Zoetermeer

Plaats
Stad en gemeente
Zoetermeer
Haaglanden
Zuid-Holland

ZH gemeente Zoetermeer in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Zoetermeer in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Zoetermeer in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Zoetermeer

Terug naar boven

Status

- Zoetermeer is een stad en gemeente in de provincie Zuid-Holland, regio Haaglanden.

- De gemeente Zoetermeer is per 1-5-1935 vergroot met de gemeente Zegwaart.

- Wapen van de gemeente Zoetermeer.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Zoetermeer.

- Onder de stad Zoetermeer vallen ook de buurtschappen Roeleveen (deels) en Voorweg.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1269 Soetermere, 1280-1287 Zutermere, 1334 Soetermeer, 1351-1356 Zoetermere, 1883 Zoetermeer.

Naamsverklaring
Oude waternaam, vroeger ten onrechte geduid als 'zuidermeer', met bewaarde Germaanse klankstand (zogeheten oe relict), of verbonden met zwet 'grenssloot'. Het eerste deel bevat dezelfde waternaam Zoete als in Zoeterwoude, met het toponymisch suffix -er verbonden aan het grondwoord mere, dus 'meer, water' van of bij (de bewoners van) de rivier Zoete, waarschijnlijk zo genoemd naar zijn drinkbare zoete of aangenaam smakende water. Vergelijk ook Zwieten. Nadat de waternaam op de plaatsnaam was overgegaan, werd het water aangeduid als Zoetermeerse Meer (kort na 1574 Soermerse meer, 1615 Soetermeersse Meer), begin 17e eeuw drooggelegd, krachtens octrooi van 1613.(1)

Terug naar boven

Ligging

Zoetermeer ligt O van Den Haag en wordt doorsneden door de A12.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Zoetermeer 124 huizen met 892 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 38/270 (= huizen/inwoners), buurtschap De Voorweg 79/571 en polder de Meerpolder 7/51. Tegenwoordig heeft de stad ca. 55.000 huizen met ca. 125.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Zoetermeer, kun je terecht bij de volgende instanties:

- De doelstelling van Historisch Genootschap Oud Soetermeer is het onderzoeken, uitdragen en behouden van de geschiedenis van de stad Zoetermeer en van het dorp Zegwaart, dat in 1935 in de gemeente is opgegaan. Oud Soetermeer bestaat sinds 1949 en telt zo’n 1.250 leden. Iedereen kan lid worden en hen zo steunen. Er zijn verschillende werkgroepen en commissies actief. De vereniging heeft een uitgebreide bibliotheek en een grote collectie foto’s, kaarten en films over de gemeente. Oud Soetermeer organiseert activiteiten voor leden, belangstellenden en scholen en verzorgt historische publicaties over de stad. Hier kun je lezen over hoe de vereniging is ontstaan en wat er sindsdien zoal is gebeurd.

- Stadsmuseum Zoetermeer gaat over verleden, heden en toekomst van deze stad. Het gaat over mensen en de samenleving en over de moderne hedendaagse stadscultuur. De bibliotheek van het museum is openbaar toegankelijk tijdens de openingstijden van het museum. Een rijk scala aan boeken en tijdschriften over de vroege en hedendaagse geschiedenis van de stad kan er worden ingezien en bestudeerd, naast onder meer literatuur over vormgeving en interieur, volkscultuur, architectuur en stedenbouw.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2005 hebben de corporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes samen met de gemeente Zoetermeer een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de herstructurering van de wijk Palenstein, destijds de eerste grote uitbreidingswijk van de gemeente. Daarin zijn afspraken gemaakt over de renovatie en sloop van een groot aantal sociale huurwoningen, welzijnsvoorzieningen en de nieuwbouw van een mix van sociale huurwoningen en koopwoningen en nieuwe welzijnsvoorzieningen in de wijk. In 2012 is de Wijkvisie Palenstein vastgesteld, waarin de afspraken van 2005 zijn bijgesteld. In 2013 is het Bestemmingsplan Palenstein vastgesteld. Daarin zijn de plannen van de wijkvisie voor de herstructurering juridisch vastgelegd.

