Wientjesvoort

Plaats
Buurtschap
Bronckhorst
Achterhoek
Gelderland

wientjesvoort_anwb-paddenstoel.jpg

Op een ANWB-paddenstoel in de directe omgeving staat welke kant je op moet om in de buurtschap Wientjesvoort te komen. Handig. Ter plekke staan echter geen plaatsnaambordjes die aangeven dat en wanneer je er bent aangekomen. Dat is minder handig...

Op een ANWB-paddenstoel in de directe omgeving staat welke kant je op moet om in de buurtschap Wientjesvoort te komen. Handig. Ter plekke staan echter geen plaatsnaambordjes die aangeven dat en wanneer je er bent aangekomen. Dat is minder handig...

Wientjesvoort

Terug naar boven

Status

- Wientjesvoort is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Bronckhorst. T/m 2004 gemeente Vorden.

- De buurtschap Wientjesvoort valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Vorden, maar valt wellicht meer als buurtschap van het naastgelegen dorp Kranenburg te beschouwen.

- De buurtschap staat wel aangegeven op een ANWB-paddenstoel in de omgeving, maar ter plekke staan geen plaatsnaambordjes (wat bij de meeste buurtschappen in deze gemeente wél het geval is), waardoor je niet expliciet kunt zien dat en wanneer je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen en naamsverklaring
Zie hieronder bij Bezienswaardigheden.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Wientjesvoort ligt O van Vorden, aan de weg naar Kranenburg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Wientjesvoort omvat ca. 15 huizen, een enkel bedrijfsgebouw en enkele verblijfsaccommodaties, met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2013 heeft de Raad van State een omstreden bouwplan voor 30 recreatiewoningen op Wientjesvoort-Zuid afgekeurd. Zij oordeelt dat de bouw van de recreatiewoningen volstrekt in strijd is met het Gelderse natuurbeleid voor de zogenoemde Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het hoogste rechtsorgaan van Nederland vindt de inbreuk op het Gelderse beleid zeer ernstig en vernietigt het bestemmingsplan zonder in te gaan op alle overige bezwaren tegen het plan. Het is nu een natuurcamping geworden (zie daarvoor verder hierboven bij Overnachten). - Anno 2016 staat het terrein met boerderij te koop.

- Engbers Bosbeheer is intensief betrokken geweest bij de voorbereiding en het opstellen van het Bestemmingsplan Wientjesvoort-Noord (= het deel N van de Ruurloseweg), van het begin (2003) tot de definitieve vaststelling in 2011. Onder de link kun je lezen dat dat nogal wat voeten in de aarde had. - Over de aanvankelijke plannen waren de omwonenden anno 2009 'not amused'.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Landhuis Wientjesvoort (Ruurloseweg 83) dateert uit 1850. Na de Eerste Wereldoorlog betrekt het welgestelde gezin Von Mengden het huis. Zoon Eberhart Freiherr von Mengden trouwt met Gisela von Heydenbreck en dit echtpaar bewoont het huis tot aan een grote schoorsteenbrand in 1968. De brand en de enorme bluswaterschade zorgen ervoor dat het huis onbewoonbaar wordt. Er wordt een nooddak op het huis gezet en de familie trekt in het naastgelegen koetshuis. Het ontbreekt de familie aan geld voor herbouw. Uiteindelijk heeft het landhuis 32 jaar leeggestaan. Het pand wordt leeggeroofd, van tegeltjes tot trapleuningen. In 2001 is de renovatie van het landhuis voltooid en wordt het betrokken door architect Friso Woudstra en zijn gezin, die het landgoed in 1999 hebben gekocht. In 2004 komt ook de renovatie van het naastgelegen koetshuis gereed. Onder de link vind je een videoreportage met de familie Woudstra over de restauratie van het landhuis.

- Voormalige herberg en boerderij, thans woonboerderij De Wientjesvoort (Ruurloseweg 77) is een rijksmonument. Restauratie van het pand, in opdracht van eigenaresse Mary Woltering, is in 2016 gereed gekomen. Voorafgaand aan de restauratie is in 2008 een bouwhistorische verkenning uitgevoerd. Het resultaat is verbluffend authentiek, en dat maakt het pand ook redelijk uniek. De complete oude gebintenstructuur is bewaard gebleven, evenals de twee bedsteden, de hilden, de schouw, de glazen servieskasten, gevels met de onderschöer, de schuifvensters, de daksporen en dakbedekking met rode Oudhollandse pannen en een eenvoudig aanrecht in terrazzo. Kenmerkend voor het monumentale pand zijn ook de dwars geplaatste muur met daarin de schouwen, de verbreding van het woongedeelte en het toevoegen van een verdieping daarin en de latere uitbreiding van het woongedeelte aan de andere zijde.

De geschiedenis van het huidige De Wientjesvoort (niet te verwarren met het gelijknamige landhuis) gaat terug naar 1832. De boerderij lag niet zoals nu aan een doorgaande weg maar op de kruising van de doorgaande weg met een pad in noordelijke richting dat vlak langs de linker zijgevel liep. Eigenaar is in 1832 Hendrica Bruggink, rentenierster uit Vorden. De vroegste vermelding van het pand dateert uit 1326, het wordt genoemd onder de naam Lutteke (= klein) Wennekinck en was beleend aan Sweder van Vorden.

Uit een vermelding in het verpondingsregister van 1646 blijkt dat het pand destijds een functie als herberg had: "Kleyn Wennekinck, vrouw Crousen... Voor 't huis zijnde een herberge op Wennekinckvoort..." Deze laatste naam is mogelijk later verbasterd tot Wientjesvoort. In 1770 behoort het pand bij het landgoed Onstein. Vanwege de gunstige ligging aan de doorgaande weg van Winterswijk naar Zutphen vormt De Wientjesvoort een aantrekkelijke pleisterplaats voor langstrekkende voerlieden. De herberg had waarschijnlijk een kleinschalige opzet en vormde zo een aantrekkelijke bijverdienste voor de boerenfamilie. In 1844 wordt het pand voor het laatst een herberg genoemd, met T. Olthuys als herbergier. (bron en nadere informatie) Vanaf 2017 is het gerestaureerde pand tijdens Open Monumentendag (2e weekend van september) te bezichtigen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Landgoed Wientjesvoort is toegankelijk voor wandelaars, het landhuis met directe omgeving wordt bewoond en is niet toegankelijk. - Interview met toenmalig eigenaresse Gisela Charlotte Elsa Freifrau von Mengden von Heydebreck over landgoed Wientjesvoort, anno ca. 1998.

Terug naar boven

Overnachten

- Initiatiefnemers Hans, Wieteke, David en Land of Seattle hebben zich verenigd in Vrienden van Wientjesvoort-Zuid (= het deel Z van de Ruurloseweg). Hun idee en streven is het terrein te verwerven als gemeenschapsgrond. Een stukje vrije aarde waar mens en natuur elkaar in harmonie ontmoeten. Ze hebben er een natuurcamping gerealiseerd met minimale, basale voorzieningen. Daar zijn de prijzen dan ook naar. Je kunt er ook een yurt huren.

Reactie toevoegen