Wolder

Wijk
Dorp in de stad
Maastricht
Zuid-Limburg
Limburg

wolder_logo_heemkunde.jpg

Het bestuderen van en publiceren over de geschiedenis van Wolder is in goede handen bij Stichting Heemkunde van Wilre tot Wolder.

Het bestuderen van en publiceren over de geschiedenis van Wolder is in goede handen bij Stichting Heemkunde van Wilre tot Wolder.

Wolder

Terug naar boven

Status

- Wolder is een voormalig dorp, thans wijk* in de provincie Limburg, in de streek Zuid-Limburg, gemeente Maastricht. T/m 1919 gemeente Oud-Vroenhoven.
* De wijk heeft nog wel een dorps karakter / identiteit, je zou het dan ook een 'dorp in de stad' (vergelijk Amby, Heer, Sint Pieter) kunnen noemen.

- In de praktijk valt ook een deel van de buurtschap Nekum onder Wolder.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Wolder.

Oudere vermeldingen
930 Villara, 1316 Wilre, 1330 Wylre, 1840 ‘Wolder of Wilré’.

Naamsverklaring
De identificatie van de oudste vorm is twijfelachtig. Wolder is ontstaan uit het Romaanse vîllâre ‘boerderij’.

Terug naar boven

Ligging

De wijk Wolder valt onder het stadsdeel Buitenwijk-ZW, in het ZW van de stad Maastricht, en ligt aan de Belgische grens / het Albertkanaal, W ervan, tegenover het Belgische Vroenhoven, ZW van de wijk. De wijk ligt verder ZO van de Belgische plaats Kesselt, NW van de plaats Kanne in België, W van de rivier de Jeker en het 'dorp in de stad' Sint Pieter en in de W nabijheid van de rivier de Maas.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Wolder 117 huizen met 585 inwoners. Tegenwoordig heeft de wijk ca. 700 huizen met ca. 1.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
Lang voor de Romeinen, om precies te zijn aan het einde van de IJstijd, zo’n 250.000 jaar geleden, moeten er al mensen hebben gewoond op het plateau van Wolder, weliswaar in tijdelijke kampementen: jagers en vissers. De Bandkeramiekers zijn de eerste permanente bewoners geweest op de vruchtbare lössgronden langs Maas en Jeker. Rond 500 v. Chr. kwamen de Eburonen in deze streken totdat zij door de Romeinen werden gedecimeerd, onderworpen, verjaagd. Een van de belangrijkste Romeinse heerbanen, die van Tongeren-Maastricht-Heerlen-Keulen, liep over het huidige dorp, waar kooplieden en gepensioneerde soldaten villa’s en hoeven bouwden. In de 5e eeuw na Christus. namen de Germaanse volkeren het heft van de Romeinen over. De Frankische Heren stichtten hoven van waaruit zij het gebied bestuurden. Zij spraken er ook recht.

Middeleeuwen
Vanuit zo’n hof is in de vroege middeleeuwen het Graafschap van de Vroenhof ontstaan. De naam Vroenhof betekent hof van een/de Heer, het gotische woord vroen of vrone = fró, heer. Begin 1200 kwamen Maastricht en de Vroenhof in leen van de Hertog van Brabant, Hendrik I. Hij werd dus ook ‘Graaf van Vroenhof’, mocht munten slaan en bezat de volledige rechtsmacht. Executies werden voltrokken op de Dousberg - niet ver van de huidige hoeve Hazendans stond een galg.

In 1300 kwam een groot gedeelte van Vroenhofs gebied, met het administratieve centrum, door de uitbreiding van de ommuring van Maastricht, op Maastrichts grondgebied te liggen. De Vroenhof strekte zich toen uit - buiten de stadsmuren - van het noordelijke Smeermaas tot het zuidelijke Kanne, met als woonkernen Heukelom, Montenaken en Wolder. Laatstgenoemde was het belangrijkste dorp, waartoe verder behoorden: het dorp Caberg, Biesland en enkele belangrijke hoeven zoals Hazendans, Panhuis, Apostelhoeve en het molengehucht Nekum. Het had de meeste inwoners en de belangrijkste kerk van de parochie, stammend uit 1896.

