Zuideinde (Nieuwkoop)

Plaats
Buurtschap
Nieuwkoop
Zuid-Holland

zuideinde_nieuwkoop_straatnaambord.jpg

Zuideinde is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, gemeente Nieuwkoop. De buurtschap valt onder het dorp Nieuwkoop en heeft geen plaatsnaamborden, zodat je alleen aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen. (© Google)

Zuideinde is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, gemeente Nieuwkoop. De buurtschap valt onder het dorp Nieuwkoop en heeft geen plaatsnaamborden, zodat je alleen aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen. (© Google)

zuideinde_nieuwkoop_smederijmuseum_kopie.jpg

Smederijmuseum Nieuwkoop in buurtschap Zuideinde heeft het op die locatie precies 40 jaar volgehouden, nl. van 1982 t/m 2021. In 2022 is de collectie ondergebracht in het nieuwe Museum Nieuwkoop in een pand van MFC De Zevensprong aan de Noordenseweg.

Smederijmuseum Nieuwkoop in buurtschap Zuideinde heeft het op die locatie precies 40 jaar volgehouden, nl. van 1982 t/m 2021. In 2022 is de collectie ondergebracht in het nieuwe Museum Nieuwkoop in een pand van MFC De Zevensprong aan de Noordenseweg.

zuideinde_nieuwkoop_scooter_ijs_ambulance_kopie.jpg

IJsvermaak Zuideinde is de trotse bezitter van een zelfgemaakte ijs ambulance. Deze is uitgerust met een echte ambulance brancard en staat op spikes. Zo kan hun EHBO snel ter plaatse zijn om mensen te helpen en ze veilig en snel over het ijs te vervoeren.

IJsvermaak Zuideinde is de trotse bezitter van een zelfgemaakte ijs ambulance. Deze is uitgerust met een echte ambulance brancard en staat op spikes. Zo kan hun EHBO snel ter plaatse zijn om mensen te helpen en ze veilig en snel over het ijs te vervoeren.

Zuideinde (Nieuwkoop)

Terug naar boven

Status

- Zuideinde is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, gemeente Nieuwkoop.

- De buurtschap Zuideinde valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Nieuwkoop.

- De buurtschap Zuideinde heeft geen plaatsnaamborden, zodat je alleen aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

- De buurtschap ligt binnen de bebouwde kom van Nieuwkoop, in een 30-km-zone.

- Vroeger was er in het zuiden van deze buurtschap op de kaarten sprake van een buurtschap Zuidhoek. In de jaren negentig is die naam van de kaarten verdwenen. Tegenwoordig heet dat deel Zuideinde-Zuid, getuige de naam van de Bewonersvereniging aldaar (waarvoor zie het hoofdstuk Verenigingsleven). Recentelijk is in deze omgeving een nieuwbouwwijk gerealiseerd met de naam Zuidhoek (die kennelijk naar de oude buurtschapsnaam verwijst), waarvoor zie het hoofdstuk Recente ontwikkelingen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Ca. 1870 Zuideinde.

Naamsverklaring
Betekent zuid 'zuidelijk gelegen' en eind 'rand, uiteinde, plaats waar iets ophoudt', ter onderscheiding van de vroegere buurtschap Noordeinde aan de andere kant van de kern Nieuwkoop.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt rond de gelijknamige weg en de wegen Achttienkavels (het gedeelte van deze weg bij het kruispunt met de weg Zuideinde; O zijde), Ir. Dingemanspark, J. van der Haarpark, De Vrijheid, De Regenboog, De Optimist en Meijepad. De buurtschap ligt aan de Nieuwkoopse Plassen en ligt direct Z van het dorp Nieuwkoop, O van het dorp Aarlanderveen en de kern Alphen aan den Rijn, ZO van de dorpen Ter Aar en Papenveer, NO van het dorp Zwammerdam, NW van het dorp Meije en WZW van het dorp Woerdense Verlaat.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Zuideinde omvat ca. 300 huizen en ca. 35 woonschepen, met ca. 800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Stopplaats
Ten noorden van Zuideinde liep de spoorlijn Uithoorn - Alphen aan den Rijn, waar de buurtschap samen met buurtschap Achttien Kavels van 1915-1923 een spoorweghalte aan had: Stopplaats Zuideindscheweg. De wachterswoning (met nummer 61) is in 1933 gesloopt.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Zuidhoek
"Aan de rand van het beschermde natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen, gelegen aan het Zuideinde Z van het dorp Nieuwkoop, is de prachtige woonlocatie Zuidhoek ontwikkeld. Verspreid over verschillende eilanden (gelegen aan de wegen De Regenboog en De Vrijheid, red.) zijn 88 woningen gerealiseerd, die ieder over een eigen ligplaats voor een boot beschikken. In januari 2020 is gestart met het woonrijp maken van de eilanden." (bron en voor nadere informatie zie de website van project Zuidhoek) Zie ook de dronevideo van de nieuwe wijk Zuidhoek. De steigers en vlonders zijn gerealiseerd door Multi-Tuin en Landschap.

