Westbroek

Plaats
Dorp
De Bilt
Utrecht

westbroek_plaatsnaambord_kopie.jpg

Westbroek is een dorp in de provincie Utrecht, gemeente De Bilt. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1957. Per 1-7-1957 over naar gemeente Maartensdijk, in 2001 over naar gemeente De Bilt.

Westbroek is een dorp in de provincie Utrecht, gemeente De Bilt. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1957. Per 1-7-1957 over naar gemeente Maartensdijk, in 2001 over naar gemeente De Bilt.

westbroek_collage.jpg

Westbroek, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Westbroek, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

gemeente_westbroek_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Westbroek anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Westbroek anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Westbroek

Terug naar boven

Status

- Westbroek is een dorp in de provincie Utrecht, gemeente De Bilt. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1957. Per 1-7-1957 over naar gemeente Maartensdijk, in 2001 over naar gemeente De Bilt.

- Wapen van de voormalige gemeente Westbroek.

- Westbroek had in de gemeente Maartensdijk (en vast nu ook in de gemeente De Bilt) altijd een beetje een "status aparte", omdat het de enige kern binnen de gemeente was/is die W van de A27 ligt, en omdat het langs de provinciale weg en dan nog eens over de dijk vanuit de andere kernen een flink eind fietsen is. Vanwege die afgelegen ligging dreigde het dorp bij de herindeling van 2001 bij Maarssen te worden gevoegd. Uiteindelijk is de gemeente Maartensdijk toch in haar geheel bij de gemeente De Bilt gevoegd.

- Slogan: volgens de site van het dorpshuis is Westbroek "Het groenste dorp tussen de A2 en de A27".

- Onder het dorp Westbroek valt ook de buurtschap Achttienhoven.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1394 en 1449 (kopie) Westbroick, 1498 Westbroeck.

Naamsverklaring
Samenstelling van west 'westelijk gelegen' (gezien vanuit Utrecht en ten opzichte van Oostbroek onder De Bilt) en broek 'broekland, drassig grasland' (zie Broek).1

Terug naar boven

Ligging

Westbroek ligt N van Utrecht, W van Maartensdijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Westbroek, die slechts het dorp omvatte, 93 huizen met 686 inwoners. Per 1-7-1957 is de gemeente opgeheven en grotendeels opgegaan in de gemeente Maartensdijk (met 1.279 hectare en 1.150 inwoners). Een zuidelijk deel is naar de gemeente Maarssen overgegaan (met 429 hectare en 662 inwoners). Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners en is daarmee het kleinste dorp van de gemeente De Bilt.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1085 worden de moeraswildernissen in Eurokesterpe (Achttienhoven) door bisschop Cunrodius geschonken aan het kapittel van St. Jan in Utrecht. Omstreeks 1100 zijn de veenlanden ter ontginning uitgegeven, met als gevolg de vestiging van de eerste bewoners van Westbroek en Achttienhoven. Kort daarna werd op deze plaats een kleine kapel gebouwd. Waarschijnlijk was het de slotkapel van de Heren van Westbroek, die stamden uit de geslachten van Rennenberg, Rede van Nederhorst en Tuill van Serooskerken. In 1366 werd in de Westbroekse kapel Bisschop Boudewijn van Sterkenburg begraven. Hij was tevens bisschop van Tripoli en weibisschop van Friesland. Zijn graftombe is verplaatst naar het koor van de huidige kerk.

Slag bij...
Het dorp is in de geschiedenis bekend vanwege de Slag bij Westbroek, een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het dorp. Deze vond plaats op 26 december 1481 tussen de legers van het prinsbisdom Utrecht en de Staten van Holland. Het was een van de laatste schermutselingen die bekend staan als de Hoekse en Kabeljauwse twisten. De strijd was in Holland al in het voordeel van de Bourgondiërs beslecht, maar het was van belang dat de Utrechtse bisschop David van Bourgondië ook de macht kreeg over de stad Utrecht zelf. Daarom stuurde David een Hollands leger van zo'n 4.000 tot 5.000 man richting Utrecht.

