Ysselsteyn

Plaats
Dorp
Venray
Noord-Limburg
Limburg

ysselsteyn_jera_on_air.jpg

Het Limburgse dorp Ysselsteyn zet zich al meer dan 20 jaar jaarlijks in juni op de kaart met Popfestival Jera on Air, een tweedaags alternatief muziekfestival, met een focus op punk/hardcore/metal, het grootste van zijn soort in Nederland.

Het Limburgse dorp Ysselsteyn zet zich al meer dan 20 jaar jaarlijks in juni op de kaart met Popfestival Jera on Air, een tweedaags alternatief muziekfestival, met een focus op punk/hardcore/metal, het grootste van zijn soort in Nederland.

Ysselsteyn

Terug naar boven

Status

- Ysselsteyn is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Noord-Limburg, gemeente Venray.

- Niet te verwarren met IJsselstein in de provincie Utrecht.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
IJselstein.

Oudere vermeldingen
Tot 1999 werd de naam (ook) geschreven als IJsselsteyn, getuige het postcodeboek uit dat jaar, met daarin ook de IJsselsteynseweg. In het postcodeboek 2000 wordt de plaatsnaam Ysselsteyn, met nog steeds de IJsselsteynseweg. Later is die naam veranderd in Ysselsteynseweg. Dus óf het dorp heeft altijd al zo geheten qua spelling en de 1999-postcodeboekversie met IJ aan het begin (en mogelijk al versies daarvoor) was een foutje. óf het heeft enige tijd echt IJsselsteyn geheten en is in 2000 van spelling veranderd. Wellicht heeft dat te maken met de verwarring over de spelling van de naam van de naamgever van het dorp. Zie hierna:

Naamsverklaring
Het dorp is kort na zijn stichting in 1921 vernoemd naar de toenmalige minister van landbouw ir Hendrik Albert van IJsselsteyn. Sommigen denken dat deze heer Van Ysselsteyn heette (gezien de spelling van de plaatsnaam), maar dat is niet zo: men heeft de besloten de plaatsnaam met y te spellen, om verwarring met IJsselstein in de provincie Utrecht te voorkomen.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Reuzensteyn of PiëlReuzenRiek.

Terug naar boven

Ligging

Ysselsteyn ligt ZW van Venray, NO van Deurne en grenst in het W aan de grens met de provincie Noord-Brabant.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Ysselsteyn heeft ca. 900 huizen met ca. 2.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ysselsteyn is het op een na jongste dorp van de gemeente Venray. In 1921 is de kern officieel opgericht als 'modelontginningsdorp' en vestigen zich de eerste bewoners op de pas ontgonnen Peelgronden. In eerste instantie groeit de nederzetting flink, maar na enkele jaren lopen de winsten terug en worden de gronden aan particulieren verpacht. Tweede Kamerlid Jan Poels, broer van mgr. H. Poels, weet de Minister van Landbouw, H.A. van IJsselsteyn, te bewegen in het gebied te investeren. Als herinnering aan deze bewindsman wordt het inmiddels ontstane dorp naar hem vernoemd.

Door de grote groei en de grote afstand tot andere parochies wordt begin jaren twintig al besloten tot het bouwen van een school en een kerk. In 1922 is de school gereed en wordt deze tevens in gebruik genomen als noodkerk. Er zijn nog niet voldoende kinderen om alle 4 de klaslokalen te vullen, zodat 2 klaslokalen als noodkerk kunnen worden ingericht.

In 1927 wordt het rectoraat Ysselsteyn opgericht, onder leiding van J. van Montfort. School, kerk en pastorie worden gebouwd naar ontwerp van L. Martens uit Venray, die het werk tevens als aannemer uitvoert. Het was een eenvoudig kruiskerkje met neoromaanse trekken. In 1936 wordt het rectoraat verheven tot parochie. Op 16 oktober 1944 wordt de dakruiter door de terugtrekkende Duitsers met een klein kaliber kanon van de kerk afgeschoten. Hierbij wordt een groot gedeelte van de kerk beschadigd. De zaal van bakkersfamilie Janssen wordt opgeknapt en als noodkerk in gebruik genomen. Pas in 1946 wordt toestemming gegeven om de zwaar beschadigde kerk te herstellen. Architectenbureau Margry en Lerou vervangt het verwoeste gedeelte door een nieuwe, verhoogde viering.

