Wijngaarden FR

Plaats
Buurtschap
Opsterland
Fryslân

Wijngaarden FR

Terug naar boven

Status

- Wijngaarden is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Opsterland.

- De buurtschap Wijngaarden valt, ook voor de postadressen, deels onder het dorp Luxwoude, deels onder het dorp Langezwaag (zie verder bij Ligging).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen en actuele benamingen
In 1664 komt deze nederzetting voor als Wyngaerden, rond 1700 Groot Wyngaarden en Klein Wyngaarden, op een kaart van 1848 (Eekhoff) vinden we alleen Groot Wijngaarden, begin 20e eeuw gespeld als Grootwijngaarden. 1853 Wyngaarden. In de Topografische atlas Friesland (1) komt alleen de naam Grootwijngaarden voor, betreffende het W gedeelte. Wij opteren ervoor (bij afwezigheid van plaatsnaamborden) deze nederzetting als buurtschap Wijngaarden te beschouwen, verdeeld in Groot Wijngaarden in het W en Klein Wijngaarden in het O.

In het Fries
Wyngaarden of De Wyngaerden.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Wijngaarden ligt W van Langezwaag, tussen Langezwaag en de A7, rond de wegen De Wyngaerden in het W (valt onder Luxwoude) en Lytse Wyngaerden in het O (valt onder Langezwaag).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Hoewel deze nederzetting dus al in 1664 wordt vermeld, komt zij niet voor in de Volkstelling van 1840(2) (terwijl andere buurtschappen in de gemeente Opsterland er wel in worden vermeld).

- Tegenwoodig omvat de buurtschap Wijngaarden ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners, verdeeld over ca. 15 panden in Groot Wijngaarden en ca. 25 in Klein Wijngaarden.

Reactie toevoegen