Onderweg werd Westbroek aangevallen, platgebrand en geplunderd. Alle inwoners werden vermoord met uitzondering van de kraamvrouwen. In Utrecht werd de noodklok geluid toen het nieuws bekend werd. Een menigte burgers en ridders trok naar het dorp om wraak te nemen op de Hollanders. Bij het zien van de overmacht vluchtten de Utrechters echter weer terug, achterna gezeten door de Hollanders, waarbij zowel burgers, kinderen, huursoldaten als plattelanders werden doodgeslagen. Zelfs voor die tijd was dit een uiterst gewelddadige strijd, waarbij onder de Utrechters ongeveer 1.500 slachtoffers te betreuren waren.

Vanaf eind 19e eeuw waren Westbroek en Achtienhoven grotendeels aangewezen op de zuivelproductie (voorheen ook vleesproductie zoals hammen en worsten). Van de melk werd boter en kaas gemaakt. Turf stak men aanvankelijk alleen nog voor eigen gebruik.

- Het drama in Westbroek op 5 mei 1945.

- Artikel over de grenzen en de bestuurlijke geschiedenis van Westbroek en Achttienhoven (door M.L. de Raadt-Nolst Trenité, 1993).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Westbroek heeft 9 rijksmonumenten.

- De kern van Westbroek is een beschermd dorpsgezicht.

- De Hervormde (PKN) kerk (Kerkdijk 12) is een laatgotisch gebouw. De bouw van de kerk begon in 1467. Toren uit de 2e helft van de 15e eeuw, een driebeukig schip uit dezelfde tijd en een koor uit begin 16e eeuw. Aan de noordzijde een klein kapelletje. In het koor een graftombe van de Utrechtse bisschop Boudewijn van Sterkenburg (1366). Tweeklaviers orgel, in 1879 gemaakt door P. Flaes voor de Hervormde Kerk te Zaandijk, in 1974 overgeplaatst naar de huidige locatie. Klokkenstoel uit 1611 met klok van G. Koster (diameter 116 cm). Na de Slag van Westbroek verrezen naast de toren kapellen, waarin omstreeks 1510 muurschilderingen zijn aangebracht. Deze zijn recentelijk nauwgezet gerestaureerd en zeker een bezoekje waard.

"Omstreeks 1100 werd op de plaats, waar nu onze kerk staat, een kleine kapel gebouwd onder het bestuur van de parochie van St. Jacob in Utrecht. In 1467 werd begonnen met de bouw van de kerk als een laatgotische zaalkerk. Vanaf 1477 was het dorp een zelfstandige parochie. In 1481 waren de kerk en toren klaar. Op 2e kerstdag 1481 vond de Slag van Westbroek plaats, met vernietigende gevolgen. Alleen de kerk en de huizen waar kraamvrouwen of stervenden lagen werden gespaard. Na deze Slag werden er zijkapellen naast de toren gebouwd. Aan het einde van de wenteltrap kun je aan de afgewerkte snijvoegen en de grootte van de stenen zien, dat de zijkapellen naderhand gebouwd zijn. Waarschijnlijk liep de vorige trap langs het kleurverschil in het voegwerk. Het koor en de consistorie zijn van omstreeks 1500. In 1510 werden de muurschilderingen aangebracht, waarschijnlijk ook naar aanleiding van de hiervoor vermelde Slag.