Het groeiende dorp krijgt al snel te maken met een te klein wordende kerk: de oorspronkelijke kerk is gebouwd voor 50 gezinnen, in 1950 zijn er al 340 gezinnen. Diverse verbouw- en nieuwbouwplannen in de jaren daarna vinden geen doorgang. Uiteindelijk besluit men in 1968 de kerk grondig te renoveren, om daarmee intern extra ruimte te creëren en de kerk tevens geschikt te maken voor de nieuwe liturgie. In 1988 constateert men dat de kerk in slechte staat verkeert door o.a. vochtproblemen. Geadviseerd wordt de kerk met uitzondering van het koor en de annexen te slopen en ter plaatse van het schip nieuwbouw te realiseren. Architect J. Coppen uit Roermond ontwerpt een nagenoeg vierkante kerk met 300 zitplaatsen. De vernieuwde kerk komt in 1992 gereed.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Stichting Historie Ysselsteyn.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Dorpsontwikkelingsplan
In 2010 is de Structuurvisie Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Ysselsteyn opgesteld. Deze structuurvisie bestaat uit 3 onderdelen. Allereerst is er een analyse gemaakt. Vervolgens is in een visie beschreven hoe het dorp er over ongeveer 10 jaar uit zou moeten zien. Tenslotte is een uitvoeringsprogramma opgenomen om deze visie te realiseren. In alle onderdelen wordt ingegaan op zowel ruimtelijke, functionele, economische als sociaal-maatschappelijke thema’s. De drie belangrijkste speerpunten uit het uitvoeringsprogramma zijn als volgt geformuleerd: een herinrichting van het Lovinckplein met belangrijkste toegangswegen op basis van een hoogwaardig integraal ontwerp; substantiële vermindering van overlast (geur/fijnstof) van de intensieve veehouderij rondom de dorpskern, en concentratie van gezondheidszorg in en om de dorpskern. In 2016 is een geactualiseerd DOP verschenen.

Uitbreidingsplan
In het uitbreidingsplan aan de zuidkant van Ysselsteyn worden in of vanaf 2016 maximaal 33 woningen gebouwd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
- Ysselsteyn heeft 13 rijksmonumenten. Het betreft een archeologisch monument, 10 kazematten uit 1939-1940 aan de Timmermannsweg, en het Defensiekanaal of Peelkanaal met bijbehorende wal.

RK kerk
De RK Odakerk in Ysselsteyn heeft een bewogen geschiedenis qua voorgangers, bouw, oorlogsschade, herstel en renovatie/vernieuwbouw. Onder het kopje Geschiedenis hierboven vind je daar een samenvatting van. Onder de link in deze alinea vind je de uitvoerige versie.

Duitse oorlogsbegraafplaats
Het dorp is onder meer bekend vanwege de 30 hectare grote Duitse militaire begraafplaats voor 31.585 Duitse militairen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. Een deel daarvan was eerder elders begraven, maar nadien hier herbegraven, zodat hier nu de enige Duitse militaire begraafplaats in Nederland is. Daarnaast zijn er 85 graven van Duitse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Deze militairen zijn in België of Frankrijk gesneuveld (Nederland was tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal) waarna ze via de Maas in Nederland zijn terechtgekomen. In 2013 is de Stichting Vrienden van Ysselsteyn opgericht, die als doel heeft de oorlogsbegraafplaats en het internationale educatieve ontmoetingscentrum (JOC) financieel en moreel te steunen in haar werk.

"Bij de Duitse oorlogsbegraafplaats in Ysselsteyn is in 2019 een nieuw bezoekerscentrum gebouwd. De begraafplaats is de enige Duitse oorlogsbegraafplaats in Nederland en qua oppervlakte de grootste Duitse begraafplaats ter wereld. Hier liggen alle Duitse soldaten (en verschillende andere nationaliteiten die voor de Duitsers gevochten hebben) die in de Eerste en Tweede Wereldoorlog omgekomen zijn in Nederland, maar ook enkele burgers begraven. Er liggen in totaal bijna 32.000 oorlogsdoden. Het educatief bezoekerscentrum is de plek waar vredeseducatie, in combinatie met internationale uitwisseling van jongeren, wordt verankerd. Jaarlijks bezoeken 25.000 mensen de begraafplaats. In het Jongeren Ontmoetingscentrum bij de begraafplaats worden jaarlijks 6.000 overnachtingen geboekt. Het centrum biedt faciliteiten voor diverse bezoekersgroepen. Het biedt een ruim educatief aanbod. In het bijzonder voor de uitwisseling van scholieren, maar ook informatie voor overige bezoekers. Daarnaast geeft het bezoekerscentrum invulling aan andere functies zoals kennis, werk- en studieruimte voor nader onderzoek en een multifunctionele ruimte voor lezingen en exposities, herdenken en herinneren.