Van Vroenhof naar Vroenhoven naar Oud-Vroenhoven
Met de komst van de Fransen in 1794 hield het graafschap Vroenhof op te bestaan. Het gebied werd bestuurlijk opgenomen in het Departement van de Nedermaas. Toen de Fransen in 1814 vertrokken, werd het oude graafschap grotendeels als gemeente Vroenhoven bij de nieuw gevormde provincie Limburg gevoegd. Van 1830-1839 hadden de Belgen het er voor het zeggen. Alleen Maastricht en het dorp Sint Pieter bleven in Nederlandse handen. In 1839 werd een akkoord bereikt over de scheiding van België en Nederland. De nieuwe lands- en provinciegrens sneed Vroenhoven in tweeën. De kernen Heukelom en Montenaken bleven als gemeente Vroenhoven Belgisch. Wolder met Caberg, Biesland en afscheidingen van Smeermaas en Kanne, werden bij de Nederlandse provincie Limburg gevoegd. Deze nieuwe gemeente werd Oud-Vroenhoven gedoopt.

Heemkunde
Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van de voormalige gemeente Oud-Vroenhoven, waar dit dorp de hoofdplaats van was, kun je terecht bij Stichting Heemkunde van Wilre tot Wolder. Deze in 2003 opgerichte stichting is een initiatief van Léon Schoenmakers. Een man met een warm hart voor dit dorp, die zich er nauw mee verbonden voelt. De stichting onderzoekt de geschiedenis en het eigene van deze omgeving. De opgedane kennis en onderzoeksresultaten legt men vast en stelt men beschikbaar middels publicaties en foto- en filmreportages. Daarnaast ijvert de stichting voor behoud van wat ten onrechte dreigt te verdwijnen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Hof van Assisi / Cour van Wolder
Na een langdurig traject waarin diverse ideeën over de tafel vlogen, komen twee bouwprojecten rondom de voormalige Hoeve Castermans in het centrum van het dorp vanaf 2016 eindelijk in de realisatiefase. Het Hof van Assisi moet met 25 appartementen een woongemeenschap voor jong en oud gaan vormen. De begane grond krijgt daarbij een functie voor herstelzorg en een centrum voor specialistische zorg van kinderen. Het andere project, genaamd Cour van Wolder, gaat bestaan uit verschillende voorzieningen, waarbij ontmoeten, verblijven en verbinden de centrale thema's zijn. Een horecagelegenheid, lodges om te overnachten, een dorpsmuseum en sportfaciliteiten zijn onder meer onderdeel van dit totaalconcept. De initiatiefnemers beogen met deze projecten de leefbaarheid en sociale cohesie in deze kern verder te verbeteren. Het ontwerp en de begeleiding van beide projecten is in handen van architect Mathieu Bruls.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

RK kerk
De huidige RK HH Petrus en Pauluskerk in Wolder ligt op een deels van een keermuur voorziene verhoging. De kerk is omgeven door een kerkhof. Ze is vormgegeven als neogotsiche, driebeukige kerk met driezijdig gesloten koor. De kerk is in 1896 gebouwd door architect Lous Keuller (Venlo). De kerk staat op de plek van de vorige kerk, die te klein was geworden. Men heeft de bouw slim aangepakt: door eerst de delen te bouwen die buiten de oude kerk vielen, en pas zo laat mogelijk de oude kerk af te breken, heeft men de tijd dat men zonder in functie zijnd kerkgebouw moest zitten, zo kort mogelijk kunnen houden. T.g.v. het 75-jarig bestaan van de kerk in 1972 is een uitvoerige brochure (30 pag.) verschenen over de totstandkoming van de huidige kerk.