De Wijkvisie beschrijft een gezinsvriendelijke, groene en levendige stadswijk, waarin rekening is gehouden met de wensen van bewoners. Hoog- en laagbouw wisselen elkaar af in een prettige wijk met een parkachtig karakter. Vrijwel het hele openbare gebied wordt opnieuw ingericht, met veel groen en water, waaronder een nieuwe singel en een waterspeelplaats. Palenstein krijgt ook een betere aansluiting op de omliggende wijken (Oude Dorp, Stadshart, en Culturele As). Om de Wijkvisie te kunnen realiseren, worden vijf galerijflats gesloopt. Daar komt gevarieerde nieuwbouw voor terug. In totaal worden ruim 500 nieuwe woningen gebouwd, 3.500 m2 aan winkels, en 2.000 m2 aan maatschappelijk onroerend goed.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zoetermeer heeft 16 rijksmonumenten.

- Zoetermeer heeft 107 gemeentelijke monumenten.

- Molen De Hoop (Eerste Stationsstraat 37a) is een ronde stenen stellingmolen uit 1897. De molen is gebouwd ter vervanging van een eerdere wind- en stoomkorenmolen, tevens pelmolen op dezelfde plek, die op 16 januari 1897 is afgebrand. Vermoedelijk was dit een achtkantige houten molen. In 1936 is het gaande werk uit de molen gesloopt en sindsdien was De Hoop uitsluitend in gebruik als graansilo. Sinds een ingrijpende restauratie (1983-1986) is de molen weer maalvaardig, en wordt er wekelijks op ambachtelijke wijze graan gemalen. Op vrijdagen en zaterdagen is de molenwinkel geopend en worden er allerlei bakbenodigdheden verkocht. De meeste hiervan zijn in de molen geproduceerd.

- Molendriegang Zoetermeer: - Ondermolen. - Middenmolen. - Bovenmolen.

- De watertoren aan de Vierde Stationsstraat is ontworpen door architect C. Visser uit Delft en is in 1928 gebouwd voor Stichting Drinkwaterleiding De Tien Gemeenten. De watertoren heeft een hoogte van 48,65 meter en één waterreservoir van 500 m3. Rond het pleintje om de toren bevinden zich stenen met namen en afstanden tot de toenmalige 13 deelnemende gemeenten, rond de ingangdeur bevinden zich de wapenschilden van de gemeenten (uitgezonderd de wapens van Stompwijk en Veur), het bouwjaar en het provinciewapen van Zuid-Holland. Het betrof de gemeenten Wassenaar, Stompwijk, Zoetermeer, Zegwaart, Benthuizen, Moerkapelle, Zevenhuizen, Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel, Pijnacker, Nootdorp en Veur. Een schaalmodel van de Zoetermeerse watertoren is te zien in Madurodam. De watertoren is in 2008 afgebeeld op het postzegelvel van Zoetermeer in de Mooi Nederland serie. In 2014 is de watertoren gekocht door ondernemer Henk Willem van Dorp. Hij gaat de toren verbouwen tot B&B met 9 kamers. Het dak wordt vervangen door een glazen dak. De verbouwing beoogt medio 2019 gereed te komen.

- Erfgoedvereniging Heemschut en Stichting Het Cuypersgenootschap, twee landelijke monumentenorganisaties, hebben de gemeente Zoetermeer in april 2019 verzocht om de Olympushal (Voorweg 107) te benoemen tot gemeentelijk monument. De Olympushal is gebouwd in 1978 en is een voorbeeld van een geodetische koepel, gebouwd naar het ontwerp van Amerikaan R. Buckminster Fuller. Hij ontwikkelde in 1927 het Dymaxion (dynamic and maximum efficiency) huis, en werd daarmee een voorloper van een meer op ecologie gericht denken. Enkele jaren later vervaardigde hij de eerste zogeheten geodetische koepel. Deze koepel was het resultaat van Fuller's verkenning van de bouwprincipes van de natuur om ontwerpoplossingen te vinden. De koepels zijn redelijk snel te bouwen en vallen op door hun lichte en stabiele constructie.