Het educatief bezoekerscentrum is van nationaal en internationaal belang. Niet alleen vanuit historisch perspectief, maar ook voor het heden en de toekomst: “Nooit meer oorlog”. Met dit nieuwe bezoekerscentrum, mogelijk gemaakt door cofinanciering van verschillende partijen, legt Stichting Vrienden van Ysselsteyn de basis om deze belangrijke opgave ook in de toekomst waar te blijven maken. De Provincie Limburg en de gemeente Venray namen circa een derde van de totale kosten (die circa € 2,6 miljoen bedragen) van het nieuwe bezoekerscentrum voor hun rekening. Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (Vfonds) droeg €750.000 bij. Het resterende bedrag is gefinancierd door de Duitse Bundestag.

Het initiatief staat niet op zichzelf. Samenwerkingen vinden ook plaats met onder meer de Nederlandse Oorlogsgravenstichting, het Oorlogsmuseum in Overloon, het Vrijheidsmuseum in Groesbeek en de Radboud Universiteit Nijmegen. Het centrum zal ook gebruikt worden door de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., de Duitse oorlogsgravenvereniging die verantwoordelijk is voor educatie en onderhoud van de oorlogsbegraafplaats. De begraafplaats maakt deel uit van het overleg van de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45. Dat is een stichting waarin 13 centra en musea over de Tweede Wereldoorlog zijn vertegenwoordigd. De begraafplaats is ook onderdeel van de Liberation Route Europe, die langs plekken voert die van belang waren bij de bevrijding in 1944/1945 door de geallieerde legers." (bron: Stichting Vrienden van Ysselsteyn)

"Het heeft lang geduurd voordat er een studie verscheen over een van de opvallendste begraafplaatsen in Nederland; de Duitse militaire begraafplaats in het Limburgse Ysselsteyn. Opvallend omdat het de grootste oorlogsbegraafplaats is in Nederland, met bijna 32.000 oorlogsdoden. Het gebrek aan aandacht heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat op de Ysselsteynse begraafplaats ‘de vijand’ ligt begraven en men over het algemeen niets meer wilde weten van diegenen die verantwoordelijk waren voor veel gruweldaden uit de Tweede Wereldoorlog. De begraafplaats kent ook een bewogen ontstaansgeschiedenis, maar gelukkig is er tegenwoordig meer nuance als het gaat om Duitse oorlogsdoden van de Tweede Wereldoorlog en is meer bekend over wie hier begraven liggen. Want het idee dat er alleen maar Duitse SS’ers liggen begraven, is allang achterhaald. Onder de doden bevinden zich ook veel Nederlanders, maar bijvoorbeeld ook burgers en kinderen.

Die constatereringen vragen om een nadere duiding van de Duitse begraafplaats op Nederlands grondgebied en de plek die het inneemt in onze geschiedenis. Het kennishiaat dat is ontstaan is nu voor een groot deel opgevuld door de Zeeuwse onderzoeker Hans Sakkers met zijn studie ‘Duitse Militaire Begraafplaats Ysselsteyn - Duits beheer over Nederlands erfgoed’, die in september 2018 is verschenen. Het boek telt maar liefst 648 pagina’s. Het getuigt van het gedegen onderzoek dat Sakkers de afgelopen jaren naar de geschiedenis van de begraafplaats heeft gedaan. Het boek verhaalt niet over de individuele graven op de begraafplaats, maar schetst in 13 uitvoerige hoofdstukken vooral de context hoe de begraafplaats tot stand is gekomen en is beheerd." Aldus een citaat uit de uitvoerige recensie die je onder de link kunt lezen, op de site Dodenakkers.nl, die wij aanbevelen als zeer lezenswaardig naslagwerk met honderden artikelen over het funerair erfgoed in ons land.

