Zuidoostbeemster

Plaats
Dorp
Beemster
Waterland
Noord-Holland

zuidoostbeemster_kaart_bij_bestemmingsplan_zuid-oost_1971.jpg

Zo zag Zuidoostbeemster eruit ten tijde van vaststelling van het 'Bestemmingsplan Zuid-Oost 1971' (waar deze kaart een bijlage bij is).

Zo zag Zuidoostbeemster eruit ten tijde van vaststelling van het 'Bestemmingsplan Zuid-Oost 1971' (waar deze kaart een bijlage bij is).

zuidoostbeemster_actuele_kaart_openstreetmap.jpg

En dit is het grondgebied (binnen de oranje lijn) en bebouwing van Zuidoostbeemster anno 2020. (© www.openstreetmap.org)

En dit is het grondgebied (binnen de oranje lijn) en bebouwing van Zuidoostbeemster anno 2020. (© www.openstreetmap.org)

Zuidoostbeemster

Terug naar boven

Status

- Zuidoostbeemster is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland, gemeente Beemster.

- Onder het dorp Zuidoostbeemster vallen ook de buurtschappen Halfweg, Oostbeemster (deels) en Zuiderweg (grotendeels).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1968 Zuidoostbeemster. In 1917 is er sprake van een 'Bestemmingsplan Zuid-Oost' voor deze dorpskern.

Naamsverklaring
In recente tijd ontstane woonkern in de Beemster. Genoemd naar de ligging in het zuidoosten van de Beemsterpolder (1612). Voor het naamdeel -beemster zie onder de link, bij de gelijknamige gemeente.(1)

Terug naar boven

Ligging

Zuidoostbeemster ligt NW van de stad Purmerend, NO van het dorp Neck, ZO van het dorp Middenbeemster, W en ZW van de dorpen Kwadijk, Hobrede en Middelie en ZW van het dorp Oosthuizen. De A7 doorkuist het dorpsgebied in N-Z richting.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Zuidoostbeemster heeft ca. 1.200 huizen met ca. 3.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Stoomtram
Van 1895 tot 1931 was er de stoomtram Purmerend-Alkmaar, die ook door Zuidoostbeemster kwam.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De anno 2020 in ontwikkeling zijnde nieuwe wijk De Nieuwe Tuinderij gaat ca. 475 woningen omvatten en is nauwkeurig ingepast in het unieke en beschermde landschap van de Beemster. Het uitgangspunt voor de verkaveling is de bestaande polderstructuur met waterlopen en bebouwingslinten. Historie, groen en inspirerende architectuur. De Beemster is een historische plek. De vruchtbare grond zorgde voor welvaart en voorspoed. Op de plek van De Nieuwe Tuinderij groeiden vroeger groenten en fruit. Nu is er een nieuw tijdperk aangebroken: de bloei van een kersvers woongebied. De stedenbouwkundige heeft samen met de architecten gezorgd voor een inspirerende woonomgeving van een bijzondere kwaliteit. Architectuur in de stijl van de Amsterdamse School, mooi ingepast tussen watergangen en oude bomen. Huizen met grote tuinen in een kleinschalige, dorpse opzet. De historische linten. De Purmerenderweg en het dwars daarop gelegen Noorderpad en Zuiderpad zijn sterk beeldbepalend voor Zuidoostbeemster. De nieuwe ontsluiting van De Nieuwe Tuinderij is opgevat als net zo'n lint, het Middenpad genoemd. Hierlangs komen uitsluitend vrije kavels met vrijstaande woningen om het kleinschalige en gevarieerde karakter van de oude linten te kunnen voortzetten.

De waterlopen. In noord-zuid-richting vloeien op regelmatige afstand brede waterlopen ter afwatering van de polder. De waterlopen worden in het stedenbouwkundig plan gebruikt om het groen tot aan de voordeur van de woningen te brengen. Deze bredere zones zijn uitsluitend toegankelijk voor voetgangers en worden natuurlijk ingericht. De buurten. Tussen de waterlopen en achter de linten liggen de buurten. Net zoals de bestaande buurten in Zuidoostbeemster uit de jaren 50 en 60 zijn deze buurten rustiger van karakter dan de linten. Korte rijtjes van 2 tot 5 woningen wisselen elkaar af. Vaak zijn ze gegroepeerd rond een groene plek, zodat ook hier het groen een belangrijke stempel drukt op de identiteit van de wijk." (bron en voor nadere informatie zie de website over de wijk onder de link, van ontwikkelaar BPD)

