Wieringerwerf

Plaats
Dorp
Hollands Kroon
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

wieringerwerf_op_wielen.jpg

Wieringerwerf op Wielen (WOW) is een jaarlijks festival voor klassieke auto's, motoren en tractoren met als hoogtepunt de traditionele ride out, die door alle kernen van de voormalige gemeente Wieringermeer trekt.

Wieringerwerf op Wielen (WOW) is een jaarlijks festival voor klassieke auto's, motoren en tractoren met als hoogtepunt de traditionele ride out, die door alle kernen van de voormalige gemeente Wieringermeer trekt.

Wieringerwerf

Terug naar boven

Status

Wieringerwerf is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Hollands Kroon. T/m 2011 gemeente Wieringermeer. Het was de hoofdplaats van de gemeente Wieringermeer.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1936 Wieringerwerf.

Naamsverklaring
Samenstelling van werf 'opgeworpen hoogte voor bewoning' en Wieringer, de bijvoeglijke vorm van Wieringen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Wieringerwerf ligt in het buitengebied aan het IJsselmeer en ligt verder W van het dorp Kreileroord, ZW van de Afsluitdijk, Z van de dorpen Den Oever en Oosterland, ZO van de dorpen Hippolytushoef en Westerland, O van de dorpen Slootdorp en Wieringerwaard, NO van het dorp Middenmeer en NW van de stad Medemblik. Langs de W grens van het dorpsgebied loopt de A7.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Wieringerwerf omvat ca. 2.400 huizen met ca. 6.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Wieringerwerf is een van de vier hoofdkernen van de gemeente Hollands Kroon en heeft een belangrijke regionale functie. Om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst fijn gewoond en geleefd kan worden, worden een aantal delen van het dorp aangepakt en vernieuwd. Dat gebeurt in samenwerking met de bewoners en winkeliers in het dorp. De riolering in het oudste gedeelte van Wieringerwerf wordt vervangen en is aanleiding om ook andere zaken op te pakken. Om keuzes te maken wat opgepakt moet worden is met veel partijen gesproken. Uit alle verkregen input is een plan ('vlekkenplan') gemaakt welke stukken van het dorp aangepakt moeten worden. Dit is in juni 2016 door de gemeenteraad vastgesteld. Het vlekkenplan is in 2017 uitgewerkt tot een zoheten ‘stedenbouwkundige uitwerking’. Hierin wordt aangegeven hoe de verschillende delen in het dorp er in de toekomst uit komen te zien. De komende jaren worden de verschillende delen aangepakt en vernieuwd. Onder deze link kun je alle relevante documenten in het kader van dit project bekijken.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wieringerwerf heeft 10 rijksmonumenten, waarvan er 5 betrekking hebben op Gemaal Leemans en 2 op Gemaal Lely. De overige rijksmonumenten zijn de boerderij uit 1935 op Nooderdijkweg 15, het voormalige domeinkantoor uit 1942 op Ir. Smedingplein 1, en de RK Christus Koningkerk.

- De RK Christus Koningkerk (Prof. Granpré Molièrestraat 23) is gebouwd in 1939-1940 naar ontwerp van de Amsterdamse architect H.M. Martens, in opdracht van de Rooms-katholieke Zuiderzeestichting te Warmond. De kerk is stilistisch verwant aan de architectuur van de Delftse School. De kerk heeft een bijzondere stedenbouwkundige situering aan de gebogen zuidzijde van de Prof. G. Molierestraat, een van de hoofdbrinken van de kern Wieringerwerf. De kerk is bij de inundatie van 1945 beschadigd. H.M. Martens herstelde de kerk in 1947 en voegde aan de achterzijde (oostzijde) een priesterkoor met vijfzijdige absis toe. Het kerkgebouw is van het type zaalkerk, met zadeldak en vierkante toren op het westen. De kerk heeft een dwergtransept aan de noordzijde, een vijfzijdige absis aan de oostzijde met ten noorden daarvan een vijfzijdige absidiool met twee kleine smalle rondboogvensters. De absis heeft twee paar gekoppelde rondboogvensters. Absis en absidiool hebben halve tentdaken met leien in Maasdekking. De oostgevel van het priesterkoor (gevel boven de absis) heeft wangen op de overgang naar de geveltop. De geveltop wordt bekroond door een latijns kruis in metselwerk.

