Zuidwest-Utrecht

Streek
Zuidwest-Utrecht
Utrecht

Zuidwest-Utrecht

Terug naar boven

Status

Zuidwest-Utrecht is een regio in de provincie Utrecht.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Soms komen wij ook de spelling Zuid-West tegen. Het is echter gebruikelijk om als er meer windrichtingen in een naam zitten, dit als één woord te schrijven. Daarom houden wij de spelling Zuidwest-Utrecht aan.

Terug naar boven

Ligging

De regio Zuidwest-Utrecht ligt, zoals de naam reeds suggereert, in het zuidwesten van de provincie Utrecht. De regio is echter, zoals bij veel streken en regio's het geval is, niet hard afgebakend. Veelal wordt de aanduiding - soms wat arbitrair en pragmatisch - gebruikt door regionale samenwerkingsverbanden, die hun gebied verschillend kunnen afbakenen, dan wel met verschillende gemeenten in het gebied samenwerken. Bij de verschillende regionale samenwerkingsverbanden vermelden wij daarom de gemeenten die in het verband in kwestie samenwerken.

Terug naar boven

Links

- Klimaat: - "Met meer groen, ruimte voor water en koelte- en schaduwplekken maakt de regio Zuidwest-Utrecht zich klaar voor extremer weer, dat veroorzaakt wordt door het veranderende klimaat. De koers voor de regio staat verwoord in de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) van het Netwerk Water & Klimaat. De 17 partners van het netwerk spreken in de RAS de ambitie uit om de regio samen uiterlijk in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te maken. In aanwezigheid van Deltacommissaris Peter Glas werd de strategie symbolisch omarmd: Hoe RAS! Dat gebeurde tijdens de digitale klimaattop op 28 januari 2021.

Door de verandering van het klimaat hebben we steeds vaker te maken met wateroverlast, hitte, droogte en overstromingsrisico. We moeten daarom onze omgeving zó inrichten dat we de effecten van klimaatverandering zo goed mogelijk kunnen opvangen. 14 gemeenten in de regio Zuidwest-Utrecht* hebben hiervoor samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Provincie Utrecht en Veiligheidsregio Utrecht de handen ineengeslagen. Zij werken samen in het Netwerk Water & Klimaat. De opgestelde RAS verwoordt de gezamenlijke ambitie van het netwerk en bevat 7 strategieën voor de uitvoering. Iedere partner vertaalt dit weer naar lokale maatregelen. Daarbij wisselen zij via het netwerk kennis en ervaring uit en helpen en stimuleren ze elkaar.
* Dat zijn de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.

Handvatten. ‘We hebben onze leefomgeving niet van de ene op de andere dag aangepast aan klimaatverandering’, aldus Marieke Schouten, wethouder bij gemeente Nieuwegein en voorzitter van het netwerk. ‘De eerste stappen die in de RAS zijn geformuleerd, geven handvatten voor hoe we met elkaar aan de slag kunnen. Voor extreem warme dagen is het bijvoorbeeld belangrijk dat er voldoende koelte- en schaduwplekken zijn. En met meer groen en ruimte voor water kunnen we extreme buien beter opvangen en wateroverlast voorkomen. Ook willen we alle bewoners in de regio Zuidwest-Utrecht stimuleren om de stenen in hun tuin te vervangen door planten en bomen. Dat is niet alleen nodig met het oog op klimaatverandering. Het is ook belangrijk voor de biodiversiteit en leefbaarheid van onze steden en dorpen. We moeten samenwerken in de regio en kleine betekenisvolle stapjes zetten. Op die manier kunnen we een grote beweging in gang zetten.’

Klimaattop. Tijdens de digitale klimaattop op 28 januari 2021 gingen er veel digitale duimpjes de lucht in voor de Regionale AdaptatieStrategie (RAS) regio Zuidwest-Utrecht. Dat gebeurde in aanwezigheid van Deltacommissaris Peter Glas. Hij riep op om 1, 2, 3 generaties vooruit te kijken en ook jongeren en het bedrijfsleven bij klimaatadaptatie te betrekken. Peter Glas haalde de Corona R-factor aan. Deze moet voor klimaatadaptie naar twee! Als iedereen twee mensen inspireert om klimaatadaptief te worden, hebben we in 24 stappen heel Nederland mee!" (bron: persbericht Netwerk Water & Klimaat, januari 2021)

Reactie toevoegen