Zeeland (Millingen aan de Rijn)

Plaats
Buurtschap
Berg en Dal
Rijk van Nijmegen
Gelderland

zeeland_millingen_kaart_kuijper_1867.jpg

In 1840 had de buurtschap Zeeland  nog maar drie huizen, weliswaar met 26 inwoners, omdat de gezinnen toen een stuk groter waren dan tegenwoordig. Op deze kaart, uit 1867, omvat Zeeland nog altijd slechts enkele panden.

In 1840 had de buurtschap Zeeland nog maar drie huizen, weliswaar met 26 inwoners, omdat de gezinnen toen een stuk groter waren dan tegenwoordig. Op deze kaart, uit 1867, omvat Zeeland nog altijd slechts enkele panden.

Zeeland (Millingen aan de Rijn)

Terug naar boven

Status

- Zeeland is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Rijk van Nijmegen, gemeente Berg en Dal. T/m 2014 gemeente Millingen aan de Rijn.

- De buurtschap Zeeland valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Millingen aan de Rijn.

- De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Zeland, 14e eeuw Sellant, 1406 Zeeland, 1490 Zeelant, 2e helft 16e eeuw Zeelandt, 1840 Zeeland.

Naamsverklaring
Wordt verklaard als terra salica 'vrij erfgoed'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Zeeland ligt ZW van Millingen aan de Rijn, NO van Leuth, rond de Zeelandsestraat (voor zover gelegen buiten de dorpskern), en grenst in het Z en O aan Duitsland. In de buurtschap liggen onder meer de hoeven Groot Zeeland, Klein Zeeland en Nieuw Zeeland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Zeeland 3 huizen met 26 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Zeeland was vroeger een heerlijkheid met een gelijknamig slot en zou ook een kerkdorp zijn geweest, aldus (2): "Vroeger was zij veel grooter, doch door afslag der oevers van den Rijnstroom heeft zij veel geleden, zoo zelfs dat het voormalige kerkdorp allengs tot een gehucht is verminderd." De buurtschap rondom het vroegere slot van die naam bestaat nu nog uit enkele boerderijen, 'kaathuizen' en burgerhuizen. Onder het Zeeland wordt tegenwoordig het hele buitengebied verstaan ten zuiden van de dorpskern. Het is typisch het landschap van de Duffelt: verspreide boerderijen op pollen met rondom bijbehorende weide- of akkerlandpercelen en weteringen. Langs de Zeelandsestraat zijn in de loop van de 20e eeuw nieuwe boerderijen en enkele burgerhuizen gebouwd.

Reactie toevoegen