Wieringermeer

Voormalige gemeente
Hollands Kroon
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

Wieringermeer

Terug naar boven

Status

- Wieringermeer is een polder en voormalige gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland. De gemeente is formeel opgericht per 1-7-1941. Voorheen was het een zogeheten Openbaar Lichaam. Per 1-1-2012 is de gemeente opgeheven en opgegaan in de nieuwe gemeente Hollands Kroon.

- Wapen van de voormalige gemeente Wieringermeer.

- De gemeente Wieringermeer omvatte de dorpen Kreileroord, Middenmeer, Slootdorp en Wieringerwerf.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Wieringermeer lag in de Kop van Noord-Holland, in het noordoosten van de provincie, NW van Medemblik, ZO van Den Helder, Z van Wieringen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Wieringermeer had vlak voor haar opheffing in 2012 ca. 5.200 huizen met ca. 12.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De Wieringermeerpolder is de eerste IJsselmeerpolder, drooggevallen op 21 augustus 1930.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze voormalige gemeente, kun je terecht bij het Genootschap voor de Geschiedenis van Wieringermeer.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Sinds 1989 is er onderzoek gedaan naar de aanleg van een nieuw randmeer om van Wieringen weer een eiland te maken; het Wieringerrandmeer. De aanleg beoogde in 2011 van start te gaan, maar het project is in november 2010 door de Provincie afgeblazen omdat de financiering niet bleek rond te krijgen. De volgende uitdaging werd dus wat nu te doen met de vele kavels grond die voor dit meer gereserveerd waren...

10 boeren, de provincie Noord-Holland, het Rijk en Nuon hebben daarom in oktober 2017 afspraken gemaakt over een kavelruil van 309 ha grond in de Wieringermeer. Het is de grootste kavelruil in het voormalige Wieringerrandmeergebied. Voor de ontwikkeling van het Wieringerrandmeer had de provincie Noord-Holland 550 hectare grond in bezit. De provincie zet deze grond nu in voor het verbeteren van de landbouwstructuur in de Kop van Noord-Holland en houdt daar nu nog een derde van over. Het Wieringerrandmeerproject heeft de mogelijkheden voor agrarische ondernemers in het gebied jarenlang beperkt. Dit project moest een impuls geven aan de Kop van Noord-Holland met de aanleg van een recreatiemeer en een groot aantal woningen. Nadat het project werd gestopt, is samen met de betrokken partijen een plan voor agrarische structuurverbetering opgesteld. Met de kavelruil ontstaan nu weer nieuwe mogelijkheden voor de agrarische bedrijven in het gebied; 8 akkerbouwers en 2 veehouders krijgen hiermee grotere percelen die dichterbij liggen en beter op elkaar aansluiten. Het landbouwverkeer over de openbare weg neemt hierdoor af. Ook krijgt een zweefvliegveld door de kavelruil de benodigde lengte van 1.200 meter, waardoor er ruimte ontstaat voor een windpark van Nuon.

- Natuurvereniging Wierhaven zet zich in voor de natuur in de voormalige gemeenten Wieringermeer en Wieringen en de stad Medemblik.

- De Dijkgatsweide, het 64 hectare grote gebied tussen het Robbenoordbos en het Dijkgatbos, in het noorden van de Wieringermeer, is in 2008 ingericht als natuurgebied. Dit nieuwe landschap verbindt de beide bossen, voor natuur en recreatie. Ook is een oude Zuiderzeekreek in ere hersteld. Het gebied is in beheer bij Staatsbosbeheer. Er is onder andere een grote slenk (sloot) gegraven en een wandelpad en een fietspad tussen de beide bossen aangelegd. Ook zijn bomen en struiken geplant, met behoud van de openheid van het gebied. Daarnaast is een aantal paden in het Robbenoordbos en het Dijkgatbos opgehoogd en verbeterd.

Voor wandelaars is door het bloemrijke grasland een ‘natuurstruinpad’ aangelegd, dat met stapstenen door de slenk voert. Over het nieuwe verharde fietspad, dwars door het hele gebied en dus met uitzicht over de hele Dijkgatsweide en de westelijk gelegen Wieringermeerpolder, kan heerlijk gefietst worden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over de Wieringermeer (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - De in 2016 opgerichte Nieuwssite De Meerpeen richt zich op de kernen van de voormalige gemeente Wieringermeer.

- Muziek: - "Muziekvereniging Creona staat midden in de maatschappij: wij werken graag mee aan lokale initiatieven. We zijn zichtbaar voor de inwoners van de gemeente Hollands Kroon en in het bijzonder in het gebied van de Wieringermeer, doordat we regelmatig in de omgeving optreden, en concerten en activiteiten organiseren. De vereniging bestaat uit de malletband en de fanfare. Onze muziek is uitdagend en gevarieerd. Het niveau en type muziekstuk zijn afhankelijk van de gelegenheid. Daarnaast wordt er verder gekeken dan alleen de traditionele invulling van een fanfare of malletband."

Reactie toevoegen