- "De Dorpsontwikkelingsvisie moet de ontwikkelrichtingen voor Zuidoostbeemster weergeven die noodzakelijk, mogelijk of wenselijk zijn. Het is een belangrijk document dat na de fusie met de gemeente Purmerend in 2022 richtinggevend zal zijn voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp. In het Plan van Aanpak kun je lezen hoe de Dorpsontwikkelingsvisie tot stand komt. Ook de eerder opgehaalde waarden van Waardevol Beemster worden in de Dorpsontwikkelingsvisie meegenomen. Met bijdragen van de inwoners stelden we eerst de Nota van Uitgangspunten Dorpsontwikkelingsvisie samen. In september 2019 heeft de gemeenteraad deze nota vastgesteld.

In oktober en november organiseerden we drie themabijeenkomsten, waarin we samen met belanghebbenden de wensen, ambities en de verdere vormgeving van de bebouwde omgeving van het dorp bespraken. Vervolgens zijn deze opbrengsten vertaald naar mogelijke ontwikkelvarianten voor het dorp en uiteindelijk een voorkeursvariant. De verslagen van de bijeenkomsten en de varianten kun je hier terugvinden. - Lees hier meer over de keuzes die we voor de voorkeursvariant hebben gemaakt. De voorkeursvariant is uitgewerkt in de concept Dorpsontwikkelingsvisie, waar men weer op kon reageren. In juni 2020 heeft de gemeenteraad de Dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster vastgesteld." (bron: gemeente Beemster)

"Met trots presenteren het college en de raad van Beemster de Dorpsontwikkelingsvisie 2020-2040. Een structuurvisie die tot stand is gekomen dankzij de waardevolle en onmisbare bijdragen van vele inwoners, ondernemers en organisaties uit het dorp. Uw betrokkenheid bij het dorp is groot: de ruimte in Zuidoostbeemster is belangrijk voor ons allemaal. In de afgelopen jaren zijn in het dorp nieuwe woningen gebouwd en is het aantal inwoners gegroeid. Met meer dorpelingen neemt de vraag naar maatschappelijke en ruimtelijke voorzieningen vanzelfsprekend toe. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om noodzakelijke voorzieningen als onderwijs, sport en zorg die goed en veilig bereikbaar moeten zijn. Velen van u willen ook in de toekomst in hun eigen dorp blijven wonen. De ruimtelijke opzet met het vele groen zorgt mede voor het dorpse karakter dat u waardeert. En u niet alleen, want het dorp ´met de stad om de hoek´ is ook een aantrekkelijke leefomgeving voor nieuwe inwoners. Dat zie ik als een groot compliment voor het dorp en de dorpelingen! Dat betekent wel dat we goed moeten nadenken over de toekomstige inrichting van de ruimte. Want senioren of juist starters op de woningmarkt stellen andere eisen aan woonruimte en voorzieningen in het dorp dan bijvoorbeeld gezinnen.

Met deze Dorpsontwikkelingsvisie laten we zien welke gezamenlijke ambities er zijn voor de toekomst van het dorp, waarbij we het Werelderfgoed blijven beschermen. Ambities die onder andere voortkomen uit inspirerende gesprekken en soms felle discussies tijdens themabijeenkomsten, inloopmiddagen, online en ongetwijfeld ook op het schoolplein of bij de bushalte. Uw betrokkenheid waardeer ik zeer. De Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster geldt als kader waaraan we alle toekomstige plannen voor het dorp zullen toetsen. Tegelijkertijd kan de visie ook andere partijen inspireren om met ideeën te komen die goed bij het dorp en in de visie passen. En waarbij we als gemeente ook zelf investeren, zodat het dorp zich in en voor de toekomst kan ontwikkelen zoals we samen voor ogen hebben." Aldus burgemeester Joyce van Beek in het Voorwoord van de Dorpsontwikkelingsvisie.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In het NW van Zuidoostbeemster gelegen Fort aan de Nekkerweg, onderdeel van de Stelling van Amsterdam, is in 2012 een hotel-retaurant en wellnesscentrum gerealiseerd. Op een enkele geschutskoepel na is de 160 meter lange en 60 meter diepe versterking uit 1912 uit ongewapend beton gemaakt. De muren zijn 1,65 tot 2,25 meter dik. Een monument verbouwen is niet veel lastiger dan een regulier bouwproject, vindt aannemer Frank Bart. Samengevat komt het voor hem neer op respect voor het monument dat ondanks de verbouwing altijd weer in de originele staat kan worden teruggebracht.