Musea
- Museum De Peelstreek in Ysselsteyn heeft een interessante collectie machines, werktuigen, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen van het boeren platteland in Peelland in vroegere tijden. Daarnaast zijn er ook diverse voorwerpen uit het huishouden te zien, die tot een halve eeuw geleden nog in de streek rond Venray voorkwamen. Opvallend in de uitgebreide collectie, bijeengebracht door het echtpaar Jan en Dien Houben, zijn o.a.: schilderijen van Hein van Well tonen het boerenleven: ploegen, zaaien en oogsten; het opgezette hoofd van koudbloedhengst Nico van Melo; het eetservies van Pastoor G. Vorstermans; materialen van de turfsteker, huisslachter, schoenmaker en klompenmaker; gereedschappen van de dorpssmid, timmerman, radmaker en bakker; een brandweerwagen uit 1870; een T-Ford uit 1919, een landauer, een buggy en een kerk brik; opgezette dieren.

- Bij Museum de Smid in Ysselsteyn (Pottevenweg 18) laat de familie Keijsers zien met welke gereedschappen de dorpssmid en de installateur van vroeger werkten. Allerlei materialen en gereedschappen van vroeger zijn hier uitgestald. Het museum herbergt ook een collectie paardenkoetsen. Voor een bezoek aan dit museum kun je contact opnemen via een mailtje naar info@depeelstreek.nl of per telefoon 0478-541539 of 541544.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

Raceway Venray
"In 1977 is het gebied aan de Bakelsedijk in Ysselsteyn in gebruik genomen als oefenterrein voor de motorsport onder de naam Circuit de Peel. Door de jaren heen is het gebied steeds verder ontwikkeld en in 1989 is er een asfaltbaan aangelegd om op die manier de auto- en kartsport samen met de motorsport te concentreren op één circuit. In 2008 is begonnen met de aanleg van het huidige circuit. Tweede Paasdag 2009 was het nieuwe circuit officieel geopend en kreeg het de naam Raceway Venray. De 440 meter lange oval, die te vergelijken is met het oude circuit, werd als eerste in gebruik genomen. Al snel volgde de bouw van de 880 meter lange oval om de korte baan heen, waar in 2011 de eerste race plaatsvond. In de jaren die daarop volgden hebben in 2011, 2012 en 2013 drie à vier races per jaar plaatsgevonden op Raceway Venray. Allemaal met een evenementenvergunning, omdat een officiële vergunning voor het circuit nog niet rond was. Eind 2013 ontving Raceway Venray een vergunning voor elf geluidsdagen per jaar. Dit heeft in 2014 geresulteerd in een mooi race-programma met twee race-weekenden en zeven race-dagen. Ook in de jaren erna werd dit aantal geëvenaard en stond ieder jaar weer bol van spectaculaire races aangevuld met evenementen voor o.a. karten, clubmeetings en toertochten.

Dat Raceway Venray in Ysselsteyn niet van plan was om stil te zitten, werd bewezen in de winter van 2015/2016. In deze winter is onder andere hard gewerkt om de korte baan in te korten naar 350 meter. Het contact tussen wagens kon hierdoor toenemen wat weer zorgde voor spannender races, zowel voor de coureurs als het publiek. Ook de kart-liefhebbers werden niet vergeten. Nadat in 2011 een 850 meter lang circuit was gebouwd en in 2015 Kartclub Venray na jaren afwezigheid terugkeerde, werd eind 2016 gestart met de verbouwing van de kartbaan. Het resultaat: een 1200 meter lange baan met hoogteverschillen, waarbij snelle lange bochten werden afgewisseld met verkante bochten tot 10 graden. Ook de toeschouwersfaciliteiten zijn in de loop der jaren geprofessionaliseerd door de bouw van diverse (overdekte) tribunes, een kantine, Welkom Center, een professionele VIP ruimte en als laatste toevoeging een overdekt terras voor nog meer kijkplezier. Raceway Venray blijft continu in ontwikkeling met als doel publiek te blijven boeien en nog beter aan te sluiten bij de wensen van zowel coureurs als racefans. - Bekijk hier foto's van diverse verbouwingen.