Deze koepelconstructie voor gebouwen is door de Amerikaanse firma Temcor Inc. in productie genomen. In de jaren zeventig werden ze populair. In Nederland zijn onder andere het vroegere Aviodome op Schiphol, de Frans Hoebenshal te Deurne en het voormalige Nationaal Automuseum in Raamsdonksveer van een dergelijke koepel voorzien. Goed behouden geodetische koepels zijn zeer zeldzaam in Nederland. Slechts enkele exemplaren zijn weinig aangetast en staan nog op hun oorspronkelijke plek. Een aantal is gesloopt. De Olympushal is tot op heden vrij gaaf behouden. Voor Zoetermeer en Nederland heeft het gebouw vanwege de bouwmethode een duidelijke architectuur- en cultuurhistorische waarde. Tevens is het gebouw beeldbepalend voor de stad en van groot belang vanwege de genoemde zeldzaamheid van geodetische koepels. Wat Heemschut en het Cuypersgenootschap betreft genoeg redenen om de Olympushal te beschermen als gemeentelijk monument. (bron: Heemschut, april 2019)

- "Museum De Voorde laat op een verrassende en spraakmakende manier ervaren wie we zijn en waarom we de keuzes maken die we maken. Door dit inzichtelijk te maken, verbinden we mensen en dragen we bij aan meer begrip voor elkaar. Wij zijn er voor iedereen. We richten ons op een breed, sociaal en cultureel divers publiek, zowel binnen als buiten Zoetermeer. Visie. Mensen en hun identiteit zijn de leidraad bij het ontwikkelen van tentoonstellingen en activiteiten in Museum De Voorde. Het museum is een plek waar diversiteit wordt geduid. We willen inspireren, vermaken, prikkelen, luisteren en samenbrengen. We houden bezoekers een spiegel voor en dagen ze uit om te reflecteren en de dialoog aan te gaan met anderen. Dat leidt tot herkenning, erkenning en een meer begripvolle samenleving. De thema’s die het museum rond het onderwerp identiteit kiest, zijn spannend en spreken tot de verbeelding. Ze gaan over dat wat ons onderscheidt en verbindt. De invulling kan alle kanten op: grappig of serieus, luchtig of zwaar, bijzonder of alledaags. We schuwen de controverse niet, zijn spraakmakend en verrassend. Door deze eigenzinnige opstelling krijgt Museum De Voorde nationale aantrekkingskracht. Museum De Voorde is gastvrij, ongedwongen en laagdrempelig. We willen dat iedereen zich er prettig en welkom voelt, we sluiten niemand uit. De medewerkers spelen hierin een actieve rol. We werken samen met vrijwilligers, ondernemers en instellingen en betrekken bewoners bij het ontwikkelen van tentoonstellingen en activiteiten.

Educatie biedt kansen om scholieren al op jonge leeftijd begrip bij te brengen voor de manier waarop mensen hun leven inrichten zoals ze doen en waarom. De lessen voor basisscholen en voortgezet onderwijs zijn interactief en prikkelend. We geven de lessen zowel op scholen als in het museum. Museum De Voorde in Zoetermeer heeft een unieke Collectie Populair Design vanaf de jaren 50 tot nu. De voorwerpen vertellen over de context waarin ze zijn ontstaan, over tijdsbesef, over Nederland in ontwikkeling, over de economische situatie en de prioriteiten van weleer en nu. De objecten vertegenwoordigen levensstijlen. We kunnen ons eraan vergapen, er om lachen en er samen over praten. Door bruiklenen levert het museum een bijdrage aan onderzoek en tentoonstellingen van andere instellingen. Museum De Voorde is een dynamisch museum. Het tentoonstellingsprogramma bestaat voor 75% uit wisseltentoonstellingen. Daarmee en ook door het gebouw waarin het gehuisvest is, krijgt het het karakter van een pop-up museum. De wisseltentoonstellingen staan gemiddeld negen maanden tot een jaar. Ook manifesteren we ons met ludieke acties op verrassende plekken. Met extra activiteiten die aansluiten op de tentoonstellingen stimuleren we de dialoog met bezoekers."

