Westenholte

Wijk
Zwolle
Salland
Overijssel

westenholte_ijsselfestival.jpeg

Op een zaterdag in juni is er in Westenholte het IJsselfestival, met ca. 20 muziekkorpsen uit het hele land.

Op een zaterdag in juni is er in Westenholte het IJsselfestival, met ca. 20 muziekkorpsen uit het hele land.

Westenholte

Terug naar boven

Status

- Westenholte is een woonwijk, voorheen buurtschap, in de provincie Overijssel, in de streek Salland, in de gemeente en stad Zwolle. T/m 31-7-1967 gemeente Zwollerkerspel.

Terug naar boven

Ligging

Westenholte ligt in het W van Zwolle, van de kern van Zwolle gescheiden door het Zwolle-IJsselkanaal. In het N grenst de wijk aan de N331, in het Z aan de IJssel (waar weliswaar natuurgebied de Vreugderijkerwaard, dat formeel onder buurtschap Spoolde valt, nog tussen zit).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de buurtschap Westenholte 27 huizen met 149 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Postaal
Van 1965-1972 was hier een postkantoortje genaamd Zwolle / Westenholte / Petuniaplein. In die tijd werd het kennelijk nog als plaats beschouwd. Medio 1972 verandert de naam in Zwolle / Petuniaplein (vergelijkbaar met Berkum, kennelijk was er in 1972 een besluit van de gemeente om deze kernen niet meer als plaatsnaam te beschouwen), waarna het kantoortje (eveneens net als in Berkum) nog in 1972 werd gesloten. Een afstempeling met die laatste benaming is zeldzaam want dus maar heel kort in gebruik geweest.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Zwolle heeft het gebied tussen Westenholte en de IJssel niet langer in het vizier als mogelijke woningbouwlocatie. De bouwplannen in IJsselvizier B, zoals het gebied in het Structuurplan 2030 wordt genoemd, stuitten vanaf het begin op protesten bij zowel omwonenden als bij natuurliefhebbers. Het college van burgemeester en wethouders heeft geconstateerd dat er in dit gebied slechts een beperkt aantal woningen - tussen de 25 en 50 huizen - gerealiseerd zouden kunnen worden. De gemeente heeft daarom in 2010 besloten dat de waarde en het behoud van dit onderdeel van het Nationaal Landschap IJsseldelta belangrijker is dan woningbouw.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Vele decennia geleden zijn in Westenholte en Spoolde kerkjes gebouwd, beide met de naam Eben Haëzer. Op de zondagavonden worden er (interkerkelijke) kerkdiensten gehouden en zondag op middag is er de zondagsschool. Door de week zijn er vergaderingen en worden er uitvoeringen verzorgd door de verenigingen. In 1958 begint men in Westenholte 1x per maand een zondagochtenddienst te houden. In 1962 komt de eerste Stinskerk gereed. Destijds wordt 'gegarandeerd' dat die kerk voor de duur van 25 jaar zou moeten voldoen. In 1965 moet er echter al een zaal worden bijgebouwd en in 1975 wordt gebouw De Kameleon erbij geplaatst, waarin allerlei jeugdwerk plaatsvindt. Intussen is er in 1968 ook een klokkenstoel geplaatst.

Rond 1980 vindt men het tijd worden om een nieuw complex te bouwen dat weer voldoet aan de eisen des tijds. Daarom wordt in dat jaar het Fonds Stinskerk ingesteld. In 1992 worden de oude Stinskerk en de Kameleon gesloopt en verrijst de huidige Stinskerk (Westenholterweg 19). Het is een kerk geworden in de vorm van een taartpunt, waarin de kerkgangers in een halve maan rond het liturgisch centrum zitten. Het gebouw is functioneel ingericht en biedt daardoor ruimte aan tal van nevenactiviteiten voor kerk en buurt. In de kerk zijn de volgende sybolische elementen verwerkt: De 7 balken zijn de dragers van het dak van de kerk. Onder dit dak kan de gemeente groeien in geloof. 7 is het getal van de volheid. De balken lopen uit in een punt, waarvan de middelste uitloopt in het kruis. Van dit kruis lopen de balken weer naar binnen, waar ze uitkomen bij de ramen. Door de ramen stroomt het licht van Gods genade, zichtbaar geworden door het offer van Jezus Christus. Het kruis staat zegevierend in het midden als teken van de grote overwinning. De ronde vorm van de muur is als een vesting, een bolwerk; "een vaste burcht is onze God".