Raceway Venray in Ysselsteyn is dé plek waar snelheid en sensatie samenkomen. Ervaar de geur van brandend rubber en het geluid van brullende V8 motoren. Op de ovals van Raceway Venray komt alles samen. Op de grote oval sturen coureurs hun bolides met ruim 200km/h over ‘Europa’s snelste 1/2 mile’. Close racing op hoge snelheid zorgt voor de nodige spanning en sensatie. Met veel respect racen deze ‘koningen van de oval’ tegen elkaar in een groot internationaal deelnemersveld. Er is echter één probleem; ze willen allemaal eerste worden... Binnen in de 1/2 mile oval ligt de Short oval. Op dit circuit razen onder andere ervaren coureurs met hun meer dan 600pk sterke Stockcars (fullcontact-klasse) of National Hotrods. Hoewel een crash vaak onvermijdelijk lijkt, weten deze matadoren hun schitterende bolides vaak uit de problemen te houden en schotelen ze de bezoekers spannende wedstrijden voor. Kom zelf de sfeer eens proeven tijdens een van onze race dagen. Ook bieden wij mogelijkheden voor bedrijfsevenementen en personeelsfeesten. Voor meer informatie klik hier."

Carnaval
- Carnavalsvereniging De Piëlreus.

Popfestival
- Popfestival Jera on Air (weekend in juni) is een tweedaags alternatief muziekfestival met een focus op punk / hardcore / metal, het grootste van zijn soort in Nederland. Er zijn 2 podia met live optredens, verder een DJ-stage, een chill-area, een camping en nog veel meer. Voor een indruk van dit evenement zie hier de diverse aftermovies.

Trekkertrek
Tijdens Trekkertrek Ysselsteyn (weekend in augustus) strijden boeren, loonwerkers en de echte pro’s op zondag met elkaar om de eer van wie nu echt het sterkste paard van stal heeft of wie de gouden combinatie tussen balans, grip en snelheid het beste beheerst. Aan dit alles gaat op zaterdag een gezellige avond in de feesttent op het terrein vooraf. Daar vindt onder het genot van een drankje en een fijn stukje muziek de warming-up plaats voor het grote PK-spektakel.

Paardensport
- SGW Ysselsteyn (weekend in oktober).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Wandelen
- Rond Ysselsteyn zijn 6 wandelroutes uitgezet met een lengte variërend van 3 tot 7 kilometer.

- "Op Natuurleerpad de Paardekop valt van alles te zien, te leren én te doen. Deze ontdekkingsreis is leuk voor jong en oud en wordt nog veel leuker als je hem samen maakt. Onderweg kom je van alles tegen: een poel met stapstenen, een plaggenhut, een stadje met zure bewoners, een hotel waarin je alleen vliegend kunt komen en een uitkijktoren van wel 18 meter hoog! Op sommige plekken staat een bord met informatie. Hier is dan iets bijzonders te zien of doen. De afstand van de reis is ongeveer 3 kilometer. De route start en eindigt nabij Peelken 2 in Ysselsteyn. Vanaf de Puttenweg (ook wel Peelweg genoemd) draai je de Peelken op en rij je ongeveer 550 meter door naar de startlocatie nabij huisnummer 2. Nabij de startlocatie kan er voor de slagboom worden geparkeerd. Volg de paaltjes met de groene band: de schuine kant geeft de looprichting aan. De volgende dingen zijn onderweg te zien: Beestjesbos, Kringloop, Uitkijktoren (18 meter hoog), Plaggenhut en Hotel, Adelaarsvarens, Mierenhoop, Lancaster & Zwevend balk, Sporen in het bos, Poel en waterleven, Planten en bomen, Speelobject. Buiten het aanwezige Natuurleerpad vind je ook in de nabijheid het startpunt van wandelroute Op de Paardekop. De route loopt grotendeel over de knooppunten van Op De Paardekop. Parkeren: Kleine parkeergelegenheid bij de start en in de berm." (bron: Visit Noord-Limburg)

Natuurgebied De Rouwkuilen
- Staatsbosbeheer heeft in 2012 het ca. 50 hectare grote natuurgebied De Rouwkuilen bij Ysstelsteyn onder handen genomen. In het gebied zijn grote delen bos gekapt en stroken grond langs het heideven afgeplagd. Door de werkzaamheden moeten zeldzame plantensoorten zoals dopheide, ronde zonnedauw en veenpluis terugkeren in het gebied. Door de jaren heen waren deze planten verdrongen door vergrassing en opschietende bomen.