De kerk is uitgevoerd in baksteen. De westzijde wordt gevormd door een toren met o.a een groot rozetvormig venster. Ingangen zijn niet aan de voorzijde maar aan de zijkanten gesitueerd. De toren heeft vier geledingen en een ingesnoerde spits. Het schip heeft een zadeldak, de zijbeuken hebben lezenaarsdaken. Alle daken zijn met leien gedekt. Het orgel van Pereboom & Leijser (Maastricht) dateert uit 1852. In de loop der jaren is het orgel enkele malen gewijzigd. In 1965 is het orgel door Verschueren Orgelbouw (Heythuysen) in een nieuwe, eigentijdse kas geplaatst. - Prachtige video van de prachtige HH Petrus en Pauluskerk in Wolder, die je in een minuut door het rijke interieur van deze kerk leidt. De kerk maakt tegenwoordig deel uit van Parochiefederatie Maastricht-Zuidwest.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

Carnaval
- Carnavalsvereniging CV De Blouwe. - CV Leonidas. - Stichting Kommittee Wolderse Hierezitting (KWH).

"De groete optoch. Carnavalsmaandag vieren veel mensen carnaval in Wolder. Vergeten hun zorgen en ‘goeie ziech dedoor’. De optocht kleurt het straatbeeld. Het is volop genieten. Unieke, grensoverschrijdende optocht met veel wagens en verenigingen door de straten van het Belgische Vroenhoven en de Maastrichtse wijken Campagne en Wolder. Om er een onvergetelijke optocht van te maken vragen we aan alle verenigingen in Maastricht-West om mee te doen, het massale publiek dat altijd aanwezig is wil iedereen zien. Verenigingen of groepen die willen deelnemen kunnen alle informatie krijgen via het mailadres optochtwolder@gmail.com.

In het najaar van 2019 heeft het oude comité aangegeven dat de optocht van 2020 de laatste onder hun organisatie zou zijn. Vrijwel meteen stond er een groep van zo’n 20 vrijwilligers op van de verschillende verenigingen die spontaan deze traditie willen voortzetten. Een grensoverschrijdende optocht is namelijk uniek en dat moet in stand blijven. Toon Hermans schreef een gedicht over carnaval, dat begint met: 'Er is geen aangenamere val dan een carnaval. Je valt namelijk naar boven. Het is een val in de blijheid.' Vier deze blijheid samen bij de Grote optocht van Wolder - Vroenhoven."

Wielerronde
In 2015 meldde 1Limburg.nl dat "de oudste wielerronde van Maastricht definitief tot het verleden behoort", na de afgelasting dat jaar, omdat de Apostelhoeve geen medewerking wilde verlenen omdat hun bedrijf dan enkele uren onbereikbaar zou zijn. Zij dreigden naar de rechter te stappen en met zoveel 'gedoe' was de lol er voor de vrijwilligersorganisatie van af. Maar gelukkig is er toch een doorstart gemaakt, want sinds 2017 is er weer de jaarlijkse Ronde van Wolder (op een zondag in mei), sindsdien georganiseerd door MSMWV (Maastrichtse Studenten Mountainbike- en Wielervereniging) Dutch Mountains, in het kader van de SWN Studentencup.

Op het parcours, met start en finish op de Heukelommerweg, wordt in meerdere categorieën gestreden om de overwinning. De wedstrijden voor studenten uit het hele land vinden plaats tussen 13.00 en 17.00 uur. De befaamde beklimming van de Louwberg (400 meter à 5.5%), gevolgd door een afdaling naar de straten van het dorp, staan garant voor spektakel. Om 12.00 uur is er bovendien een recreantenwedstrijd, de uitgesproken mogelijkheid voor wielerliefhebbers uit het dorp om het tegen elkaar op te nemen. - Uitslagen van de Ronde editie 2019. Dankzij de bodycam van een van de deelnemers, kun je 'live' meegenieten van de Ronde van Wolder editie 2018 (deel 1) en hier deel 2.

