Zuidbuurt (Vlaardingen)

Plaats
Buurtschap
Vlaardingen Maassluis
Zuid-Holland

zuidbuurt_vlaardingen_straatnaambord_kopie.jpg

Zuidbuurt is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in grotendeels gemeente Vlaardingen, deels gemeente Maassluis. T/m 31-8-1966 gemeente Maasland.

Zuidbuurt is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in grotendeels gemeente Vlaardingen, deels gemeente Maassluis. T/m 31-8-1966 gemeente Maasland.

zuidbuurt_vlaardingen_kaart_ca._1970_kopie.jpg

Buurtschap Zuidbuurt en de Aalkeetbinnenpolder en Aalkeetbuitenpolder vormen een groene buffer tussen Maassluis en Vlaardingen. Zuidbuurt was vanouds gem. Maasland. Sinds 1966 is het deel W van de stippellijn gem. Maassluis, O ervan gem. Vlaardingen.

Buurtschap Zuidbuurt en de Aalkeetbinnenpolder en Aalkeetbuitenpolder vormen een groene buffer tussen Maassluis en Vlaardingen. Zuidbuurt was vanouds gem. Maasland. Sinds 1966 is het deel W van de stippellijn gem. Maassluis, O ervan gem. Vlaardingen.

zuidbuurt_maassluis_vlaardingen_buurtschapsgezicht_met_huisnr._51_kopie.jpg

Buurtschap Zuidbuurt valt deels onder de gemeente Maassluis, deels onder de gemeente Vlaardingen. Hier zegt de gemeente Maassluis 'Tot ziens', omdat je hier die gemeente verlaat en het grondgebied van Vlaardingen betreedt. Het linker pand is Zuidbuurt 51.

Buurtschap Zuidbuurt valt deels onder de gemeente Maassluis, deels onder de gemeente Vlaardingen. Hier zegt de gemeente Maassluis 'Tot ziens', omdat je hier die gemeente verlaat en het grondgebied van Vlaardingen betreedt. Het linker pand is Zuidbuurt 51.

zuidbuurt_welkom_in_maassluis.jpg

En hier in de omgekeerde richting, heet de gemeente Maassluis je welkom op haar grondgebied. Heel mooi, maar het zou nóg mooier zijn als men hier een bordje van zou maken 'Welkom in buurtschap Zuidbuurt, gemeente Maassluis'.

En hier in de omgekeerde richting, heet de gemeente Maassluis je welkom op haar grondgebied. Heel mooi, maar het zou nóg mooier zijn als men hier een bordje van zou maken 'Welkom in buurtschap Zuidbuurt, gemeente Maassluis'.

Zuidbuurt (Vlaardingen)

Terug naar boven

Status

- Zuidbuurt is een buurtschap, en sinds de jaren zestig van de 20e eeuw ook een woonwijk in het aangrenzende Vlaardingen-West, in de provincie Zuid-Holland, in deels gemeente Vlaardingen, deels gemeente Maassluis. T/m 31-8-1966 gemeente Maasland. Per 1-9-1966 zijn de Aalkeetbuitenpolder en de Aalkeetbinnenpolder, waar de buurtschap in ligt, door grenscorrectie grotendeels overgegaan naar de gemeente Vlaardingen en deels naar de gemeente Maassluis. Een klein, NW stukje van de Aalkeetbuitenpolder, N van de A20, is onder de gemeente Maasland gebleven. Het NO deel N van de A20 is naar de gemeente Vlaardingen gegaan. Een O deel van deze polders, waar sinds de jaren zestig de Vlaardingse Westwijk is verrezen, viel altijd al onder de gemeente Vlaardingen.

- De buurtschap Zuidbuurt valt, ook voor de postadressen, deels onder de stad Vlaardingen, deels onder de stad Maassluis.

- De buurtschap Zuidbuurt heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
De naam Zuidbuurt verwijst naar de ligging ten opzichte van het dorp Maasland, waar het tot een grenscorrectie van 1966 onder viel.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Zuidbuurt ligt rond de gelijknamige weg en rond de Van Boendaleweg voor zover gelegen buiten de kern Vlaardingen. De gelijknamige wijk ligt aangrenzend in Vlaardingen-West. De buurtschap ligt Z van de A20 en ligt W van de stad Vlaardingen, O van de stad Maassluis, ZO van het dorp Maasland en NO van het dorp Rozenburg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Zuidbuurt omvat ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners, gelijkelijk verdeeld tussen de grondgebieden van Maassluis (t/m huisnrs. 20 en 49) en Vlaardingen (de huisnrs. daarboven).