- Fort aan de Binnenweg.

- Fort benoorden Purmerend (Kwadijkerweg 8) ligt NNO van de dorpskern van Zuidoostbeemster.

- Kunstwerk 'Samenspel' van John Bier dateert uit 1970 en staat bij het MFC.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

- De Beemster Erfgoed Marathon in Zuidoostbeemster (op een zondag in mei, in 2019 voor de 6e keer) wordt georganiseerd door Stichting Beemstermasters. Het parcours is afwisselend; zo loop je door een boerenstal met koeien, doorkruis je weilanden en loop je over de dijken met prachtig uitzicht, dit alles in de prachtige Beemsterpolder in lentesferen. Onderweg zijn diverse cateringpunten ingericht waar typische Beemster streekproducten worden aangeboden. Zo nip je onder meer aan een glaasje echt Beemster fruitsap, proef je een stukje Beemsterkaas en geniet je van een overheerlijk pannenkoekje.

De Beemster Erfgoed Marathon is een prestatieloop en geen wedstrijdloop, d.w.z. het gaat om het uitlopen ervan en het plezier van de deelnemers, en niet om het winnen (wat natuurlijk onverlet laat dat het wel degelijk een hele prestatie is om de halve of hele marathon te volbrengen!). Hun motto ‘Samen Sportief Smullen’ staat voorop. Je kunt verschillende afstanden lopen. Zo kun je als duo de hele of halve marathon afleggen. Je kunt sinds 2018 ook als trio meedoen aan de hele marathon, waarbij je een tandem kunt huren. De twee (of drie) deelnemers starten dan samen met een fiets (of tandem) en leggen met z’n tweeën of met z'n drieën afwisselend lopend en fietsend de volledige afstand af. Onderweg kan er naar believen omgewisseld worden; de loper gaat fietsen en vice versa. Zo loop je een deel van de marathon maar je beleeft de hele marathon. De omgeving en entourage bieden een prachtige gelegenheid om partner, kinderen en/of vrienden mee te nemen om je langs de route aan te moedigen.

- Prachtig gelegen in het polderlandschap van de Beemster en deel uitmakend van de Stelling van Amsterdam, ligt Fort benoorden Purmerend (NNO van de dorpskern van Zuidoostbeemster en onder dat dorpsgebied vallend). Het fort wordt hergebruikt als wijnproeverij. Op het terrein bevinden zich enkele woningen en in de fortwachterswoning is initiatiefnemer tuinontwerpbureau Buitenzorg gevestigd. Een vriendelijke plaats om middels de jaarlijkse Beemster Fortfair (op een zondag in juni) een aantal goede dingen van het leven samen te brengen; de tuin, het buitenleven, kunst, goede wijn en delicatessen. De Beemster Fortfair wordt al jaren georganiseerd. Vóór 2018 als particulier initiatief van oprichtster Lieke Creemer, sinds dat jaar als evenement van Lionsclub Purmerend Marktstaede. De Beemster Fortfair staat altijd in het teken van fundraising voor een jaarlijks wisselend goed doel.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Wandelroute Rondje Zuidoostbeemster (10 km) voert je o.a. langs de 2 forten alhier van de Stelling van Amsterdam: Fort aan de Nekkerweg en Fort aan de Middenweg.

- "Speeltuin De Spelemei in Zuidoostbeemster is open voor alle kinderen. Kinderen hebben vanaf de geboorte al gelijk toegang tot De Spelemei! Vanaf 1 jaar dient er een entreeprijs betaald te worden. Voor €1,00 per kind per dag kan er al gespeeld worden in De Spelemei. Ouders en verzorgers hebben gratis toegang. Tijdens de officiële schoolvakanties zijn de toegangsprijzen verhoogd naar €1,50 per kind per dag. Afrekenen bij de balie kan alleen contant. Bewoners van de Beemster of kinderen die op een van de scholen zitten in de Beemster kunnen een lidmaatschap aanvragen. Met het lidmaatschap krijg je onbeperkt toegang tot de speeltuin en mag men kosteloos deelnemen aan georganiseerde activiteiten. Daarnaast draag je hiermee bij aan de instandhouding van de speeltuin! Door dit formulier in te vullen kun je een lidmaatschap van speeltuin De Spelemei aanvragen. Het lidmaatschap van speeltuin De Spelemei is een gezinslidmaatschap. Alle kinderen in je gezin zijn hierdoor automatisch lid. Leden dienen minimaal een keer per jaar verplicht een oppasdienst te draaien (2,5 uur). Een jaar lidmaatschap kost €28,00 per gezin/huishouden." De speeltuin is jaarlijks geopend van begin maart tot eind oktober.