- Gevelstenen in Zoetermeer.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- "Zoetermeer kent een culturele basisinfrastructuur bestaand uit het Stadsmuseum, de Bibliotheek, Centrum voor de Kunsten (CKC&partners), het Stadstheater en en Poppodium de Boerderij. De basisvoorzieningen hebben een faciliterende rol voor de sociale en culturele ondernemers uit de stad en bieden mogelijkheden voor het uitbouwen van cultureel ondernemerschap. De kleinere instellingen in de stad betreffen onder andere Terra Arts, filmhuis Cameo, Historisch Genootschap, Videogamemuseum, Musicmakers, JJ Music House, Dutch Innovation Factory, Ebony Ensemble, Theaterhart, Schatbewakers, Storytellers, concerten Oude Kerk, vele amateurverenigingen zoals Greg en Baud en de ateliers.

In 2019 gaat Zoetermeer een nieuw museum open over identiteit en naoorlogse lifestyle. Het oorspronkelijke Stadsmuseum wordt tien keer zo groot. Het bij het CKC gevestigde Digital Artlab is smaak- en spraakmakend, evenals Theaterhart, een initiatief dat voorstellingen maakt over sociale onderwerpen voor het onderwijs dat ook in Den Haag veel scholen bedient. De Dutch Innovation Factory verbindt ICT-onderwijs, onderzoek en bedrijven in een broedplaats voor kennisdeling, innovaties en co-creaties. Cultuurfonds Zoetermeer, een samenwerkingsverband tussen gemeente en Fonds 1818, financiert met incidentele subsidies de ontwikkeling in de keten." (bron: Regioprofiel Haaglanden, 2018)

- Op een zondag in februari is er in Zoetermeer 'Gluren bij de Buren', hét woonkamerfestival, waarbij woonkamers in verschillende steden worden omgetoverd tot een tijdelijk podium met een wel zeer intiem karakter. Iedereen kan genieten van diverse optredens van lokale talenten, van singer-songwriters met een gouden keel tot theatermakers die je verrassen en koren die je omverblazen! Elke artiest speelt drie keer een optreden van 30 minuten. Door de speciale looproutes kun je hierdoor als bezoeker maximaal 7 optredens bijwonen. Gluren bij de Buren maakt de wijken gezelliger en geeft lokale acts een podium. Alle voorstellingen zijn gratis te bezoeken (een vrijwillige bijdrage is welkom, en draagt bij aan het budget om de volgende editie mogelijk te maken). Beleef het karakter van jouw stad, de gastvrijheid van de bewoners en ontmoet talentvolle lokale muzikanten als bezoeker van 'Gluren bij de Buren'. Wil je Gluren bij de Buren ook in jóuw stad organiseren? Wil je jouw huiskamer beschikbaar stellen voor een optreden? Of wil je zelf spelen in een van de huiskamers? Neem dan contact op met de organisatie.

