Zuidvelde

Plaats
Dorp
Noordenveld
Drenthe

Zuidvelde (2).jpg

Zuidvelde, boerderij

Zuidvelde, boerderij

Zuidvelde (3).jpg

Zuidvelde, boerderij

Zuidvelde, boerderij

Zuidvelde (1).jpg

Zuidvelde

Zuidvelde

Zuidvelde (4).jpg

Zuidvelde, dorpsgezicht

Zuidvelde, dorpsgezicht

De Fledders, Zuidvelde.jpg

Zuidvelde, De Fledders

Zuidvelde, De Fledders

Zuidvelde

Terug naar boven

Status

Zuidvelde is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Noordenveld. T/m 1997 gemeente Norg.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Zudvèle. Een inwoner van dit dorp is een Zuudveldeger.

Oudere vermeldingen
In 1325 was reeds sprake van een Zutvelde, in 1572 Suytvelde en in de Franse Tijd in 1811 en 1813 van Zuid Velde.

Naamsverklaring
Het is niet verwonderlijk dat deze reeds oude naam te maken heeft met de ligging, namelijk (in) de heide (het ‘veld’ in Drenthe) ten zuiden van het moederdorp Norg. Een soortgelijke verklaring geldt voor het naastgelegen Westervelde.

Bij- en spotnamen
De schimpnaam voor de inwoners is Brinkliggers, omdat in het verleden dikwijls dronken lieden ’s nachts sliepen tusen de bomen op het brinkje.

Terug naar boven

Ligging

Zuidvelde ligt net ten zuiden van Norg, aan de N373 richting Assen. Het is een esdorpje met verspreide bebouwing rond een brink, later meer een wegdorpje zonder bebouwde kom geworden. Het dorp heeft een vrij groot buitengebied.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Zuidvelde 12 huizen met 90 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 70 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis en beschrijving

Al in de late middeleeuwen ontstaan enkele boerderijen even ten zuiden van het oude Norg aan de rand van de heide. Het is echter al langer bewoond, blijkens de vondst van twee tumuli (grafheuvels) en een waterput. Dochternederzetting Zuidvelde wordt nooit groot en was en is voor alle voorzieningen aangewezen op het 1,5 kilometer noordelijker gelegen moederdorp Norg.

Het verkeer ging destijds over de Reeweg, nog aanwezig als zandpad. Dit was vroeger het kerkpad en hierover werden ook de doden naar het kerkhof in Norg gedragen; de weg is daarom ook betaald door de Bisschop van Utrecht en niet door de boeren zelf. Later werd er een nieuwere weg even westelijker aangelegd, dat later (zoals de naam ook aangeeft) de straatweg naar Assen zou worden.

Aanankelijk concentreerden de boerderijen in Zuidvelde zich tussen de beide wegen en het brinkje. In de loop der tijd, met name vanaf de 19e eeuw, ging de ontginning van het heidegebied gestaag verder en langzaamaan ging het richting de Smildeger Venen. Het Ankehaarsveld ten zuiden van het dorpje werd ontgonnen en er verrezen daar diverse boerderijen, richting Huis ter Heide. In de 20e eeuw werd ook het zuidwestelijk gelegen gedeelte, De Fledders (< ‘vlierbessen’), ontgonnen en hier verrezen tamelijk grote boerenbedrijven, al zijn er verderop richting Westervelde/Veenhuizen nog wel wat houtwallen bewaard gebleven.

Aan de westkant, tussen Zuidvelde en Westervelde, ligt het Tonckensbosch. Naar het zuiden bij Huis ter Heide ligt een bos met dezelfde naam, maar dat is van latere tijd (20e eeuw) en een ontginningsbos. Het oudere Tonckensbosch werd in de 19e eeuw aangelegd door de familie Tonckens, die op het Huis te Westervelde woonde; het vormde een soort landgoed, op het voormalige heideveld. Het is een afwisselend, niet al te groot bos, met leuke wandel- en fietspaden en o.a. nog een klein ven.

In Zuidvelde staan rond de brink nog een paar fraaie boerderijen en nu de latere boerderijen (en enkele nieuwere woningen) altijd aan de rand van het plaatsje gebouwd zijn, is de oorspronkelijke structuur en aanblik heel goed bewaard gebleven. Het is dan ook niet voor niets dat dit gedeelte in zijn geheel als beschermd dorpsgezicht is aangewezen. In een oude houten schuur aan de Asserstraat heeft Natuurmonumenten een kleine, leuke expositie ingericht van het dorpje en de directe omgeving.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zuidvelde heeft 9 rijksmonumenten.

- In Zuidvelde staan diverse authentieke boerderijen, o.a. aan de Brink 1. Dit exemplaar dateert in zijn huidige vorm uit de 18e eeuw, maar heeft voorlopers uit de 16e eeuw.

Het naastgelegen pand Brink 2 is een voormalige herberg annex boerderij uit de 18e eeuw.

Het gaafste en oudste exemplaar staat echter net even verderop, aan de Asserstraat 78. Deze boerderij is gebouwd in 1570 met veel hout, afkomstig uit het nabijgelegen oerbos Norgerholt. Vroeger stond los van dit goed gedocumenteerde bouwwerk (dat voorheen bekend stond als Zuidvelde nr. 27) een kleine bergplaats voor de opslag van graan. In Drenthe heet dit een ‘spijker’. Deze is echter rond 1700 bij de boerderij zelf getrokken als uitbouw. De naastgelegen grote schuur uit 1810 was vroeger de schaapskooi.

Op Asserstraat 76 bevindt zich een boerderij met een een zogeheten zijbaander en nog enkele authentieke luiken. In de hierbij gelegen houten schuur is een bezoekerscentrum van Natuurmonumenten gevestigd. De vloer is hier nog van leem, zoals vroeger in alle boerderijen. Doorgaans is de schuur overdag vrij toegankelijk en bij binnenkomst is er gelijk die typische geur, die onlosmakelijk met een esdorpje in Drenthe verbonden is. Binnen is een kleine expositie met informatie over de geschiedenis van de omgeving, het dorpje en de tijd dat de schapen nog op de heide graasden. Een bezoekje zeker waard.

Ten slotte ligt aan de overkant van de weg (Asserstraat 89) een boerderij met een oplopende rug, in de volksmond vaak ‘kameelrug’ genoemd.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Knapzakroute 27 Westervelde - Norg (die je ook door Zuidvelde voert) is ongeveer 17 kilometer lang, maar mocht je dat te veel vinden dan kan de route eenvoudig in twee keer wortden gelopen. In het pdf-boekje worden twee lussen vermeld, beide 9,5 kilometer lang. Via een hunebed, grafheuvels en een meanderende beek wandel je door deze mooie bosrijke omgeving. De wandelroute brengt je onder meer door het Norgerholt, een van de oudste bossen van Nederland. Je loopt onder hoge eiken en oude hulstbomen met vrijwel ondoordringbare ondergroei. Begaanbaarheid paden. Redelijk te belopen in alle jaargetijden. Honden. Toegestaan mits aangelijnd.

- Ondanks het verkeer (dat overigens duidelijk afgenomen is na het gereedkomen van een paar rondwegen om Peize en Vries, waardoor het verkeer Roden-Assen op deze route grotendeels verdwenen is) heerst er in en rond Zuidvelde veel rust temidden van natuurschoon. Er loopt een knapzakroute van Westervelde via Zuidvelde naar Peest. Verder is het goed wandelen en fietsen in het Tonckensbosch aan de westkant van het dorpje. Hier lopen twee schelpenpaadjes naar Westervelde: een aan het begin rechts (komend vanuit Norg) en een andere, nog fraaiere, even verderop, bij het brinkje. Deze laatste voert langs een kleine poel (het is een nat, voormalig heidegebied), oude bomen en enkele groenlanden, uiteindelijk langs de ijsbaan van Westervelde. Het gebied vormt de habitat van de beschermde kamsalamander. Er zijn nog enkele restanten van grafheuvels aanwezig.

Het beleid van Natuurmonumenten is erop gericht het landschap zo natuurlijk mogelijk zijn eigen gang te laten gaan. Omgevallen bomen worden dan ook niet weggehaald en hierop kan men in de herfst veel paddestoelen aantreffen. Ook de route via De Fledders, een weg even verder naar het zuiden, is een leuke verbinding richting Westervelde/Veenhuizen.

Een andere leuke (rond-)wandeling vanuit Zuidvelde gaat over de Reeweg naar Norg, waarbij je de hoge, bolvormige Norger Es passeert; dit is het oude kerkpad, waarover vroeger ook de doden werden vervoerd naar het kerkhof te Norg. Jammer genoeg wordt aan het laatste gedeelte in Norg wat afbreuk gedaan door een paar aanwezige nieuwbouwwoningen (een ‘misser’ uit een vorig decennium). Dat mag de pret echter niet drukken en je kunt dan via de Asserstraat, langs het Norgerholt, weer terug. Onderweg kun je een versnapering nemen bij het aldaar aanwezige café-restaurant.

- Norger Esdorpenlandschap in beheer bij Natuurmonumenten.

Terug naar boven

Links

- Zorg en welzijn: - "Zorgboerderij Prins, locatie Zuidvelde geeft mensen de mogelijkheid om tijdens het werken op de boerderij zijn of haar eigen kwaliteiten te ontdekken en/ of verder te ontwikkelen. Het benutten van eigen kwaliteiten vergroot de eigenwaarde en het zelfvertrouwen waardoor een opening ontstaat om mee te doen in de maatschappij. Iedere (jong) volwassene die de behoefte heeft aan een veilige omgeving, waarin zowel ruimte is voor het benutten van eigen kwaliteiten als voor eventuele beperkingen, is welkom op Boerderij Prins. Of er nu sprake is van een verstandelijke beperking, autisme, een burn out of psychiatrische of psychosociale problemen, bij voldoende aandacht voor wat goed gaat worden kwaliteiten altijd zichtbaar. Het grootste deel van het werk is ‘boerderijwerk’: het verzorgen van de dieren (paarden, schapen, koeien, konijnen en andere dieren); het werken met planten (verbouwen van groenten, hovenierswerk, hooien, kweken van siergrassen); het runnen van het huishouden (verzorgen van de lunch, boodschappen doen). Daarnaast is er ruimte voor andere activiteiten: creatief werken (tekenen, schilderen, werken met stof); sporten en bewegen (wandelen, fietsen, paardrijden)."

- Duurzaamheid: - "Waarom een zonnepark? We snappen dat een zonnepark in uw gemeente een grote verandering is. Het landschap waar u ’s avonds doorheen fietst of de hond uitlaat, komt er opeens anders uit te zien. De verandering is nodig om ervoor te zorgen dat de gemeente Noordenveld in 2040 klimaatneutraal is en alle inwoners kan voorzien van groene energie. Op die manier streven we samen naar een vermindering van het gebruik van vervuilende kolencentrales of van gas, wordt de lucht schoner en kunnen uw kinderen en kleinkinderen leven in een duurzame wereld. Met alleen zonnepanelen op het dak is die doelstelling niet te bereiken, omdat niet alle daken geschikt zijn voor zonnepanelen en daarnaast de oppervlakte niet voldoende is. Met het in 2022 te realiseren Zonnepark Zuidvelde wordt direct een grote stap gezet naar het behalen van de klimaatdoelstelling van de gemeente Noordenveld.

Oog voor de natuur. Zonnepark Zuidvelde is een uniek project waarin natuurontwikkeling en duurzame energie samenkomen. Een groot deel van het zonnepark wordt namelijk ingericht als natuur. Nergens in Nederland komt een zonnepark met zo een grote verhouding natuur voor. Zo wordt er ruimte gecreëerd voor akkervogels en wordt er rekening gehouden met de migratieroute van de das en ree middels een grote groene corridor. Door de aanleg van bosschages en bloemrijke akkerranden zullen de zonnepanelen aan het zicht worden onttrokken. Naast het gebiedsfonds en lokaal eigendom, is een meerwaarde creëren voor natuur een andere belangrijke spelregel van de gemeente Noordenveld bij het ontwikkelen van duurzame energieprojecten. Door natuur en duurzame energie te combineren blijft de grond de bestemming landbouwgrond behouden en kan het niet worden aangemerkt als natuurgebied. De grond krijgt echter 25 jaar 'rust', waardoor de natuur zijn gang kan gaan. Er worden geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest gebruikt. Een win-winsituatie dus om het stikstofprobleem aan te pakken."

Reactie toevoegen