Wissenkerke

Plaats
Dorp
Noord-Beveland
Zeeland

wissenkerke_collage.jpg

Wissenkerke, collage dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Wissenkerke, collage dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Wissenkerke.JPG

Dorpsgezicht Wissenkerke

Dorpsgezicht Wissenkerke

Wissenkerke (2).JPG

Dorpsgezicht Wissenkerke

Dorpsgezicht Wissenkerke

Wissenkerke (3).JPG

Dorpsgezicht Wissenkerke

Dorpsgezicht Wissenkerke

Wissenkerke (4).JPG

Molen De Onderneming, even in het zonnetje, vlak voor de bui losbarst

Molen De Onderneming, even in het zonnetje, vlak voor de bui losbarst

Wissenkerke (5).JPG

Even buiten het dorp Wissenkerke staat  de Molen Landzigt

Even buiten het dorp Wissenkerke staat de Molen Landzigt

ZL gemeente Wissenkerke in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Wissenkerke in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Wissenkerke in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Wissenkerke

Terug naar boven

Status

- Wissenkerke is een dorp in de provincie Zeeland, gemeente Noord-Beveland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1994.

- Wapen van de gemeente Wissenkerke.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Oorspronkelijk heette dit dorp Wissekerke, dus zonder tussen-n. De naam is veranderd per 1-8-1958, wellicht om verwarring met de buurtschap Wissekerke bij ’s-Heer Hendrikskinderen te voorkomen.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Wissenkerke ligt Z van het water de Oosterschelde en ligt verder ZO van de Oosterscheldekering, Z van het tweelingdorp Burgh-Haamstede, WZW van het dorp Colijnsplaat, ZW van de stad Zierikzee, NW van de dorpen Geersdijk en Kortgene, N van het Veerse Meer en NO van het dorp Kamperland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Wissenkerke 347 huizen met 2.307 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 292/1.871 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Geersdijk 24/201, ’s-Gravenhoek 7/65 en Kampens-Nieuwland (= het huidige Kamperland) 24/170. Tegenwoordig omvat het dorp ca. 460 huizen met ca. 1.150 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wissenkerke heeft 7 rijksmonumenten.

- De eerste Hervormde kerk in Wissenkerke is van 1670. De opvolger dateerde uit 1827 en is in 1968 gesloopt om opgevolgd te worden door de huidige Hervormde (PKN) Opstandingskerk (Voorstraat 20). Architecten waren Rothuizen en 't Hooft. Het is een modern, doosvormig gebouw met een opvallend spitse toren. Het is een rijksmonument vanwege de aanwezigheid van twee bijzondere orgels, niet vanwege het kerkgebouw. Het Vollebregt-orgel is gebouwd in 1862. Omdat de nieuwe kerk te laag was, moest het beeld van David met harp, dat voordien het orgel bekroonde, vóór het orgel op de balustrade worden geplaatst. Het Müller-orgel is een koororgel dat in 1767 als huisorgel is gebouwd. In 1861 komt het in de Nieuwe kerk te Vlissingen, in 1908 in de Gereformeerde kerk te Baarland, in 1925 komt het naar de Gereformeerde kerk van Wissenkerke. In 1986 is deze kerk gesloten en komt het orgel in de Opstandingskerk te staan. De kerk valt tegenwoordig onder Protestantse Gemeente De Ontmoeting.

- Korenmolen De Onderneming in Wissenkerke (Ooststraat 28) is van verre al te zien. Het is een stellingmolen uit 1860. De kap is gedekt met dakleer. De molen heeft een vlucht van 21,70 meter, is maalvaardig, en wordt nog gebruikt om op windkracht graan te malen. Van de stellingschoren zijn er enkele weggehaald om ervoor te zorgen dat de achter de molen liggende schuur bereikbaar is voor vrachtwagens. De molen is in september 2017 gekocht door Colinda en Eric Meulman. Zij gingen er vol goede moed mee draaien, maar al na een maand konden ze niet verder draaien door roestschade aan de buitenroede (de verbindingsbalk voor de wieken). In de zomer van 2018 zou een nieuwe roede worden geleverd, maar toen die arriveerde bleek het om een binnenroede in plaats van een buitenroede te gaan... In oktober 2018 arriveert eindelijk de goede roede en sindsdien kunnen ze weer draaien.