Terug naar boven

Geschiedenis

- Een uitvoerige beschrijving van geschiedenis, landschap en bijzondere objecten in buurtschap Zuidbuurt en de daar omheen gelegen polders, in tekst en beeld, vind je in het rapport 'Historie en landschap van de Aalkeet-Binnenpolder, Aalkeet-Buitenpolder, Broekpolder, Foppenpolder en Vlietlanden' (2013).

- Geschiedenis en recente ontwikkelingen van buurtschap Zuidbuurt en omgeving.

- In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland heeft Saricon Safety & Risk Consultancy in 2015 een vooronderzoek Conventionele Explosieven (CE) uitgevoerd ter plaatse van de Zuidbuurt, rond de grens tussen de gemeenten Vlaardingen en Maassluis. Aanleiding voor het vooronderzoek waren voorgenomen werkzaamheden ten behoeve van het aanbrengen van een kleikist en grondaanvulling op het binnentalud. Op basis van de beoordeling van alle op het moment van opstellen van het rapport beschikbare bronnenmateriaal is geconcludeerd dat er onvoldoende indicaties zijn om te spreken van de mogelijke aanwezigheid van CE en/of restanten daarvan. Voor de in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog geïnteresseerden met betrekking tot deze regio is een bijkomend voordeel van dit rapport dat men er een uitvoerig verslag in vindt van de vele oorlogshandelingen die in de wijde omgeving van deze locatie hebben plaatsgevonden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De in ontwikkeling zijnde Blankenburgverbinding verbindt de A20 bij Vlaardingen (noordoever) en de A15 bij Rozenburg (zuidoever) met elkaar middels een nieuwe snelweg, de A24. Deze verbinding draagt bij aan een robuust netwerk. De drukte op de A15 en de Beneluxcorridor neemt af en de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven naar de Randstad verbetert. De A24 wordt ingepast in de omgeving en voorzien van een landtunnel op de noordoever* en een tunnel onder het Scheur. Ook wordt de A20 verbreed. De nieuwe rijksweg wordt in 2024 opengesteld." (bron: Rijkswaterstaat) De Blankenburgverbinding heeft een lange voorgeschiedenis en kent zowel veel voor- als tegenstanders.
* Om de Aalkeet-Binnenpolder, Aalkeet-Buitenpolder en buurtschap Zuidbuurt te ontzien.

- Een aantal inwoners dat zich heeft verenigd in het wooncollectief Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Geert Grootelaan heeft interesse in een stuk grond (bouwperceel Spirit II, Geert Grootelaan), om daar gezamenlijk een aantal levensloopbestendige woningen te bouwen, aan de kop van de Zuidbuurt in Vlaardingen-West. Het gaat om circa 10 woningen, waarvoor de groep in collectief verband en als particuliere opdrachtgevers anno 2018 een plan aan het ontwikkelen is. Burgemeester en wethouders hebben aangegeven positief tegenover deze ontwikkeling te staan.

- De Zuidbuurt heeft een 30-km-zone. Volgens aanwonenden wordt er echter regelmatig 'geracet', waardoor ze meerdere keren per week aangereden dieren op en rond het wegdek aantreffen, zoals waterhoentjes, meerkoeten en eenden. Ook kippen, katten, honden en paarden zijn niet veilig. De aanwonenden pleiten anno april 2019 dan ook voor snelheidsbeperkende maatregelen.

Erf van Zuiden
"Erf van Zuiden ligt in de Zuidbuurt (Vlaardingse gedeelte), aan een dijkweg met monumentale boerderijen aan beide kanten. De oude boerderijverkaveling wordt in ere hersteld en u heeft de keuze uit drie landhuizen en vier schuurwoningen. Allemaal even ruim, bescheiden vormgegeven en duurzaam. De woningen van Erf van Zuiden liggen op riante kavels en worden omgeven door veenweidelandschap. Omdat de woningen op de begane grond grote raampartijen hebben, wordt het uitzicht over de groene omgeving bewust gevangen. Met een grote woonkamer en minimaal drie slaapkamers bieden de woningen meer dan genoeg ruimte voor het hele gezin. Hier is het fijn wonen.