Het schip heeft vijf traveeën die aan de buitenzijde door getrapte steunberen van elkaar worden gescheiden. De vier traveeën vanaf het priesterkoor hebben een rondboogvenster met glas-in-lood. De vijfde travee heeft aan de noordzijde een smalle aanbouw onder lessenaarsdak en daarboven twee smalle gekoppelde rondboogvensters. In de zware vierkante toren bevindt zich de overluifelde hoofdingang van de kerk. De luifel heeft de vorm van een zadeldak op stijlen. De vier hoeken van de toren worden geaccentueerd door opstaande verzwaringen met spitse afdekkingen. De toren heeft een leigedekte spits met Maasdekking. De spits wordt bekroond door een bol met daarop een latijns kruis. Het interieur is in 1947 grotendeels in oorspronkelijke vorm hersteld. De RK kerk te Wieringerwerf is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorisch waarde als gaaf bewaard voorbeeld van een markant kerkgebouw uit de beginperiode van de Wieringermeerpolder. Het object heeft situationele waarde vanwege de prominente stedenbouwkundige situering in de dorpskern. De kerk valt tegenwoordig onder de RK Parochie Wieringermeer en Wieringen.

- De thans voormalige Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) Het Kompas in Wieringerwerf (Meeuwstraat 44) is in 1937 gebouwd als Hervormde kerk. Het is een interessante, bescheiden interbellumkerk met mooie details qua robuuste baksteenarchitectuur. Door oorlogshandelingen beschadigd in 1945. Daarna hersteld. In 1954 uitgebreid. Buiten gebruik als Hervormde Kerk in 2002, toen de Nederlands Hervormde gemeente samenging met de Gereformeerde Kerk. Sindsdien op huurbasis in gebruik als Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK), die later de naam Het Kompas kreeg. De NGK-gemeente Wieringermeer is opgericht in 1947. De Vrijmaking vond daar later plaats dan elders in Nederland, omdat de Wieringermeerpolder in 1945 onder water werd gezet en de bewoners pas in de jaren daarna weer naar hun huizen konden terugkeren. De NGK Wieringermeer is na de laatste dienst in juni 2019 opgeheven. De gemeente is de afgelopen jaren vergrijsd en steeds kleiner geworden. Er waren op het laatst nog maar 40 leden, en het lukte niet meer om ambten te vervulen. De meeste leden hebben zich aangesloten bij de PKN-gemeente in Middenmeer. Het kerkgebouw is verkocht. De nieuwe bestemming is ons nog niet bekend.

- Gemaal Lely in Wieringerwerf (Zuiderdijkweg 22) is in de periode 1928-1929 gebouwd in opdracht van de toenmalige Dienst Der Zuiderzeewerken. Het gemaal is genoemd naar ir. Cornelis Lely (1854-1929), geestelijk vader van het plan tot gedeeltelijke inpoldering en drooglegging van de Zuiderzee en onder andere voorzitter van de Zuiderzeevereniging en Minister van Waterstaat van 1913-1918, in welke periode de Zuiderzeewet die deze drooglegging regelde werd aangenomen. Samen met Gemaal Leemans bij Den Oever pompte de Lely in zes maanden de Wieringermeerpolder droog. Een actie die direct na de Tweede Wereldoorlog herhaald moest worden na de inundatie van de polder door de Duitsers.

