Wetsens

Plaats
Dorp
Noardeast-Fryslân
Fryslân

wetsens_collage.jpg

Wetsens, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Wetsens, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Wetsens (3).JPG

Op weg naar Wetsens

Op weg naar Wetsens

Wetsens.JPG

De romaanse Sint-Vituskerk in Wetsens

De romaanse Sint-Vituskerk in Wetsens

Wetsens (2).JPG

De tand des tijds heeft geknaagd aan de kerk van Wetsens

De tand des tijds heeft geknaagd aan de kerk van Wetsens

Wetsens

Terug naar boven

Status

Wetsens is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 1983 gemeente Oostdongeradeel. In 1984 over naar gemeente Dongeradeel, in 2019 over naar gemeente Noardeast-Fryslân.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Wetsens.

Oudere vermeldingen
Wetzens.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Wetsens ligt OZO van het dorp Hantum, ZO van het dorp Hantumhuizen, ZW van de dorpen Metslawier, Niawier en Oosternijkerk, W van het dorp Jouswier, NW van de dorpen Oostrum en Ee, NNW van het dorp Driezum, NO van de stad Dokkum en het dorp Aalsum en O van het dorp Hiaure.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Wetsens 18 huizen met 131 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp nog altijd ca. 20 huizen, met ca. 55 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Wetsens en Niawier.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wetsens heeft 2 rijksmonumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Dorpsfeest Niawier-Wetsens (juni).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Niawier en Wetsens.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Wetsens.

Reactie toevoegen