De woningen worden gegroepeerd rondom erven en de Aalkeetbinnenpolder met prachtige vergezichten is uw achtertuin. De drie landhuizen hebben een woonoppervlakte van circa 200 m2. Het landelijke karakter is terug te zien in het gebruik van natuurlijke materialen. De vier schuurwoningen zijn geïnspireerd op de karakteristieke vormen van een traditioneel bijgebouw van een boerderij. Dit wordt versterkt door de fraaie houten entree, gemetselde gevels in combinatie met vlakke dakpannen. De schuurwoningen hebben een woonoppervlakte van circa 155 m2. Uiteraard zijn alle woningen goed geïsoleerd, gasloos, voorzien van warmtepomp, mechanische ventilatie en zonnepanelen." Aldus de projectontwikkelaar. Het project beoogt voorjaar 2023 gereed te komen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Buurtschap Zuidbuurt heeft 3 rijksmonumenten onder Vlaardingen, zijnde de 17e-eeuwse boerderij op nr. 30, boerderij Sarijnenhove uit 1644 op nr. 34, en het smeedijzerren toegangshek in Lodewijk XIV-vormen van het pand Schinkelshoek op nr. 81.

- Buurtschap Zuidbuurt heeft 2 rijksmonumenten onder Maassluis, zijnde de Karperhoeve uit 1711 op nr. 5, en de 17e-eeuwse boerderij op nr. 14.

- De buurtschap heeft 3 gemeentelijke monumenten, alle onder Maassluis, zijnde de panden op huisnrs. 8, 18 en 20.

- Het gemaal van de Aalkeet-Binnenpolder (Zuidbuurt 24) is gesticht in 1882 op de plaats van de uit 1809 stammende Dammolen. Het gemaal was uitgerust met een stoommachine en een scheprad in de voormalige molenloop. In 1931 is het gemaal gemoderniseerd, waarbij de stoommachine is vervangen door een Ruston & Hornsby eencilinder horizontale ruwoliemotor van 38 pk. Het ketelhuis is bij de dienstwoning betrokken. Het scheprad is tegelijkertijd vervangen door een stalen vijzel op dezelfde plaats. Het gemaal kreeg hiermee een capaciteit van 45 m3 per minuut. Aan het einde van de 20e eeuw is de bij de Rustonmotor behorende persluchtcilinder vervangen. Het gemaal verkeert thans niet meer in werkende staat. Het gemaal is vervangen door een nieuw geprefabriceerd gemaal, dat zich er vlak naast bevindt.

Daar tegenover bevindt zich aan de andere kant van de dijk het nieuwe gemaal van de Aalkeet-Buitenpolder uit 2015 (Zuidbuurt 55). Deze polders staan via een sluisje met elkaar in verbinding. Het gemaal Aalkeet-Binnenpolder is voor de bemalingsgeschiedenis van belang als voorbeeld van een poldergemaal met een dieselaangedreven vijzel. Hoewel niet van oorsprong tot het gemaal behorend, is de vroege installatie zeer gaaf bewaard en waardevol. De waarde van het gemaal wordt vergroot door het ensemble van nieuwere gemalen, sluis en dienstwoning.

