Zwagerbosch

Plaats
Dorp
Noardeast-Fryslân
Fryslân

Zwagerbosch

Terug naar boven

Status

Zwagerbosch is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 2018 gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Sweagerbosk. Wordt in de volksmond ook kortweg De Bosk genoemd.

Oudere vermeldingen
Rond 1700 staat hier als veldaanduiding Heyde aangegeven, wat tegelijkertijd naar het zuidelijker gelegen latere Twijzelerheide verwijst. In 1847 zien we de naam Het Bosch, vanaf begin 20e eeuw is het Zwagerbosch.

Naamsverklaring
Het tweede element van de naam is bos, 'verzameling bomen', het eerste is de bijvoeglijke - en verkorte - vorm van de dorpsnaam Kollumerzwaag.(1)

Terug naar boven

Ligging

- Zwagerbosch ligt ZO van De Westereen, ZW van Kollumerzwaag, in de uiterste ZW hoek van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland, en wordt doorsneden door de spoorlijn Leeuwarden-Groningen. Het dorp ligt grotendeels Z daarvan. Het dorp ligt op de grens van het vlakke kleilandschap met zijn weidse vergezichten en het beschutte elzensingellandschap van de Friese Wouden.

- Bij Zwagerbosch ligt een driegemeentenpunt: De Westereen W van het dorp is gemeente Dantumadiel, Twijzelerheide Z van het dorp is gemeente Opsterland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Zwagerbosch heeft ca. 250 huizen met ruim 600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De heidestreek alhier raakt vanaf de 18e eeuw bewoond en in het midden van de 19e eeuw is er een streek gevormd aan de pas kort voor 1930 verharde Boskwei / Bjirkepaed, die toen op kaarten met Het Bosch wordt aangeduid. Maar ook verder, verspreid over de heide staan nog schamele onderkomens. In 1940 verkrijgt Zwagerbosch de dorpsstatus. Voorheen was het een buurtschap van het dorp Kollumerzwaag. Na de oorlog is het dorp sterk vernieuwd. Sindsdien zijn vrij veel vrijstaande huizen gebouwd. Het dorp is hierdoor bij de Swadde nog sterker verweven geraakt met de buurdorpen Twijzelerheide in de gemeente Achtkarspelen en De Westereen in de gemeente Dantumadiel.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente hecht er waarde aan om de openbare ruimte in het dorp zodanig in te richten dat het past bij de (toekomstige) functies van het dorp. Dat is in 2015 dan ook gebeurd. “Als gemeente willen we graag dat de inwoners trots zijn op hun dorp”, aldus toenmalig wethouder Boerema. De grootste aanpassing is het verwijderen van de asfaltverharding, die in 2015 en 2016 plaats heeft gemaakt voor klinkerverharding. De bestaande rijbaan van de Boskwei, Boskdwarswei, Heidewei en de Bremwei is opgeknapt. Op de Boskwei en Heidewei zijn verder de kruisingen zichtbaar gemaakt en zijn wegversmallingen gerealiseerd. Ook de rioleringen zijn waar nodig gerenoveerd, zodat ze er voorlopig weer tegen kunnen. Verder is het dorpspleintje aangekleed en zijn er nieuwe bomen en beplanting aangebracht. Zie ook de video over de reconstructie van Zwagerbosch. De dorpsreconstructie is eind 2016 gereed gekomen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Er zijn nog slechts enkele van de eenvoudige 'woudhuisjes' uit de begintijd overgebleven. Zie verder de link.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Jaarlijks is er op een zaterdag eind mei of begin juni van 9.00-13.00 uur een grote Garageverkoop in Zwagerbosch. Ca. 40 huishoudens bieden dan vanuit de garage, oprit of tuin hun overtollige maar nog in prima staat verkerende spullen aan. Tevens is er vers gerookte paling en een goede bak koffie of thee verkrijgbaar. De deelnemers zijn te herkennen aan de dorpsvlag. Bij een aantal verkopers zijn plattegronden verkrijgbaar met de adressen van de deelnemers.

- Oudejaars Dartstoernooi.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De oude afwatering De Swadde met pingo’s is een fraai fiets- en wandelgebied.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's, ansichtkaarten, krantenartikelen e.d. van Zwagerbosch op Facebook.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Zwagerbosch.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Bosk.

