Zuidloo

Plaats
Buurtschap
Deventer
Salland
Overijssel

Zuidloo

Terug naar boven

Status

- Zuidloo is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Deventer. T/m 2004 gemeente Bathmen.

- De buurtschap Zuidloo valt onder de buurtschap Loo, en ligt, net als die buurtschap, voor de postadressen 'in' Bathmen.

- De buurtschap Zuidloo ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1252 Sutlon, 1381-1383 Zuetlo, 1386 Zuetloe, 1389 Zuijtlo, 1583 Suijdtloe, Zuijdtloe, 1665 Zuidloe, 1803 Zuidloo.

Naamsverklaring
Betekent zuid 'zuidelijk gelegen' lo 'licht, open bos'. Ten noorden, aan de overzijde van de Schipbeek, ligt Loo.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Zuidloo ligt rond de wegen Zuidlooërweg, Boersenk, Blankenadijk, Rossemansweg, Veldkampsteeg (het gedeelte van deze weg O van het kruispunt met de Steginksweg en Zuidlooërweg), Rossepad, Baarhorsterdijk (het gedeelte van deze weg W van het water de Schipbeek), Schoolderspad, Marsdijk (het gedeelte van deze weg Z van de kruising met de weg Baarhorsterdijk), Braakmanssteeg, Peppeldijk (alleen de aanliggende panden met huisnummers 2a en 2b), Broekhuisdijk, Bronsvoorderdijk, Langenbergerweg, Beekwal, Bettinkdijk (het gedeelte van deze weg Z van de A1), Boermark en Wippertdijk (alleen de aanliggende panden met huisnummers 9, 9a en 11). De buurtschap ligt ZW van de buurtschap Loo, ligt grotendeels Z en voor een klein deel N van de A1/E30, en ligt Z van het water de Schipbeek, ZO van het dorp Bathmen, OZO van de stad Deventer, O van het dorp Epse, NO van de dorpen Joppe en Gorssel, NNO van het dorp Harfsen, NW van het dorp Laren, ZW van het dorp Holten en Z van het dorp Okkenbroek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Zuidloo 46 huizen met 286 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Wandelen
"Het Ommetje 'Lendenroute' (8 km) leidt je door een prachtig Sallands coulisselandschap. De Lenden vormen een lagergelegen drassig gebied tussen de hogere dekzandgronden van de buurtschappen Zuidloo (bij Bathmen, gemeente Deventer) en de Schoolt (bij Kring van Dorth, gemeente Lochem). Het is een weidegebied waar zich in de grond veel ijzeroer bevindt. De markering is aangegeven met rode routepijlen met het voetjeslogo. De rooute is vanwege onverharde paden niet geschikt voor rolstoelen. Honden dienen aan de lijn te worden gehouden."

Landschapsbeheer
"Hoor je ‘m? Dzi-dzi-dzi-dzèèèè. Dat is de geelgors. Een fantastische vogel die thuishoort in dit halfopen agrarisch landschap." Eibert Jongsma, adjunct-directeur van Landschap Overijssel, spitst zijn oren zodra we op pad gaan. Eibert heeft gedeputeerde Landbouw en Natuur Gert Harm ten Bolscher uitgenodigd voor een wandeling in Zuidloo, een buurtschap in de buurt van Bathmen. Het is een licht glooiend boerenlandschap met houtwallen, singels en hier en daar een zandweg. En het bijzondere is dat inwoners van deze buurtschap met elkaar dit landschap in stand houden. Ze krijgen daarbij hulp van Landschap Overijssel. "In deze streek sloeg een groep boeren ruim tien jaar geleden de handen ineen om samen verantwoordelijkheid te nemen voor de natuurlijke elementen in dit boerenlandschap. Vanuit Landschap Overijssel hebben we hen met raad en daad terzijde gestaan; de provincie en Stichting Kostbaar Salland gaven een subsidie. Het is een inspirerend voorbeeld van wat er kan", vertelt Eibert. Hij wijst ondertussen naar een houtwal en naar een boomsingel in een weiland. "Zulke plekken zijn toevluchtsoorden voor insecten, vogels en kleine zoogdieren."

Noaber-landschap. Gert Harm zou graag zien dat mensen op meer plekken in de provincie het voorbeeld van Zuidloo volgen. "We kennen een rijkdom en verscheidenheid aan landschappen. Het zou mooi zijn als er overal in Overijssel initiatieven ontstaan in landschapsbeheer. Verbetering van de natuur is ook goed voor de leefbaarheid van het platteland. Landschap verbindt. Samen zorgen voor streekeigen landschap is in zekere zin noaber-landschap. Eibert vult aan: "Ik proef best veel bereidheid bij inwoners van Overijssel om iets te doen voor hun landschap in de streek waar ze wonen. Maar mensen weten vaak niet waar en hoe ze moeten beginnen. Met de nieuwe regeling voor streekeigen landschapsbeheer willen we hen helpen en stimuleren." Wat de regeling precies inhoudt, lees je elders in dit artikel." (bron en voor nadere informatie zie Nature Today, juni 2021)

Terug naar boven

Links

- Sport: - "Biljartvereniging Zuidleo DOS in buurtschap Zuidloo is een jonge vereniging, opgericht in 2014. De vereniging kent ruim 20 leden, in de leeftijdscategorie van 18-25 jaar. Er wordt in onderling verband een voorjaars- en najaarscompetitie gespeeld. Ook wordt er deelgenomen aan een competitie tussen verschillende biljartverenigingen in Bathmen en omstreken, verschillende toernooien worden ook regelmatig bezocht. De vereniging kenmerkt zich door de jonge spelers, die allen graag biljarten, maar ook andere jongeren graag laten kennismaken met de biljartsport. Iedereen is daarom ook elke week van harte welkom om het zelf eens te komen proberen.

Zuidleo DOS vindt het belangrijk dat jongeren kunnen kennismaken met deze sport, omdat deze vaak betiteld wordt als saai, voor oude mensen en als cafésport. Het tegendeel wordt door Zuidleo DOS bewezen door het enthousiasme en de betrokkenheid van de leden. Dit resulteert dan ook vaak in spannende biljartpartijen in de onderlinge competitie, maar ook in andere competities, waar we zelfs al eens de kampioenstitel op onze naam mochten zetten. Naast het biljarten organiseert Zuidleo DOS ook andere activiteiten voor niet-leden en geïnteresseerden. Zo wordt er jaarlijks een Open Air Biljarttoernooi georganiseerd, worden er verschillende feesten gegeven waaronder het Biljartbal rond kerst, en promoten we de biljartsport onder jongeren door middel van inloopavonden."

Reactie toevoegen