Zilven

Plaats
Buurtschap
Apeldoorn
Veluwe
Gelderland

zilven_pand_aan_de_loenense_molenbeek.jpg

Zilven, fraai pand aan de Eerbeekseweg en de Loenense Molenbeek (© Hans van Embden)

Zilven, fraai pand aan de Eerbeekseweg en de Loenense Molenbeek (© Hans van Embden)

zilven_zilvense_heide.jpg

Vaak zijn gebieden die huppeldepupse Heide heten, dat alleen nog in naam, en is het inmiddels bos geworden. De Zilvense Heide, ZW van de buurtschap Zilven, is daarentegen echt nog een heidegebied (© Hans van Embden)

Vaak zijn gebieden die huppeldepupse Heide heten, dat alleen nog in naam, en is het inmiddels bos geworden. De Zilvense Heide, ZW van de buurtschap Zilven, is daarentegen echt nog een heidegebied (© Hans van Embden)

zilven_hotel_ruine_kopie.jpg

Hotel Zilven is in 1945 afgebrand en niet herbouwd. Deze ansichtkaart van de ruïne dateert uit de jaren zestig, maar ook vandaag de dag staat de ruïne er nog altijd. (collectie Hans van Embden)

Hotel Zilven is in 1945 afgebrand en niet herbouwd. Deze ansichtkaart van de ruïne dateert uit de jaren zestig, maar ook vandaag de dag staat de ruïne er nog altijd. (collectie Hans van Embden)

Zilven

Terug naar boven

Status

- Zilven is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Apeldoorn (van 1812 t/m 1817 gemeente Loenen).

- De buurtschap Zilven valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Loenen.

- Zilven komt vreemd genoeg niet meer voor als buurtschap / plaatsnaam in recente atlassen. De naam staat ter plekke wel aangegeven, maar in een lettertype dat suggeert dat het tegenwoordig een wijk van Loenen zou zijn. Lokaal wordt het echter nog wel degelijk als buurtschap en dus plaatsnaam, en niet als wijk, beschouwd, getuige bijvoorbeeld de Structuurvisie Loenen uit 2009. De naam is dus ten onrechte als plaatsnaam uit de atlassen verdwenen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
838 kopie eind 11e eeuw Suluelda, 1326 Zelvolden, 1405 Silvolden, 1559 Sijluolde, 1649 Sylwolden.

Naamsverklaring
Wordt beschouwd als een samenstelling met het Oudnederlandse uelda 'veld'. Het eerste lid is onduidelijk, voorgesteld zijn sele 'uit één ruimte bestaande woning, zaal' of aanknoping aan het Oudengelse syle 'plas, poel, moeras, laagveen', en het Nieuwhoogduitse Suhle 'plas, poel', zie Orden. De oudste vorm wordt ook geïdentificeerd als Silvolde.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Zilven ligt direct ZO van het dorp Loenen, rond het gedeelte van de Eerbeekseweg (de N786) ZO van de kruising met de Horstweg en de wegen De Steek, Burggraaf, Imbosweg, De Laak, Dalenk, Bergakkerweg en Hameinde en het gedeelte van de Reuweg ZO van de kruising met de Horstweg. De buurtschap ligt verder W van het dorp Eerbeek, ZW van het dorp Klarenbeek, ZO van de A50 en de dorpen Lieren en Beekbergen en Z van de stad Apeldoorn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Zilven 53 huizen met 355 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 220 huizen, ca. 15 bedrijfsgebouwen en ca. 20 verblijfsaccommodaties, met ca. 550 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Wolter Broese van Groenou (1842-1924) laat in 1921 landhuis Groenouwe* bouwen. Hij kan er maar kort van genieten want hij overlijdt in 1924. Vanaf ca. 1930 verpacht de familie het pand als hotel, dat de naam Hotel Zilven krijgt. - Geschiedenis van Hotel Zilven, betreffende de periode 1930-1945, toen de familie Peeters er exploitant was. In 1945 is het hotel afgebrand en niet herbouwd. - Nog een pagina over de geschiedenis van landgoed Groenouwe. Van het huis Groenouwe is slechts een klein deel bewaard gebleven, samen met de fundamenten. Het grootste deel van de fundamenten is begroeid, vooral aan de achterzijde (tuinzijde) zijn de restanten nog goed zichtbaar. De Garage is wel nog geheel in tact, en wordt bewoond door de beheerder van het landgoed. Alle oude details zijn hier bewaard gebleven, zoals de glas-in-loodramen en de grote, scharnierende garagedeuren. Het landgoed is slechts beperkt toegankelijk; het is privé terrein en het is verboden zich rond de gebouwen te begeven.
* Vergeet niet om onderaan die pagina ook op de link te klikken voor de 2e pagina, met het vervolg van het verhaal.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De zusters Grimmelt, die op - het bij Geschiedenis beschreven - Groenouwe hebben gewerkt, verhuizen in de periode dat het Hotel Zilven is, naar het tuinmanshuis, en beginnen daar pension Cleria (een samenvoeging van de voornamen van de zusters: Clementine en Maria). Het pand brandt in 1946 af door een schoorsteenbrand. In 1950 wordt het herbouwd en ook hernoemd, in Zilvenspreng (Imbosweg 48), naar de beek die het zwembad van Groenouwe voedde.