De tot medio 2019 bestaande situatie van de gemalen van de Aalkeet Binnen- en Buitenpolder met de visweringen, vispassages en vishevel is niet optimaal. Daardoor kunnen vissen zich onvoldoende verplaatsen en dat is niet goed voor de visstand en de biodiversiteit. Daarom gaat het Hoogheemraadschap van Delfland investeren in het aanleggen van een gecombineerde vispassage (vislift) vanuit de boezem naar de polders, het weghalen van de visweringen en het vervangen van de pompen van de gemalen door visvriendelijke exemplaren. Zo wordt vismigratie tussen de boezem en de Aalkeet Binnen- en Buitenpolder gestimuleerd. Beide polders zijn zeer geschikte broedplaatsen voor vissen en daarom is juist hier vismigratie van groot belang. De investering draagt bij aan het tot stand komen van een ecologisch netwerk en aan het bereiken van de doelen uit de Kader Richtlijn Water (KRW). De bedoeling is dat een en ander in de loop van 2019 wordt gerealiseerd. (bron: Hoogheemraadschap van Delfland, mei 2019)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Kom genieten van het boeren buitenleven tijdens de Midden-Delfland Dagen op de Karperhoeve Boerenmarkt! (weekend half juni, in 2019 voor de 17e keer). Volop kraampjes, demonstraties en leuke activiteiten voor jong en ouder op en rond het erf van de rijksmonumentale boerderij De Karperhoeve (Zuidbuurt 5). Wat is er zoal te beleven?: uitgebreide markt met allerlei (streek)producten; gezellige terrassen met o.a. koffie met boerenmelk tompouce; kinderdorp met o.a. ponyrijden, springkussens, snoepklimpaal en oud-hollandse spelletjes; prachtige vaartocht langs de Vlietlanden; demonstraties ponyvoetbal, voltige en carrousel; demonstratie schapenscheren; trekpaarden met vliegend tapijt; hoefsmid en paardentandarts; boerenspeurtocht; handwerktentoonstelling met o.a. quilts; truckshow; allerlei muzikale optredens" (dit was althans het programma voor 2019; allicht zal het programma jaarlijks op onderdelen variëren). Onder de link vind je nog veel meer informatie over wat er in dat weekend allemaal te zien en te doen is.

- "KADE40, het centrum voor Kunst en Cultuureducatie in Vlaardingen presenteert in samenwerking met de deelnemende locaties met trots de Polderparade (op een zondag begin oktober, in 2019 voor de 3e keer). Een route langs ca. 6 locaties, van Westwijk tot de prachtige Zuidbuurt. Onderweg geniet je van muziek, theater, dans en beeldende kunst. Op de locaties kan er met een hapje en drankje worden genoten van uiteenlopende acts en randprogrammering. Het programma biedt voor elk wat wils, voor jong en ouder, en is gratis toegankelijk. Reserveren is niet nodig. Bekijk het blokkenschema en bepaal je eigen route. Parkeren kan bij de Golfbaan, de Buitenplaats, de Vreemde Vogel of Jofel."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Historische Vereniging Maassluis (HVM) organiseert 3x per jaar de populaire Zuidbuurt-wandeling, over de Zuidbuurtsekade, van de Boonervliet naar de Zuidbuurtse Dam. De wandeling keert daar om en gaat over dezelfde weg terug. De wandeling voert door een oude buurtschap en gaat over het leven van vroeger en nu te midden van veen, klei, kaden en water. De wandeling duurt 2 uur en is 3 km lang. Hij is niet geschikt voor rolstoelers. Tijdens de wandeling is er geen gelegenheid voor toiletbezoek of het kopen van eten en drinken. Voor nadere informatie en aanmelden kun je mailen naar Rob Houweling. Bij 16 deelnemers is de groep vol. De wandeling kost 5,50 euro per persoon, inclusief koffie met cake. De betaling is met gepast geld bij aanvang van de wandeling. De wandelingen gaat van start bij minstens 10 deelnemers. Deelnemers verzamelen zich om 10.30 uur bij de Karperhoeve (huisnr. 5). Parkeren kan op het erf. Om 11.00 uur gaat de wandeling van start. Deze wandeling is op aanvraag ook mogelijk voor groepen. - Hier vind je een verslag van de Zuidbuurt-wandeling d.d. 21-9-2019.

- NW van het Vlaardingse deel van de buurtschap ligt de - gegraven - Krabbeplas. "De Krabbeplas is een fantastische plek om te zwemmen of surfen. Je hebt er goede voorzieningen en rietkragen vol natuur: 's zomers hoor je er blauwborsten, rietzangers en kleine karekieten zingen." (bron: Staatsbosbeheer) Om de Blankenburgverbinding, die W langs de Krabbeplas komt te lopen, te kunnen bouwen, is het fietspad langs de zuidkant van de Krabbeplas sinds januari 2019 afgesloten. Fietsers worden omgeleid via de Zuidbuurt en het fietspad aan de oostkant van de plas. De routes worden met gele borden aangegeven. Als de werkzaamheden voor de Blankenburgverbinding gereed zijn (beoogd medio 2024), gaat het fietspad weer open.

