Wildert (Etten-Leur)

Plaats
Buurtschap
Etten-Leur
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

wildert_etten-leur_straatnaambord.jpg

Wildert is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Etten-Leur.

Wildert is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Etten-Leur.

wildert_etten_leur_vlakbij_t_boswachtershuisje_gevelnaam_de_wildert.jpg

Er zijn 2 panden in buurtschap Wildert die zich met het gevelopschrift De Wildert tooien. Namelijk deze...

Er zijn 2 panden in buurtschap Wildert die zich met het gevelopschrift De Wildert tooien. Namelijk deze...

wildert_etten-leur_boswachtershuisje.jpg

Aan de T-splitsing van de weg Wildert met de Menmoerheidedreef ligt een soort boswachtershuisje, waarin een gedenkplaat is gemetseld voor Anna Maria Christiana, die hier in 1878 het een en ander heeft ontgonnen.

Aan de T-splitsing van de weg Wildert met de Menmoerheidedreef ligt een soort boswachtershuisje, waarin een gedenkplaat is gemetseld voor Anna Maria Christiana, die hier in 1878 het een en ander heeft ontgonnen.

Wildert (Etten-Leur)

Terug naar boven

Status

- Wildert is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Etten-Leur.

- De buurtschap Wildert valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Etten-Leur.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1611 in den Wildert.

Naamsverklaring
"Oorspronkelijk een gebiedsnaam. Het Middelnederlandse wildert betekent 'onbebouwde grond, met ruigte begroeid land'."(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Wildert ligt rond de gelijknamige weg, Z van buurtschap Klappenberg, Z van het Schuitvaartjaagpad.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Wildert omvat ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners. De huisnummers suggereren dat er meer woningen staan dan in werkelijkheid. Zij verspringen van 13 naar 21 naar 33 naar 55 naar 63 en van 24 naar 56 en 58… Dat suggereert dat hier in de loop der jaren nogal wat panden zijn afgebroken?

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Aan de T-splitsing van de weg Wildert met de Menmoerheidedreef ligt een soort boswachtershuisje, waarin een gedenkplaat is gemetseld voor Anna Maria Christiana, die hier in 1878 het een en ander heeft ontgonnen.

- Dankzij het feit dat het pand op nr. 55 in 2020 te koop heeft gestaan, kun je met deze video het pand van binnen bekijken.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Padvindersven
Z van Wildert ligt het Padvindersven, dat deel uitmaakt van het natuurgebied Pannenhoef, dat voor het overige gedeelte grotendeels onder de gemeente Zundert valt. Rond het Padvindersven ligt een heidegebied dat, samen met het heidegebied bij De Lokker, een restant is van de oorspronkelijke vegetatie. Vrijwilligers van de Natuurwerkgroep Rucphen hebben in 1998 handmatig enkele delen van de oever van het Padvindersven afgeplagd. De bedoeling is dat hierdoor de beenbreek, die hier vroeger veel groeide, terugkeert. Het aantal jonge planten van de klokjesgentiaan nabij het ven breidt zich voortdurend uit. ZW van het Padvindersven liggen het Wildertven en het Schaapsven.

Veenherstelproject
Veenherstelproject Wildert is in 2001 uitgevoerd. Het omvatte de afgraving van zand tot de oorspronkelijke veenlaag weer aan de oppervlakte komt. Die laag is een kweekbodem voor bijzondere water- en oeverplanten. Na afronding van het project sluiten nieuwe wandelpaden aan op de bestaande kuierwegen tussen De Lokker en het Padvindersven. Het project kon worden uitgevoerd dankzij de aankoop in 2000 van drie hectare voormalige landbouwgrond door Het Brabants Landschap. Die aankoop op zijn beurt is mogelijk gemaakt dankzij rijks- en provinciale steun. Daarmee kan in de provincie voormalige landbouwgrond worden aangekocht om er weer natuurgebieden van te maken. In 1999 is in dit kader 70 hectare aangekocht, in 2000 ruim 400 hectare. De provincie erkent dat die ontwikkelingen mede mogelijk zijn door de ontwikkelingen in de landbouw, waarbij steeds meer agrariërs stoppen met hun bedrijf.

Bramen
Wildert is een stiltegebied. Zouden er daarom zulke overheerlijke bramen groeien, omdat zij zich in alle rust kunnen ontwikkelen?

Reactie toevoegen