- "De Oldtimerdag Zoetermeer (op een zaterdag in mei, in 2020 voor de 20e keer) in en rond de Dorpsstraat is klein begonnen maar inmiddels uitgegroeid tot een leuk dagje uit voor het hele gezin en speciaal voor de liefhebbers van cultureel erfgoed. Elk jaar is er een ander thema. Bijvoorbeeld hulpverlening in het verleden, boerenbedrijf, het dak eraf en verschillende landenthema’s. Voertuigen die onder het thema vallen krijgen speciale aandacht en worden centraal opgesteld in de straat, nadat zij mogelijk hebben deelgenomen aan de tourrit. Gezien het formaat van sommige voertuigen wordt een groot deel van de Pilatusdam ingericht als themaplein. De Oldtimerdag bestaat uit een concours d’élégance en een tourrit die elk jaar uitgezet wordt door het prachtige groene hart van onze provincie. Met leuke vragen en opdrachten voor onderweg. De route van rond de 100 kilometer zal de deelnemers aangenaam verassen."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Zoetermeer is door Nederland Zoemt in 2018 verkozen tot meest bijvriendelijke gemeente van Nederland. Het is daarmee de eerste gemeente die deze titel krijgt. Horst aan de Maas en Sint Anthonis eindigden respectievelijk op de tweede en derde plaats. De prijs bestaat uit 50 m2 biologische bloembollen en een groot bijenhotel. Anno 2018 zijn er ruim 40 bijvriendelijke gemeenten in Nederland. Een bijvriendelijke gemeente voldoet aan de criteria voor bijvriendelijk beheer, door onder andere te zorgen voor jaarrond bloeiende planten, bijvriendelijk beheer en nestgelegenheid voor wilde bijen.

In Zoetermeer is een groot deel van de vaste planten en heesters bijvriendelijk. Dat betekent dat ze voor bijen een goede bron voor nectar en stuifmeel zijn. Daarnaast heeft de stad de laatste 5 jaar ruim 3.200 bijvriendelijke bomen geplant en wordt het openbaar groen bijvriendelijk beheerd, door bijvoorbeeld minder te maaien. De gemeente doet verder veel richting bewoners, zoals maandelijks een stuk over de bij in het streekblad, bijenhotels maken in de dagopvang, lezingen en groenadoptie. Nederland Zoemt is een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu en is mogelijk gemaakt dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. De organisaties willen het voedselaanbod en de nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland structureel vergroten. Het gaat namelijk niet goed met de wilde bij; de helft van alle 358 soorten is bedreigd. Van het groente en fruit dat wij eten is 80% afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. (bron: Natuur & Milieu, 22-11-2018)

- Vogelwerkgroep Zoetermeer is een gezellige vereniging voor jong en ouder. De vereniging houdt zich bezig met vogels in de vrije natuur en heeft ten doel: het behoud en de verbetering van de vogelstand in de gemeente en omstreken; het vergroten van de belangstelling voor en de kennis der natuur. De vereniging doet dit door: het organiseren van excursies en thema-avonden; het doen van vogeltellingen zoals broedvogelinventarisaties, monitoring en trekvogeltellingen; het adviseren van derden m.b.t. vogelbescherming en vogelstand; het verrichten van werkzaamheden zoals beheer en onderhoud van nestkasten, het jaarlijks prepareren van twee broedkolonies van de oeverzwaluw, onderhouden van een broedkolonie visdieven etc.; het ondersteunen van speciale projecten gericht op bescherming van vogels en behoud en ontwikkeling van leefgebieden; de verzorging van een vogelcursus.

- De Nieuwe Driemanspolder ligt W van het Buytenpark, N van het Westerpark, O van Leidschenveen, Z van de buurtschap Wilsveen. Het N deel van de polder ligt in de gemeente Leidschendam-Voorburg, het Z deel ligt in de gemeente Zoetermeer. De gemeentegrens loopt door de Limietsloot. De Nieuwe Driemanspolder heeft de afgelopen jaren een metamorfose ondergaan. Intensieve veehouderij en akkerbouw, met een beperkte biodiversieteit, hebben plaatsgemaakt voor natuur, recreatie en waterberging. In tijden van langdurige en heftige regenval kan het gebied vollopen en zodoende het tijdelijke overschot aan regenwater uit de bewoonde omgeving opvangen. Door de herinrichting is de natuurkwaliteit van het gebied veranderd en is een gevarieerder natuurgebied ontstaan met plek voor veel verschillende soorten. Voor de weidevogels zal het gebied minder geschikt worden als broedlocatie, terwijl de functie als foerageergebied zal verbeteren. De al aanwezige beschermde soorten hebben ook in de nieuwe situatie een plek in het gebied gevonden.