Het gemaal is gelegen op een steenworp afstand van de oude stadskern van Medemblik - maar ligt nog net op grondgebied van Wieringerwerf - op de plaats van samenkomst van drie hoofdwatergangen: de Westfriese Vaart, de Medemblikkervaart en de Hoekvaart en vormt daar een bekend landmark van waterstaatkundige origine. Lozing vindt plaats, via persleidingen onder de weg Medemblik-Den Oever en de Wieringermeerdijk, naar een van noodschuiven voorzien uitstroomhoofd in het IJsselmeer. Naast het gemaal bevinden zich vier dienstwoningen, ontworpen door prof. ir. M.J. Granpré Molière. Voorts maakt een stuwen- en schuivencomplex aan de instroomzijde deel uit van het ensemble. Afgezien van enkele ondergeschikte wijzigingen verkeert het complex nog in nagenoeg originele staat. Gemaal Lely komt vandaag de dag alleen nog in werking bij noodgevallen; bijvoorbeeld als Leemans buiten bedrijf is, of bij dreigende wateroverlast in de polder.

- Gemaal Leemans in Wieringerwerf (Noorderdijkweg 26) is gebouwd als dieselgemaal met twee verticale centrifugaalpompen. De keuze voor twee verschillende technieken voor Gemaal Lely en Gemaal Leemans, elektriciteit en diesel, was bewust gemaakt. In tijden van dieselschaarste kon de Lely het werk aan en mocht de stroom uitvallen, dan was de Leemans nog paraat. Deze strategie is ook bij latere IJsselmeerpolders gevolgd. Beide gemalen tezamen hadden een capaciteit van 1.700 m3 per minuut oftewel bijna 2,5 miljoen m3 per etmaal. Het gemaal is in de dijk gebouwd als een grote betonnen bak die tot de droogmaking van het Wieringermeer voor een groot deel in het water stak. Alleen de ingang, de ramen en het dak kwamen boven de waterspiegel. Het gemaal is een ontwerp van architect Dirk Roosenburg (1887-1962). De bouw heeft destijds een miljoen gulden gekost. In 1994 is de Leemans gerenoveerd. De twee dieselmotoren zijn verwijderd en vervangen door vier elektromotoren die ieder een schroefcentrifugaalpomp aandrijven. Als de netspanning wegvalt, slaat automatisch een noodstroomaggregaat aan zodat de pompen kunnen blijven werken. De vier pompen kunnen 1.500 m3 water per minuut uit de polder halen. De gebouwen, waartoe ook de schutsluis, het transformatorhuisje en de drie ijzeren brandstoftanks behoren, zijn rijksmonumenten.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Dorpsvereniging De Ruimte organiseert o.a. klaverjas-, bingo- en keezavonden in Wieringerwerf.

- "Op tweede pinksterdag wordt door de Agrarische Jongeren Wieringermeer jaarlijks een Trekkertrek in Wieringerwerf georganiseerd. In diverse klassen wordt er gestreden om de sleepwagen zo ver mogelijk richting de full pull te brengen.
Dankzij onze sponsoren en vrijwilligers is de toegang tot dit evenement gratis! Er is voor jong en oud(er) genoeg te beleven en iedereen is van harte welkom dit spektakel te komen bekijken!"

- "In 1990 is Piet Bil, ooit de grondlegger van Café Bij de Buren, op een groot motortreffen geweest in Daytona, Amerika. Hier komen jaarlijks letterlijk duizenden motorrijders met vrienden en bekenden op af om een paar dagen alles op het gebied van de motor te zien. De mooiste motoren zijn er te zien van fabrieks- tot eigenbouw of men laat de motor naar eigen wens ombouwen. Ook de vele soorten uitmonsteringen van de berijders zijn het bekijken waard. Dit alles had een enorme indruk op Piet achtergelaten. Bij zijn thuiskomst kwam het idee opborrelen hoe geweldig het zou zijn een dergelijk evenement in zijn eigen dorp te organiseren, al was het maar voor een dag. Wieringerwerf met zijn eigen Mainstreet! Dit werd aan de bar met anderen besproken en zo vond het plan snel veel medestanders. Zo werd er gedacht dat het met motoren alleen een te klein evenement zou zijn, waardoor iemand het idee naar voren bracht om ook klassieke auto's in het evenement te betrekken. Zo was het idee geboren om dit eendaagse evenement "Wieringerwerf op Wielen (WOW)" te noemen. Wil Wigbout, de bekende reclameman uit Hippolytushoef was bereid om gratis het inmiddels bekende logo te ontwerpen.