- De Aalkeetbuitenpolder - ook gespeld als Aalkeet-Buitenpolder - is een polder en natuurgebied ZW van Vlaardingen. Het ligt grotendeels in de gemeente Vlaardingen, deels in de gemeenten Maassluis en Midden-Delfland. De polder wordt in het Z begrensd door de lintbebouwing van buurtschap Zuidbuurt (Z ervan ligt de Aalkeet-Binnenpolder). Het gebied wordt beheerd door Natuurmonumenten. Recente maatregelen voor weidevogels in de Aalkeetbuitenpolder blijken zeer succesvol. Vogeltellingen laten een flinke stijging zien in aantal broedvogels en nieuwe zeldzame broedsoorten. Terwijl het in het algemeen slecht gaat met de weidevogels in Nederland. Weidevogels horen al 500 jaar bij het Nederlandse landschap. Vrijwel alle West-Europese weidevogels zijn afhankelijk van onze polderweiden. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw gaat het slecht met de weidevogels. Aantallen kieviten en grutto’s dalen sterk en de kemphaan en veldleeuwerik zien we nauwelijks meer. Belangrijkste factor hierin is de intensivering van de landbouw. Als er niets verandert, zijn de weidevogels binnen ca. 30 jaar verdwenen.

In de Aalkeetbuitenpolder is in 2009 en 2010 gewerkt aan betere omstandigheden voor weidevogels. Boswachter Martijn van Schie: "De vogeltellingen zijn echt boven verwachting in vergelijking met vorige jaren. Drie keer zoveel tureluurs, twee keer zoveel kieviten en voor het eerst broedende watersnippen. Het geeft aan dat weidevogels hard op zoek zijn naar geschikt broedgebied. Gelukkig kunnen we ze dat in de Aalkeetbuitenpolder meer en meer bieden." De afgelopen jaren is in samenwerking met de boeren hard gewerkt om de broedomstandigheden te verbeteren. Maaien gebeurde al buiten het broedseizoen en de boeren zijn minder gaan bemesten dan voorgaande jaren. In samenwerking met Hoogheemraadschap Midden-Delfland is ook het waterpeil omhoog gegaan. De maatregelen zorgen voor voedselarme en natte graslanden. Hierdoor is er weer ruimte voor kruiden en bloemen die voor veiligheid en voedsel zorgen voor de jonge vogels. De weidevogels in de Aalkeetbuitenpolder zijn tot medio september te zien vanaf de A20 tussen Maassluis en Vlaardingen, of vanaf de Broekpolderweg die langs de polder loopt. Daarna vliegen ze naar het zuiden om te overwinteren.

- Z van buurtschap Zuidbuurt, Z van de spoorlijn, ligt polder De Lickebaert. De 'Lickebaert-affaire' is hiernaar genoemd. In 1989 is bij een kaasboerderij in dit gebied een verhoogde concentratie dioxine in de melk aangetroffen. Na onderzoek bleek het gras dat de koeien aten te veel dioxine te bevatten. De belangrijkste veroorzakers daarvan waren de verbrandingsovens van de AVR (Afvalverwerking Rijnmond) en de verbrandingsoven van AKZO in Rotterdam-Zuid. De AVR heeft op zijn twee gigantische torens filters moeten plaatsen. Deze filters hebben mogelijk 120 miljoen gulden per stuk gekost. Het ministerie van Landbouw stelde tot 1994 een verbod in op de verwerking van melk en schapenvlees uit het gebied. De affaire was tevens de aanleiding om een nieuwe techniek te ontwikkelen om op een goedkopere manier dioxines te kunnen monitoren. Het Nederlandse biotechbedrijf BioDetection Systems houdt nu het patent op deze CALUX-techniek en levert wereldwijd services voor het testen van deze stoffen.

- In polder De Lickebaert ligt onder meer het Volksbos. Het Volksbos geldt als het oudste protestbos in Nederland. Het bos ligt ingeklemd tussen de Maassluisedijk en de spoorlijn Schiedam - Hoek van Holland, Z van buurtschap Zuidbuurt. Het bos is ontstaan uit protest tegen plannen voor een afvalstortplaats op deze locatie. Tegen deze plannen rijst grote en breedgedragen weerstand, die in december 1992 uitmondt in het door "Stichting Groeiend Verzet in de Lickebaert" georganiseerde, door 8.000 mensen aanplanten van zo'n 17.000 bomen. Voor het aan de westkant aangrenzende gebied werd in 2003 een groot hippisch centrum met een kasteel gepland, waartegen opnieuw protesten oprezen. Deze plannen zijn niet doorgegaan en in dit gebied zijn rietputten aangelegd. In 2004 is besloten dat het Volksbos gehandhaafd blijft. In 2005 is het gebied verder ingericht met een fietspad, ruiterpad, wandelpaden en ecologische poelen. Het bos beslaat ca. 20 hectare en de rietputten ca. 30 hectare. Het Volksbos wordt beheerd door Recreatieschap Midden-Delfland, de rietputten door Natuurmonumenten.