- Het in 1972 opgerichte Beemster Arboretum in Zuidoostbeemster (Nekkerweg 67a) is is dagelijks vrij toegankelijk tussen 9:00 uur en zonsondergang. Oprichter en beheerder ir. Hans Völlmar heeft het arboretum aangelegd, en is er door de aankoop van land en het verzamelen van planten in geslaagd het arboretum uit te breiden tot wat het vandaag de dag is: een systematisch gedeelte van 2 hectare en een geografisch gedeelte van 3,5 hectare. In het systematische gedeelte zijn soorten en cultivars per geslacht bij elkaar geplant. In het geografische gedeelte zijn de planten op geografisch voorkomen gerangschikt om te laten zien hoe bomen en struiken in bosverband groeien.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zuidoostbeemster (online te bestellen).

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Nieuws: - Nieuws uit Zuidoostbeemster van het Buurthuis op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Dorpsraad Zuidoostbeemster houdt zich bezig met het welzijn van de inwoners. Ze vormt een schakel tussen inwoners en de gemeente. Ze kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Hoe actiever de dorpsraad, hoe meer de gemeente hecht aan onze mening. Daarom is het van belang dat de inwoners zich via de dorpsraad laten horen."

- Buurthuis en MFC: - Buurthuis Zuidoostbeemster. Het idee om een buurthuis te realiseren is ontstaan tijdens het feest ter gelegenheid van 350 jaar Beemster (in 1962). Die festiviteiten werden namelijk geplaagd door hevige regenval. En dat was niet prettig. Om een buurthuis op te richten en te laten bouwen is veel geld nodig. Het totale kostenplaatje werd geraamd op fl 200.000. Een deel van het geld (10%) moest door de inwoners zelf worden opgebracht. Door een spaarsysteem konden alle inwoners het buurthuis steunen. Er werden rekeningen geopend bij de Nutsspaarbank en de Boerenleenbank. De onderlinge verbondenheid in het dorp werd hiermee versterkt. De financiering van de rest van het geld is mogelijk gemaakt door steun van het rijk, provincie, gemeente en vele andere instanties en steunfondsen. In 1970 is het buurthuis geopend.

In 2005 startte de voorbereiding voor de bouw van een 4.200 m2 groot Multifunctioneel Centrum (MFC) waarin het buurthuis zou gaan participeren. De glazen uitstraling, die het gebouw heeft gekregen, is een afspiegeling van het kassengebied in Zuidoostbeemster. De houten vlakverdeling in de gevel van het gebouw geeft het verkavelingspatroon weer van de Beemsterpolder. MFC De Boomgaard is in 2009 opgeleverd en in gebruik genomen. In het MFC zijn behalve het buurthuis ook een Brede school, Kinderopvang, Turnzaal, Gymzaal en een Toneelzaal gevestigd. Als sluitstuk van de verhuizing en alle wijzigingen voor het Buurthuis kreeg het Buurthuis in 2010 een moderne Bose muziekinstallatie voorzien van o.a. cd, dvd, tuner en tv ontvangst op projectiescherm met beamer. Deze aankoop kon tot stand komen met financiële ondersteuning van het Oranjefonds.

- Onderwijs: - Hoe komt Basisschool De Bloeiende Perelaar aan deze voor een basisschool niet alledaagse naam? Dat vinden wij gelukkig toegelicht op de site van de school: "Schrijver Jan Mens (1897-1967) heeft diverse boeken geschreven over de Beemster. Hij schreef ‘Betje Wolff' en ‘Leeghwater’ en ook een leesserie van 8 delen speciaal voor de lagere school getiteld ‘De Bloeiende Perelaar’. De kinderen die in deze boekjes voorkomen, woonden in een huisje bij de Westertoren in Amsterdam. Dat huisje heette 'De Bloeiende Perelaar'. Het huisje had een gevelsteen, waarop een bloeiend perenboompje was afgebeeld. De kinderen brachten aangename vakanties door op boerderij De Eenhoorn in de Beemster. Zij genoten vooral van alle bloeiende boomgaarden, die de Beemster rijk is. Destijds is er voor gekozen ‘openbare lagere school 1930’ in Zuidoostbeemster deze enige en unieke naam te geven: ‘De Bloeiende Perelaar’."