Om enige kans van slagen te hebben werd als vaste datum van het evenement gekozen voor de zondag na de TT van Assen (eind juni dus). En zo werd in 1991 de eerste editie van dit bijzondere evenement gehouden. En nu vele jaren later wordt dit evenement nog altijd met veel enthousiasme georganiseerd door het bestuur, bijgestaan door onze waardevolle vrijwilligers en financieel mogelijk gemaakt dankzij onze trouwe sponsors." Het festival voor klassieke auto's, motoren en tractoren kent als hoogtepunt de traditionele ride out, die om 12.00 uur vertrekt vanaf de Brinkweg/Cultuurschuur en door alle kernen van de voormalige gemeente Wieringermeer trekt. Belangrijk voor het publiek: de beste spot om de start van de stoet gade te slaan is rond de Cultuurschuur/Ovingestraat. Voor de liefhebbers van een drankje en hapje en mooie muziek kun je terecht op het horecaplein op de Brinkweg. De Cultuurschuur is ook geopend en een band verzorgt buiten een optreden. Voor een indruk van dit evenement zie de videoreportage van Wieringerwerf op Wielen editie 2019.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Dijkgatbos is een gemengd bos, gelegen NO van Wieringerwerf, aan de Noorderdijkweg, in het O grenzend aan het IJsselmeer. De oppervlakte bedraagt 1,4 km2. De eigenaar en beheerder is Staatsbosbeheer. Het bos is ontstaan na een dijkdoorbraak in 1945. Bij een wraakactie van de Duitsers, die de oorlog aan het verliezen waren, werden op 17 april 1945 twee gaten in de toen 16 jaar oude dijk van de Wieringermeer geblazen. Het op twee plaatsen instromende water veroorzaakte twee kolkgaten, de huidige twee wielen, van aanvankelijk 20 en 26 meter diep. In twee dagen stroomde de polder vol. Een gierkelder, afkomstig van de boerderij waarvan het fundament in het zuidelijke wiel nog zichtbaar is, spoelde 400 meter in zuidwestelijke richting weg. Aan de oostelijke rand van het bos ligt deze daar, aan een ruiterpad, nog altijd.

Na de oorlog kreeg het herstel van de polder een hoge prioriteit. Reeds op 5 augustus 1945 was de dijk waterinwaarts weer gesloten. Restanten van het oude dijklichaam bevinden zich nog immer tussen de twee wielen in. Op 9 augustus werd met het malen gestart. Gemaal Lely en gemaal Leemans werden bijgestaan door zes noodpompen, waardoor de polder op 11 december 1945 weer droogviel. De materiële schade was enorm; het grootste deel van de boerderijen en gebouwen moest later worden herbouwd. Het Dijkgatbos werd aangeplant op het zand dat na de dijkdoorbraak was blijven liggen, nadat eerder N hiervan al het grotere Robbenoordbos was aangelegd. Bij de aanleg van het bos werden onder andere zwarthandelaars ingezet. Het N van Wieringerwerf gelegen Robbenoordbos en het Dijkgatbos liggen tegenwoordig bijna aan elkaar; slechts een aantal weilanden scheiden de twee bossen. In 2007 is de provincie Noord-Holland begonnen met de samenvoeging. Tussen beide bossen ontstaat een nat gebied, de Dijkgatsweide, waar een fietspad doorheen loopt.

