Witte Dellen

Plaats
Buurtschap
Maashorst
Noordoost-Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

witte_dellen_zeeland_langstraat_kopie.jpg

Witte Dellen, Langstraat (© Hans van Embden)

Witte Dellen, Langstraat (© Hans van Embden)

Witte Dellen

Terug naar boven

Status

- Witte Dellen is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Maashorst. T/m 1993 gemeente Zeeland. In 1994 over naar gemeente Landerd, in 2022 over naar gemeente Maashorst.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Zeeland.

- De buurtschap Witte Dellen heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je in de buurtschap bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De naam komt pas sinds de jaren zestig van de 20e eeuw op kaarten voor. Voorheen was de bebouwing er al wel, maar werd het tot de Graspeel gerekend (en soms nog altijd, maar sinds kort staat Witte Dellen wel expliciet als buurtschap in de atlassen).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Witte Dellen ligt rond de gelijknamige weg en de Langstraat, ZO van Zeeland, ZO van de buurtschap Graspeel, en grenst in het W aan de N277 (Peelweg), en in het O aan de Graspeelloop.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Witte Dellen omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De buurtschap was onderdeel van het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Graspeel. Voor nadere informatie daarover zie de pagina van de buurtschap Graspeel. Dit hield in dat hier in principe een aantal intensieve veehouderijen ('megastallen') vanuit elders in de regio gevestigd zou kunnen worden. Vooral door protesten van omwonenden (zoals bij veel LOG's elders in het land ook het geval is geweest), zijn de plannen teruggeschroefd. Uiteindelijk is er 1 firma vanuit elders in de Witte Dellen gevestigd, bovendien op een standaard en geen extra groot 'bouwblok'. De provincie had de locaties Witte Dellen 3a en 5 aangekocht om de verplaatsingen vanuit elders mogelijk te maken. Nu dat niet is doorgegaan, zijn deze locaties in 2014 weer verkocht en wel aan geitenhouder Smits, die elders in de omgeving een intensieve geitenhouderij heeft. Omwonenden waren bevreesd dat hij ook op déze locaties een geitenhouderij zou willen beginnen, maar volgens het bestemmingsplan is dat nadrukkelijk niet toegestaan. De fam. Smits was daarvan van tevoren op de hoogte, zo heeft de Provincie per brief laten weten aan Actiegroep Groen Graspeel.

Reactie toevoegen