Westerlee

Plaats
Dorp
Oldambt
Oldambt
Groningen

westerlee_gevelsteen_kerk.jpg

Gevelsteen, met daarin de namen van de bouwheren van de in 1776 gebouwde kerk van Westerlee (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Gevelsteen, met daarin de namen van de bouwheren van de in 1776 gebouwde kerk van Westerlee (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Westerlee

Terug naar boven

Status

- Westerlee is een dorp in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Oldambt. T/m 2009 gemeente Scheemda.

- Onder het dorp Westerlee vallen ook de buurtschappen Bovenstreek en Tranendal en een deel van de buurtschap Napels (en wel het deel Napels West).

Ook Bikkershorn was vroeger een buurtschap van het dorp Westerlee, maar is tegenwoordig in de dorpskern opgegaan en daarmee niet meer als buurtschap te beschouwen. Bikkershorn ligt rond de gelijknamige weg, in het NO van het dorp.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Westerlij.

Oudere vermeldingen
13e eeuw Westerle, 1391 kopie 16e eeuw Westerlee.

Naamsverklaring
Samenstelling van wester 'westelijk gelegen' en lee, Oudsaksisch hlêo (ontstaan uit hlaiw-*) '(graf)heuvel'. Een ontstaan uit lede 'gegraven of vergraven waterloop' moet worden afgewezen, omdat de contractie van êde tot ê in het Fries van de 13e eeuw onbekend is. Westerlee werd oorspronkelijk zo genoemd ter onderscheiding van Oosterlee, thans Heiligerlee.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Westerlee grenst in het W aan Meeden, in het N aan Scheemda, in het NO aan Heiligerlee, in het NO en O aan Winschoten en in het Z aan Oude Pekela, en ligt NO van Veendam, Zuidwending en Ommelanderwijk, ONO van Muntendam, OZO van Knooppunt Zuidbroek (A7/A33) en Zuidbroek, Z van de A7, ZZW van Midwolda, NW van Blijham en NNO van Nieuwe Pekela.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Westerlee 57 huizen met 241 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 600 huizen met ca. 1.500 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De nieuwe dorpsvisie heeft de titel “Samen Werken aan onze Toekomst” gekregen. Daarmee wil het bestuur van Dorpsbelang aangeven dat zij samen met de inwoners proactief willen zijn, om in te kunnen spelen op veranderingen en ontwikkelingen in de komende jaren. Het is al weer 10 jaar geleden dat de vorige dorpsvisie is geschreven en vastgesteld. De actiepunten die daarin stonden, konden bijna allemaal worden gerealiseerd. Het bestuur heeft daarom een werkgroep Dorpsvisie samengesteld en deze de opdracht gegeven, in nauw overleg met de inwoners, een nieuwe dorpsvisie op te zetten. De Dorpsvisie Westerlee 2017-2025 'Samen Werken aan de toekomst', waarin de huidige stand van zaken in het dorp en de visie van de inwoners ten aanzien van het heden en de komende jaren weergegeven wordt, kunnen wij hierbij dan ook presenteren.

In de dorpsvisie komen de volgende thema's aan de orde: Wonen en woonomgeving; Voorzieningen; Recreatie, toerisme en natuur; Werk en Bedrijvigheid; Dorpssamenhang; Veiligheid, verkeer en bereikbaarheid; Omgeving en aanzien van het dorp; Duurzame energie. Voor alle thema's zijn doelstellingen en actiepunten omschreven. Uitgangspunt voor het realiseren van de doelstellingen is dat dorpsbewoners zelf de handen uit de mouwen steken om deze te verwezelijken. Bij de invulling van de opdracht tot het opzetten van de nieuwe Dorpsvisie Westerlee zijn de uitkomsten van de enquête overgenomen en is er goed geluisterd naar de meningen, ideeën en op- en aanmerkingen van de inwoners op de verschillende bijeenkomsten. Het bestuur van Dorpsbelang vertrouwt er dan ook op dat deze dorpsvisie daardoor breed gedragen zal worden, zodat samenwerken niet alleen in woord, maar ook in daad zal plaatsvinden."

- De Gereformeerde (PKN) kerk (Hoofdweg 134) dateerde uit 1930 en verving een (gesloopte) voorganger uit 1879 aan de Molenstraat. In 2012 is de kerk aan de eredienst onttrokken en gesloopt. Op papier had de kerk weliswaar nog ca. 250 leden, maar het aantal kerkgangers was de laatste jaren geslonken tot ca. 30. Wat letterlijk en figuurlijk de deur dichtdeed, is dat er niet genoeg mensen meer gevonden konden worden om de kerkenraad te vormen. Toen in 2019 meer dan de helft van de kerkenraadsleden stopte, bleven er nog maar vier ambtsdragers over. Te weinig om volgens de regels van de kerk besluiten te nemen en 'echt' kerk te zijn. "We schreven nog in het kerkblad: als er zich niemand meldt, dan moeten we dicht", aldus Jaap Akkerman, destijds voorzitter van de kerkenraad. De noodkreet had geen effect. Zo verdrietig als de kerksluiting voor de kerkenraad is, zo laconiek reageerden de overige leden van de Gereformeerde kerk in Westerlee. Akkerman: "Er meldde zich niemand." Voor nadere informatie zie de link.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Westerlee heeft 7 rijksmonumenten.

