Zuidoost Utrecht

Streek
Zuidoost Utrecht
Utrecht

Zuidoost Utrecht

Terug naar boven

Status

- Zuidoost Utrecht is een regio in de provincie Utrecht.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Soms komen wij ook de spelling Zuid-Oost tegen. Het is echter gebruikelijk om als er meer windrichtingen in een naam zitten, dit als één woord te schrijven. Tussen de windrichting en het hoofdwoord hoort taalkundig eigenlijk een koppelteken, maar de spelling zonder koppelteken is het meest gangbaar, dus conformeren wij ons daaraan.

Terug naar boven

Ligging

Zoals de naam reeds suggereert, ligt de regio in het zuidoosten van de provincie Utrecht. De regio is echter, zoals bij veel streken en regio's het geval is, niet hard afgebakend. Veelal wordt de aanduiding gebruikt door regionale samenwerkingsverbanden, die hun gebied verschillend kunnen afbakenen, dan wel met verschillende gemeenten in het gebied samenwerken. Hieronder vermelden wij verschillende regionale samenwerkingsverbanden, met daarbij de gemeenten die in het verband in kwestie samenwerken.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht omvat de 6 gemeenten Bunnik, Houten, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Vianen en Wijk bij Duurstede.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - Het SWV VO Zuidoost Utrecht (= samenwerkingsverband voortgezet onderwijs) omvat de 5 gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. - Het samenwerkingsverband SWV ZOUT heeft betrekking op dezelfde gemeenten maar dan voor het basisonderwijs. "In het Samenwerkingsverband regio Zuidoost Utrecht (SWV ZOUT) werken 32 schoolbesturen, 87 scholen voor primair(speciaal)onderwijs en de genoemde gemeenten samen aan Passend Onderwijs. Elk kind heeft recht op goed onderwijs dat aansluit bij zijn mogelijkheden en behoeften. Oók kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Voor de meeste kinderen is het reguliere basisonderwijs de beste plek. Als het echt nodig is, kan een kind naar het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs. Om elk kind de beste onderwijsplek te bieden, werken scholen samen. Dat gebeurt in 'regionale samenwerkingsverbanden passend onderwijs'. Sinds 1 augustus 2014 zijn in Nederland ongeveer 75 van deze samenwerkingsverbanden actief.

- Zorg: - Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp voor kinderen met een beperking, opvoed- en opgroeihulp en jeugd-GGZ. In de regio Zuidoost Utrecht werken de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist samen om de benodigde professionele zorg in te kopen bij zorgaanbieders. Deze gemeenten hebben ook gezamenlijk de inkoop gedaan voor begeleiding volwassenen vanuit de Wmo.

Reactie toevoegen