"Stedenbouwkundig plan woongebied ingepast op legakkers op voormalige vuilstort in Natura2000-gebied. Nieuwkoop Zuidhoek. Aanleiding. Het landschap bij Nieuwkoop, met sloten, plassen, riet en bomen is van een grote schoonheid. Het Meijepark en de Zuidhoek bevinden zich op een aantal legakkers respectievelijk ten oosten en ten westen van het Meijepad, aan het Zuideinde van Nieuwkoop, in het verveningsgebied de Nieuwkoopse Plassen. Omdat de locatie vervuild is, als gevolg van het vroegere gebruik als vuilstortplaats, wordt met behulp van woningbouw, recreatie en natuurontwikkeling voorzien in een duurzame inrichting.

Planconcept. De inzet van het plan is te wonen en recreëren in het landschap. Door de eilanden van de Zuidhoek te voorzien van een meanderende route ontstaat een gevarieerde, kleinschalige verkaveling. De diagonale doorzichten en wandelpaden leggen de relatie met de natuur in de omgeving. Het Meijepark en de groene koppen van Zuidhoek zijn de plekken waar Nieuwkopers en andere bezoekers van de plassen kunnen genieten. In aanvulling op de bestaande waterstructuur is een waterplein gemaakt, waardoor ruimte ontstaat in het hart van het plan en een vergezicht ontstaat op de diepte van de plas. De koppen zijn voorzien van zwemsteigers en dragen daarmee bij aan het publieke karakter van het gebied. Een horecavoorziening zorgt voor levendigheid en maakt van het gebied een recreatieve bestemming.

Woonstraten. De woonstraten zijn informeel van karakter met een rijloper van grasklinkers en aan weerszijden lage hortensiahagen die dienen als afbakening van de openbare ruimte. Beeldkwaliteit en supervisie. In aanvulling op het stedenbouwkundig plan is een Beeldkwaliteitplan opgesteld. Gestreefd wordt naar een gevarieerde, kleinschalige uitstraling. De stedenbouwkundige opzet is zo gekozen dat sprake is van variatie tussen de woningen die naast elkaar liggen. In samenwerking met de architecten van FARO is gezocht naar een architectonische taal die bijdraagt aan de samenhang en kwaliteit. Centraal staan de begrippen vakantiegevoel, dorpse uitstraling, natuur en duurzaamheid. Voor de verschillende woning- en kaveltypes zijn voorbeeldplattegronden ontwikkeld en vertaald in maximale bebouwingsenveloppes. Omvang van het totale gebied (Zuidhoek en Meijepark): 23 ha. Jaren van ontwerp: 2009-2012." (bron: Hosper Landschapsarchitectuur en Stedenbouw)

De kavels zijn deels verkocht als kavel waarop men zelf een woning naar eigen inzicht (uiteraard binnen bepaalde normen) kon laten bouwen. Zo heeft Station-D Architects voor een van haar klanten hier de volgende villa gerealiseerd (met een inhoud van 955 m3 = 3x een doorsnee eensgezinswoning): "Een prachtige villa aan de Nieuwkoopse Plassen, aan het Zuideinde bij Nieuwkoop. In Villa Zuidhoek kun je elke dag genieten van de rustige ligging en het prachtige uitzicht. Hier woon en leef je aan het water. De woning beschikt dan ook over een riante tuin met privé steiger. De wens van de opdrachtgever was duidelijk: veel glas aan de tuinzijde met panoramisch uitzicht over het water.

Hoogte, licht en panoramisch uitzicht. Bij binnenkomst geeft de hoogte, het licht en het uitzicht het gewenste wauw-effect. De gehele zuidelijke hoek van de woonkamer bestaat uit glas. De begane grond heeft een open karakter, maar geeft toch het gevoel van geborgenheid en thuis-zijn. Door de driedelige schuifpui open te zetten wordt de ervaring van de waterrijke omgeving naar binnen getrokken.