- Wonen: - "Wooncentrum Zuiderhof in Zuidoostbeemster omvat 68 woningen met 2, 3 of 4 kamers. Er zijn laagbouwwoningen en woningen in het hoofdgebouw, dat 3 verdiepingen telt. Waar je ook woont in Zuiderhof: je hebt er alle rust en privacy. Verder zijn er allerlei faciliteiten. Om te beginnen is er de binnentuin. Daar zul je veel gelijkgestemden tegenkomen. De tuin staat veelal vol met bloemen. Ook binnen vind je een prettige omgeving: in de gezellige ontmoetingsruimte worden allerlei activiteiten georganiseerd. Natuurlijk kun je er ook gewoon genieten van een kopje koffie of thee in goed gezelschap. En wil je eropuit? Pak je auto of stap op de bus; de halte is vlakbij. Of wil je liever op de fiets de mooie Beemsterpolder in? Zuiderhof heeft een ruime inpandige fietsenstalling. Dus je hoeft je fiets maar te pakken en weg te rijden, het groen in. Overigens is het grootste voordeel van Zuiderhof misschien wel dat alle vormen van zorg zo dichtbij zijn. Wellicht heb je op dit ogenblik geen zorgverleners nodig. Maar ze zijn in de buurt op het moment dat je er wel behoefte aan hebt. De Zorgcirkel, Evean en Buurtzorg bieden desgewenst 24 uur per dag zorg. En dat is voor veel mensen een prettig idee."

- Zorg en welzijn: - "Zorgboerderij Het Rijperwapen in Zuidoostbeemster heeft biologische melkgeiten, varkens, paarden, konijnen, katten en een hond. Twee dagen in de week komen hier hulpboeren meehelpen. Martin, de boer, begeleidt e.e.a. Werken doen we, maar gezelligheid en sociaal contact staan voorop. Het is belangrijk dat het een leuke en gezellige dag is."

- "Het leuke van Zorgboerderij Konijn in Zuidoostbeemster is vooral de rust en ruimte, het werken met en genieten van de dieren en de natuur. Zorgboerderij Konijn is geen productiebedrijf, daarom is er voor de deelnemers ook geen productiedrang. Alles kan gebeuren in het eigen tempo van de deelnemers. Hierdoor kunnen zij makkelijk een zinvolle dagbesteding ervaren, een beter zelfbeeld ontwikkelen en in het algemeen zich zelf verder ontplooien. Het werken met en verzorgen van de diverse dieren wordt over het algemeen als rustgevend ervaren, hoewel de deelnemers over het algemeen aan het einde van de dag vermoeid maar voldaan naar huis terugkeren."

- Veiligheid: - "Blusgroep Zuidoostbeemster is opgericht in 1951. Omdat dit in die tijd een dichter bewoond gebied werd, zag men aanleiding tot de oprichting van deze blusgroep. De groep had nog geen eigen onderkomen. Bij de komst van het eerste voertuig, de Renault, in 1956, werd een schuur op Zuiderpad 50 omgebouwd tot kazerne. Dit gebouw had plek voor één blusvoertuig en was voorzien van een toilet en werkbank. In verband met de komst van het nieuwe blusvoertuig in 2001, een Mercedes Atego 1033, bleek de garage echter te laag te zijn. De kosten voor het verhogen bleken te hoog. Voor de 1033 is toen een tijdelijk onderkomen gevonden aan de Purmerenderweg, in voorheen de BMW garage. Ploeg Zuidoost heeft deze garage ingericht. Piet Oortwijn heeft er een schitterende wandtekening gemaakt van "De streijdt teegen den vuurduivel".

Op 4 september 2014 is de nieuwe uitrukpost aan de Zuiderweg hoek Zuiddijk officieel in gebruik genomen. Na de toespraken van burgemeester Brinkman en onze regionaal commandant Raasing werd de afstandbediening van de overheaddeur overgedragen aan de ploeg in de Zuidoostbeemster. Het gebouw is werkelijk schitterend geworden en de 25 zonnepanelen maken dit het op dat moment duurzaamste gebouw in de Beemster. Ook 's avonds is duidelijk te zien dat het een brandweerpost betreft. De logo's stralen de verlichting uit naar de muur en komen daardoor mooi uit." (bron: Brandweer Beemster)

Reactie toevoegen