Eric en Colinda en dochter Gabriëlla en schoonzoon Kristan wonen alle vier in de molen en runnen het bedrijf ook gezamenlijk, naast de deeltijdbanen die Eric, Gabriëlla en Kristan er nog naast hebben. In het molenwinkeltje verkopen ze uiteraard hun zelfgemalen meel en bakmixen en daarnaast diverse streekproducten en souvenirs. Verder is er een horecaterras. De vorige eigenaar verkocht er diervoeders. Dat doen zij er ook bij. Eric, Gabriëlla en Kristan hebben na hun verhuizing de opleiding tot molenaar gevolgd, zodat ze gedrieën de molen letterlijk en figuurlijk draaiende kunnen houden.

- Ook Molen Landzigt (Boomdijk 1) is van verre al te zien. Het is een grondzeiler uit 1869. De molen is in 1962 tot woonmolen omgebouwd en raakte daarna in verval. In 2000 is de molen tot draaivaardige molen gerestaureerd. De kap is gedekt met dakleer. De molen heeft een vlucht van bijna 22 meter en wordt tegenwoordig verhuurd als recreatiewoning.

- Gevelstenen in Wissenkerke.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Openluchtzwembad het Wissebad in Wissenkerke is wegens groot onderhoud in 2015 gesloten geweest. In 2016 is het heropend. Tijdens de jaarlijkse schoonmaak was het bad namellijk ernstig beschadigd geraakt. Metalen spanbanden onder het zwembad hadden het begeven en een van de wanden stond op instorten. De gemeente koos na overleg met het bestuur van het zwembad niet voor een snelle noodoplossing maar voor een oplossing voor de lange termijn. Het zwembad is voor 230.000 euro volledig gerenoveerd. Voor dit bedrag is de schade hersteld, bovendien is de bodem voorzien van een speciale folie, waardoor het bad niet meer hoeft te worden leeggepompt voor groot onderhoud. Daarnaast is het terrein opgeknapt (bestrating, hekwerken, groen e.d.) en zijn de gebouwen gemoderniseerd (tegelwerk, schilderwerk, cv-ketel, kleedcabines, voegwerk vervangen etc.). Met het gerenoveerde zwembad kan Noord-Beveland weer 15 tot 20 jaar vooruit.

- De inlaag Keihoogte in Wissenkerke is een jong gebied. In 1980 is in het kader van de dijkverzwaring opnieuw een inlaag aangelegd. Een stukje buitendijks gebied, met strand en jonge duintjes, kwam door een bochtafsnijding achter de dijk te liggen. Het gebied bestaat voor ongeveer de helft uit open water. In de broedtijd zijn daar onder meer fuut, kuifeend, knobbelzwaan, meerkoet en waterhoen als broedvogel aanwezig. Op de laaggelegen oeverlanden broeden weidevogels: onder andere kievit, tureluur en grutto. Jaarlijks zijn ook enkele broedparen van de kluut aanwezig. Tijdens de voor-en najaarstrek wordt de Keihoogte door veel steltlopers bezocht, waaronder steenloper, zilverplevier, rosse grutto en bontbekplevier. Scholeksters zijn het hele jaar aanwezig op een hoogwatervluchtplaats. Meeuwen en sterns foerageren boven het water. De toegangsweg naar de Vogelkijkhut is met rietmatten afgeschermd, om verstoring te voorkomen.

- Ballast Nedam heeft het voornemen om ten westen van het Bokkegat een integrale gebiedsontwikkeling uit te voeren waarbinnen maximaal 150 recreatieve verblijfseenheden, een 9 holes golfbaan, visvijvers en centrale voorzieningen worden gesitueerd. Verder zullen in het plangebied van circa 32 hectare minimaal 12,5 hectare natuur, nat grasland, groenstructuur en water worden aangelegd. Natuurresort Bokkegat, zoals het project is gedoopt, zou volgens planning in 2014 van start moeten zijn gegaan.

Terug naar boven

Links

- Muziek: - Muziekvereniging Apollo in Wissenkerke is opgericht in 1889 en is ondanks haar respectabele leeftijd nog altijd sprankelend jong. De vereniging bestaat momenteel uit ongeveer 85 leden in verschillende afdelingen: opleiding, de samenspelgroep, het leerlingenorkest, het harmonieorkest, de slagwerkgroep en dweilband De Zwabbers. Muzikaal is de vereniging op diverse terreinen actief. Apollo verzorgt marsoptredens tijdens Koningsdag, de lampionnenoptocht en de intocht van Sint Nicolaas. Daarnaast worden er door de vereniging concerten gegeven, zoals de jaaruitvoering, zomerconcerten, najaarsconcert en de medewerking aan de Kerstnachtdienst. Apollo neemt ook deel aan concertconcoursen. Bij verschillende activiteiten kan tevens dweilband De Zwabbers worden ingezet.

Reactie toevoegen