Jeugdvoetbal
Jeugdvoetbaltoernooi Boudewijn Zenden Cup (weekend in mei).

Sacramentsprocessie
Jaarlijks eind juni is er de Sacramentsprocessie Wolder. - Videoreportage Sacramentsprocessie 2019 deel 1. - Videoreportage Sacramentsprocessie 2019 deel 2.

Zomerfestival
- Zomerfestival d'Artagnan 6213 (eind augustus) is een jaarlijks driedaags evenement in Wolder met eten, drinken, muziek en gezelligheid, met een knipoog naar de Franse historie van de streek.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Nieuwe natuur en Ommetje
In 2013 is, naast het Milleniumbos en in de nabijheid van het Cannerbos, ter compensatie van de boomkap t.b.v. de A2-tunnel Maastricht, een nieuw stuk natuur aangelegd. Tevens is nabij deze locatie, tussen Chateau Neercanne en de Jeker ook nieuwe natuur aangelegd door het Limburgs Landschap. De nieuwe natuur is met hulp van de schoolkinderen uit Wolder aangelegd. In iedere aangeplante walnootboom zijn wensen gehangen voor een betere toekomst. De nieuwe natuur is een uitbreiding van het Milenniumbos.

Het gebied is voor wandelaars uitermate geschikt met verrassende vergezichten en diverse landschapselementen ([helling]bos, akkerland, nieuwe natuur, historische landmarks, kasteel met kasteeltuin en mergelgroeven). Door de afgelegen ligging op het plateau tussen het dorp, Kanne en Sint Pieter is het te weinig bekend bij het grote publiek. Er waren wel meerdere (onaantrekkelijke) routes naar dit gebied, maar geen gemarkeerde/uitnodigende route vanuit het dorp en ook niet speciaal voor kinderen (met hun ouders en grootouders). Vandaar dat betrokken inwoners hebben besloten het geheel aantrekkelijker te maken middels de realisatie van het Ommetje Wolder.

Door een grote mate van zelfwerkzaamheid en betrokkenheid van vele geledingen uit Wolder (heemkunde, bedrijven etc.) is de buurtcohesie toegenomen. Fysiek wordt de relatie tussen de buurt en de natuur bevorderd. Het bewegwijzeren en aantrekkelijker maken van de route en het geven van bekendheid stimuleert de bewoners in de buurt het ommetje te gebruiken. Natuur en cultuur worden dichter bij de wijk gebracht. Schoolkinderen kunnen spelenderwijs natuuronderwijs krijgen. Daarnaast zullen ook bewoners en leerlingen van aangrenzende wijken (Daalhof, Campagne en de Belgische dorpen Vroenhoven en Kanne) het ommetje gaan gebruiken.

Tevens wordt iedere wandelaar en natuurliefhebber uitgenodigd het Ommetje te gaan gebruiken. Ook wordt het een struinroute voor IVN scharrelkids. IVN natuurgidsen zullen deze route als excursie gaan aanbieden, eventueel met bijzondere thema's zoals flora en fauna, bomen, eetbare natuur, heemkunde. Het Ommetje Wolder (6 km) is in 2017 gereed gekomen. Onder de link vind je onderaan die pagina enkele pdf-bestanden waarmee je het informatiepaneel en de folder van het Ommetje ook op je beeldscherm kunt bekijken.

Het Ommetje Wolder is nog aantrekkelijker gemaakt door er een speelelement van stapstenen, een wilgentenentunnel en sinds 2018 ook de 'site Hoogcanne’ aan toe te voegen. De site verbeeldt op ware grootte het palenplan van een bandkeramische woning dat ter plekke bij archeologische opgravingen is aangetroffen. Het is de bedoeling dat deze site - naast een hommage aan en info over de Bandkeramiekers - gebruikt gaat worden als buitenleslokaal, buitentheatertje of zo maar een plek om even te verpozen. Bij het palenplan zijn nog een vuursteenwerkplaats, depressies en een markering van een moestuin geduid.