- Het laatst gebouwde huis op landgoed Groenouwe in buurtschap Zilven is Het Stekje, in 1936 gebouwd voor de kleindochter van Wolter Broese, Santi, en haar man Otto. Als je de Imbosweg volgt het bos in, dan zie je direct aan de linkerkant een pad. Hieraan ligt het mausoleum van Wolter Broese van Groenou. Loop je verder en ga je vervolgens linksaf langs de afrastering, dan kom je bij het vroegere zwembad van het hotel. Volg je de Imbosweg, dan staat links ’t Stekje en even verder rechtsaf ga ja naar de huizen en de ruïne van het hotel. Dit is particulier terrein en niet vrij toegankelijk.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- ZW van buurtschap Zilven ligt de Zilvense Heide, onderdeel van de Loenermark. Hoewel veel natuurgebieden die Heide in hun naam hebben, inmiddels bos zijn geworden, is de Zilvense Heide nog altijd een groot heidegebied.

Terug naar boven

Beeld

- Foto's van de Vleermuiswerkgroep Gelderland van vleermuizen die ze in september 2009 op landgoed Zilven hebben gevangen, in het kader van een workshop Najaarszwermgedrag.

Reacties

(2)

In de oorlog zijn wij als familie (evacuee's uit Arnhem ondergebracht in Hotel Zilven. Ik kan het me nog goed herinneren. Om die reden zou ik graag de restanten van Groenouwe willen bezoeken Hoe is dat te regelen?
Met vriendelijke groet,
Paul Kraaijenhagen

Beste Paul,
Ik kan me gezien wat u vertelt goed voorstellen dat u de restanten nog eens zou willen bezoeken. Maar het is dus privé terrein en niet vrij toegankelijk. Wij hebben ook geen gegevens van de eigenaren/bewoners. Dus ik vrees dat er niets anders op zit dan dat u 'op de bonnefooi' er langs gaat en uw verzoek doet en toelicht. Men zal dan allicht toch wel genegen zijn om u e.e.a. te laten zien lijkt me. Of wellicht kan Oudheidkundige Vereniging De Marke u aan de contactgegevens helpen, zij hebben o.a. Loenen w.o. Zilven als werkgebied, en aangezien het toch een lokaal zeer bekend cultuurhistorisch monument is hebben zij wellicht gegevens van de huidige eigenaren/bewoners. Hun site is http://www.ohv-demarke.nl/
Succes gewenst.
Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen