Zuidveld (Drenthe)

Plaats
Buurtschap
Midden-Drenthe
Drenthe

Zuidveld (Drenthe)

Terug naar boven

Status

- Zuidveld is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Midden-Drenthe. T/m 1997 gemeente Westerbork.

- De buurtschap Zuidveld heeft een eigen postcode (9432) en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee een formele woonplaats, en valt als buurtschap onder het dorp Elp.

- De buurtschap Zuidveld ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Zuudveld. Een inwoner van deze buurtschap is een Zuudvelter.

Naamsverklaring
Betekent veld 'woest land, heide' in het zuiden (van Elp).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Zuidveld ligt NO van het dorp Westerbork, OZO van het dorp Zwiggelte, Z van het dorp Elp, rond het Oranjekanaal, de Schoonloërweg (N van het kanaal) en de Tilbrugstraat (Z van het kanaal) (de laatste 2 betreffen de provincialeweg N374 Hoogeveen - Stadskanaal). Beide betreffen lintbebouwingen, zodat deze plaats geografisch gezien een 'kanaaldorp en wegdorp' kan worden genoemd. De buurtschap ligt verder O van het dorp Beilen, NW van het dorp Orvelte, W van het dorp De Kiel en WNW van het dorp Schoonoord.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Zuidveld omvat ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Zuidveld is een jonge nederzetting: het is pas in de 20e eeuw ontstaan.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Elp en Zuidveld.

- Belangenorganisatie: - "Dorpsbelangen Elp - Zuidveld behartigt de belangen, wensen en behoeften van alle dorpsbewoners met als doel een goede leefbaarheid voor de bewoners van onze kernen te bevorderen. Dorpsbelangen is een stichtig waar van alle verenigingen een afgevaardigde zitting heeft in het algemeen bestuur en die gezamenlijk vanuit een helikopterview de diversiteit en voortgang van activiteiten bewaakt, stimuleert en faciliteert. Periodiek komt het bestuur bijeen, de acitivteiten worden dan teruggekoppeld en wordt er verslag gedaan van overkoepelende activiteiten, zoals de toekomst van het dorphuis, de aansluiting bij ideeën en activiteiten, de agenda van de gemeente, Stichting Welzijn Drenthe en het overkoepelend dorpenoverleg. Daarnaast houdt het dagelijks bestuur maandelijks een inloopavond. Inwoners kunnen daar terecht met hun vragen, wensen, behoeften, op- en aanmerkingen en ideeën."

Reactie toevoegen