Millenniumbos
Z van Wolder, NW van Chateau Neercanne ligt het Millenniumbos. Dwars door dit nieuwe bos loopt een opvallende laan van walnoten. Een groot deel van het bos is aangeplant als compensatie voor de aanpassingen aan de A2. Men heeft bij de aanplant vooral gekozen voor (30.000) vruchtdragende bomen, zoals sleedoorn, mispel, meidoorn en de zeer zeldzame soorten wilde appel en wilde peer. In het bos ligt ook een aantal grote keien, waarvan de grootste enkele duizenden kilo’s wegen. De keien zijn honderden miljoenen jaren oud en kwamen tevoorschijn bij de aanleg van de A2-tunnel in Maastricht.

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Nieuws: - Nieuws uit Wolder en Campagne op Facebook.

- Belangenorganisaties: - Buurtplatform Wolder. - Buurtplatform Campagne. - Stichting Aangenaam Wolder en Campagne zet zich in voor behoud en bevordering van het sociale, culturele, zakelijke, bourgondische, maatschappelijke en verenigingsleven in deze wijken.

- Parochiehuis: - "Parochiehuis Wolder (Tongerseweg 335a) is een ontmoetingsplek voor mensen uit onze parochie en daarbuiten. Het gebouw is eigendom van de parochie. Naast het houden van parochiële activiteiten is het ook mogelijk het gebouw te huren voor eenvoudige familie-aangelegenheden. Het vieren van een verjaardag, een koffietafel na een uitvaart, een vergadering of bijeenkomst van je vereniging. Geluidsinstallaties en/of (versterkte) levende muziek is niet toegestaan. Nadere informatie kun je verkrijgen bij Ingrid Severijns-Bastiaens, tel. 06-40955828, e-mail ingrid@severijns.eu."

- Onderwijs en kinderopvang: - "Kindcentrum Wolder ligt in de gelijknamige wijk (met de uitstraling van een dorp). Het intieme karakter van de wijk ziet u terug in ons kindcentrum. De kleinschaligheid, zorg en begeleiding van onze leerlingen zijn onze kracht. Daarnaast kenmerkt ons kindcentrum zich door een gezamenlijke visie, een doorgaande lijn van peuteropvang tot groep 8, betrokken ouders en enthousiast en gekwalificeerd personeel. Het Kindcentrum bestaat uit basisschool Wolder (voorheen Petrus & Paulus) en peuter- en buitenschoolse opvang Pinokkio. We werken onder meer samen met diverse logopedisten, een kinderfysiotherapeute, sportclubs, de beide harmonieën, Maastricht Sport en organisaties voor natuur en cultuur."

- Muziek: - "Willen we weten hoe Harmonie Wilhelmina in Wolder is ontstaan, dan moeten we terug in de tijd tot het jaar 1878. In dat jaar richtten kapelaan Bartholomeus en de latere burgemeester Prick een zangvereniging op. Deze werd genoemd naar de parochieheiligen: “H.H. Petrus en Paulus”. Muzikaal werd de zangvereniging ondersteund door bestaande Maastrichtse muziekgezelschappen, maar al snel ontstond de behoefte aan een eigen muziekkorps. In 1881 werd dan ook een dorpsharmonie toegevoegd en ging de nieuwe vereniging door het leven als “Harmonie en zangvereniging Petrus en Paulus”. Het overlijden van Koning Willem III in 1890 en de troonsopvolging door de toen 10 jaar oude prinses Wilhelmina, is aanleiding geweest om de harmonie naar de jonge vorstin te noemen. Harmonie Wilhelmina was geboren.