- KNNV afdeling Delfland werkt samen met GZH (Groenservice Zuid-Holland) en Vockestaert (Agrarische Natuur Vereniging voor Midden-Delfland e.o.) bij het beheer van verschillende gebieden om de natuurwaarden zo goed mogelijk te ontwikkelen. Op basis van inventarisaties geeft KNNV afdeling Delfland adviezen voor bijvoorbeeld het maaibeheer. Voor het Natuur- en Recreatieschap Midden-Delfland voert GZH het beheer en verricht Vockestaert het onderhoud van enkele graslanden bij het Volksbos Lickebaert en de Rietputten (een ander deel van deze graslanden is in beheer bij Natuurmonumenten) Z van buurtschap Zuidbuurt. Advies is gevraagd over het onderhoud van deze graslanden. De Plantenwerkgroep van de KNNV afdeling Waterweg-Noord heeft deze graslanden in 2011 daarom geïnventariseerd op de aanwezige flora.

- Rijkswaterstaat heeft onderzoek laten doen naar beschermde natuur die mogelijk in het gedrang komt door de aanleg van de Blankenburgverbinding, een in aanleg zijnd - en beoogd medio 2024 gereed te komen - stuk snelweg als verbinding tussen de A20 in het N en de A15 in het Z. Een van de onderzochte soorten was de huismus, een vogelsoort waarvan het nest en de leefomgeving het hele jaar door beschermd is. In het meest ongunstige geval zouden zo’n 40 nesten met bijbehorend leefgebied mogelijk worden verstoord. Om dit effect te compenseren waren minimaal 80 nieuwe nestlocaties nodig in de oostrand van Rozenburg en in de Zuidbuurt van Vlaardingen, zo dicht mogelijk in de buurt van het tracé van de Blankenburgverbinding. In 2015 is aan 200 bewoners van de genoemde locaties gevraagd of zij een nestkast willen plaatsen. De reacties waren zo enthousiast dat de benodigde 80 nestlocaties al snel ruimschoots waren overschreden. Rijkswaterstaat heeft daarom besloten om iedereen die zich heeft aangemeld een nestkast aan te bieden. In totaal zijn er nu 120 nestkasten geplaatst.

Uit huisbezoeken aan de aangemelde woningen bleek overigens dat niet alle woningen geschikt waren. Zo moeten huismussen kunnen schuilen in struiken of bomen en moeten ze aan voedsel en water kunnen komen. Bovendien houden huismussen van zandige plekken voor stofbaden. In de landelijke Zuidbuurt in Vlaardingen zijn de woningen zeer geschikt voor huismussen. Hier zijn minimaal 4 nestkasten per woning geplaatst vanwege de grotere afstand tussen de woningen. Soms ligt dit aantal hoger zoals bij actieve boerenbedrijven. Hier hebben de mussen meer mogelijkheden om voedsel te vinden en te schuilen of een stofbad te nemen. In Rozenburg viel een aantal woningen af. De Rozenburgse nestkasten zijn verdeeld over nabijgelegen woningen, omdat een kolonie huismussen graag ook dicht bij elkaar wil broeden. Vrijwilligersorganisatie Groenploeg Rozenburg heeft aangeboden om een deel van de nestkasten in hun dorp te plaatsen. Zij onderhouden ze ook en zorgen voor het reinigen ervan na het broedseizoen. De rest van de kastjes is opgehangen door een ecologisch bureau. (bron: Blankenburgverbinding.nl)

- "In 2014 is het ontwerp voor Voedselbos Vlaardingen in buurtschap Zuidbuurt (Van Boendaleweg 1) definitief gemaakt. In 2015 begonnen de fysieke werkzaamheden. Er is water gegraven en van de grond die daarmee vrij kwam, zijn terpen opgeworpen. Paden en beplanting zijn aangelegd en de groei van het voedselbos kon beginnen. Het ontwerp is gemaakt door het Rotterdam Forest Garden Netwerk (RFGN). Daarin werken vier mannen samen, ieder vanuit hun eigen expertise. Het voedselbos is ontworpen met permacultuur als uitgangspunt. Het laat een duurzamer alternatief zien voor de monoculturen die we in gangbare landbouwpraktijken gewend zijn.

