Wieuwens

Plaats
Buurtschap
Leeuwarden
Fryslân

wieuwens_collage.jpg

Wieuwens, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Wieuwens, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Wieuwens

Terug naar boven

Status

- Wieuwens is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Leeuwarden.

- De buurtschap Wieuwens valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Easterlittens.

- De buurtschap Wieuwens ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Wiewens. De buurtschap werd vroeger ook wel Sprong genoemd. Kennelijk was er ook een periode dat men niet hiertussen kon kiezen, want in diverse plaatsenlijsten komt de plaats voor onder de vermelding 'Sprong of Wieuwens'.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Wieuwens ligt rond de gelijknamige weg, Z van Easterlittens. Buurtschap en dorp worden van elkaar gescheiden door de Frjentsjerter Feart (voor 2007: Franekervaart).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Wieuwens 4 huizen met 23 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap een 5-tal panden, met ca. 15 inwoners.

Reactie toevoegen