In dezelfde periode echter waren er ook maatschappelijke spanningen aan het ontstaan door de industrialisering. Het aantal niet-agrariërs in het dorp nam toe. De agrariërs waren altijd gewend geweest om in Wolder de dienst uit te maken. Zij waren in allerlei belangrijke functies vertegenwoordigd. De groeperingen kregen bijnamen. Het verhaal gaat dat GROEN de kleur van de landbouw is en verwijst naar de agrariërs, BLAUW is de kleur van de werkkleding van de arbeiders in de industrie. De maatschappelijke spanningen kwamen tot een uitbarsting in de harmonie in 1907. Het “blauwe” deel van de harmonie scheidde zich af. Hierin zaten de houtblazers, waardoor zij de naam Harmonie Wilhelmina behielden. De overgebleven groenen ging verder onder de naam “Fanfare Wilhelmina”. Pas vlak na de Tweede Wereldoorlog vormden de groenen hun Fanfare weer om tot een Harmonie en gingen ook terug naar de oorspronkelijke naam “Harmonie Petrus en Paulus”.

Het verschijnsel dat maatschappelijke tegenstellingen en spanningen hun weerslag vinden in verenigingen is niet uniek voor Wolder. Er zijn immers soortgelijke afsplitsingen binnen harmonieën in Thorn, Eijsden, Heer en Bocholtz. Onderlinge rivaliteit is er nog altijd, maar niet meer in de mate van begin vorige eeuw. Toen werd het dorpsleven in grote mate hierdoor bepaald. Er waren en zijn bekende groene families (Castermans, Vrancken en Haesen) en blauwe (Paulissen, Theunissen en Peeters). Vandaag de dag leven beide korpsen in harmonie en bestrijden ze elkaar alleen nog op het muzikale vlak."

- "Als winnaar van het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade in 2017, mag Harmonie St. Petrus & Paulus uit Wolder zich tot de top orkesten van de blaasmuziek in de wereld rekenen. Met een score van 96,5 punten in de hoogste afdeling, de Concertafdeling, werd de 1e prijs binnengesleept. Een prachtige beloning voor het harde werken van onze muzikanten, dirigenten, bestuur en vrijwilligers. En ook onze supporters, sponsoren en donateurs hebben hun bijdrage geleverd aan deze geweldige overwinning. - Bekijk hier de foto’s en artikelen in de media van het behalen van het Wereldkampioenschap WMC 2017. Onze harmonie komt dus uit in de concertafdeling, de hoogste afdeling die de blaasmuziek kent. Hierin spelen landelijk slechts een achttal orkesten, waarvan de meeste uit Limburg.

De Pie & Pow-kapel brengt publieksvriendelijke, merendeels vrolijke blaasmuziek met veel walsen, marsen en polka’s. Hoewel het streven is om de werken zo goed mogelijk uit te voeren en de kwaliteit van de kapel op een zeer behoorlijk niveau ligt, is de drempel om mee te kunnen spelen een stuk lager dan bij het harmonieorkest. Uitgangspunt is dat iedereen die zijn of haar instrument redelijk beheerst mee mag spelen. Oorspronkelijk is de kapel in 1995 opgericht als seniorenorkest om oudere muzikanten die stopten bij de harmonie de gelegenheid te geven te blijven musiceren. Al snel bleek er ook van buiten de vereniging belangstelling te zijn om mee te spelen. Omdat ook jongere muzikanten toetraden werd de naam al snel omgezet in Pie & Pow-kapel, hetgeen ook aangeeft welk repertoire overwegend gespeeld wordt. Vooral vanuit de diverse verzorgingscentra en ouderenorganisaties in Maastricht en omstreken zijn er veel verzoeken om optredens. De concertagenda van de Pie & Pow-kapel is dan ook goed gevuld. Ook organiseren de leden elk jaar een Kapellentreffen in de Greune Zaol. De kapel telt momenteel een kleine 30 muzikanten en verwelkomt graag nieuwe leden."