Het plafond is gebouwd volgens de stijl van destijds, met moeder- en kinderbinten. Tegenwoordig worden alleen maar kinderbinten gebruikt (deels voor de sier). Omstreeks 2003 zijn de huidige trappen ingezet. De trappen (steiler dan de huidige) waren aan vervanging toe en met het oog op veiliger beklimming was het noodzakelijk om deze minder steil te maken. De torenspits is in 1753 op de toren geplaatst, ter vervanging van de koepelvormige spits, die kapot was gegaan. In de goud vergulde bol zit een brief van de plaatsing van de spits en ook een herinneringsbrief aan de restauratie die eind vorige eeuw plaatsvond. Zowel de spits als het dak van de kerk is met leien bedekt en met loden hoekkepers afgewerkt. De spijkers waarmee het vastgemaakt is, zijn weer afgedekt door zegels, die deels afgebroken zijn en vervolgens weer gerestaureerd. In de omgeving zien wij vaker tamelijk hoge torens, zoals ook in Breukelen, Loenen, etc. Zo waren zij ook als uitkijkposten te benutten. Vanaf de toren heb je nu uitzicht op Hilversum (met zendmast), Bilthoven (witte bol van de KNMI), Utrecht (Domtoren), Amsterdam (Amsterdam Arena)." (bron: Hervormde Gemeente Westbroek e.o.)

- De Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) ;in Westbroek (Kerkdijk 60) is een neoromaanse zaalkerk zonder toren. Later gemoderniseerd. De Afscheidingsgemeente is op 1 december 1836 geïnstitueerd en de Doleantiegemeente dateert van 12 september 1887. De huidige kerk is in 1903 als Gereformeerde Kerk gebouwd. In september 2003 is de Gereformeerde Kerk in zijn geheel overgegaan naar de Nederlands Gereformeerde Kerk. Ook het gebouw is meegegaan. "Het kerkgebouw biedt plaats aan ongeveer 170 mensen. Aan de linkerzijde van het kerkgebouw bevindt zich de consistorie en clubruimte. De onderste verdieping is de consistorie waar op zondag de kerkraad voorafgaand aan de dienst bijeenkomt voor gebed en waar maandelijks de kerkenraadsvergaderingen worden gehouden. Op de bovenverdieping is het jeugdhonk voor o.a. de club, kinderoppas en kindernevendienst. Tegenover de kerk bevindt zich de parkeerplaats van de kerk.

Orgel
Lange tijd hebben de leden van de indertijd Gereformeerde kerk in Westbroek zonder orgel moeten zingen. In 1914 werd het eerste kerkorgel aangeschaft. Dit orgel werd geleverd door orgelmaker A.S.J. Dekker uit Goes. De laatste jaren dat het orgel dienst heeft gedaan waren meerdere malen noodreparaties nodig. Het orgel bevond zich in slechte staat en was hard aan restauratie toe. Restauratie van dit orgel zou heel veel geld gaan kosten en zou daarentegen niets extra’s opleveren in klank en speelmogelijkheden. Daarom is in 2011 een orgelcommissie opgericht om de mogelijkheden te onderzoeken voor de toekomst, wat uiteindelijk geresulteerd heeft in het prachtige huidige kerkorgel.

Het huidige orgel is een Van Oeckelen orgel uit 1903. Het is afkomstig uit het Groningse Musselkanaal. Het orgel is gebouwd als eenklaviers orgel met aangehangen pedaal. Het orgel is in 1981 door Orgelmakerij Mense Ruiter uit Zuidwolde uitgebreid met een tweede klavier. In 2012 heeft de orgelcommissie, na vele orgelbezoeken, besloten dit orgel te kopen. In juni 2012 heeft de demontage en overplaatsing plaatsgevonden. De demontage, het schilderwerk en de opbouw is gebeurd met veel hulp van vrijwilligers. Korné Juffer Orgelbouw en advies heeft het gehele project begeleid en het technische gedeelte van de opbouw voor zijn rekening genomen. Op zaterdagavond 23 maart 2013 is het orgel in gebruik genomen. De dispositie (samenstelling van registers) van het orgel is aangepast en uitgebreid: onder andere is de blaasbalg naast het orgel geplaatst om onderin de orgel kast houten pijpwerk te kunnen plaatsen voor het pedaal. Totaal beschikt het orgel nu over 17 registers. Het is een relatief groot en uitgebreid orgel voor een kerk als deze." (bron: NGK Westbroek)

