal is een prachtige ruimte met hoog plafond, mooie lichte glaspartij maar ook intieme hoekjes. Met faciliteiten als een podium, theaterverlichting, audiovisuele middelen, ruimte voor een theateropstelling, sanitair, keuken/bar en divers meubilair kunnen er diverse activiteiten worden georganiseerd. Stichting Dorpslokaal organiseert op eigen initiatief de activiteiten 'FRIS'-feesten voor de jeugd, filmavonden, Keez-avonden en Game nights. Het Dorpslokaal is ook te huur voor vergaderingen, feesten e.d.

- Onderwijs: - "Basisschool OBS Vinckhuysen in West-Graftdijk bestaat sinds 1939 en heette toen de openbare Centrale Lagere School. De school bestond toen uit twee lokalen en telde ongeveer 40 leerlingen. In 1972 vonden de leerlingen naar aanleiding van een project over archeologie op oude landkaarten de buurtschap Vinckhuysen. Toen bleek dat de school gebouwd was op de plek waar lang geleden de buurtschap Vinckhuysen lag. Dit was reden om een naamsverandering van de school aan te vragen. In 1974 werd de school officieel omgedoopt van Centrale Lagere School tot Vinckhuysenschool.

De Vinckhuysenschool is een dorpsschool waar onderlinge saamhorigheid en een veilig klimaat heerst. De school straalt een positieve sfeer uit, waar ouders en kinderen zich verbonden, welkom en vertrouwd voelen. De school biedt opbrengst-, handelings- en ontwikkelingsgericht onderwijs, met een solide zorgstructuur en met een rol voor ICT-toepassingen. Er is een pedagogische aanpak voor kinderen die uitvallen en opvallen. Er is een duidelijke rode draad in de schoolontwikkeling en er is structuur waarneembaar voor ouders en leerlingen. De school werkt met combinatieklassen. De school is schoon, fris, licht. Het schoolplein nodigt uit tot samen spelen en bevat groene speelellementen. Samen met de ouders werken wij aan de voorwaarden voor de ontwikkeling van het kind. We praten met de kinderen op een positieve manier. We houden rekening met de cognitieve- en sociaal emotionele verschillen tussen leerlingen."

Bijzonder is dat het 10-tal basisschoolkinderen uit de Z van West-Graftdijk gelegen buurtschappen Spijkerboor en Starnmeer dagelijks over het Vinkenhop (onderdeel van het Noordhollands Kanaal) wordt gezet. Dat gebeurt met een - tegenwoordig gemotoriseerde - roeiboot, die in de volksmond de 'schoolschuit' wordt genoemd. Dit is voor hen de snelste en ook de veiligste route. De jonge kinderen zouden anders op de fiets over de drukke N244 snelweg moeten. In een stichting regelen ouders de vaartochten, de vaarroosters en het onderhoud van de sloep, wat al generaties lang op deze manier gebeurt.

Reactie toevoegen