- Sport: - Voetbalvereniging Leonidas-W is opgericht in 1940 door de toenmalige kapelaan Boymans in samenwerking met de oude kern van Voetbalvereniging Wolder. In den beginne beschikt Leonidas nog niet over een eigen voetbalterrein. Oefenwedstrijden tegen naburige verenigingen, zoals Sportclub Caberg, worden gespeeld op het terrein van de steenfabriek; trainingen worden gehouden in kleinere weilanden in de directe omgeving van het dorp, onder andere in een wei aan de Lammergierstraat en in het weiland van boer Hugo Castermans aan de Pletzerstraat. Op een gegeven moment vindt men aan de Vroenhovenweg een terrein dat de vereiste afmetingen bezit. Het kost veel moeite en overredingskracht bij de toenmalige voetbalbond om dit 'veld' goedgekeurd te krijgen want er was nogal een groot verval in hoogte van de ene naar de andere kant van het veld. Zo stond de keeper aan de ene kant 1.75 meter lager dan de keeper aan de andere kant.

In 1945 komt een geschikter stuk grond vrij aan de Heukelommerweg. Alvorens men hier een balletje kan trappen, moet ook hier een hoop werk worden verricht. Om het hoogteverschil van eveneens bijna 1.75 meter op te heffen, worden door vrijwilligers 1400 paardenkarren met grond verzet. Met de hulp van vele Woldernaren, die Leonidas toen al een warm hart toedroegen, en een gesponsord vat bier van brouwer Meertens uit Vroenhoven ten behoeve van de rustpauzes, wordt de klus uiteindelijk geklaard. Zo ontstaat de locatie waar Leonidas tot op de dag van vandaag nog altijd haar wedstrijden speelt. - Leonidas-W Jeugd. - Leonidas-W Dames 1.

- Vrouwen: - "In 1937 is de Limburgse Vrouwen Beweging afd. Wolder opgericht. Clublokaal was en is nog altijd het Parochiehuis. In 2000 hebben we ons lidmaatschap bij het Bisdom opgezegd en zijn we verder gegaan onder de naam Dames Vereniging Oud Vroenhoven (DVOV). Onze vereniging telt momenteel 7 bestuursleden en meer dan 100 enthousiaste leden. Iedere maand vindt er een binnenactiviteit (workshops, lezing, kookavond, kienen enz.) plaats óf een buitenactiviteit (reisje, wandeling, fietstocht, bezoek aan museum enz.). Nieuwe leden zijn van harte welkom (nadere informatie kun je verkrijgen bij Nelly Pepels, tel. 043-3477722)."

- Senioren: - "In 2008 zijn we gestart met Ouderensoos Wolder. Deze Soos vindt wekelijks plaats op donderdagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur in het Parochiehuis. Er kan van alles ondernomen worden, zoals een kaartje leggen, handwerken, sjoelen. Verder trakteren wij onze leden op een gezellig samenzijn rondom enkele hoogtepunten door het jaar heen, zoals een brunch met Pasen en Pinksteren en een barbeque tijdens de zomermaanden. Ook is er een leuke kienmiddag en een gezellige kerstviering, waar iedereen van harte welkom is. Lidmaatschap van de Soos kost € 2,25 per maand. Als je belangstelling hebt, stap gerust eens binnen op een donderdagmiddag!"

- "Het Parochiehuis is ook het onderkomen van gymclub "Bewegen voor Ouderen". Ca. 24 dames boven de 65 jaar komen hier iedere donderdagmorgen hun oefeningen en spellen doen onder leiding van een deskundige van welzijnsinstelling Trajekt. Het Parochiehuis is heel gunstig gelegen midden in de dorpskern van Wolder, zodat hij goed bereikbaar is voor iedereen die daar gebruik van maakt. Het is jammer dat er niet meer activiteiten in dit gebouw plaatsvinden. Wij als gymclub zijn in elk geval heel tevreden met dit onderkomen. Heb je zin om mee te doen? Loop geheel vrijblijvend eens binnen op een donderdagmorgen."

Reacties

(1)

Oud-eigenaar van de hoeve aan de Pletzerstraat (momenteel B&B).

Reactie toevoegen