De Nieuwe Driemanspolder tussen buurtschap Wilsveen en de stad Zoetermeer is een wandel- en fietsgebied geworden en een landschapspark, met plassen, ruiterpaden, moeras, planten en dieren. De herinrichting van de Nieuwe Driemanspolder is in juni 2020 gereedgekomen. Bezoekers kunnen er nu volop genieten van water, natuur en recreatiemogelijkheden als fietsen, skaten, wandelen, paardrijden, paarden mennen, varen met kano’s of roeiboten, vogels kijken, kamperen en horecabezoek. De aangelegde paden sluiten aan op bestaande paden in de omgeving. Zo kun je ook grotere fiets- of wandeltochten maken. De Nieuwe Driemanspolder is een samenwerking tussen de gelijknamige gemeente, de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ook de MRDH en de Landschapstafel werkten mee. Alle partijen zijn super trots op het eindresultaat. Daarom hebben de bestuurders een vlog opgenomen om iedereen welkom te heten in het gebied. Naast de bestuurders heten ook het projectteam en de medewerkers van de aannemer je van harte welkom in het gebied. Op de dag van de opening, 1 juli 2020, onthulden zij daarom een spandoek om iedereen welkom te heten in het gebied waar zij drie jaar aan hebben gewerkt.

Je kunt natuurlijk zelf op ontdekkingstocht gaan, maar nog leuker is het om dat te doen onder de begeleiding van een ware kenner. Als cadeau t.g.v. de feestelijke opening van het gebied in juni 2020 heeft boswachter Arjan Postma een digitale rondleiding opgenomen, in de vorm van een podcast. Hierin neemt hij je al wandelend mee door een deel van de polder. Naast de geluidsbestanden vind je hier een route van de wandeling en een aantal korte video’s die Arjan heeft in het gebied heeft opgenomen. Je kunt deze podcast afspelen wanneer je zelf in het gebied bent, met behulp van de aangegeven wandelroute, of thuis vanaf de bank volgen. Zo wordt een wandeling door het gebied nog leuker en leerzamer! - Hier vind je de belangrijkste informatie over het project Nieuwe Driemanspolder in één oogopslag.

- De Benthuizerplas is de natuurontwikkelingsplas in het NO van de gemeente, tussen Benthuizen en de woonwijk Noordhove. De plas is in overleg met Vogelwerkgroep Zoetermeer ingericht. Het beheer dat met de vogelwerkgroep is afgesproken zorgt ervoor dat de eilanden niet dichtgroeien. Hierdoor is een van de grootste broedkolonies van de kokmeeuw ontstaan, maar ook broeden er nog steeds enkele paren van de visdief. Ook is de grauwe gans hier een succesvolle broedvogel. In de winter verblijft de roerdomp in het riet, en ook honderden kuifeenden overwinteren er.

- Het Prielenbos is het natuurbos in het uiterste noorden van de gemeente Zoetermeer. Dit is tevens een van de vogelrijkste gebieden in de gemeente. In het bos kan de natuur zijn gang gaan. Schaarse broedvogels als bruine kiekendief, bosuil, ransuil, boomvalk, sperwer, buizerd, dodaars, groene specht en snor zijn in het gebied als broedvogel aangetroffen. In de nazomer wordt regelmatig de ijsvogel vanuit de observatiehut waargenomen.