- De huidige Korenmolen De Kraai is afkomstig uit Amsterdam en dateert van 1839. Daar heeft hij gestaan op het bolwerk Sloterdijk. Sinds 1880 staat de molen in Westbroek. Tot die tijd stond hier een wipkorenmolen, waar de familie Schuurman toen al het molenaarsberoep uitoefende. Sinds 2000 heeft de molen wegens achterstallig onderhoud stilgestaan. In 2012 is een restauratie van de molen gereed gekomen. Onderin de molen drijft de fam. Schuurman een winkel in diervoerders en tuinbenodigheden. - Nieuws van Molen De Kraai op Facebook.

- In het beschermd dorpsgezicht van Westbroek ligt een aantal bijzondere boerderijen. De boerderij op Kerkdijk 14 is daar een voorbeeld van. Het dwarshuis is in 1872 vóór de bestaande, oudere stal gebouwd. Veel boerderijen zijn gebouwd onder het principe: "wonen en werken onder 1 dak". Dat leverde de vele langhuisboerderijen op, bijvoorbeeld "Molenblok" en "Dog in 't Schild" op de Dr. Welfferweg. Voor- en achterhuis worden van elkaar gescheiden door een dwarsgeplaatste muur. Tegen deze zogenaamde brandmuur staan aan weerszijden stookplaatsen. Op de eerste verdieping bevindt zich vaak een rookhok, dat in verbinding staat met het rookkanaal. In dit hok werden vroeger de hammen en de worsten gerookt. In de "Molenblok" is nog steeds een rookhok aanwezig. De meeste boerderijen zijn tegenwoordig niet meer als zodanig in functie en in gebruik als woonhuis. Rijksmonumentale boerderijen bevinden zich op de Dokter Welfferweg 11, 16 en 27 en op Kerkdijk 20.

- Stuwen: Kerkdijk bij nr. 70 en Dokter Welfferweg bij nr. 48. Vroeg 20e-eeuwse stuwen met ijzeren juk, houten spil en ijzeren handwiel en afdak, met kettingen verbonden houten schot in gemetselde beschoeiing, deel uitmakend van een eenvoudig-traditioneel waterbeheersingssysteem met schuifsluizen.

- Sinds medio 18e eeuw staat achter de Hervormde kerk de huidige school annex catechesatielokaal (Kerkdijk 6/8). Dit gebouw werd vroeger ook als schoolmeesterswoning en kosterswoning gebruikt. Dat is niet zo verwonderlijk, want de koster was in die tijd namelijk ook schoolmeester, voorzanger in de kerk en bovendien tot 1829 doodgraver. Pas in 1875 werd de functie koster/schoolmeester gescheiden. In de later aangebouwde Rehobothschool is tegenwoordig de bibliotheek gevestigd.

- De Westbroekse Watermolen valt onder het grondgebied van het Z buurdorp Oud-Zuilen en wordt daarom aldaar beschreven. De molen bemaalt wel de Polder Westbroek.

- Gevelstenen in Westbroek.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Lammetjesdag op de boerderij van de familie Lam :-) (op een zaterdag eind maart). - Filmpje Lammetjesdag 2016 door Aneo Koning.

- Oranjevereniging Westbroek organiseert diverse evenementen op en rond Koningsdag.

- Wielerronde Westbroek (op een zaterdag eind augustus) is in 2010 ontstaan als grap. Vele enthousiaste reacties zorgden ervoor dat het niet bij een eenmalige grap is gebleven. Inmiddels is de Wielerronde een begrip geworden in het dorp en ver daarbuiten. De opbrengst van de Wielerronde gaat naar een goed doel: Stichting Spieren voor Spieren.

