Zeeland (Millingen aan de Rijn)

Plaats
Buurtschap
Berg en Dal
Rijk van Nijmegen
Gelderland

zeeland_millingen_kaart_kuijper_1867.jpg

In 1840 had de buurtschap Zeeland  nog maar drie huizen, weliswaar met 26 inwoners, omdat de gezinnen toen een stuk groter waren dan tegenwoordig. Op deze kaart, uit 1867, omvat Zeeland nog altijd slechts enkele panden.

In 1840 had de buurtschap Zeeland nog maar drie huizen, weliswaar met 26 inwoners, omdat de gezinnen toen een stuk groter waren dan tegenwoordig. Op deze kaart, uit 1867, omvat Zeeland nog altijd slechts enkele panden.

Zeeland (Millingen aan de Rijn)

Terug naar boven

Status

- Zeeland is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Rijk van Nijmegen, gemeente Berg en Dal. T/m 2014 gemeente Millingen aan de Rijn.

- De buurtschap Zeeland valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Millingen aan de Rijn.

- De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Zeland, 14e eeuw Sellant, 1406 Zeeland, 1490 Zeelant, 2e helft 16e eeuw Zeelandt, 1840 Zeeland.

Naamsverklaring
Wordt verklaard als terra salica 'vrij erfgoed'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt ZW van Millingen aan de Rijn, NO van Leuth, rond de Zeelandsestraat (voor zover gelegen buiten de dorpskern), en grenst in het Z en O aan Duitsland. In de buurtschap liggen onder meer de hoeven Groot-, Klein- en Nieuw Zeeland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Zeeland 3 huizen met 26 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Zeeland was vroeger een heerlijkheid met een gelijknamig slot en zou ook een kerkdorp zijn geweest, aldus (2): "Vroeger was zij veel grooter, doch door afslag der oevers van den Rijnstroom heeft zij veel geleden, zoo zelfs dat het voormalige kerkdorp allengs tot een gehucht is verminderd." De buurtschap rondom het vroegere slot van die naam bestaat nu nog uit enkele boerderijen, 'kaathuizen' en burgerhuizen. Onder het Zeeland wordt tegenwoordig het hele buitengebied verstaan ten zuiden van de dorpskern. Het is typisch het landschap van de Duffelt: verspreide boerderijen op pollen met rondom bijbehorende weide- of akkerlandpercelen en weteringen. Langs de Zeelandsestraat zijn in de loop van de 20e eeuw nieuwe boerderijen en enkele burgerhuizen gebouwd.

Terug naar boven

Natuurinclusieve landbouw

Op veel landbouwgrond in ons land groeit maar één ding: gras. Fijn voor het vee, minder goed voor de biodiversiteit. Een groep burgers komt daarom in actie en koopt grond op: In 2020 begon het initiatief 'Land van Ons' met een paar honderd leden, via Facebook verzameld. Anno voorjaar 2021 hebben ze al 12.000 deelnemers, die allemaal een bedrag vanaf 20 euro per jaar overmaken om landbouwgrond op te kopen en om te zetten naar 'natuurinclusieve landbouw'. In buurtschap Zeeland onder het dorp Millingen aan de Rijn staat de boerderij Nieuw Zeeland, tot medio 2021 eigendom van boer Anton Remy. Hij had geen opvolgers en heeft zijn bedrijf verkocht aan 'Land van Ons'. "Dit is ons grootste project tot nu toe. Tot nu toe hebben we alleen landbouwgrond aangekocht, nu hebben we ook de hele boerderij erbij", aldus voorzitter Franke Remerie. "Ik zou hier graag, in plaats van een paar paardenbloemen, er een half miljoen willen zien" zegt hij, uitkijkend over het nieuwe land. "We zien steeds minder planten en beestjes en het is belangrijk dat we dat herstellen."

Op een biodivers weiland groeit veel meer dan alleen maar gras. Je vindt er ook klavertjes, kruiden, distels, paardenbloemen en onder de grond zijn wormen en andere insecten goed vertegenwoordigd. 74 procent van de landbouwgrond is nu niet 'natuurinclusief', blijkt uit onderzoek van Wageningen University uit 2019. Dat betekent dat de bedrijven zich wel aan milieuregels houden, maar het landschap of de natuur niet bevorderen. Frank Remerie vertelt hoe de nieuwe boerderij aangepast gaat worden. "We maken er een wat meer omzoomd landschap van, waarbij de hagen die er vroeger stonden weer terugkomen. En er komt weer een boomgaard terug. Meer een coulissenlandschap met kleinere percelen. In december 2021 komt de eerste nieuwe boer er op 25 hectare, later komen nog twee andere boeren de overige 50 hectare bewerken."

Reactie toevoegen