- De Hervormde St. Joriskerk (Hoofdweg 87) is een zaalkerk, in 1776 gebouwd ter vervanging van een middeleeuwse voorganger. De lengtegevels van de kerk worden geleed door pilasters. De toren is in de 19e eeuw verhoogd. In de toren hing een luidklokk uit 1760 van J. Borchardt. Deze is in de oorlog door de Duitsers geroofd. In 1947 is een nieuwe klok opgehangen van Van Bergen uit Heiligerlee. Het kleinere slagklokje uit 1784 van C. en M. Fremy Heidefeld heeft de oorlog wel doorstaan. De kerk heeft een orgel van P. van Oeckelen uit 1873. De preekstoel in Lodewijk XVI stijl is uit het eind van de 18e eeuw. In 2007 is de kerk aan de eredienst onttrokken. De hervormde dorpelingen kerken sindsdien in buurdorp Heiligerlee. Vanuit het dorp is Stichting St. Joriskerk Westerlee opgericht, die zich inzet voor het behoud van de kerk. Sinds 2010 is de stichting ook eigenaar van de kerk. Zij is doende met fondsenwerving t.b.v. restauratie van de kerk. Na restauratie wil zij de kerk overdragen aan Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Toneelvereniging Dindua (= Door Inspanning Nuttig Door Uitspanning Aangenaam) in Westerlee is opgericht in 1976 en brengt jaarlijks in maart een nieuw stuk op de planken. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Schuilt er in jou ook een acteertalent dat zich wil laten zien? Schroom dan vooral niet om je bij ons aan te melden of bezoek een van onze repetitie avonden. Ons toneelseizoen loopt van medio oktober tot en met eind maart."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Westerlee, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Westerlee (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Westerlee.

- Nieuws: - Nieuws uit Westerlee van Dorpsbelangen op Facebook.

- Belangenorgnisatie: - "Dorpsbelangen Westerlee heeft zich tot doel gesteld om in samenwerking met de inwoners en het gemeentebestuur het woon- en leefklimaat in het dorp op peil te houden en daar waar nodig en mogelijk te verbeteren."

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Tille draait volledig op vrijwilligers. In 1990 is de exploitatie van het gebouw overgenomen door een bestuur dat vrijwilligers aanstuurt. Het gebouw was eigendom van de Protestantse Gemeente Scheemda en is overgedragen aan Stichting Dorpshuis Westerlee. "Je kunt in ons dorpshuis terecht voor vergaderingen, cursussen en andere bijeenkomsten, zoals recepties, bruiloften en verjaardagsfeestjes. Ook kun je bij ons barbecueën. Vraag naar onze arrangementen. In combinatie met je vergaderingen kunnen wij ook een lunch verzorgen. Belangstelling voor het gebruiken van zaalruimte in ons dorpshuis of vragen? Je kunt deze aan ons kenbaar maken via boekingen.detille@gmail.com."

- Onderwijs: - Basisschool Het Baken. "Onze naam is belangrijk voor ons. Wij willen namelijk ook echt een baken zijn voor onze leerlingen. Een baken is iets dat ervoor zorgt dat je op de juiste koers blijft, met jouw eigen doelen voor ogen. CBS Het Baken is een veilige plek, waar kinderen in alle rust kunnen leren en hun eigen talenten mogen ontdekken. Onze school ondersteunt de leerlingen bij elke stap op weg naar hun dromen, ook als die verder reiken dan de horizon. Onze pedagogische en onderwijskundige visie is te vangen in drie letters, waarin A en B de voorwaarden scheppen om C optimaal tot bloei te laten komen. Dit schema geeft het groeiplan weer en de begeleidende tekst beschrijft het proces."

- In dit artikel uit eind 2015 staat dat OBS F.T. Venema door de minimumgrens van 23 leerlingen dreigt te zakken - op dat moment hadden ze er nog 25 - en dan zou moeten fuseren (en in de praktijk zou moeten sluiten) met CBS Het Baken. Kennelijk is dat inmiddels gebeurd want de site van de school bestaat niet meer.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Westerlee is opgericht in 1945. In 2015 is dus het 70-jarig jubileum gevierd. In dat kader vinden wij de volgende bijzondere mededeling op de site van de vereniging: "Zo rondom vijf uur stond tijdens het feestweekend voor het bestuur een belangrijk onderdeel op het programma, namelijk de belofte dat we op een passende manier aandacht wilden schenken aan het feit dat Elzo Veldman sinds dit seizoen is gestopt als voorzitter van het bestuur. Elzo was welgeteld 37 jaar bestuurslid van onze voetbalclub en dat is iets wat je niet ongemerkt voorbij mag en kan laten gaan. Hij is al die jaren zeer betrokken geweest bij onze voetbalclub, zowel binnen als buiten de vereniging. We hebben daarom besloten om hem tot erelid te benoemen. Vanaf zaterdag 13 juni 2015 heeft het pad van de kantine naar de kleedkamers een officiële naam gekregen, namelijk Elzo’s Loantje (foto's). Ook al was het maar om het feit dat de asfaltlaag alleen al versleten is door de vele keren dat Elzo heen en weer liep langs het veld omdat de spanning van de wedstrijd hem te groot werd." Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de vereniging in 2020 is een Jubileumboek verschenen, dat aan alle leden is verstrekt.

Reactie toevoegen