"Op 1 november 2020 vond Inge van Westen in het Dijkgatbos bij Wieringerwerf een voor Nederland nieuwe paddenstoelensoort: Favolaschia calocera. Het is een opvallend oranje paddenstoeltje met grote poriën in plaats van lamellen. Qua uiterlijk is het een aanwinst, maar het is een exoot en er zijn zorgen dat hij onze inheemse houtbewonende paddenstoelen kan verdringen. Eenmaal gevestigd kan de soort via zijn sporen snel nieuwe leefgebieden koloniseren. Daarbij heeft hij mogelijk het voordeel dat hij stoffen produceert die andere schimmels hindert om zich op hetzelfde substraat te vestigen. Gevoegd bij zijn talent om snel ecologische niches in te nemen die door menselijke verstoring zijn ontstaan, maakt dit hem tot een potentieel invasieve exoot. Daarom vragen we iedereen om uit te kijken naar deze opvallende en goed herkenbare soort. Maak een foto, noteer op welk substraat hij groeit en zo mogelijk met welke andere soorten. Meld dit met locatie en datum op waarneming.nl of waarnemingen.be. Als er voldoende waarnemingen worden doorgegeven, krijgen we een beeld van hoe deze soort zich in Nederland en België gedraagt en welke effecten hij heeft op onze inheemse soorten." (bron en voor nadere informatie zie Nederlandse Mycologische Vereniging, december 2020)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Wieringerwerf, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Wieringerwerf (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- MFC: - "Al enkele jaren stond het voormalige gemeentehuis in Wieringerwerf - een van de meest dominante gebouwen in de grootste kern van de Wieringermeer - leeg en daaraan leek voorlopig nog geen eind te komen. Leek..., wnt een groep enthousiastelingen uit de polder heeft het pand in 2014 omgebouwd tot Cultuurschuur Wieringermeer. Het kloppend hart van de Wieringermeer, met inmiddels al ruim 30 permanente huurders en vele verenigingen die er hun clubavonden houden. Een nieuw bruisend hart in de polder, een ontmoetingsplaats voor allen en een prachtig cultureel centrum, tot stand gekomen door niet aflatende inzet van talloze vrijwilligers!

De Cultuurschuur in Wieringerwerf biedt ruimte aan veel permanente huurders zoals de Bibliotheek, het Historisch Genootschap, de Tweede Helft en Dorpsvereniging De Ruimte, maar heeft ook de bloedprikpoli van Starlet in haar gelederen. Naast de vele permanent verhuurde ruimten biedt Stichting De Cultuurschuur een breed scala aan zalen die per dagdeel gehuurd kunnen worden: vergaderruimten, activiteitenzalen, het atelier, het filmhuis en natuurlijk het theater dat plaats biedt aan 200 bezoekers. We zijn tevens een goedgekeurde trouwlocatie en proberen creatief te zijn bij de organisatie van evenementen.

Je vindt het allemaal in onze Cultuurschuur Wieringermeer in Wieringerwerf, die elke dag open is: elke werkdag van 's morgens half acht tot laat in de avond en in het weekend van 10.00 uur tot 16.00 uur en bij evenementen tot in de kleine uurtjes. De Cultuurschuur wordt geheel gerund door vrijwilligers. Elke dag weer vind je onze mensen op de werkvloer: aan de balie, voor het onderhoud en de schoonmaakwerkzaamheden, het filmhuis, de muziekschool, de exposities; een team van meer dan 100 mensen houdt de Cultuurschuur permanent in beweging! Ons credo voor alle evenementen is: "Yes, we can!" Wij zullen je van harte verwelkomen en staan open voor jouw ideeën."

- Onderwijs en kinderopvang: - "In april 2019 zijn we in Wieringerwerf, naast de BSO aan de Terpstraat, gestart met De Club! De Club is een sport- en spel BSO waar kinderen van 6 tot en met 13 jaar zich bij kunnen aansluiten. We hebben een eigen clubhuis, twee enthousiaste coaches en alle kinderen krijgen een eigen setje van ons stoere clubtenue. We organiseren themaweken waarin we ons volledig richten op één type sport, zoals voetbal, tennis of atletiek. De Club is een plek waar kinderen met elkaar elke dag weer nieuwe manieren ontdekken om heel veel te bewegen. Maar ook zelf de regie in handen hebben. Willen ze buiten apenkooien? Dan bedenken we samen wat we daarvoor nodig hebben, we verzamelen of kopen de spullen, bouwen het veld en spelen daar vervolgens de hele middag. Ook werken we nauw samen met verschillende sportverenigingen in de regio. Zo maken kinderen op een zeer laagdrempelige en veilige manier kennis met verschillende sporten. Dat maakt De Club nét even anders dan een normale BSO. Een plek waar je bij wilt horen!"