- "De egelpopulatie in Nederland kent een dalende trend. De hoofdoorzaak hiervoor is nog onbekend. Eerder onderzoek leerde ons al dat egels het platteland verruilen voor de stad. Maar er is nog maar weinig bekend over hoe egels zich redden in steden en hoe wij daar een steentje aan kunnen bijdragen. Daarom is Egelwerkgroep Nederland samen met Silvavir ecologisch advies in juni 2020 een zenderonderzoek gestart om uit te vinden wat de stadse egel eigenlijk allemaal uitspookt; welke routes leggen ze af, waar en hoe hebben ze hun nesten etc. Het onderzoek vindt plaats in Steenwijk en in Zoetermeer. In eerstgenoemde stad gaan de egelonderzoekers in het holst van de nacht op zoek naar zes gezonde, volwassen egels in het wild. In laatstgenoemde stad worden zes gezonde volwassen egels uit de lokale Egelopvang gezenderd en losgelaten. Deze steden zijn erg geschikt als onderzoekslocatie, onder andere door de groene dooradering in de stad. En beide gemeenten willen de biodiversiteit versterken, waar de egel natuurlijk een belangrijk onderdeel van is. In het najaar van 2020 hopen we de eerste resultaten te kunnen presenteren." (bron en voor nadere informatie zie Egelwerkgroep Nederland)

Het onderzoek is dus vooral gericht op hoe steden geschikter kunnen worden gemaakt voor de egel. Daar kun je zelf alvast mee beginnen, aldus een tip van de Egelwerkgroep, door een ‘egelsnelweg’ in je tuin aan te leggen. Dat klinkt ingewikkelder dan het is: gewoon een doorgang in je schutting maken, waar het beest doorheen past. 13x13cm is al groot genoeg. En houd het lekker groen. “Voor de egel doe je het dan al hartstikke goed”, aldus de Egelwerkgroep. In juli 2020 zijn de eerste resultaten van dit unieke onderzoek verzameld en gepresenteerd in een Storymap. Dit biedt een interessant inkijkje in de nachtelijke zwerftochten van de egels.

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Zoetermeer en Zegwaart.

- Oude foto's en ansichten van Zoetermeer.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zoetermeer (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Zoetermeer.

- Wijken: - Site over de wijk Oosterheem, de laatste grote nieuwbouwwijk van Zoetermeer.

- Zorg: - Zorgboerderij Swaenensteyn.

- Openbaar vervoer: - In mei 2019 heeft staatssecretaris Stientje Van Veldhoven Station Lansingerland-Zoetermeer officieel geopend, samen met de burgemeesters van de beide gemeenten. Het station ligt precies op de grens van de beide gemeenten. Op het station komen NS-Sprinters, RandstadRail-voertuigen, regionale buslijnen, auto en fiets samen. Vanuit het station kan makkelijker en sneller in de driehoek Rotterdam-Gouda-Den Haag worden gereisd. Het station is voorbereid op verdere groei van de vervoersbewegingen in de regio: RandstadRail kan zonder al te grote ingrepen worden doorgetrokken richting Rotterdam, het is mogelijk om het spoor op het traject Den Haag - Gouda uit te breiden van twee naar vier sporen, en er is rekening gehouden met een eventuele verbreding van de A12. Daarbij is dit station een aanjager voor passende hoogwaardige gebiedsontwikkeling. In de komende jaren worden bij deze 'vervoersknoop' dagelijks 2.500 reizigers verwacht.

- Dierenopvang: - "Stichting Egelopvang Zoetermeer e.o. is opgericht in 1994. De stichting heeft als doel beschermde inheemse dieren die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk of niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren. De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat dieren onnodige stress ervaren of letsel oplopen. De opvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer naar de natuur. De stichting geeft waar mogelijk voorlichting over de wilde flora en fauna en draagt actief uit, in het bijzonder aan personen die een dier ter opvang aanbrengen, dat de wilde inheemse flora en fauna en de natuurlijke processen die daarbij horen, niet verstoord mogen worden."

Reactie toevoegen