Voedselbos Vlaardingen werkt met: zichzelf versterkende kringlopen, zodat externe inputs (gif en kunstmest) niet nodig zijn; gebruik van verschillende plantlagen, zodat meer oppervlakte nuttig gebruikt kan worden; bevordering van biodiversiteit, zodat plagen en ziekten op een natuurlijke manier worden tegengegaan. De doelstellingen behelzen meer dan alleen voedselproductie. Voedselbos Vlaardingen wil ook een plek zijn waar recreatie en beheer van groen geen geld kost, maar geld oplevert. En daarnaast moet het voedselbos een plek zijn waar mensen uit de wijk elkaar kunnen ontmoeten.

Samengevat kunnen we stellen dat bij de ontwikkeling van het voedselbos de volgende elementen een rol spelen: monocultuur tegenover permacultuur; recreatie en beheer van groen; samenhang in de wijk versterken; verdienmodellen ontwikkelen. We zien kansen voor samenwerking met onder andere de volgende partijen: natuur- en milieueducatie; stadslandbouw en stedelijk groenbeheer; kinderopvang; zorg- en buurtwerk; horeca en winkels. Een voedselbos is een systeem dat langzaam op gang komt. Er zijn aanzienlijke investeringen nodig en in de eerste jaren komt daar (in de zin van voedselproductie) nog niet gelijk heel veel voor terug. Op termijn zou een voedselbos zichzelf moeten kunnen bedruipen. Dat is ook een van de elementen die we onderzocht willen zien. Voor de initiële financiering van dit project is een beroep gedaan op de volgende fondsen: Omgevingsfonds Midden-Delfland, Fonds Schiedam-Vlaardingen, Uitvoeringsregeling Groen van de Provincie Zuid-Holland, en diverse andere sponsoren."

Terug naar boven

Beeld

- Oude en recente foto's van Zuidbuurt (zowel van de buurtschap als van de wijk).

- © van de kaart: Kadaster.

Terug naar boven

Links

- Sport: - Paardensportvereniging Lickebaert is opgericht in 1977 en heeft sinds die tijd Manege Middenhof (Zuidbuurt 8) als thuisbasis. Regelmatig organiseert de vereniging KNHS-wedstrijden, met als jaarlijkse hoogtepunten Jumping Maassluis (Hemelvaartweekend) en de Mr. Ed Dressuurcompetitie (september). Daarnaast worden door Manege Middenhof onderlinge FNRS-wedstrijden georganiseerd. De vereniging kent een rijke historie en heeft op dit moment zo'n 500 leden.

- Volkstuinen: - "Het mooie volkstuincomplex van de in 1937 opgerichte Volkstuinvereniging Zuidbuurt Vlaardingen ligt aan de rand van het stadscentrum. Ons complex wordt door de Zuidbuurtseweg in tweeën gedeeld, namelijk in het A-complex met 140 tuinen en het B-complex met 46 tuinen. De tuinen zijn gemiddeld 300 vierkante meter groot. Op het A-complex staat verenigingsgebouw 't Tolhuis. Na een verwoestende brand in 1996 is de oude kantine verloren gegaan en hebben we dit mooie nieuwe gebouw neergezet."

- Zorg: - Boerderij Nooitgedacht (Zuidbuurt 91) is een locatie voor begeleid wonen van zorginstelling ASVZ.

- Woonondersteuning Zuidbuurt biedt faciliteiten voor ca. 30 mensen met psychiatrische problemen. Er zijn zelfstandige appartementen, maar wonen in een kleine groep is ook mogelijk. De woningen zijn verspreid over West- en Zuid-Vlaardingen. In de buurt bevindt zich ontmoetingscentrum Het Trefpunt. Er is begeleiding aanwezig waar nodig zoals bij het huishouden, geldzaken of contact met vrienden, familie en organisaties. Het is een onderdeel van zorginstelling Pameijer, een organisatie die ondersteuning biedt aan kwetsbare mensen, bijvoorbeeld met een (licht) verstandelijke beperking of met psychosociale of psychische problemen.

Reactie toevoegen