Strak en modern interieur. Naast een strak interieur horen bij een moderne villa ook moderne details. Zo is de dakgoot van Villa Zuidhoek verborgen in de spouw middels het ingewerkte goot systeem, en liggen de zonnepanelen geïntegreerd in één vlak tussen de dakpannen. Bovendien is het huis ook levensloopbestendig ingericht en voorzien van een lift naar de verdieping.

Heerlijk wegdromen in bad. Boven is de woning voorzien van meerdere slaapkamers waarvan de hoofdslaapkamer de meest bijzondere is. Een middelhoge wand tussen het bed en de sanitaire zone vormt de nauwelijks aanwezige grens tussen de slaap- en badruimte. Direct aan deze ruimte grenst de inloopkast. Achter in de hoek kan middels twee stortdouches tegelijkertijd gedoucht worden. Aan het raam staat een losstaand design bad met uitzicht op het water. Genieten van de Nieuwkoopse Plassen en heerlijk wegdromen terwijl je in bad ligt." Nou, het kost een paar centen maar dan héb je ook wat... ;-)

Wie niet heerlijk wegdroomden bij dit project waren de omwonenden aan het Zuideinde. Zij waren 'not amused' over het vele vrachtverkeer dat nodig was voor de ontwikkeling van de wijk Zuidhoek en het Meijepark. Het leidde tot verkeersveiligheidsproblemen (deels te hard rijden van groot materieel over een niet heel brede weg) en vermeende schade door trillingen veroorzaakt door dat zware verkeer. Wie in deze kwestie geïnteresseerd is, kan e.e.a. teruglezen in de brief van Bewonersvereniging Zuideinde-Zuid aan B&W d.d. 4-12-2015, de vragen van Kees Hagenaars van fractie MPN-PN aan B&W naar aanleiding van die brief, de reactie van B&W op die vragen, en het verslag van een presenatie van de Bewonersvereniging aan de gemeenteraad d.d. 23-9-2016.

Smederijmuseum
Op Zuideinde 33 wás tot eind 2021 Smederijmuseum Nieuwkoop gevestigd. Op hun site lezen wij daaver het volgende: "De eerste smederijen in Nieuwkoop dateren uit de 14e eeuw en bevonden zich aan huis. Niet dat er steenkool als brandstof voorhanden was, noch ijzer (dat blijft het geheim van de smid), maar er bestond veel vraag naar smeedwerk vanuit Amsterdam als grootste handelscentrum. Snijmessen en houwelen en uitrusting voor de visserij werden massaal vervaardigd. Later ook hulpmiddelen voor de veenderij, de bouw en landbouw.

De smederijen werden belangrijk voor het leven en de economie van Nieuwkoop. In de 18e en 19e kwam dit tot een hoogtepunt: ruim 200 knechten werkten aan de blaasbalg of met de hamer aan het aambeeld en sommige smederijen verdienden wel 50.000 gulden per jaar. De industrialisering begin 20e eeuw bracht een einde aan het smederijtijdperk van Nieuwkoop en langzaam verdween de huisnijverheid. Toen in 1980 de heer Verkley in buurtschap Zuideinde overleed, was het gedaan met de laatste smederij aan huis. Het bouwvallige huis en de verwaarloosde smidse zijn toen veranderd in een museum.

Smederijmuseum Nieuwkoop aan het Zuideinde is onstaan doordat de dreigende verdwijning van de smederij van wijlen de heer Verkley een aantal particulieren ertoe bracht een stichting op te richten tot behoud van deze smederij. Het Smederijmuseum geeft een goed beeld van het leven in de 19e eeuw. De voormalige smidse van de heer Verkley bestaat uit een authentiek woongedeelte dat verbonden is met de smederij aan huis. Het museum werd geopend in 1982, ter ere van het 700-jarig bestaan van Nieuwkoop. Een enthousiaste groep Nieuwkopers van de ‘Stichting tot behoud van de smederij van wijlen de heer Verkley’ zorgt voor de exploitatie van het museum. Tijdens rondleidingen is er een echte smid aan het werk, die volgens het traditionele ambacht voorwerpen smeedt. In het woongedeelte zijn verschillende 19e-eeuwse voorwerpen en smeedwaren tentoongesteld, alsmede de originele bedstede van de familie Verkley. Het museum bevat, behalve de twee oorsronkelijke smidsvuren met blaasbalg, een unieke verzameling gereedschappen en materialen die gebruikt werden in de vele Nieuwkoopse kleine smederijen in de tijd van de turfwinning in de Nieuwkoopse polder."