- Jeugd: - Scouting Die Robben bestaat sinds 1959. Ze hebben hun clubhuis aan de Prinses Irenestraat in Wieringerwerf (naast het voetbalveld van D.W.O.W). "Door de jaren heen hebben we vaak meegedaan aan regionale en landelijke activiteiten zoals de Regionale Scouting Wedstrijden, Landelijke Scouting Wedstrijden, Avond4daagse, de Nationale, Europese en Wereld Jamboree. Er zijn ook leden binnen de groep actief in de organisatie van nationale en internationale evenementen. Op dit moment zijn er ruim 70 leden lid van Scouting Die Robben. De leden zijn onderverdeeld in: Welpen (7-11 jaar); Scouts (10-15 jaar); Explorers (15-18 jaar); Roverscouts (18-21 jaar); Stam: plus-scouts (21+) en leidinggevenden. Onze groep heet ‘Die Robben’. Die naam stamt van een zandplaat in de vroegere Zuiderzee, vlak onder het voormalige eiland Wieringen. Op die zandplaat kon je zeehonden vinden en daarom noemden ze die de Robbenplaat. Nu bestaat die zandplaat niet meer. In 1930 was de Wieringermeerpolder drooggemalen en heeft men op de plek van die plaat een groot bos aangelegd: het Robbenoordbos! Zo leeft de naam van de zandplaat dus voort en sinds 1959 ook in de naam onze groep.

De leden van de groep komen uit Wieringerwerf en omgeving. Onder leden verstaan we jeugdleden, leiding en bestuur. Scouting Die Robben is een gemengde groep jongens en meisjes. Ze biedt haar (jeugd-)leden ongeacht culturele achtergrond, afkomst, geloof, beperking, politieke overtuiging of welke vorm van diversiteit dan ook, een veilige en leerzame speelomgeving. Ieder (jeugd-)lid krijgt de ruimte en mogelijkheid om op zijn of haar eigen manier en tempo zichzelf te ontwikkelen. Ben je enthousiast geworden? Je kunt twee weken gratis bij de opkomsten komen kijken. Graag wel eerst even contact opnemen met het leidingteam van de desbetreffende speltak, zodat zij rekening kunnen houden met jouw deelname. Voor sommige leeftijdsgroepen is er een wachtlijst."

- Muziek: - Muziekvereniging Creona in Wieringerwerf bestaat sinds 1969 en is voortgekomen uit fanfare Soli Deo Gloria, die in 1935 is opgericht. De vereniging bestaat uit een fanfare, een malletband en een jeugdorkest genaamd Toetgether. "Muziekvereniging Creona staat midden in de maatschappij: wij werken graag mee aan lokale initiatieven. We zijn zichtbaar voor de inwoners van de gemeente Hollands Kroon en in het bijzonder in het gebied van de Wieringermeer, doordat we regelmatig in de omgeving optreden, concerten en activiteiten organiseren en deze ook in de media onder de aandacht brengen. Onze muziek is uitdagend en gevarieerd. Het niveau en type muziekstuk zijn afhankelijk van de gelegenheid. Daarnaast wordt er verder gekeken dan alleen de traditionele invulling van een fanfare of malletband."

- Zorg en welzijn: - "Op Zorgboerderij Dijkgatshoeve in Wieringerwerf wordt zorg verleend aan 16 mensen met een verstandelijke beperking. Zij wonen in 2 groepen van 8 bewoners. Hier verlenen we 24-uurs zorg. Ook zijn er 9 appartementen gebouwd voor mensen met een psychosociale hulpvraag die zich met de gemeenschap willen verbinden. Zij worden ondersteund door een maatschappelijk werkster die hiervoor in dienst is genomen. Al onze bewoners zijn werkzaam in een van de vier werkgebieden, te weten de stal, kaasmakerij, tuin en winkel. De boer en zijn gezin wonen op het terrein. Duurzaamheid heeft een belangrijke plek in de gemeenschap. We hebben het Demeter certificaat voor het bedrijf. In 2019 zijn er 236 zonnepanelen gelegd op het nieuwe dak van de stal. We maken gebruik van aardwarmte, en er is een computergestuurde palletkachel. De Dijkgatshoeve werkt samen met Staatsbosbeheer voor het beheer van ca. 70 hectare natuurgebied. Elk jaar wijst Staatsbosbeheer ons een perceel in het Dijkgatsbos toe om bomen te kappen. Deze bomen worden gekloofd. Het hout gebruiken we in de palletkachel. De Dijkgatshoeve maakt deel uit van Scorlewald, een instelling van de Raphaëlstichting."