De Paardekop
"De Paardekop is een groot bosgebied rond de Duitse oorlogsbegraafplaats in Ysselsteyn. Het gebied ligt hoger dan de omgeving. Vanuit de uitkijktoren is dit goed zichtbaar. De uitkijktoren is 18 meter hoog en is toegankelijk voor publiek. Toen de Peel nog helemaal bestond uit veen, en dus kletsnat was (veen is net een grote spons!), kon je het gebied het beste doorkruisen via de Paardekop. Die verbinding is nog steeds terug te vinden op oude kaarten. Hij werd ook wel de Swarte baen of het Venrays pad genoemd. Waar de naam Paardekop vandaan komt, is niet bekend. Er zijn wel verschillende verhalen over, bijvoorbeeld dat er hier een grote slag heeft plaatsgevonden waar behalve krijgers ook veel paarden bij omkwamen. Die zouden zijn begraven in een graf in de vorm van een paardenhoofd. Er is in dit gebied in ieder geval een strijdhamer gevonden van duizenden jaren oud." (bron: Visit Noord-Limburg)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Ysselsteyn, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ysselsteyn (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Ysselsteyn.

- Nieuws: - Nieuws uit Ysselsteyn op de site van Omroep Venray.

- Dorpshuis: - "Gemeenschapshuis De Smelehof is niet alleen door de geografische ligging het middelpunt van Ysselsteyn. Ook sociaal gezien is De Smelehof het centrum in het maatschappelijk leven van dit nog jonge Peeldorp. Vrijwel elke moment van de dag wordt het gebouw gebruikt voor diverse verenigingsactiviteiten. Repetities van muziekverenigingen, activiteiten voor de senioren of vergaderingen van besturen, zomaar een greep uit de vele activiteiten die er plaatsvinden. Door deze diversiteit aan activiteiten is De Smelehof dan ook niet voor één speciale doelgroep een belangrijk gebouw. Zowel jong als oud, man of vrouw, uit het dorp of daarbuiten, iedereen is welkom in het gemeenschapshuis en iedereen maakt ook dankbaar gebruik van de gastvrijheid. Door het jaar heen weet ook iedereen de weg te vinden naar De Smelehof bij tal van jaarlijks terugkerende dorpsactiviteiten. Zo viert jong en oud carnaval in de grote zaal, verwelkomen de allerkleinsten Sinterklaas en organiseren diverse verenigingen kerstvieringen of nieuwjaarsconcerten."

- Onderwijs: - Basisschool St. Oda.

- Jongeren: - Jongerencentrum O.J.C. Jera '70.

- Verenigingen algemeen: - Ysselsteyn heeft een rijk verenigingsleven.

- Sport: - s.v. Ysselsteyn omvat de afdelingen voetbal en korfbal.

- Tennisvereniging.

- Tourclub Ysselsteyn heeft ca. 120 leden, verdeeld over een race A, B en C groep in het dorp, een A en B groep in Oirlo en een Mountainbike groep voor zowel dames als heren. Ze ondernemen elke zondagmorgen met de club een tocht van rond de 90 km door de omgeving. Ook nemen ze deel aan tochten georganiseerd door zusterverenigingen en andere organisaties. Ook zoeken ze wel eens heuvelachtig terrein op, bijvoorbeeld de omgeving van Berg en Dal. Door de weeks hebben ze een vaste fietsavond waarbij het er meestal pittig aan toegaat. In de winter fietsen de meeste leden ATB en georganiseerde toertochten.

- "PSV Ysselsteyn is een paardensportvereniging die bestaat uit Rijvereniging de Peeldravers en Ponyclub de Welshruiters. De vereniging maakt gebruik van het oefenterrein aan de Puttenweg. Dit oefenterrein bestaat uit een dressuurbaan (100x25) en een springterrein met een volledig springparcours. In de direct aangrenzende bossen staan diverse eventinghindernissen. In verenigingsverband worden er iedere week dressuurlessen en een springles gegeven. In de wintermaanden wordt gebruik gemaakt van een lokale binnenmanege."

- Zorg: - ’t Zorghuus is een recent burgerinitiatief voor kleinschalig wonen in Ysselsteyn. 't Zorghuus is een nieuw thuis voor mensen die graag samen wonen en samen leven in hun vertrouwde dorpse sfeer. Er zijn twee groepen van 8 mensen met dementie. En een groep van 8 mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking.

- Zorgboerderij De Moostdijk.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ysselsteyn.

Reactie toevoegen