- Sinterklaas.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Wandelen
Het Bert Bospad dat in Westbroek of in Hilversum (buurtschap Egelshoek) is te starten, is een ‘laarzenpad’ dat voert door de Westbroekse Zodden, over de dijk langs het Tienhovenskanaal en door de Tienhovense plassen, door Tienhoven en Oud-Maarsseveen. De natuur langs het Tienhovens Kanaal wordt beheerd door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Er is veel nieuwe natuur gecreëerd door voormalige landbouwgrond af te graven, dat is nu een ware trekpleister voor vogel- en plantenliefhebbers.

Westbroekse Zodden
Natuurgebied de Westbroekse Zodden bij Westbroek wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Door het turfsteken in het veen zijn hier langgestrekte legakkers en waterpartijen ontstaan, met trilveen en moerasbos. Dit laagveenmoerasgebied is rijk aan zeldzame planten en insecten. Sinds Staatsbosbeheer geen legakkers meer maait in de zomer, neemt het aantal insecten enorm toe. Het hoge gras en kruiden bieden beschutting, voedsel én geschikte plekken om eieren af te zetten voor tal van soorten. Vooral libellen, sprinkhanen en vlinders verschijnen weer op plekken waar ze jarenlang afwezig waren. Voorheen werden deze legakkers geheel gemaaid omdat ze meer gebruikt werden als paden voor machines, dan dat ze een natuurfunctie hadden. - Drone-filmpje van de Westbroekse Zodden.

De Westbroekse Zodden is in 2019 benoemd tot Aardkundig Monument. Ter gelegenheid daarvan is in februari 2019 een informatiepaneel in het gebied onthuld. Je kunt er niet alleen meer lezen over de Zodden, maar deze ook ervaren. Wie wil weten hoe trilveen aanvoelt, kan voor het paneel op een plaat gaan staan. Door het gebied loop een prachtig wandelpad, het Bert Bospad. Het pad loopt ook langs Streekmuseum Vredegoed in Oud-Maarsseveen, waar je nog meer over dit typisch Hollandse landschap te weten kunt komen.

Met deze benoeming heeft de provincie Utrecht al 8 Aardkundige Monumenten binnen haar grenzen. Een gebied met een belangrijke historische en educatieve waarde, zoals de Westbroekse Zodden, kan de status van Aardkundig Monument krijgen. Je leert het landschap te 'lezen' en het ontstaan ervan te begrijpen. De provincie zet zich in om deze landschappen voor toekomstige generaties te behouden en toegankelijk te maken. Het zijn stuk voor stuk geweldige gebieden om te wandelen of te fietsen. (bron: Provincie Utrecht, 12-2-2019)

"De zwarte stern broedt weer in de Westbroekse Zodden. De zeldzame vogel keert terug naar de natte natuur en het weidse veenlandschap van het gebied. De afgelopen jaren is er hard gewerkt om de natuur te ontwikkelen en de biodiversiteit te verhogen in het natuurgebied nabij Westbroek. De gerealiseerde moerasnatuur trekt vrijwel gelijk bijzondere soorten aan, zoals de zwarte stern. Boswachter Klaas-Jan van der Linden van Staatsbosbeheer is dolgelukkig met de komst van deze voor velen onbekende trekvogel. “We hebben naar schatting acht paartjes verspreid over het hele gebied. Ze broeden op vlotjes die we zelf hebben gemaakt en in het water zijn gelegd”, legt de boswachter uit. Het is volgens Klaas-Jan niet vanzelfsprekend dat er broedende zwarte sterns in het gebied zijn: “Het gaat om een vogelsoort die we nog maar op weinig plekken zien in Nederland. Vroeger kwam de vogel wel voor in de Westbroekse Zodden, maar in de jaren vijftig van de vorige eeuw nam het aantal zwarte sterns sterk af. Hele kolonies van tientallen paren verdwenen in enkele jaren tijd als sneeuw voor de zon. Het is helaas een zeldzame vogel geworden in ons land.” Dat meerdere paartjes het gebied dit jaar hebben uitgekozen om te broeden, zorgt dan ook voor enthousiasme bij Klaas-Jan: “In 2020 hadden we ook al vlotjes geplaatst, maar toen leverde dat maar weinig op. De herinrichting van het gebied heeft als effect dat zwarte sterns hier in 2021 weer broeden. Ik vind het prachtig dat we dit hebben kunnen bereiken, vlakbij zo’n grote stad als Utrecht.”