- Kinderopvang: - "Mijn naam is Dieuwerke, getrouwd met Hendrik en samen hebben we twee prachtige dochters en een zoon. Al enkele jaren leek het mij leuk om zelf een kleinschalige opvang te startten. Kleinschalig omdat ik het prettig vind dat de groepen klein zijn, waardoor je meer aandacht voor elk individueel kind hebt en een huiselijke sfeer creëert. Omdat ik nog steeds werkzaam was in de kinderopvang en het hier goed naar mijn zin had bleef het bij dromen en niet bij uitvoeren. In 2014 raakte mijn werkgever failliet en was dat voor mij het moment om dan toch te starten met mijn eigen opvang. Een spannende tijd: hoe geef ik het vorm, wat voor soort contracten hanteer ik etc. etc. Over een ding was ik snel uit, de naam: Jambo is Afrikaans en betekend Welkom. Ieder kind is welkom bij Jambo in Zwagerbosch. Ik heb voor een Afrikaanse naam gekozen omdat ieder kind dat bij Jambo wordt opgevangen, automatisch zorgt dat er ook een kind in een ontwikkelingsland in Afrika goede opvang krijgt en goede scholing. Wil je hierover meer weten, kijk dan even onder Sponsorkids. Jambo biedt opvang op dinsdag, woensdag en donderdag van 6.30-18.00 uur."

- Zorg: - Johannes en Jannie van der Meulen bieden sinds 2006 met hun Logeerhuis voor meisjes De Dowetil in Zwagerbosch logeer- en crisisopvang, ouderbegeleiding, buitenschoolse opvang en woensdagmiddag begeleiding aan kinderen en jongeren tot 25 jaar, die om welke reden dan ook niet thuis kunnen wonen. Het kan gaan om beperkingen zoals autistische spectrum stoornis, ADHD, PDD-NOS, Down syndroom, epilepsie, dyspraxie en de ziekte MELAS. Sinds 2011 richten ze hun zorg alleen nog op meisjes. De reden hiervoor is dat meisjes, met name in de puberleeftijd, erg gevoelig zijn voor de prikkels van jongens. Hierdoor hebben zij ondervonden dat ze in hun doen en laten tijdens het logeren beter functioneren in een groep met alleen meisjes. Ze hebben daardoor minder moeite om zichzelf te zijn.

Het logeerhuis is bedoeld als opvang om in huiselijke kring respectvol en ontspannen met elkaar om te gaan. Tijdens hun verblijf worden de kinderen in vaste kleine groepen aangenaam en verantwoord bezig gehouden en verzorgd. Rustmomenten worden afgewisseld met activiteiten zoals knutselen, buiten spelen en uitstapjes ondernemen. Met de jongeren worden stappen gemaakt in de richting van zelfstandigheid, door aan de dagelijkse activiteiten deel te nemen zoals:leren koken, wassen en strijken, kamer opruimen en schoonmaken, en het leren omgaan met financiën. Het is prachtig om te zien hoe er tijdens het logeren nieuwe sociale contacten ontstaan. Ouders en verzorgers kunnen op deze manier even op adem komen.

- Uitvaart: - "In een verdrietige en pijnlijke situatie wordt door uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' - met als werkgebied de dorpen Kollumerzwaag, Veenklooster en Zwagerbosch - bij overlijden uitstekende hulp geboden, door mensen uit uw eigen omgeving!: verscheidene vrijwilligers die al jarenlang deze specifieke hulp verlenen, staan voor u klaar. De gehele uitvaart wordt voor u geregeld en verzorgd; u bent verzekerd van een persoonlijk afscheid; uw wensen worden gerespecteerd; het regelen en verzorgen kan verricht worden in uw eigen omgeving; nabestaanden worden ondersteund; uw belangen worden behartigd zonder commercieel doel, omdat onze vereniging zonder winstoogmerk voor haar leden uitvaarten (begrafenissen en crematies) verzorgt. De uitvaartvereniging is geen verzekeringsmaatschappij. Er worden diensten voor u verricht. Hiervoor betalen de leden contributie. Deze contributie wordt elk jaar vastgesteld op de algemene ledenvergadering."

Reactie toevoegen