- Duurzaamheid: - Nuon (tegenwoordig opgegaan in Vattenfall) is in maart 2018 gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van 4 windmolens in het Robbenoordbos, gelegen NNO van en grotendeels vallend onder het dorpsgebied van Wieringerwerf (deels onder het dorpsgebied van Slootdorp = het deel W van de A7). De verwachting is dat de werkzaamheden ca. 2 jaar duren. Het Robbenoordbos is onderdeel van Natuurnetwerk Nederland, dat natuurgebieden met elkaar verbindt. Ingrijpen in het gebied mag alleen als het een maatschappelijk belang dient, de functie van het bos behouden blijft en natuurcompensatie plaatsvindt. Voor het aanleggen van de 4 windmolens wordt ca. 3,5 hectare van in totaal 550 hectare bos gekapt. Ter compensatie plant Nuon ruim 20.000 nieuwe bomen aan in een gebied van 4 hectare.

De werkzaamheden zijn onderdeel van de aanleg van Windpark Wieringermeer. Een groot aantal van de bestaande windmolens in de polder maakt vanaf 2018 plaats voor een nieuwe generatie turbines: groter, efficiënter en netjes in lijnen opgesteld. Nuon bouwt hier in totaal 82 windmolens. Nuon werkt in het Robbenoordbos in Wieringerwerf nauw samen met Staatsbosbeheer. Met een onafhankelijk ecologisch bureau is gekeken naar de mogelijke effecten op ecologie bij bouw en exploitatie van het windpark. Er gelden strenge eisen vanuit de wetgeving. Zo mogen er geen effecten zijn op de ‘staat van instandhouding’ van soorten. De aannemer moet werken volgens een Ecologisch Werk Protocol. Dit beschrijft welke maatregelen de uitvoerder moet nemen om negatieve effecten op flora en fauna tijdens de werkzaamheden te voorkomen.

In het Robbenoordbos in Wieringerwerf leven veel vleermuizen. Voor het windproject is het vlieggedrag van vleermuissoorten uitgebreid gemonitord en is onderzocht wat de effecten zijn van de windturbines. Om vleermuizen te beschermen zijn de boomholtes van de te kappen bomen ongeschikt gemaakt als potentiële verblijfplaats: vooraf is geïnspecteerd of er in de holtes geen vleermuizen of andere dieren verblijven. Met het ophangen van vleermuiskasten zijn alternatieve verblijfplaatsen gecreëerd. Om te voorkomen dat vleermuizen slachtoffer worden van de draaiende turbines worden de molens stil gezet als de dieren het meest actief zijn: van mei tot eind oktober in droge nachten met weinig wind en temperaturen hoger dan 10 graden. Via een monitoringsprogramma van 3 jaar zal bestudeerd worden of deze 'stilstandvoorziening' voldoende is.

Er is ook zorgvuldig in kaart gebracht wanneer de werkzaamheden kunnen starten. Zo is rekening gehouden met het broedseizoen van vogelsoorten, dat vanaf medio maart begint. Het gebied is ook onderzocht op de aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen van de boommarter, eekhoorn en andere grondgebonden zoogdieren. Op de plekken waar de windmolens komen te staan zijn geen beschermde planten aangetroffen. Mochten deze er tijdens de kap en bouw toch zijn, dan worden ze verplaatst. (bron: Nuon, 28-3-2018)

Reactie toevoegen