Ontwikkeling moerasnatuur. In de Westbroekse Zodden bij Westbroek is de moerasnatuur weer in ere hersteld. Doordat het veengebied grenst aan de zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug, is er veel zogenoemd ‘kwelwater’. Dat is water wat vanaf de Utrechtse Heuvelrug, door de bodem, richting de Westbroekse Zodden stroomt. Onderweg wordt het water schoner en rijker aan kalk. Dat is precies wat de moerasnatuur nodig heeft om tot bloei te komen. Er zijn maatregelen genomen om het kwelwater beter in het gebied te krijgen. Boswachter Klaas-Jan: ”De nieuwe waterhuishouding is helemaal afgestemd op de natuur. Daar is de zwarte stern erg blij mee, maar bijvoorbeeld ook de roerdomp. Ook deze zeldzame reigerachtige vogel weet het gebied te vinden.” Het zogenoemde ‘afplaggen’ was eveneens onderdeel van de natuurontwikkeling. Dat betekent dat de bovenste laag van de grond is afgegraven. De grond met een hoog voedselgehalte wordt afgevoerd en de meer voedselarme grond komt daardoor aan het oppervlak. Dat is belangrijk voor de dier- en plantensoorten die provincie Utrecht en Staatsbosbeheer graag in het gebied zien. “We hebben goede stappen gezet en de resultaten zijn al snel zichtbaar geworden. Het is mooi om te zien dat verschillende partijen in dit gebied succesvol samengewerkt hebben om het hier mooier te maken en de biodiversiteit te verhogen”, aldus de boswachter.

Bijzondere soorten. Het veengebied is door het weidse karakter een geliefde plek geworden voor verschillende soorten. “Het open landschap met veel water is belangrijk voor onder meer de zwarte stern. Ze hebben graag overzicht en willen zien of er mogelijk roofvogels in de buurt zijn. Ook komen libellen nu veel meer voor. Deze gevleugelde insecten vormen weer voedsel voor de zwarte stern”, legt Klaas-Jan uit over de flora en fauna in het gebied. De boswachter van Staatsbosbeheer ziet met eigen ogen hoe snel de natuur zich ontwikkelt. “Het is soms gek om te bedenken dat we hier pas enkele jaren geleden gestart zijn met de werkzaamheden en dat hier relatief kort geleden nog allemaal machines stonden. Nu loop ik door een gebied waar allerlei bijzondere soorten leven. En dan bedoel ik niet alleen vogels. Je vindt hier duizenden orchideeën, waaronder de zeldzame groenknolorchis die ik op diverse plaatsen heb zien staan. Een zeer unieke plant die groeit in natte kwelgebieden”, vertelt Klaas-Jan. Hij vervolgt: “Ik ben echt trots. De aanwezigheid van unieke soorten is voor mij het bewijs dat het hier steeds beter gaat met de natuur. Ik ben benieuwd hoe het zich hier de komende jaren verder gaat ontwikkelen.”