Multifunctioneel cultureel centrum De Zevensprong, gevestigd aan het andere uiteinde van Nieuwkoop (Noordenseweg 23), maakte in 2019 bekend een aantal musea in de regio in haar pand te willen onderbrengen, waaronder het Smederijmuseum. Woningbouw op de plek van het Smederijmuseum zou geld daarvoor moeten opleveren. Bewonersvereniging Zuideinde-Zuid vond dat geen goed plan en stelde zich te gaan beijveren om het pand te laten benoemen tot gemeentelijk monument, zodat het niet kan worden gesloopt. Ze vinden het belangrijk dat het gebouw behouden blijft: "Dat is ook de bedoeling geweest van de stichting tot behoud van het erfgoed van wijlen de heer Verkley, de vroegere smid."

De toenmalige voorzitter van het Smederijmuseum Frits Paymans reageerde daarop als volgt: "Het gebouwtje wordt zeker niet gesloopt. Ten eerste omdat daar vergunningen voor nodig zijn en dat is een langdurig proces. Bovendien kost slopen geld en dat is er niet. De bezoekersaantallen zijn de laatste jaren wel teruggelopen. Deels komt dat omdat er vroeger via de VVV arrangementen geboekt werden waarin het museum was opgenomen. Die lopen terug. Ik ben bezig met een uiterste reddingspoging voor het museum. Het gebouw blijft, maar als de exploitatie niet meer goed rond te krijgen is, moet het een andere functie krijgen. Dan probeer ik de collectie te behouden en over te brengen naar De Zevensprong." En zo is uiteindelijk geschied; een van de panden van De Zevensprong is in 2021 verbouwd en in april 2022 geopend als Museum Nieuwkoop (waarvoor zie het hoofdstuk Nieuwkoop > Bezienswaardigheden), waarin o.a. de collectie van het voormalige Smederijmuseum is ondergebracht.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

Schaatsen
"Vereniging IJsvermaak Zuideinde is opgericht in 1933 en heeft zijn natuurijsbaan op 't Gat nabij het Meije Pad. Als het winterweer het enigszins toelaat, organiseren wij in ieder geval een kinderwedstrijd en de kortebaanwedstrijd om de Peter Eijs Bokaal. Deze wedstrijden worden meestal verreden op het 2e Kerkegat naast het Meije Pad. Het ijs is daar namelijk snel sterk genoeg. Op 't Gat (400 meter baan) worden wedstrijden voor leden, koppelwedstrijden en marathons georganiseerd. Deze baan kunnen wij verlichten zodat er ook ‘s avonds geschaatst kan worden.

Ook in de organisatie van de Plassentocht speelt onze vereniging een belangrijke rol. Zo beheren wij een startplaats met parkeergelegenheid, de stempelpost Zuidhoek en dragen wij zorg voor het uitzetten en onderhouden van 20 kilometer Plassentocht route. IJsvermaak Zuideinde is een gezellige en actieve vereniging. De algemene ledenvergadering wordt traditiegetrouw altijd op de laatste vrijdag voor Kerstmis gehouden en wordt meestal druk bezocht. Na deze vergadering draaien we het Rad van Avontuur waarbij heel veel kerstbout is te winnen. Het lidmaatschap van onze vereniging kost U slechts 5 euro (per gezin, ouders en kinderen tot 16 jaar)."

IJsvermaak Zuideinde is sinds 2019 de trotse bezitter van een zelfgemaakte en misschien in ons land wel unieke schooter ijs ambulance (zie de foto elders op deze pagina). De scooter is uitgerust met een echte ambulance brancard en staat op spikes. Zo kan hun EHBO snel ter plaatse zijn om mensen te helpen en ze veilig en snel over het ijs te vervoeren.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Meijepark
"Het plan Zuidhoek (zoals beschreven onder Recente ontwikkelingen, red.) omvat ook de ontwikkeling van het recreatiegebied Meijepark. Dit park is gerealiseerd aan de andere zijde van het Meijepad en bestaat uit de eilanden waar niet wordt gewoond. De eilanden (gelegen in het Z verlengde van Zuideinde 56-68) zijn zo natuurlijk mogelijk ingericht, zodat zoveel als mogelijk wordt aangesloten bij de bestaande landschappelijke omgeving. De eilanden zijn dicht beplant met wilgen en elzen en hebben natuurvriendelijke oevers. Het Meijepark kent een meer grasrijk karakter in de vorm van een grote grasweide waarop losse boomgroepen zijn geplant. De oevers zijn dicht ingeplant met elzen, wilgen en berken.