Het orgel is in 1974 gebouwd door de firma K.B. Blank & Zoon (Herwijnen) voor de Scheppingskerk te Zwolle. In 2007 is het overgeplaatst naar de Stinskerk. Dankzij een legaat van dhr. G. ten Klooster is het mogelijk geworden de kerk in 2002 uit te breiden met een aantal zalen en een eigen kelder voor de jeugd. Al met al maakt dit de Stinskerk tot een bloeiend, geestelijk en sociaal middelpunt van Westenholte. (bron: website van de kerk)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De 2-jaarlijkse (oneven jaren) competitie (op een zaterdag in februari) Zwolle’s Maestro is door Muziekvereniging Excelsior opgezet naar aanleiding van een succesvol televisieprogramma waarbij BN’ers als dirigent voor een orkest worden gezet. De competitie gaat tussen 3 lokale dirigenten in spé. Winnaar van de competitie 2017 is Gerda Schutte van Rijwielhandel Schutte Westenholte.

- Op een zaterdag in juni is er het IJsselfestival in Het Anker. Een muziekfestival met ca. 20 muziekkorpsen met ca. 450 deelnemers uit het hele land, georganiseerd door de Westenholter muziekvereniging Excelsior.

- De Jeugdsurvival (op een zaterdag in juni) vindt al sinds 1989 jaarlijks plaats en is met ca. 200 deelnemers altijd een groot succes.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Winkelcentrum Petuniaplein. Elke vrijdag is er ook een markt van 08.00-17.00 uur.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Pagina over Westenholte met o.a. actualiteiten en contactpersonen, op de site van de gemeente Zwolle.

- Belangenvereniging: - Wijkvereniging WVF (= Westenholte - Voorst - Frankhuis).

- Dorpshuis: - Ontmoetingscentrum Het Anker heeft in 2014 een nieuw gebouwd onderkomen gekregen dat weer geheel aan de eisen des tijds voldoet. Er zijn o.a. hoge eisen aan het complex gesteld op het gebied van duurzaamheid.

- Onderwijs: - Basisscholen in Westenholte.

- Muziek: - Muziekvereniging Excelsior is in 1920 opgericht als fanfarekorps te 's-Heerenbroek en na enkele jaren verhuisd naar Westenholte. In de loop der jaren is het toenmalige fanfarekorps uitgegroeid tot een volwaardige muziekvereniging, die wordt gevormd door het fanfarekorps en de slagwerkgroep. Door wekelijkse studie wordt getracht de naam van de vereniging ('Excel­si­or' = 'steeds hoger') eer aan te doen. Als lid van de KNMO (= Koninklijke Nederlandse Muziekorganisatie) komt het orkest tijdens federatieve concoursen uit in de hoogste afdeling, oftewel de 1e divisie (voorheen Vaandelafdeling). Daarnaast is in 1983 uit de gelederen van het orkest een kapel gevormd, die onder de naam De Bloasknienen zelfstandig optreedt. Verder wordt een niet onbelangrijk deel van de vereniging gevormd door de jeugd. Zij worden door ervaren docenten via de vereniging opgeleid tot volwaardige amateurmusici.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Westenholte.

Reacties

(2)

In tegenstelling tot wat wordt gesuggereerd behoort de Vreugderijkerwaard tot de buurtschap Spoolde en niet tot Westenholte. Zie website gemeente Zwolle en Wikipedia.

Dank voor uw melding! Wij hadden dit inderdaad verkeerd geïnterpreteerd, omdat in documenten gesproken werd van de 'dijkverlegging Westenholte' Z van die wijk in de Vreugderijkerwaard. Maar ik zie inderdaad dat het tot het grondgebied van Spoolde wordt gerekend. Ik heb het aangepast, d.w.z. tekst en beeld verhuisd naar https://www.plaatsengids.nl/spoolde

Reactie toevoegen