Natuur beleven. Dwars door de Westbroekse Zodden bij Westbroek loopt het Bert Bospad. Dit wandelpad draagt de naam van een voormalige boswachter en brengt wandelaars langs alle bijzondere plekken van het gebied. Klaas-Jan nodigt iedereen uit om te komen kijken, maar hij heeft wel een boodschap voor de bezoekers: “Ik roep iedereen op om netjes op de paden te blijven. Het Bert Bospad is echt de moeite waard. Wandelaars lopen door een moerasbos, langs broedende vogels, trilveen, petgaten en allerlei plantensoorten. Als je die route loopt, mis je echt niets.” Oostelijke Vechtplassen. De ontwikkeling van moerasnatuur in de Westbroekse Zodden is een onderdeel van de natuurontwikkelingen in de Oostelijke Vechtplassen. Dit is een uniek natuurgebied in het noordwestelijke gedeelte van de provincie Utrecht. Het is onderdeel van het Europese Natura2000-netwerk. Om dit natuurgebied te behouden voor de toekomst, heeft provincie Utrecht verschillende herstelwerkzaamheden uitgevoerd en rondt nog een aantal projecten af. Het gaat onder meer om het afplaggen van de voedselrijke toplaag, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en aanpassingen aan het waterbeheer." (bron: Provincie Utrecht, juli 2021)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Westbroek, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Westbroek (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - Dorpsberaad Westbroek is in 2008 opgericht.

- Dorpshuis: - "Dorpshuis Het Dorpshuis is een populaire ontmoetingsplaats voor jong en oud vanwege de goede faciliteiten, de gezellige evenementen, de mogelijkheden om te sporten en de ruimte om een persoonlijk evenement te organiseren. Iedereen is welkom. Naast de diverse (sport)verenigingen, maatschappelijke organisaties en de lokale school kunt ook u gebruik maken van onze multifunctionele accommodatie. Wat hebben wij te bieden? U bent met uw vereniging, club, bedrijf of ieder ander denkbaar gezelschap meer dan welkom. We beschikken over een aantal ruimtes, waaronder een sportzaal die apart of tegelijk gelijk gebruikt kunnen worden. Het Dorpshuis Westbroek heeft alle mogelijkheden en voorzieningen om uw feest, vergadering, cursus of condoleance tot in de puntjes te verzorgen."

- Onderwijs: - Basisschool 't Kompas.

- Muziek: - Muziekvereniging Vriendenkring. "Het was in het begin van Oktober 1922 toen in ons zo rustig dorpje een mare opging om een muziekvereniging op te richten." Zo begint het eerste Jaarverslag van de secretaris in 1923. Westbroek was in die tijd een rustig dorp. Al het verkeer vond plaats met paard en wagen. Er was nog geen elektrische straatverlichting en de gemeenschappelijke waterleiding moest nog werden aangelegd. Het dorp was nagenoegen selfsupporting. Men was op elkaar aangewezen en ondersteunde elkaar. Er was weinig vertier voor de inwoners. Daarom werd de komst van een muziekvereniging toegejuicht. Bij de vereniging staan uiteenlopende muziekstijlen op het repertoire, zoals klassiek, pop, jazz en wereldmuziek.

- Gospelkoor Sparks of Joy.

- Sport: - Korfbalvereniging D.O.S.

- Al jaren is er een vaste groep wielerliefhebbers in het dorp die regelmatig gezamenlijk fietsen. Rondom de Wielerronde in augustus 2015 wordt het idee besproken om een vereniging op te richten. Niet alleen om in dezelfde outfit te rijden, maar ook om de dorpsjeugd makkelijker te kunnen laten aansluiten bij de diverse fietsgroepen. Het idee is verder uitgewerkt en in februari 2016 is wielertoervereniging WTV Westbroek opgericht. De WTV blijkt niet alleen voor Westbroekers in een behoefte te voorzien. De ruim 80 leden komen behalve uit het dorp ook uit bijvoorbeeld Maartensdijk, Bilthoven, De Bilt, Utrecht, Maarssen, Tienhoven en Breukelen. Er wordt van april t/m september in clubverband voorzien in verschillende fietsmomenten waarop gefietst kan worden met verschillende snelheden en verschillende afstanden.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de Algemene Begraafplaats, met foto's van de grafzerken. - Doop-, Trouw- en Begraafregisters gemeente Westbroek tot 1811.

Reactie toevoegen