Het Meijepark biedt plaats aan een aantal avontuurlijke, natuurlijke speelvoorzieningen voor de wat oudere kinderen (4-14 jaar), een groot zwemcarré en een strandtent. De voorzieningen zijn zoveel mogelijk geclusterd aan de zuidzijde van het Meijepark. Het gebied wordt ontsloten door een aantal diagonale betonpaden. Vanwege het natuurlijke karakter van deze eilanden is er geen verlichting toegepast. Dit park is de ‘place to be’ voor de inwoners van Nieuwkoop, waar men naar hartelust kan recreëren in het park en op het zandstrand aan de Nieuwkoopse Plassen. Het is een avontuurlijk park, aantrekkelijk voor jong en oud. Ook kun je daar (van april-september) terecht voor een hapje en een drankje bij Strandtent Zomer." (bron: de website van het project Zuidhoek)

Zwemlocatie
De gemeente Nieuwkoop heeft één officiële zwemlocatie, en wel aan het eind van het Meijepark in Nieuwkoop, aan het Meijepad. De ingang van het Meijepad vind je aan het Zuideinde (tegenover huisnr. 89). "Het kan heel verfrissend zijn om op een warme dag een duik te nemen in een meer, plas of kanaal. Maar: doe dat niet overal. Het is verstandig om dit alleen te doen op een officiële zwemlocatie. Die plekken worden in het zwemseizoen (1 mei - 1 oktober) minimaal een keer in de twee weken getest op ziekteverwekkende bacteriën en blauwalgen. Aan de hand van de metingen bepaalt de provincie of de zwemwaterkwaliteit aan de gestelde eisen voldoet en geeft waarschuwingen of een negatief zwemadvies. Informatie over blauwalgen vind je op de website van het hoogheemraadschap. Wil je gaan zwemmen in een bepaalde zwemplas? Bekijk dan voordat je gaat, eerst de actuele informatie over die zwemplas. Ook kun je informatie inwinnen (of klachten doorgeven) via de zwemwatertelefoon van de provincie Zuid-Holland: 0800-9036. Let ook op eventuele borden bij de zwemplas die aangeven of het zwemmen daar verantwoord is." (bron: gemeente)

Speeltuin
"Speeltuin Zuideinde in Nieuwkoop (gelegen achter de huisnrs. 153-157) is opgericht door meneer en mevrouw Van Veen, die een boerderij hadden op de locatie waar nu de speeltuin is. In die tijd was er nog weinig vertier voor de jeugd en daarom besloten zij in de boomgaard naast de boerderij een speeltuin te maken voor de kinderen uit de beurt. Toen de boerderij plaats moest maken voor de nieuwbouw heeft meneer Van Veen het bij de gemeente voor elkaar gekregen om deze unieke locatie te reserveren voor de speeltuin.

In 2016 is de speeltuin compleet vernieuwd. Omdat onderhoud aan de dijk het noodzakelijk maakte om de hele speeltuin leeg te halen zodat de grond opgehoogd kon worden, hebben wij van deze nood een deugd gemaakt en de hele speeltuin opnieuw opgebouwd. De oude speeltoestellen zijn opgeknapt of vervangen voor nieuwe. Ook is er een nieuwe zandbak geplaatst en is de grindondergrond onder de speeltoestellen vervangen voor rubbertegels.

De speeltuin voldoet aan alle veiligheidseisen voor jarenlang speelplezier. De speeltoestellen zijn van duurzame materialen gemaakt en gecontroleerd op veiligheid, waardoor uw kinderen veilig kunnen spelen. Zelf kunt u lekker op het terras toezicht houden en gezellig bijkletsen met andere bezoekers. Regelmatig komt er wat nieuws bij of wordt er wat vervangen, waardoor de speeltuin prima met zijn tijd meegaat. Ook worden er regelmatig evenementen georganiseerd voor jong en oud. Terwijl u kunt genieten van de gezelligheid op het terras of in ons Dijkhuisje, kunnen de kinderen lekker klimmen, klauteren en spelen in de speeltuin. U begrijpt, deze bijzondere speeltuin is al generaties lang een genot om te bezoeken."

Terug naar boven

Verenigingsleven

- Belangenorganisatie: - Er is een Bewonersvereniging Zuideinde-Zuid. Voor zover ons bekend zijn zij niet met een website of -pagina op het internet aanwezig. Voor wie contact met hen wil opnemen, hebben wij wel het e-mailadres van de vereniging: zuideindezuid@gmail.com.

Reactie toevoegen